előteremt ts ige 4b3

1. ’nagy nehézségek árán v. kockázattal megszerez, biztosít, elérhetővé tesz vmit’ ❖ a’ környülállásoknak valamelly szerentsés öszve jövések kivántatik meg rá, hogy [a javak] el állíttassanak, el teremtessenek (1815 Hazai és Külföldi Tudósítások C0204, 134) | amit a szállásmesterek rendelni fognak, [bíró uram] kész fizetésért teremtse elő (1875 Jókai Mór CD18) | Temérdek ló kellett az új huszárságnak. Brachfeld előteremtette a lovakat (1923 Krúdy Gyula CD54) | elő kell teremtenünk a gyártáshoz szükséges beruházáshoz az anyagi feltételeket (1991 Fogassy Elemér 2037008, 1473) | [a Honvédség] oltóanyagból minden körülmények között elő tudja teremteni a szükséges mennyiséget (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (/irod v. vál) ’〈ismeretlen v. rejtett, zárt helyen levő tárgyat〉 előkerít, megkeres v. elővesz, ill. 〈ismeretlen helyen levő személyt〉(felkutat és) elővezet, előhoz’ ❖ Utálatos, gyilkos Király! teremtsd-el az Atyámat (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Shakespeare C2546, 104) | Elő kell nekik teremteniök a föld alól is [az ellopott sertéseket] (1862 Jókai Mór CD18) | Jancsi nagykendőt teremtett elő, Péter Pál kabátjába bújt, aztán a házból az utcára léptek (1913 Krúdy Gyula CD54) | [a mesében Kökény Kelemen Galagonya Mátéhoz] társnak ajánlkozik az útra, sőt előteremti harmadiknak a birkapásztor törpét, Áfonya Ábrist is (1999 Új Könyvek CD29).

3. (rég) ’előállít, létrehoz vmit, ill. megalkot, megteremt vkit’ ❖ [cukrot] még kukoriczaszárbul, és burgonyábul is erölködtek némellyek előteremteni (1834 Garasos Tár 8625004, 75) | A kereskedelem ott, a hol honosul, önként előteremti az ipart és a mesterségeket (1873 Orbán Balázs CD22) | Vajjon aki a semmiből elő tudott teremteni bennünket [...], nem volna ereje, hogy vissza ne engedjen semmisülni a semmibe? (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 81).

3a. (rég) ’〈kül. író alako(ka)t, képet, tájat stb.〉 képzeletével, művészetével stb. megalkot, teremt’ ❖ előteremtvén a régi hősöket Életet varázsolsz néma tetteikbe (1809 Szemere Pál 8439006, 87) | Ujra meg ujra előteremté képzeletében az egész érdekes jelenetet (1847 Jósika Miklós C2391, 164) | [a regényíró] ne saját egyéniségét kölcsönözze az alakoknak, amiket előteremt (1879 Jókai Mór CD18).

3b. (rég) ’hatásával, működésével stb. előidéz, okoz vmit’ ❖ [a fiú enyelgése] az öregben fojhatlan [!] részvétet teremte elő gyámfia iránt (1836 Jósika Miklós 8212001, 15) | nekem őt birnom kell; én vele megszököm. Hajlása elejét veheti az erőszaknak, az erőszak hajlást teremthet elő (1836 Vajda Péter C4666, 5) | [a pálinka] legtöbb esetben [...] az iszákosságot teremti elő, mellynek vége mindig testi lelki nyomor és inség (1854 Vasárnapi Újság CD56) | rohanó patak, melyet a gejzír egyenes vízoszlopa teremtett elő (1904 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

előteremt tárgyas ige 4b3
1.
nagy nehézségek árán v. kockázattal megszerez, biztosít, elérhetővé tesz vmit
a’ környülállásoknak valamelly szerentsés öszve jövések kivántatik meg rá, hogy [a javak] el állíttassanak, el teremtessenek
(1815 Hazai és Külföldi Tudósítások)
amit a szállásmesterek rendelni fognak, [bíró uram] kész fizetésért teremtse elő
(1875 Jókai Mór)
Temérdek ló kellett az új huszárságnak. Brachfeld előteremtette a lovakat
(1923 Krúdy Gyula)
elő kell teremtenünk a gyártáshoz szükséges beruházáshoz az anyagi feltételeket
(1991 Fogassy Elemér)
[a Honvédség] oltóanyagból minden körülmények között elő tudja teremteni a szükséges mennyiséget
(2002 Magyar Hírlap)
2. (/irod v. vál)
〈ismeretlen v. rejtett, zárt helyen levő tárgyat〉 előkerít, megkeres v. elővesz, ill. 〈ismeretlen helyen levő személyt〉 (felkutat és) elővezet, előhoz
Utálatos, gyilkos Király! teremtsd-el az Atyámat
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Shakespeare)
Elő kell nekik teremteniök a föld alól is [az ellopott sertéseket]
(1862 Jókai Mór)
Jancsi nagykendőt teremtett elő, Péter Pál kabátjába bújt, aztán a házból az utcára léptek
(1913 Krúdy Gyula)
[a mesében Kökény Kelemen Galagonya Mátéhoz] társnak ajánlkozik az útra, sőt előteremti harmadiknak a birkapásztor törpét, Áfonya Ábrist is
(1999 Új Könyvek)
3. (rég)
előállít, létrehoz vmit, ill. megalkot, megteremt vkit
[cukrot] még kukoriczaszárbul, és burgonyábul is erölködtek némellyek előteremteni
(1834 Garasos Tár)
A kereskedelem ott, a hol honosul, önként előteremti az ipart és a mesterségeket
(1873 Orbán Balázs)
Vajjon aki a semmiből elő tudott teremteni bennünket [...], nem volna ereje, hogy vissza ne engedjen semmisülni a semmibe?
(1922 e. Gárdonyi Géza)
3a. (rég)
〈kül. író alako(ka)t, képet, tájat stb.〉 képzeletével, művészetével stb. megalkot, teremt
előteremtvén a régi hősöket Életet varázsolsz néma tetteikbe
(1809 Szemere Pál)
Ujra meg ujra előteremté képzeletében az egész érdekes jelenetet
(1847 Jósika Miklós)
[a regényíró] ne saját egyéniségét kölcsönözze az alakoknak, amiket előteremt
(1879 Jókai Mór)
3b. (rég)
hatásával, működésével stb. előidéz, okoz vmit
[a fiú enyelgése] az öregben fojhatlan [!] részvétet teremte elő gyámfia iránt
(1836 Jósika Miklós)
nekem őt birnom kell; én vele megszököm. Hajlása elejét veheti az erőszaknak, az erőszak hajlást teremthet elő
(1836 Vajda Péter)
[a pálinka] legtöbb esetben [...] az iszákosságot teremti elő, mellynek vége mindig testi lelki nyomor és inség
(1854 Vasárnapi Újság)
rohanó patak, melyet a gejzír egyenes vízoszlopa teremtett elő
(1904 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások