elrabol ts ige 6a5

1. ’〈anyagi (értékkel kifejezhető) dolgot〉 erőszakkal elvesz, megszerez (vkitől v. vhonnan) vki’ ❖ másnak javaival [...] ne élly, vagy azokat el-ne rabold (1777 Bessenyei György¹ 7044056, 48) | az erőszakosok agyon ne verhessék, keresetit tőle el ne rabolhassák (1804 Bessenyei György¹ C6097, 162) | a feltört templomból a nagyértékü oltári szentségtartót akarta elrabolni (1847 Remellay Gusztáv 8391003, 86) | itt találta az elrablott lovait (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3108, 149) | A görögök Prometheust, a titánt, a feltalálót, a tűz elrablóját, megláncolták (1934 Hamvas Béla 9221001, 4) | a Rákosi-érában elrabolt civiltulajdonú paloták (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈eszmei v. lelki tartalmat, értéket kül. személytől, csoporttól〉(erőszakkal) elvesz vki, vmi’ ❖ Múlik az idvel a’ ſzépség, ’s fogydogál, Rothadt gerendával mint a’ Ház rogydogál. Edgy kis hideglelés gyakran le-gázolja, Gyakran a’ terhes gond díſzét el-rabolja (1787 Főldi János ford.–Cats 7112001, 43) | Ki rabolta-el hajdani Bátorságomat? (1796 Karádi István ford. C2490, 15) | nálunk, hol miután elrabolták alkotmányunkat, szabadságainkat, hosszú idők óta egyenesen cselekedni, nyiltan szólni nem volt kevesebb, mint rebellálni (1857 Széchenyi István CD1501) | a jövőnk boldogságát napról-napra reménytelenül végzetes biztossággal rabolja el az átok ereje (1908 Csáth Géza CD10) | leszáll a köd és elrabolja a tárgyak élénk színét (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 46) | E vadkeleti vadkapitalizmus alapjaiban rendítette meg az országot, elrabolta az emberek biztonságérzetét (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (/ritk) ’〈települést v. területet〉 kifoszt, ill. erőszakkal megszerez, elfoglal és hatalma, irányítása alá von’ ❖ El rabolt várasok, fel prédált vidékek (1779 Révai Miklós 7283007, 49) | A szigetvári bég [...] nehány falut elrabol s békén megy vissza Kanizsa mellett (1864 Salamon Ferenc C3655, 100) | [Juhász Gyula] az elrabolt magyar városoknak egy-egy szonettet szentel (1921 Kosztolányi Dezső C2751, 102) | 1945-ben Sztálin megszállt és elrabolt egy kínai tartományt (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈járművet〉(a személyzet és az utasok rabul ejtésével, es. a szállítmány eltulajdonításával) erőszakkal megszerezve irányítása alá von’ ❖ négy Marokói Korſzárok (Rabló-hajók) [...] el is rablottak két Svéd hajókat, mellyek közzl eggyik, a’ Lisbonai parttól indúlt, ’s gazdag terhet, és sok Útazókat ſzándékozott vinni Genuába (1795 Magyar Hírmondó 7444126, 283) | A csónakok raja közepette jönnek az elrabolt dereglyék (1882 Jókai Mór CD18) | Az Airbus–300-as fedélzetén 260 utas és 12 főnyi személyzet tartózkodott, amikor a géprablók a hatalmukba kerítették. [...] a Marseille melletti Marignane légikikötőben landolt az elrabolt repülőgép (1994 Magyar Hírlap CD09) | ismeretlen tettesek megtámadták a [kamion] sofőrjét, csuklyát húztak a fejére és összekötötték a kezét. Vele együtt rabolták el a járművet és a nagy értékű férfiöltönyöket tartalmazó szállítmányt (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈(ragadozó) állat zsákmányt〉 elkap, elragad’ ❖ [A szakállas keselyű,] mint minden ragadozó madarak az éhséget sokáig állja ki, ’s az elrablott ’s felfaldoklott állatok’ szőrét ’s tollait reggelenkint kiokádja (1829 Pák Dienes 8346010, 186) | egy arab jelenté, hogy egy párducz ismét egy kecskét rabolt el (1860 Vasárnapi Újság ford. CD56) | nincs is talán a zsiráfnak ellensége, legfeljebb néha az oroszlán rabol el magának egy-egy fiatal borjút (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [A dolmányos varjú] elrabolja [...] a madártojásokat és fiókákat is (1997 Természet Világa CD50).

4. ’〈személyt〉 rabul ejtve erőszakkal magával visz, elhurcol (vhova)’ ❖ [a török] a’ hív párt, a’ hív pártól el-rabolta, Az egész Háznépet e-ként darabólta! (1786 Főldi János 7112007, 135) | ő fensége édes anyja elrablott magyar leány volt, mert a török és tatár urak háreme minden nemzetnek elrablott vagy vásárlott hölgyeiből áll (1847 Gaal József C1788, 411) | És a halál akkor rabolá el az erőteljes férfiút [ti. Kisfaludy Károlyt], midőn tőle mindig szebbet, nagyobbat várhatott az irodalom (1857 Vasárnapi Újság CD56) | gengszterek elraboltak egy nőt (1947 Szabad Föld máj. 25. C1537, 7) | Elrabolják kisfiát, kétmillió dollárt kérve szabadon engedéséért (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. (rendsz. egysz 1. sz-ben) (túlzó) ’〈személyt〉 társaságától (udvariatlanul) elvonva vmennyi időre lefoglal, igénybe vesz’ ❖ Feri [ti. Kölcsey Ferenc], édes Ferim! A jövő tavaszi szántás után [...] ostromlandom házatokat, Ádámot meggyőzöm, s téged elrabollak. Házam már kész [...]. Júniusban szenteljük fel. Lehetetlen, hogy akkor jelen ne légy (1823 Szemere Pál 8439045, 217) | kedveském, én azért jöttem most ide, hogy téged Szergievics Sándortól egy időre elraboljalak. [...] Neked el kell fogadnod keresztanyád meghívását (1879 Jókai Mór CD18) | Nem tudtam tájékozódni ebben a városrészben, ő azonban hamarosan felfedezett egy taxiállomást. Betuszkolt a kocsiba, és megmondta a címét. – Most elrabollak, kis filozófusom – duruzsolta (1969 Csák Gyula 9083001, 94) | [Yehudi Menuhin] jó negyedórával a tervezett találkozó előtt 79 évét meghazudtoló fürgeséggel jön le szobájából. Mire odaérek, két hölgy „elrabolja”, máris bent ül egy luxuskocsiban (1995 Magyar Hírlap CD09).

4b. (túlzó) ’〈vki életéből vmennyi időtartamot〉(feleslegesen v. tapintatlanul) lefoglal, igénybe vesz vmi, vki’ ❖ Ez a munka egy esztendőmet rabolja el (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 127) | Bocsánat tábornok úr, hogy önt ily sürgetve háborítom, s legkellemesebb perczeit rablom el (1856 Jókai Mór C2257, 102) | a háború sok időt rabolt el mindenki életéből (1927 Szász Zoltán CD10) | úszni jártam, de ez rengeteg időmet elrabolta (1997 Magyar Hírlap CD09).

5. (sajtó) ’〈győzelmet (jelentő címet)〉 váratlanul v. sportszerűtlenül nyerve megszerez vki elől v. vkitől’ ❖ [a női asztaliteniszezők] nyolc csapatmérkőzésükön 24 összecsapást nyertek meg, s mindössze egyet veszítettek el [...], a japánok raboltak el tőlük egy meccset (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a francia futónő] 10,74-es időeredményével az Európa-csúcsot is elrabolta az orosz versenyzőnőtől (1998 Magyar Hírlap CD09) | Elrabolták tőlem a világbajnoki címeket (1999 Magyar Hírlap CD09) | Az ifjabbik Bush azt állította, hogy McCain a liberális-demokrata szavazógéppel rabolta el az ő győzelmét Michigan államban (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. (rég, irod) ’〈vkinek a szívét, szerelmét v. szeretetét〉 elnyeri, megszerzi (vki elől)’ ❖ Mindeneknek szemeit gyönyörködtetni, ’s mindeneknek szíveit el-rabolni (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 13) | El ne rabold durván, ifjú, a lányka szerelmét: Önként adja meg az szép szavaidra magát (1833 Vörösmarty Mihály CD01) | Gyakran igaztalan valék ön iránt. Oka féltékenységem volt, azt hittem, nagybátyám szeretetét ön rabolja el tőlem (1850 Dobsa Lajos 8107001, 10) | szerelmem, elraboltad egész a szívem és az életem (1939 Rónay György ford.–Michelangelo 9573146, 37).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. rabol; ÉKsz.; SzT. ~, elrabolt, elraboltat, elraboltatik

elrabol tárgyas ige 6a5
1.
〈anyagi (értékkel kifejezhető) dolgot〉 erőszakkal elvesz, megszerez (vkitől v. vhonnan) vki
másnak javaival [...] ne élly, vagy azokat el-ne rabold
(1777 Bessenyei György¹)
az erőszakosok agyon ne verhessék, keresetit tőle el ne rabolhassák
(1804 Bessenyei György¹)
a feltört templomból a nagyértékü oltári szentségtartót akarta elrabolni
(1847 Remellay Gusztáv)
itt találta az elrablott lovait
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
A görögök Prometheust, a titánt, a feltalálót, a tűz elrablóját, megláncolták
(1934 Hamvas Béla)
a Rákosi-érában elrabolt civiltulajdonú paloták
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
〈eszmei v. lelki tartalmat, értéket kül. személytől, csoporttól〉 (erőszakkal) elvesz vki, vmi
Múlik az idvel a’ ſzépség, ’s fogydogál, Rothadt gerendával mint a’ Ház rogydogál. Edgy kis hideglelés gyakran le-gázolja, Gyakran a’ terhes gond díſzét el-rabolja
(1787 Főldi János ford.Cats)
Ki rabolta-el hajdani Bátorságomat?
(1796 Karádi István ford.)
nálunk, hol miután elrabolták alkotmányunkat, szabadságainkat, hosszú idők óta egyenesen cselekedni, nyiltan szólni nem volt kevesebb, mint rebellálni
(1857 Széchenyi István)
a jövőnk boldogságát napról-napra reménytelenül végzetes biztossággal rabolja el az átok ereje
(1908 Csáth Géza)
leszáll a köd és elrabolja a tárgyak élénk színét
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
E vadkeleti vadkapitalizmus alapjaiban rendítette meg az országot, elrabolta az emberek biztonságérzetét
(1997 Magyar Hírlap)
2. (/ritk)
〈települést v. területet〉 kifoszt, ill. erőszakkal megszerez, elfoglal és hatalma, irányítása alá von
El rabolt várasok, fel prédált vidékek
(1779 Révai Miklós)
A szigetvári bég [...] nehány falut elrabol s békén megy vissza Kanizsa mellett
(1864 Salamon Ferenc)
[Juhász Gyula] az elrabolt magyar városoknak egy-egy szonettet szentel
(1921 Kosztolányi Dezső)
1945-ben Sztálin megszállt és elrabolt egy kínai tartományt
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
〈járművet〉 (a személyzet és az utasok rabul ejtésével, es. a szállítmány eltulajdonításával) erőszakkal megszerezve irányítása alá von
négy Marokói Korſzárok (Rabló-hajók) [...] el is rablottak két Svéd hajókat, mellyek közzl eggyik, a’ Lisbonai parttól indúlt, ’s gazdag terhet, és sok Útazókat ſzándékozott vinni Genuába
(1795 Magyar Hírmondó)
A csónakok raja közepette jönnek az elrabolt dereglyék
(1882 Jókai Mór)
Az Airbus–300-as fedélzetén 260 utas és 12 főnyi személyzet tartózkodott, amikor a géprablók a hatalmukba kerítették. [...] a Marseille melletti Marignane légikikötőben landolt az elrabolt repülőgép
(1994 Magyar Hírlap)
ismeretlen tettesek megtámadták a [kamion] sofőrjét, csuklyát húztak a fejére és összekötötték a kezét. Vele együtt rabolták el a járművet és a nagy értékű férfiöltönyöket tartalmazó szállítmányt
(1995 Magyar Hírlap)
3.
(ragadozó) állat zsákmányt〉 elkap, elragad
[A szakállas keselyű,] mint minden ragadozó madarak az éhséget sokáig állja ki, ’s az elrablott ’s felfaldoklott állatok’ szőrét ’s tollait reggelenkint kiokádja
(1829 Pák Dienes)
egy arab jelenté, hogy egy párducz ismét egy kecskét rabolt el
(1860 Vasárnapi Újság ford.)
nincs is talán a zsiráfnak ellensége, legfeljebb néha az oroszlán rabol el magának egy-egy fiatal borjút
(1929 Az állatok világa ford.)
[A dolmányos varjú] elrabolja [...] a madártojásokat és fiókákat is
(1997 Természet Világa)
4.
〈személyt〉 rabul ejtve erőszakkal magával visz, elhurcol (vhova)
[a török] a’ hív párt, a’ hív pártól el-rabolta, Az egész Háznépet e-ként darabólta!
(1786 Főldi János)
ő fensége édes anyja elrablott magyar leány volt, mert a török és tatár urak háreme minden nemzetnek elrablott vagy vásárlott hölgyeiből áll
(1847 Gaal József)
És a halál akkor rabolá el az erőteljes férfiút [ti. Kisfaludy Károlyt], midőn tőle mindig szebbet, nagyobbat várhatott az irodalom
(1857 Vasárnapi Újság)
gengszterek elraboltak egy nőt
(1947 Szabad Föld máj. 25.)
Elrabolják kisfiát, kétmillió dollárt kérve szabadon engedéséért
(1997 Magyar Hírlap)
4a. (rendsz. egysz 1. sz-ben) (túlzó)
〈személyt〉 társaságától (udvariatlanul) elvonva vmennyi időre lefoglal, igénybe vesz
Feri [ti. Kölcsey Ferenc], édes Ferim! A jövő tavaszi szántás után [...] ostromlandom házatokat, Ádámot meggyőzöm, s téged elrabollak. Házam már kész [...]. Júniusban szenteljük fel. Lehetetlen, hogy akkor jelen ne légy
(1823 Szemere Pál)
kedveském, én azért jöttem most ide, hogy téged Szergievics Sándortól egy időre elraboljalak. [...] Neked el kell fogadnod keresztanyád meghívását
(1879 Jókai Mór)
Nem tudtam tájékozódni ebben a városrészben, ő azonban hamarosan felfedezett egy taxiállomást. Betuszkolt a kocsiba, és megmondta a címét. – Most elrabollak, kis filozófusom – duruzsolta
(1969 Csák Gyula)
[Yehudi Menuhin] jó negyedórával a tervezett találkozó előtt 79 évét meghazudtoló fürgeséggel jön le szobájából. Mire odaérek, két hölgy „elrabolja”, máris bent ül egy luxuskocsiban
(1995 Magyar Hírlap)
4b. (túlzó)
〈vki életéből vmennyi időtartamot〉 (feleslegesen v. tapintatlanul) lefoglal, igénybe vesz vmi, vki
Ez a munka egy esztendőmet rabolja el
(1815 Kazinczy Ferenc)
Bocsánat tábornok úr, hogy önt ily sürgetve háborítom, s legkellemesebb perczeit rablom el
(1856 Jókai Mór)
a háború sok időt rabolt el mindenki életéből
(1927 Szász Zoltán)
úszni jártam, de ez rengeteg időmet elrabolta
(1997 Magyar Hírlap)
5. (sajtó)
〈győzelmet (jelentő címet) váratlanul v. sportszerűtlenül nyerve megszerez vki elől v. vkitől
[a női asztaliteniszezők] nyolc csapatmérkőzésükön 24 összecsapást nyertek meg, s mindössze egyet veszítettek el [...], a japánok raboltak el tőlük egy meccset
(1997 Magyar Hírlap)
[a francia futónő] 10,74-es időeredményével az Európa-csúcsot is elrabolta az orosz versenyzőnőtől
(1998 Magyar Hírlap)
Elrabolták tőlem a világbajnoki címeket
(1999 Magyar Hírlap)
Az ifjabbik Bush azt állította, hogy McCain a liberális-demokrata szavazógéppel rabolta el az ő győzelmét Michigan államban
(2000 Magyar Hírlap)
5a. (rég, irod)
〈vkinek a szívét, szerelmét v. szeretetét〉 elnyeri, megszerzi (vki elől)
Mindeneknek szemeit gyönyörködtetni, ’s mindeneknek szíveit el-rabolni
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
El ne rabold durván, ifjú, a lányka szerelmét: Önként adja meg az szép szavaidra magát
(1833 Vörösmarty Mihály)
Gyakran igaztalan valék ön iránt. Oka féltékenységem volt, azt hittem, nagybátyám szeretetét ön rabolja el tőlem
(1850 Dobsa Lajos)
szerelmem, elraboltad egész a szívem és az életem
(1939 Rónay György ford.Michelangelo)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. rabol; ÉKsz.; SzT. ~, elrabolt, elraboltat, elraboltatik

Beállítások