elősegít ts ige 4b4

1. (ritk) ’vhonnan előjönni, kijönni segít vkit v. vmit’ ❖ a felfordult kocsik ablakain át másztak ki a rémült emberek az összetört kocsiromok közül elősegítve megsebesült társaikat (1856 Vasárnapi Újság CD56).

2. (ritk) ’előre jutásában, haladásában segít vkit v. vmit’ ❖ [A tüzet] a fő főldi szelek megszerentséltették, ki terjedtt szárnyakon sebesen röptették, rövid idő alatt meszire késztették, kivánt kénye szerint elő segitették (1787 e. Kozma István² CD52) | Az írás kéznél volt: Illésházy kancellár nyílt parancsa minden útba eső elöljárókhoz, hogy a stafétát vivő futárt elősegítsék, feltartóztatni ne próbálják (1884 Jókai Mór CD18).

3. ’〈meglétével, hatásával vmi, ill. tevőlegesen vki vmely folyamatot, tevékenységet stb.〉 megvalósulásában, sikerében segít, előmozdít’ ❖ [a császár a belga] Nemzetnek halászatját különösképen el-segíteni kívánja (1783 Magyar Hírmondó C0271, 535) | [a havannaiak] rabszolgáik kiváltását elősegítik s nem ritka eset, hogy őket szabadságukkal megajándékozzák (1861 Rosty Pál 8397003, 22) | a tűhegyű kettős karmok az állat [ti. a denevér] kapaszkodását nagyon elősegítik (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a Corvinus Kör] feladatának tekintette, hogy elősegítse a különböző intézmények közti kapcsolatfelvételt (1990 Metzl János CD52) | A megvalósítandó célok kitűzését követően beszélgessünk a beteggel arról, hogy milyen kezelési lehetőségek segíthetnék elő ezeknek a céloknak a teljesülését! (2010 Pilling János et al. 3266001, 44).

3a. ’〈meglétével, hatásával vmi, ill. tevőlegesen vki vmely jelenséget, állapotot stb.〉 létrejöttében, kialakulásában v. fejlődésében, alakulásában segít’ ❖ A’ fabrikának állapotját nagyon el segítette az, hogy a’ Szarvasiak, a’ régi Oskola házat ollyan épletté épitették, a’ mellyben most, a’ gyapjúval való mindenfele bánás végbe mehet (1794 Magyar Hírmondó 7444115, 770) | az ünnepélynek nagyszerüségét áldozattal s tettleg is elősegiték (1856 Vasárnapi Újság CD56) | széles szája örök mosolygását elősegíti a harcsabajusz (1872 Jókai Mór CD18) | A szoknya kívánt esésvonalát elősegíthetik az aljába belülről varrt fodorral (1982 NéprajziLex. CD47) | sikerült megtalálni azt a módot, ahogyan elősegíthetjük az egyházak működőképességét anélkül, hogy más közösségek működését megzavarnánk (1991 Országgyűlési Napló CD62).

3b. (kissé rég) ’〈meglétével, hatásával vmi, ill. tevőlegesen vki〉 vminek a megtételében, elérésében segít, támogat vkit’ ❖ a’ bátrokat ſegíti elö a’ ſzerentse (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 151) | [kötelességünk a hazánk] kebelében nyúgvó népeket a’ bóldogúlássokra ſzükséges eſzközökre elsegíteni (1808 Fejér György 7104004, 87) | Hasszán, bármennyire bízott is rabnőiben, minden módszert eltávolíta tőlük, mely azokat a szökésben elősegíthetné (1853 Jókai Mór CD18) | Az a körülmény, hogy már ilyen korán szenvedett a hazáért [ti. Vadnay Károly], bizonyára elősegítette később a karrierjében (1924 Milkó Izidor CD10) | mind az érdemi munkát végző jogászok, mind pedig az őket elősegítő hivatal teljes mértékben egységes rendszerű fizetésemelésben részesül (1990 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elősegít tárgyas ige 4b4
1. (ritk)
vhonnan előjönni, kijönni segít vkit v. vmit
a felfordult kocsik ablakain át másztak ki a rémült emberek az összetört kocsiromok közül elősegítve megsebesült társaikat
(1856 Vasárnapi Újság)
2. (ritk)
előre jutásában, haladásában segít vkit v. vmit
[A tüzet] a fő főldi szelek megszerentséltették, ki terjedtt szárnyakon sebesen röptették, rövid idő alatt meszire késztették, kivánt kénye szerint elő segitették
(1787 e. Kozma István²)
Az írás kéznél volt: Illésházy kancellár nyílt parancsa minden útba eső elöljárókhoz, hogy a stafétát vivő futárt elősegítsék, feltartóztatni ne próbálják
(1884 Jókai Mór)
3.
〈meglétével, hatásával vmi, ill. tevőlegesen vki vmely folyamatot, tevékenységet stb.〉 megvalósulásában, sikerében segít, előmozdít
[a császár a belga] Nemzetnek halászatját különösképen el-segíteni kívánja
(1783 Magyar Hírmondó)
[a havannaiak] rabszolgáik kiváltását elősegítik s nem ritka eset, hogy őket szabadságukkal megajándékozzák
(1861 Rosty Pál)
a tűhegyű kettős karmok az állat [ti. a denevér] kapaszkodását nagyon elősegítik
(1929 Az állatok világa ford.)
[a Corvinus Kör] feladatának tekintette, hogy elősegítse a különböző intézmények közti kapcsolatfelvételt
(1990 Metzl János)
A megvalósítandó célok kitűzését követően beszélgessünk a beteggel arról, hogy milyen kezelési lehetőségek segíthetnék elő ezeknek a céloknak a teljesülését!
(2010 Pilling János et al.)
3a.
〈meglétével, hatásával vmi, ill. tevőlegesen vki vmely jelenséget, állapotot stb.〉 létrejöttében, kialakulásában v. fejlődésében, alakulásában segít
A’ fabrikának állapotját nagyon el segítette az, hogy a’ Szarvasiak, a’ régi Oskola házat ollyan épletté épitették, a’ mellyben most, a’ gyapjúval való mindenfele bánás végbe mehet
(1794 Magyar Hírmondó)
az ünnepélynek nagyszerüségét áldozattal s tettleg is elősegiték
(1856 Vasárnapi Újság)
széles szája örök mosolygását elősegíti a harcsabajusz
(1872 Jókai Mór)
A szoknya kívánt esésvonalát elősegíthetik az aljába belülről varrt fodorral
(1982 NéprajziLex.)
sikerült megtalálni azt a módot, ahogyan elősegíthetjük az egyházak működőképességét anélkül, hogy más közösségek működését megzavarnánk
(1991 Országgyűlési Napló)
3b. (kissé rég)
〈meglétével, hatásával vmi, ill. tevőlegesen vki〉 vminek a megtételében, elérésében segít, támogat vkit
a’ bátrokat ſegíti elö a’ ſzerentse
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[kötelességünk a hazánk] kebelében nyúgvó népeket a’ bóldogúlássokra ſzükséges eſzközökre elsegíteni
(1808 Fejér György)
Hasszán, bármennyire bízott is rabnőiben, minden módszert eltávolíta tőlük, mely azokat a szökésben elősegíthetné
(1853 Jókai Mór)
Az a körülmény, hogy már ilyen korán szenvedett a hazáért [ti. Vadnay Károly], bizonyára elősegítette később a karrierjében
(1924 Milkó Izidor)
mind az érdemi munkát végző jogászok, mind pedig az őket elősegítő hivatal teljes mértékben egységes rendszerű fizetésemelésben részesül
(1990 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások