előlép tn ige 2b

1. (átv is) ’vmely zárt v. nem látható helyről kilépve előjön vki’ ❖ el-lépnek a’ tántz-lovagló és bajnok-meſterek (1789 Magyar Kurír C0315, 22) | Laczkovics a’ romok közűl elő lép égő szövétnekkel. Utána fegyveres társai (1824–1825 Vörösmarty Mihály 8524398, 34) | Akinek panasza van, lépjen elő, ne féljen (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 498) | Ekkor futott be Lujzi, mintha egy női magazinból lépett volna elő, igen dögösen (2009 Méhes Károly² 3153009, 774).

1a. ’〈személy v. csoport〉(vmilyen minőségben) megjelenik, fellép, ill. magát vmi(lyen)nek láttatja’ ❖ a franczia ár visszavonulta után határozottabban látjuk a nemzetiségeket előlépni (1842 Gorove István 8158001, 2) | A proletáriátus ugy lép elő ezekben a versekben, mint a „vörös bosszu népe” (1924 Gáspár Endre 9175001, 27) | [a pártelnök az apja ügynökmúltja miatti lemondásával] igyekezett erkölcsi hősként előlépni (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. előlép vmivel ’tájékoztatásul, döntés, megfontolás stb. végett előhozakodik vmivel’ ❖ hogy kerekbe menjen a’ beſzéd, tartozott köteleſſégemnek látom lenni, hogy magam is valamivel el lépjek (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 187) | Bezerédy hatalmas czáfolással lép elő (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Hölgyeim, engedjék meg, hogy egy különös indítvánnyal lépjek elő (1913 Krúdy Gyula CD54) | elő kell lépnünk millió olyan javaslattal, amely megerősíti az Európai Unió 25 tagországán belül a gazdasági kapcsolatokat (2005 Országgyűlési Napló CD62).

1c. ’azt bemutatva, közzétéve a nyilvánosság elé lép vmivel’ ❖ Harnack azóta egy uj, nagyszabásu munka I. kötetével lépett elő (1894 PallasLex. CD02) | Azok az országok, amelyek egy növekedési ciklus kezdetén [...] lépnek elő valamilyen új technológiával vagy termelési megoldással, érthetően hatalmas helyzeti előnyre tesznek szert (1998 Magyar Hírlap CD09) | A legnagyobb forgalmú hazai portál – a mobilszolgáltatókkal együtt – számos újdonsággal lép elő a következő hónapokban (2002 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’keletkezik, létrejön, ill. feltűnik, jelentkezik vmi’ ❖ Mint Semmibl, úgy lépnek-el Tündér Várak felséges Néz-játékúl (1794 Kármán József² 7491003, 220) | [a gyermek] nem minden étket ’s italt fogad el; negédes sírás és zokogás lép elő (1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.–Klobusiczky 8232031, 71) | a régi persa birodalom területén előlépő vallásos törekvés (1897 PallasLex. CD02) | [Rousseau] teljes gondolata talán sokkal élesebben és igazabban lép elő leveleiből (1912 Szabó Dezső 9623021, 116) | [a sportolónak] sokkal fontosabb tényező lép elő az életében: lejár a szerződése (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (tárgyragos határozóval is) (kissé rég, átv is) ’elöl v. előrébb levő helyre lép, előre lép’ ❖ [Dávid] ſiſakoſſan, pántzéloſſan, kardoſſan kezdene Góliát ellen elé-lépni (1777 Molnár János C3195, 197) | az ellenség, noha négyszerte számosb, még sem mer előlépni (1832 Jelenkor C0223, 544) | A’ ló fájdalmas czombjával rövidet lép, nem képes vele rendesen előlépni (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310010, 59) | kettőt előlép az üvegfúvó a kemence magas pereme szélére (1930 Népszava márc. 21. C7498, 7).

2a. ’magasabb beosztásba, rangba, (fizetési) fokozatba jut, lép, ill. ezáltal vmivé válik vki’ ❖ [a hivataláról lemondó főbíró] helyébe sir Frederick Pollock, jelenleg attorney-general [= legfőbb ügyész], lép elő (1843 Pesti Hírlap CD61) | előléptem száztíz koronás munkatárssá (1934 Móra Ferenc C3203, 183) | Akit az előléptetésből kizártak, fizetési fokozatba sem léphet elő (1950 Fehérváry Jenő 1048001, 4) | az immár parancsnokká előlépett Nelson (2007 Kaiser Ferenc 3001001, 53).

2b. ’〈személy v. dolog〉 jelentőségében, minőségében magasabb fokra emelkedve vmivé válik’ ❖ [most, hogy Dőry a lánya riválisának] az atyját is meglőtte, a rossz emberből előlépett „fene embernek” (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | A cukor ma már elsőrendű népélelmezési cikké lépett elő (1947 Szabad Föld nov. 23. C1537, 2) | A szórejtvények, a betűrejtvények a mi szemünkben csak játékok, Karamzin korában viszont [...] irodalmi műfajjá léptek elő (1975 Könczöl Csaba ford.–Tinyanov 2056006, 66) | a hétköznapi olvasó, aki valójában passzív befogadója a történetnek, itt [ti. a szerepjátékokban] előléphet aktív szereplővé (2002 Bokody Péter 3145005, 1301).

2c. (tárgyragos határozóval is) ’〈vmely rangsorolásban, listán〉 jobb helyre kerül, előrébb jut’ ❖ [a csapat] előléphet a harmadik helyre (1931 Budapesti Hírlap okt. 31. C4719, 20) | Az úgynevezett országon belüli kibocsátói kategóriában a bank [...] egy kilencfokú skála korábbi harmadik fokáról a másodikra lépett elő (1996 Figyelő CD2601) | [a tízpróbázó versenyzőnek] a félidőben regisztrált 8. helyről csak egyet sikerült előlépnie (1998 Magyar Hírlap CD09) | Előléptünk az uniós rangsorban[.] Az eddigi huszonnegyedik helyről a tizennegyedikre ugrott hazánk a tagállamok egészségügyi rendszerének összehasonlításában (2008 Népszava nov. 17. C7471, 12).

3. (rég) ’〈személy v. közösség〉(fejlődésben, vmely tevékenységben v. pályán) előbbre jut, előre halad’ ❖ fel tett Tárgyában nem léphet el Neptúnus: [...] a’ vár Tsak fenn tartja magát (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 128) | A’ könnyebbekről a’ nehezebbekre, az elvontt számokról az egygyütt-vettekre kell előlépniek (1820 Tudományos Gyűjtemény C5526, 16) | lépjünk elő a civilisatioban (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Temes megye közszelleme] a’ józan szabadelmüségben mindinkáb előlépni, soha pedig hátrálni nem fog (1841 Pesti Hírlap CD61).

Sz: előlépés.

Vö. CzF. ~, előlépő; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.

előlép tárgyatlan ige 2b
1. (átv is)
vmely zárt v. nem látható helyről kilépve előjön vki
el-lépnek a’ tántz-lovagló és bajnok-meſterek
(1789 Magyar Kurír)
Laczkovics a’ romok közűl elő lép égő szövétnekkel. Utána fegyveres társai
(1824–1825 Vörösmarty Mihály)
Akinek panasza van, lépjen elő, ne féljen
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Ekkor futott be Lujzi, mintha egy női magazinból lépett volna elő, igen dögösen
(2009 Méhes Károly²)
1a.
〈személy v. csoport〉 (vmilyen minőségben) megjelenik, fellép, ill. magát vmi(lyen)nek láttatja
a franczia ár visszavonulta után határozottabban látjuk a nemzetiségeket előlépni
(1842 Gorove István)
A proletáriátus ugy lép elő ezekben a versekben, mint a „vörös bosszu népe”
(1924 Gáspár Endre)
[a pártelnök az apja ügynökmúltja miatti lemondásával] igyekezett erkölcsi hősként előlépni
(2002 Magyar Hírlap)
1b. előlép vmivel
tájékoztatásul, döntés, megfontolás stb. végett előhozakodik vmivel
hogy kerekbe menjen a’ beſzéd, tartozott köteleſſégemnek látom lenni, hogy magam is valamivel el lépjek
(1778 Faludi Ferenc ford.)
Bezerédy hatalmas czáfolással lép elő
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Hölgyeim, engedjék meg, hogy egy különös indítvánnyal lépjek elő
(1913 Krúdy Gyula)
elő kell lépnünk millió olyan javaslattal, amely megerősíti az Európai Unió 25 tagországán belül a gazdasági kapcsolatokat
(2005 Országgyűlési Napló)
1c.
azt bemutatva, közzétéve a nyilvánosság elé lép vmivel
Harnack azóta egy uj, nagyszabásu munka I. kötetével lépett elő
(1894 PallasLex.)
Azok az országok, amelyek egy növekedési ciklus kezdetén [...] lépnek elő valamilyen új technológiával vagy termelési megoldással, érthetően hatalmas helyzeti előnyre tesznek szert
(1998 Magyar Hírlap)
A legnagyobb forgalmú hazai portál – a mobilszolgáltatókkal együtt – számos újdonsággal lép elő a következő hónapokban
(2002 Magyar Hírlap)
1d.
keletkezik, létrejön, ill. feltűnik, jelentkezik vmi
Mint Semmibl, úgy lépnek-el Tündér Várak felséges Néz-játékúl
(1794 Kármán József²)
[a gyermek] nem minden étket ’s italt fogad el; negédes sírás és zokogás lép elő
(1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.Klobusiczky)
a régi persa birodalom területén előlépő vallásos törekvés
(1897 PallasLex.)
[Rousseau] teljes gondolata talán sokkal élesebben és igazabban lép elő leveleiből
(1912 Szabó Dezső)
[a sportolónak] sokkal fontosabb tényező lép elő az életében: lejár a szerződése
(1995 Magyar Hírlap)
2. (tárgyragos határozóval is) (kissé rég, átv is)
elöl v. előrébb levő helyre lép, előre lép
[Dávid] ſiſakoſſan, pántzéloſſan, kardoſſan kezdene Góliát ellen elé-lépni
(1777 Molnár János)
az ellenség, noha négyszerte számosb, még sem mer előlépni
(1832 Jelenkor)
A’ ló fájdalmas czombjával rövidet lép, nem képes vele rendesen előlépni
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
kettőt előlép az üvegfúvó a kemence magas pereme szélére
(1930 Népszava márc. 21.)
2a.
magasabb beosztásba, rangba, (fizetési) fokozatba jut, lép, ill. ezáltal vmivé válik vki
[a hivataláról lemondó főbíró] helyébe sir Frederick Pollock, jelenleg attorney-general [= legfőbb ügyész], lép elő
(1843 Pesti Hírlap)
előléptem száztíz koronás munkatárssá
(1934 Móra Ferenc)
Akit az előléptetésből kizártak, fizetési fokozatba sem léphet elő
(1950 Fehérváry Jenő)
az immár parancsnokká előlépett Nelson
(2007 Kaiser Ferenc)
2b.
〈személy v. dolog〉 jelentőségében, minőségében magasabb fokra emelkedve vmivé válik
[most, hogy Dőry a lánya riválisának] az atyját is meglőtte, a rossz emberből előlépett „fene embernek”
(1900 Mikszáth Kálmán)
A cukor ma már elsőrendű népélelmezési cikké lépett elő
(1947 Szabad Föld nov. 23.)
A szórejtvények, a betűrejtvények a mi szemünkben csak játékok, Karamzin korában viszont [...] irodalmi műfajjá léptek elő
(1975 Könczöl Csaba ford.Tinyanov)
a hétköznapi olvasó, aki valójában passzív befogadója a történetnek, itt [ti. a szerepjátékokban] előléphet aktív szereplővé
(2002 Bokody Péter)
2c. (tárgyragos határozóval is)
〈vmely rangsorolásban, listán〉 jobb helyre kerül, előrébb jut
[a csapat] előléphet a harmadik helyre
(1931 Budapesti Hírlap okt. 31.)
Az úgynevezett országon belüli kibocsátói kategóriában a bank [...] egy kilencfokú skála korábbi harmadik fokáról a másodikra lépett elő
(1996 Figyelő)
[a tízpróbázó versenyzőnek] a félidőben regisztrált 8. helyről csak egyet sikerült előlépnie
(1998 Magyar Hírlap)
Előléptünk az uniós rangsorban[.] Az eddigi huszonnegyedik helyről a tizennegyedikre ugrott hazánk a tagállamok egészségügyi rendszerének összehasonlításában
(2008 Népszava nov. 17.)
3. (rég)
〈személy v. közösség〉 (fejlődésben, vmely tevékenységben v. pályán) előbbre jut, előre halad
fel tett Tárgyában nem léphet el Neptúnus: [...] a’ vár Tsak fenn tartja magát
(1777 Baróti Szabó Dávid)
A’ könnyebbekről a’ nehezebbekre, az elvontt számokról az egygyütt-vettekre kell előlépniek
(1820 Tudományos Gyűjtemény)
lépjünk elő a civilisatioban
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
[Temes megye közszelleme] a’ józan szabadelmüségben mindinkáb előlépni, soha pedig hátrálni nem fog
(1841 Pesti Hírlap)
Sz: előlépés
Vö. CzF. ~, előlépő; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.

Beállítások