előzmény fn 4B

1. (rég) ’az a dolog, amelyre vmely tevékenység, érzés, magatartás stb. irányul’ ❖ Az ’ fényl neve még most is elzményje (objectum) az utánna következettek’ tsudállásának (1786 Magyar Hírmondó C0274, 531) | a’ négy Ifjontzok tsak hamar jó baráti levének egygymásnak, és hetenként gylést tartának magok köztt, mellynek f Elzményje kiváltt képpen a’ ſzépſzer Tudomány vala (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 88) | mitsoda ortzával közelíteſz ma a’ te kívánságod f tzéljához, ſzerelmed’ édes elzményjéhez, ama’ királyi Leányhoz (1790 Péczeli József ford.–Voltaire C3451, 8) | egy kivülünk lévő Előzmény, vagy tárgy legerősebben interessál bennünket (1817 Pucz Antal ford.–Eberhard C3543, 77).

2. ’Vkit, vmit időben, sorrendileg stb. megelőző dolog.’

2a. ’vmely eseményt, jelenség kialakulását időben megelőző, abban (okozó) körülményként szerepet játszó esemény, folyamat, jelenség’ ❖ ez már így is sokat jelent, de korán sem azt, hogy a’ lángész minden előzmények nélkül lett volna a’ mi lőn (1837 Vörösmarty Mihály 8524426, 7) | az Altorjay–Korláthy-ügy minden előzményeivel együtt a sajtóban (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | több évszázadra visszanyúló történelmi előzmények (1975 Faragó Kálmán 2056002, 25) | Az eset közvetlen előzményei egyelőre nem ismertek, azokat a most kezdődött ügyészi vizsgálat próbálja tisztázni (1996 Magyar Hírlap CD09) | a valódi pánikroham csak úgy, minden előzmény, körülmény, felismerhető kiváltó ok nélkül következik be (2009 Szendi Gábor 3299001, 29).

2b. ’korábbi hasonló típusú dolog, jelenség, es. személy(, amely, ill. aki mintájául szolgál vminek, es. vkinek)’ ❖ Tudom, most uj személyeknek kormánya is emlegettetik. Ezekről még nem szólok, sőt, bár előzményeikből kevés vigasztalót merithet a nemzet, azt mondom, az igazság parancsolata szerint, várjuk be tetteit, s azután ezekből itéljünk fölöttük (1845 Szemere Bertalan 8437011, 225) | A tájak és nemzedékek szerinti átnézet például, amelyet Farkas Gyula próbál német előzmények után a magyar irodalomra alkalmazni (1931 Babits Mihály 9014139, 219) | örök megújulás, különbözni-akarás az előzményektől (1957 Zolnai Béla 9801001, 194) | Balassi előzmény nélküli zsenije irodalmunknak (2001 Székely Júlia 3298001, 16).

2c. ’az a dolog, amelyből vmi kifejlődött, vminek a korábbi változata, formája’ ❖ a csuvas śabe tör. *jäpek, *jäbek előzményre vall, a magyar gyepü is ennek egyik nyugatra szakadt alakulata lehet (1899 Sebestyén Gyula C5295, 467) | Ha a nyelvek rokon volta azt jelenti, hogy ősi előzményükül föl kell tennünk, ki kell következtetnünk egy közös nyelvi alapot, egy ú. n. alapnyelvet, akkor következtetéseinkben logikusan tovább lépve föl kell tennünk egy olyan ősnépet is, mely az egykori alapnyelvet beszélte (1937 Zsirai Miklós 9805004, 106) | A kengyel nem nélkülözhetetlen kelléke a lovaglásnak, a szkíták még nem ismerték. Előzménye a szíjkengyel, a bőrszíj két végén formált hurok, amit csak átvetettek a nyereg fölött (1999 Magyar néprajz CD47).

2d. ’korábbi szövegrészlet, szövegelőzmény, ill. a beszédszituációban a beszélő és a hallgató számára is már ismert dolog’ ❖ ezekről, mint már előbb is említém, később fogok kimerítőleg szólani, midőn az olvasó, majd az előzményekből azt jobban értendi (1859 Petheő Dénes 8365001, 11) | Ha a külső tárgyat első vagy második személyes névmás fejezi ki, ez is elmaradhat az ige mellől; de csak akkor, midőn az előzményekből világosan kilátszik a személyi vonatkozás (1873 Komáromy Lajos C5940, 261) | az anaforikus főnévi csoporttal kezdődő szöveg az előzményről, mint beszédaktusról tesz közléseket, és nem kapcsolódik közvetlenül az előzményben referált tényekhez (1979 Bánréti Zoltán C5919, 414).

2e. (Fil is) ’〈kül. logikai következtetésben:〉 az(oknak) az állítás(oknak az egyike), amely(ek)ből következik vmi’ ❖ Ha elemi tanítókönyveinket végig nézem, valóban a’ szoros rendet, melly minden tételeit vagy bánthatlan definitiókra, vagy már bebizonyított előzményekre építné, nem találom (1839 Athenaeum C0018, 820) | hibás előzményekből hibásan bonyolít (1929 Farkas Zoltán CD10) | A deduktív következtetés sajátossága, hogy logikailag szükségszerű, vagyis igaz előzmények esetén a zárótétel szükségszerűen igaz (1997 PedagógiaiLex. C6809, 268).

2f. (rég) ’a fő mondanivalót bevezető(, annak megértését segítő) szövegrész’ ❖ most meg akarom fordítni előadásom sorát, és minden további előzmény nélkül tüstént uj rendelkezési javaslatom legelső stadiumát terjesztendem a’ közönség elé (1831 Széchenyi István CD1501) | csupán Előzményül vetém oda e pár szót (1870 Fejes István¹ ford.–Shakespeare C3732, 98) | Máshelyütt egész terjedelmökben adtam e négy előhangot; s szívesen adnám a nyelv és előadás ízelítőjeül itt is; de a tér fogyatkozása csak a lényeges közlésére parancsol szorítkoznom. S azért előzmény nélkül sietek a tartalom vázlatára (1882 Szász Károly² 8426067, 446).

Ö: szöveg~.

Sz: előzményes, előzményi, előzménytelen.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT.

előzmény főnév 4B
1. (rég)
az a dolog, amelyre vmely tevékenység, érzés, magatartás stb. irányul
Az ’ fényl neve még most is elzményje (objectum) az utánna következettek’ tsudállásának
(1786 Magyar Hírmondó)
a’ négy Ifjontzok tsak hamar jó baráti levének egygymásnak, és hetenként gylést tartának magok köztt, mellynek f Elzményje kiváltt képpen a’ ſzépſzer Tudomány vala
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
mitsoda ortzával közelíteſz ma a’ te kívánságod f tzéljához, ſzerelmed’ édes elzményjéhez, ama’ királyi Leányhoz
(1790 Péczeli József ford.Voltaire)
egy kivülünk lévő Előzmény, vagy tárgy legerősebben interessál bennünket
(1817 Pucz Antal ford.Eberhard)
2.
Vkit, vmit időben, sorrendileg stb. megelőző dolog.
2a.
vmely eseményt, jelenség kialakulását időben megelőző, abban (okozó) körülményként szerepet játszó esemény, folyamat, jelenség
ez már így is sokat jelent, de korán sem azt, hogy a’ lángész minden előzmények nélkül lett volna a’ mi lőn
(1837 Vörösmarty Mihály)
az Altorjay–Korláthy-ügy minden előzményeivel együtt a sajtóban
(1891 Mikszáth Kálmán)
több évszázadra visszanyúló történelmi előzmények
(1975 Faragó Kálmán)
Az eset közvetlen előzményei egyelőre nem ismertek, azokat a most kezdődött ügyészi vizsgálat próbálja tisztázni
(1996 Magyar Hírlap)
a valódi pánikroham csak úgy, minden előzmény, körülmény, felismerhető kiváltó ok nélkül következik be
(2009 Szendi Gábor)
2b.
korábbi hasonló típusú dolog, jelenség, es. személy(, amely, ill. aki mintájául szolgál vminek, es. vkinek)
Tudom, most uj személyeknek kormánya is emlegettetik. Ezekről még nem szólok, sőt, bár előzményeikből kevés vigasztalót merithet a nemzet, azt mondom, az igazság parancsolata szerint, várjuk be tetteit, s azután ezekből itéljünk fölöttük
(1845 Szemere Bertalan)
A tájak és nemzedékek szerinti átnézet például, amelyet Farkas Gyula próbál német előzmények után a magyar irodalomra alkalmazni
(1931 Babits Mihály)
örök megújulás, különbözni-akarás az előzményektől
(1957 Zolnai Béla)
Balassi előzmény nélküli zsenije irodalmunknak
(2001 Székely Júlia)
2c.
az a dolog, amelyből vmi kifejlődött, vminek a korábbi változata, formája
a csuvas śabe tör.török *jäpek, *jäbek előzményre vall, a magyar gyepü is ennek egyik nyugatra szakadt alakulata lehet
(1899 Sebestyén Gyula)
Ha a nyelvek rokon volta azt jelenti, hogy ősi előzményükül föl kell tennünk, ki kell következtetnünk egy közös nyelvi alapot, egy ú. n.úgynevezett alapnyelvet, akkor következtetéseinkben logikusan tovább lépve föl kell tennünk egy olyan ősnépet is, mely az egykori alapnyelvet beszélte
(1937 Zsirai Miklós)
A kengyel nem nélkülözhetetlen kelléke a lovaglásnak, a szkíták még nem ismerték. Előzménye a szíjkengyel, a bőrszíj két végén formált hurok, amit csak átvetettek a nyereg fölött
(1999 Magyar néprajz)
2d.
korábbi szövegrészlet, szövegelőzmény, ill. a beszédszituációban a beszélő és a hallgató számára is már ismert dolog
ezekről, mint már előbb is említém, később fogok kimerítőleg szólani, midőn az olvasó, majd az előzményekből azt jobban értendi
(1859 Petheő Dénes)
Ha a külső tárgyat első vagy második személyes névmás fejezi ki, ez is elmaradhat az ige mellől; de csak akkor, midőn az előzményekből világosan kilátszik a személyi vonatkozás
(1873 Komáromy Lajos)
az anaforikus főnévi csoporttal kezdődő szöveg az előzményről, mint beszédaktusról tesz közléseket, és nem kapcsolódik közvetlenül az előzményben referált tényekhez
(1979 Bánréti Zoltán)
2e. (Fil is)
〈kül. logikai következtetésben:〉 az(oknak) az állítás(oknak az egyike), amely(ek)ből következik vmi
Ha elemi tanítókönyveinket végig nézem, valóban a’ szoros rendet, melly minden tételeit vagy bánthatlan definitiókra, vagy már bebizonyított előzményekre építné, nem találom
(1839 Athenaeum)
hibás előzményekből hibásan bonyolít
(1929 Farkas Zoltán)
A deduktív következtetés sajátossága, hogy logikailag szükségszerű, vagyis igaz előzmények esetén a zárótétel szükségszerűen igaz
(1997 PedagógiaiLex.)
2f. (rég)
a fő mondanivalót bevezető(, annak megértését segítő) szövegrész
most meg akarom fordítni előadásom sorát, és minden további előzmény nélkül tüstént uj rendelkezési javaslatom legelső stadiumát terjesztendem a’ közönség elé
(1831 Széchenyi István)
csupán Előzményül vetém oda e pár szót
(1870 Fejes István¹ ford.Shakespeare)
Máshelyütt egész terjedelmökben adtam e négy előhangot; s szívesen adnám a nyelv és előadás ízelítőjeül itt is; de a tér fogyatkozása csak a lényeges közlésére parancsol szorítkoznom. S azért előzmény nélkül sietek a tartalom vázlatára
(1882 Szász Károly²)
Sz: előzményes, előzményi, előzménytelen
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT.

Beállítások