elpártol tn ige 1a

1. (rég v. nyj) ’〈vmely csoporttól, közösségtől〉 különválik, elszakad(va attól eltávozik vhonnan)’ ❖ [a tizenhárom egyesült tartomány] lakosai a’ reájok eröſzakosan vettetett adó miatt, 1775 eſztendöben, el pártoltak az anya orſzágtól Ángliától (1794 Decsy Sámuel 7442003, 74) | Uldin vezérsége alatt egész tsoportok is elpártoltak a’ Hunnus hadi seregbl (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352011, 226) | [V. Lajos József herceg] lefegyverezte a Franciaországból elpártolt szavójai hercegnek seregét (1897 PallasLex. CD02) | Neked ēpártólni az órszágbú (1957 Magyar Nyelvjárások C5806, 205).

2. ’érzéseiben, felfogásában, (politikai) törekvéseiben elidegenedve elfordul, távol kerül(, és ezért elmarad) vkitől v. vmitől’ ❖ Ágiſt, mind jó barát a’ ként tanátſoltad, Hívséged’, Kleombrot’ eltt is mutattad. Látom, hogy ezektl nként el-pártoltál, És a’ Világ eltt, én mellém állottál (1772 Bessenyei György¹ C1075, 68) | Tartsa meg anyanyelvét hiven mindenki, otthonitól ne pártoljon soha el, s hordozza keblében, szeplőtlen ártatlanságban sirig gyermekkorának azon szép vágyait, melyek soha nem szünendnek meg biborfényt deritni földi utjára (1835 Széchenyi István 8429017, 105) | György barát Ferdinánddal – az ő ellenségével – titkosan szövetkezvén, az árvától és a királynétól elpártolt (1860 Mikó Imre 8311003, 88) | politikai elveitől elpártolni (1880 Mikszáth Kálmán 8312091, 136) | elpártoltál tőlem Sebes Pálért (1905 Petelei István 8361006, 98) | A közönség sosem pártolt el a színháztól (1989 Kovács Dezső² 2046012, 30).

2a. ’〈addigi tevékenységétől, foglalatosságától〉 megválik, felhagy azzal’ ❖ az ember a tudománytól és tanulástól pártol el (1836 Bajza József C0717, 56) | [Kemény Zsigmond] az ügyvédségtől lassankint elpártolt s honvéd helyett a szellem katonája lett. Nagy könyvészeti munkái azt mutatják, hogy tollal is be tudja bizonyítani hazája életrevalóságát (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | ha egy költő elpártol a lírától és kezd az elbeszélés felé hajolni, ez számára legalább olyan fontos és válságos korszak, mint egy szerelmi szakítás kezdete (1937 Bálint György 9021006, 150) | [Nacsády József] a hatvanas évek első felében elpártolt a Mikszáth-filológiától (1987 Nagy Miklós 2019033, 766).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. párt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elpártol tárgyatlan ige 1a
1. (rég v. nyj)
〈vmely csoporttól, közösségtől〉 különválik, elszakad(va attól eltávozik vhonnan)
[a tizenhárom egyesült tartomány] lakosai a’ reájok eröſzakosan vettetett adó miatt, 1775 eſztendöben, el pártoltak az anya orſzágtól Ángliától
(1794 Decsy Sámuel)
Uldin vezérsége alatt egész tsoportok is elpártoltak a’ Hunnus hadi seregbl
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
[V. Lajos József herceg] lefegyverezte a Franciaországból elpártolt szavójai hercegnek seregét
(1897 PallasLex.)
Neked ēpártólni az órszágbú
(1957 Magyar Nyelvjárások)
2.
érzéseiben, felfogásában, (politikai) törekvéseiben elidegenedve elfordul, távol kerül(, és ezért elmarad) vkitől v. vmitől
Ágiſt, mind jó barát a’ ként tanátſoltad, Hívséged’, Kleombrot’ eltt is mutattad. Látom, hogy ezektl nként el-pártoltál, És a’ Világ eltt, én mellém állottál
(1772 Bessenyei György¹)
Tartsa meg anyanyelvét hiven mindenki, otthonitól ne pártoljon soha el, s hordozza keblében, szeplőtlen ártatlanságban sirig gyermekkorának azon szép vágyait, melyek soha nem szünendnek meg biborfényt deritni földi utjára
(1835 Széchenyi István)
György barát Ferdinánddal – az ő ellenségével – titkosan szövetkezvén, az árvától és a királynétól elpártolt
(1860 Mikó Imre)
politikai elveitől elpártolni
(1880 Mikszáth Kálmán)
elpártoltál tőlem Sebes Pálért
(1905 Petelei István)
A közönség sosem pártolt el a színháztól
(1989 Kovács Dezső²)
2a.
〈addigi tevékenységétől, foglalatosságától〉 megválik, felhagy azzal
az ember a tudománytól és tanulástól pártol el
(1836 Bajza József)
[Kemény Zsigmond] az ügyvédségtől lassankint elpártolt s honvéd helyett a szellem katonája lett. Nagy könyvészeti munkái azt mutatják, hogy tollal is be tudja bizonyítani hazája életrevalóságát
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
ha egy költő elpártol a lírától és kezd az elbeszélés felé hajolni, ez számára legalább olyan fontos és válságos korszak, mint egy szerelmi szakítás kezdete
(1937 Bálint György)
[Nacsády József] a hatvanas évek első felében elpártolt a Mikszáth-filológiától
(1987 Nagy Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. párt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások