előreláthatólag hsz 0

’〈jövőbeli, ill. későbbi eseményre, helyzetre vonatkoztatva:〉 a jelenlegi, ill. a szövegkörnyezetben meghatározott állapot, helyzet, körülmények alapján következtethetően’ ❖ a’ Kir. Fö Ig. Tanátsnak ollyan dolgokat, a’ mik természet szerént a’ Közös Legislatiot [= törvényhozást] illetik, nem kellene [...] tellyesítésbe vétetni, nevezetesen mikor Magais látója, hogy ebből sokaknak meg lábolhatatlan romlása és az Országnak tetemes kára következik, sőt előre láthatólag következni fog (1811 Kazinczy Ferenc levelezése C2562, 63) | A fátyolt, melly a’ természet’ titkait fedi, előreláthatólag soha nem fogjuk föllebenteni (1844 Bajza József ford.–Kolb C0726, 34) | csak az előreláthatólag tényleg befolyó összeg […] vétessék föl bevétel gyanánt (1902 Budapesti Hírlap nov. 17. C4690, 5) | Rickenbach úr éppen most ment el ebédelni, és előreláthatólag holnaputánig már nem is lesz bent az irodában (1991 Upor Péter 2003046, 32) | az épületek földrajzi elhelyezkedése kedvező, az általános állapotuk ragyogó. Előreláthatólag nagyon kevés felújításra lesz szükség (2003 Tótfalusi Ágnes ford.–Houellebecq 3322001, 154).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előreláthatólag határozószó 0
〈jövőbeli, ill. későbbi eseményre, helyzetre vonatkoztatva:〉 a jelenlegi, ill. a szövegkörnyezetben meghatározott állapot, helyzet, körülmények alapján következtethetően
a’ Kir.királyi Fö Ig. Tanátsfőigazgató-tanácsnak ollyan dolgokat, a’ mik természet szerént a’ Közös Legislatiot [= törvényhozást] illetik, nem kellene [...] tellyesítésbe vétetni, nevezetesen mikor Magais látója, hogy ebből sokaknak meg lábolhatatlan romlása és az Országnak tetemes kára következik, sőt előre láthatólag következni fog
(1811 Kazinczy Ferenc levelezése)
A fátyolt, melly a’ természet’ titkait fedi, előreláthatólag soha nem fogjuk föllebenteni
(1844 Bajza József ford.Kolb)
csak az előreláthatólag tényleg befolyó összeg […] vétessék föl bevétel gyanánt
(1902 Budapesti Hírlap nov. 17.)
Rickenbach úr éppen most ment el ebédelni, és előreláthatólag holnaputánig már nem is lesz bent az irodában
(1991 Upor Péter)
az épületek földrajzi elhelyezkedése kedvező, az általános állapotuk ragyogó. Előreláthatólag nagyon kevés felújításra lesz szükség
(2003 Tótfalusi Ágnes ford.Houellebecq)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások