előz ts ige 4c

1. (tárgy n. is) ’〈haladó, mozgó személy v. jármű(vel vki) előtte haladó járművet, személyt〉(kikerülve) maga mögött hagy, ill. lehagy’ ❖ lovaglásra lovász álmában is indúl, ’S mást, tárgyban meg nem akadt gyors kerekével előz (1817 Vörösmarty Mihály 8524020, 52) | Új-Pest, Fóth, Palota, Cinkota, Rákos képezik a tovaterjedő város előrészeit; s keresztülszeli azt a méltóságos ősfolyam, melynek azúr tükrén hajórajok úsznak egymást előzve, kerülve (1872–1874 Jókai Mór CD18) | szapora léptekkel mennek, elérnek s lassan előznek egy kis csoportot (1934 Nagy Lajos C5089, 110) | [a dunai úszóversenyen] Páhok később balra próbált előzni, Halasy azonban [...] balfelé is ugyanúgy elébe úszott (1956 Karinthy Ferenc C0091, 491) | [A Toyota Corolla] előzött engem, amikor megpillantottam a tükörben […]. Következett ez a kanyar. Úgy látszott, utolérem, mert ebben a kanyarban nem lehet előzni (1976 Bertha Bulcsu 9053005, 198) | [a motoros rendőr] beszorult egy általa előzött gépkocsi és a Trabant közé, miután mögötte túlzottan kis követési távolságot tartva haladt a Mercedes (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az Opel kerékpárosokat előzött, ezután történt az ütközés (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. (tárgy n. is) ’〈egymás után levő személyek, dolgok viszonyában:〉 megelőz vkit, vmit, (közvetlenül) az előtt van v. az elé kerül’ ❖ melly bővséges az egész Görög Nyelvben a’ j hang? mert ez a’ hang hallik az ő nyelvekben a’ régi olvasás szerént mindenkor, valamikor az ít más magánhangzó vagy előzi vagy követi (1791 Főldi János C2555, 234) | [A könyvben] előzi a’ beiktatandó professor’ beszédét iskolainspector Bakos Ambrus ur’ iktató beszéde (1837 Figyelmező C6731, 68) | nem lehet előzni a várólistán (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2a. (rég) ’vmilyen tekintetben felülmúl vkit, vmit’ ❖ Ne hizelkedgyetek tündér hivségtekkel, Mert bár előznétek Venust szépségtekkel, Mégsem vonhattok el hivem szerelmétől, Kinek csak a halál választ el szivétől (1779 Ányos Pál CD01) | a’ faluk épűletei szépséggel épséggel városainkat haladják: a’ paraszt házi eszkőzők és asztali gazdálkodás, sok Nemeseinkét előzik (1792 Mátyási József 7221026, 85) | Még sok Irigyed van, s lásd egy vagyok én is azokból: Fájlalom azt, hogy nincs Téged előzni erőm! (1829 Szenvey József C4938, 36).

3. ’Időben megelőz vkit, vmit.’

3a. ’〈annak kif-ére, hogy vkivel, vmivel vki, vmi másnál előbb történik vmi, kül. más(ik)nál előbb születik, ill. keletkezik vki, vmi〉’ ❖ A’ váſzony táblára ki tett hogy téged elttem Édes Anyád: ugyan ám dítsség! barmok elznek Igy embert; mivel ezt késbb alkotta világra Iſtennek keze (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 69) | Hogy Mikes hajdan katholikus, tehát magyar község volt, arra adatot nyerünk a pápai dézmák regestrumából [...]. Egy ezt előző 1322-ki okmányban, mely Bylle Lőrincz és Semény László közti pert érint, Michou-Teluch (Misutelek) néven fordul elő (1889 Orbán Balázs CD22) | 1200-tól 1202-ig a herceg tanúi között Mog és Miklós együtt fordul elő. Miklós ezután Mogot egy évvel előzve II. András király első nádora lett 1205-ben (1999 Szabados György CD58).

3b. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely történés, állapot időben korábbi, mint vmely másik történés, állapot〉’ ❖ Nehéz és tompa meleg vala, mint az magas nyárban zivatarokat szokott előzni (1836 Gaal József 8149003, 12) | Imitt naponként hajnalom pirul, Szelid sugár előzi dél hevét (1840–1849 Kriza János C2826, 119) | a csillagok lélekző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi (1933 Kosztolányi Dezső 9359174, 398).

3c. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel vmely, vki más által végzett v. mással történő cselekvést, történést megelőz vki〉’ ❖ Hányszszor előzöm ott a’ reggel Hajnalát? (1787 Főldi János ford.–Reland C1758, 182) | a cselédnek és jobbágyságnak örvendő figyelme és szíveskedései is, mikkel már előzve tisztelék jövendő úrnéjokat, nyájasan hízelegtek a lányka lágy eszméletének (1832 Fáy András¹ 8139007, 118) | Antinoosz vígan előzte a jöttét, Mosolyogva egyenest járula elébe (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 296) | Ha fújt a szél, még át se cikázhatott a gondolat, hogy „meghülök”, amikor önzésem is előzve: „meghülsz”, már te kimondtad (1934 Kosztolányi Dezső 9359167, 384).

4. (rég) ’〈vmely eseményt, ill. állapotot〉 megakadályoz, meggátol vmivel’ ❖ Ebredj fel! veſzedelmit elzd; még rajta [ti. a magyar nyelven] ſegéjthetſz: Általad  nyílhat régi virágra megint (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 218) | járt fel s alá szobájában, hányta, vetette elméjét: miként előzze házának minden órán kitörő gyalázatát? (1832 Fáy András¹ 8139008, 241) | a’ jótékonyság kettős irányban nyujtja malasztját: bajt orvosol, egyszersmind bajt előz (1842 Pesti Hírlap C5275, 592) | Első időszakban, egyszerű kanyarónál, az általános életrend mellett egy lobellenes izzasztó szerre van szükség a 63. sz. alatti vény szerint, tekintettel lévén a szemlobra s köhögésre, melyek igen kellemetlen jelenségek ugyan, de azokat, miután mindkettő a betegséghez tartozik, csak szelidíteni lehet, de előzni nem szabad (1861 Lengyel Dániel 8270003, 179).

5. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi előtti helyen van vmi〉’ ❖ Íme veſzély az inamban: vetem valamerre menetbenn Jobb ſzememet, valamintha legyek járnának elttem, Úgy veſzem éſzre. Nagyon meg-döbben ſzívem: az útról Meg-térek, tsak alig várván haza menttemet. Ott ſem Tette ſzemem jobb karba magát: a’ merre tekéntek, a jegy elz (1786 Baróti Szabó Dávid C0824, 127) | annak a nagy székifüves térnek, ami a vendéglőt, meg az istállót, félszert előzi, nincs semmi kerítése (1892 Jókai Mór CD18).

Ö: le~, meg~.

ÖU: be~, vissza~.

Vö. CzF. ~, előző; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; ÚMTsz.

előz tárgyas ige 4c
1. (tárgy n. is)
〈haladó, mozgó személy v. jármű(vel vki) előtte haladó járművet, személyt〉 (kikerülve) maga mögött hagy, ill. lehagy
lovaglásra lovász álmában is indúl, ’S mást, tárgyban meg nem akadt gyors kerekével előz
(1817 Vörösmarty Mihály)
Új-Pest, Fóth, Palota, Cinkota, Rákos képezik a tovaterjedő város előrészeit; s keresztülszeli azt a méltóságos ősfolyam, melynek azúr tükrén hajórajok úsznak egymást előzve, kerülve
(1872–1874 Jókai Mór)
szapora léptekkel mennek, elérnek s lassan előznek egy kis csoportot
(1934 Nagy Lajos)
[a dunai úszóversenyen] Páhok később balra próbált előzni, Halasy azonban [...] balfelé is ugyanúgy elébe úszott
(1956 Karinthy Ferenc)
[A Toyota Corolla] előzött engem, amikor megpillantottam a tükörben […]. Következett ez a kanyar. Úgy látszott, utolérem, mert ebben a kanyarban nem lehet előzni
(1976 Bertha Bulcsu)
[a motoros rendőr] beszorult egy általa előzött gépkocsi és a Trabant közé, miután mögötte túlzottan kis követési távolságot tartva haladt a Mercedes
(1995 Magyar Hírlap)
Az Opel kerékpárosokat előzött, ezután történt az ütközés
(2001 Magyar Hírlap)
2. (tárgy n. is)
〈egymás után levő személyek, dolgok viszonyában:〉 megelőz vkit, vmit, (közvetlenül) az előtt van v. az elé kerül
melly bővséges az egész Görög Nyelvben a’ j hang? mert ez a’ hang hallik az ő nyelvekben a’ régi olvasás szerént mindenkor, valamikor az ít más magánhangzó vagy előzi vagy követi
(1791 Főldi János)
[A könyvben] előzi a’ beiktatandó professor’ beszédét iskolainspector Bakos Ambrus ur’ iktató beszéde
(1837 Figyelmező)
nem lehet előzni a várólistán
(1997 Országgyűlési Napló)
2a. (rég)
vmilyen tekintetben felülmúl vkit, vmit
Ne hizelkedgyetek tündér hivségtekkel, Mert bár előznétek Venust szépségtekkel, Mégsem vonhattok el hivem szerelmétől, Kinek csak a halál választ el szivétől
(1779 Ányos Pál)
a’ faluk épűletei szépséggel épséggel városainkat haladják: a’ paraszt házi eszkőzők és asztali gazdálkodás, sok Nemeseinkét előzik
(1792 Mátyási József)
Még sok Irigyed van, s lásd egy vagyok én is azokból: Fájlalom azt, hogy nincs Téged előzni erőm!
(1829 Szenvey József)
3.
Időben megelőz vkit, vmit.
3a.
〈annak kif-ére, hogy vkivel, vmivel vki, vmi másnál előbb történik vmi, kül. más(ik)nál előbb születik, ill. keletkezik vki, vmi〉
A’ váſzony táblára ki tett hogy téged elttem Édes Anyád: ugyan ám dítsség! barmok elznek Igy embert; mivel ezt késbb alkotta világra Iſtennek keze
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Hogy Mikes hajdan katholikus, tehát magyar község volt, arra adatot nyerünk a pápai dézmák regestrumából [...]. Egy ezt előző 1322-ki okmányban, mely Bylle Lőrincz és Semény László közti pert érint, Michou-Teluch (Misutelek) néven fordul elő
(1889 Orbán Balázs)
1200-tól 1202-ig a herceg tanúi között Mog és Miklós együtt fordul elő. Miklós ezután Mogot egy évvel előzve II. András király első nádora lett 1205-ben
(1999 Szabados György)
3b. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely történés, állapot időben korábbi, mint vmely másik történés, állapot〉
Nehéz és tompa meleg vala, mint az magas nyárban zivatarokat szokott előzni
(1836 Gaal József)
Imitt naponként hajnalom pirul, Szelid sugár előzi dél hevét
(1840–1849 Kriza János)
a csillagok lélekző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi
(1933 Kosztolányi Dezső)
3c. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel vmely, vki más által végzett v. mással történő cselekvést, történést megelőz vki〉
Hányszszor előzöm ott a’ reggel Hajnalát?
(1787 Főldi János ford.Reland)
a cselédnek és jobbágyságnak örvendő figyelme és szíveskedései is, mikkel már előzve tisztelék jövendő úrnéjokat, nyájasan hízelegtek a lányka lágy eszméletének
(1832 Fáy András¹)
Antinoosz vígan előzte a jöttét, Mosolyogva egyenest járula elébe
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
Ha fújt a szél, még át se cikázhatott a gondolat, hogy „meghülök”, amikor önzésem is előzve: „meghülsz”, már te kimondtad
(1934 Kosztolányi Dezső)
4. (rég)
〈vmely eseményt, ill. állapotot〉 megakadályoz, meggátol vmivel
Ebredj fel! veſzedelmit elzd; még rajta [ti. a magyar nyelven] ſegéjthetſz: Általad  nyílhat régi virágra megint
(1777 Baróti Szabó Dávid)
járt fel s alá szobájában, hányta, vetette elméjét: miként előzze házának minden órán kitörő gyalázatát?
(1832 Fáy András¹)
a’ jótékonyság kettős irányban nyujtja malasztját: bajt orvosol, egyszersmind bajt előz
(1842 Pesti Hírlap)
Első időszakban, egyszerű kanyarónál, az általános életrend mellett egy lobellenes izzasztó szerre van szükség a 63. sz.szám alatti vény szerint, tekintettel lévén a szemlobra s köhögésre, melyek igen kellemetlen jelenségek ugyan, de azokat, miután mindkettő a betegséghez tartozik, csak szelidíteni lehet, de előzni nem szabad
(1861 Lengyel Dániel)
5. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vki v. vmi előtti helyen van vmi〉
Íme veſzély az inamban: vetem valamerre menetbenn Jobb ſzememet, valamintha legyek járnának elttem, Úgy veſzem éſzre. Nagyon meg-döbben ſzívem: az útról Meg-térek, tsak alig várván haza menttemet. Ott ſem Tette ſzemem jobb karba magát: a’ merre tekéntek, a jegy elz
(1786 Baróti Szabó Dávid)
annak a nagy székifüves térnek, ami a vendéglőt, meg az istállót, félszert előzi, nincs semmi kerítése
(1892 Jókai Mór)
ÖU: beelőz, visszaelőz
Vö. CzF. ~, előző; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások