elrejt ts ige 4b3

1. ’úgy tesz el, rak el (vhova v. vhol) vmit vki, hogy ne lehessen megtalálni; eldug’ ❖ köveket és arany marhákat mutatott el rejtve [a vasládában] (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 278) | [a vád szerint Vass és Sipos,] hogy a többi elröjtött fegyverekre nézve föladás ne történjék, kárpótlást adott (1849 Száz magyar falu könyvesháza CD36) | gondoljon csak egy olyan kinematográfgép találmányra, ha volna, amelyet a testünkön viselnénk a ruhánkban elrejtve és minden mozdulatunkat megörökítené! (1913 Kaffka Margit 9290042, 54) | a villanyóra ládájában volt elrejtve a tartalék kulcs (2008 Grecsó Krisztián 3123002, 285).

1a. (rejtekhelyet nyújtva) elbújtat, segít elrejtőzni (vki elől) vkit’ ❖ nem akarom meg tagadni, ſem pedig el rejteni Felſéged haragja elött azt, ki magát önként tette ki tárgyául (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 156) | Elő-adván szerencsétlenségömet őtet arra kértem: hogy valahová el-rejcsen (1807 Dugonics András ford.–Voltaire 8116006, 202) | Musztafa bég halomra gyilkoltatta a tisztességes polgárokat, akik elrejtették lányaikat, feleségüket gyülevész hordái elől (1981 Grendel Lajos 1060001, 17) | Mikor aztán [apám] ’44 nyarán attól tartott, hogy ifjú feleségét deportálhatják, Schlachtáék elrejtették anyámat egyik balatoni házukban (2010 Magyar László András 3153008, 798).

1b. elrejti magát (kissé rég) ’〈ember, állat〉 elbújik, elrejtőzik (vhova, vhol, ill. vki v. vkinek a szeme elől)’ ❖ éjtſzakára rejtse-el magát a’ Baſſa a’ ſzobában lévö Kárpitok közzé (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 267) | Germanicust, ki elrejté magát, hogy majd kilesse, mit beszéllenek felőlle, nem jó ám követni mindég (1819 Katona József C2502, 26) | Ha sz. Györgykor olly magas a rozs, hogy a varju elrejtheti magát benne, bő aratás lesz (1855 Vas Gereben kis képes naptára C4374, 8) | hirtelen úgy kipirul és olyan zavart lesz, hogy szégyenében szeretné teljesen elrejteni magát (1926 Hajós Miklós CD10).

1c. ’〈vmely dolgot, kül. testrészt〉 úgy helyez el (vhol) v. húz, rak (vhova), hogy azt eltakarja, elfedi vmi, és így nem látható v. nehezen hozzáférhető’ ❖ a’ Gyermek viſzſza fordúlt az Annyához, és ſzemét sírva el-rejtette (1774 Dugonics András C1484, 55) | a’ kedves lyány a’ bajnok’ hő dobogásu melyén röjté-el szemérmes képét (1834 Makáry György C3315, 187) | Amint hozzányultam [a sünhöz], gömbbé húzta magát és elrejté fejét tüskéi közé (1913 Babits Mihály C0694, 190) | finom kezeit elrejtette reverendája bő ujjaiba (1934 Márai Sándor 9421006, 181) | Ami nem látszott a repülőgépről: a [houstoni] városközpont alatt elrejtett [...] másik városközpont található (2010 Huszár Tibor 3159003, 262).

1d. ’〈(lelki) tartalmat, információt, gondolatot stb.〉 eltitkol, elleplez (vki elől), ill. úgy illeszt v. foglal vmibe, hogy az ne legyen nyilvánvaló, világosan érzékelhető’ ❖ miképen szokta Iſten a’ világ előtt ugyan elrejtetett, de nála tudva lévő dolgokat idővel-is ki-deríteni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, [V]) | idegen név alá rejti el születését (1843 Obernyik Károly C3344, 128) | [a reformáció kora] a gazdasági utópiát vallásos utópiákba rejtette el (1935 Németh László² 9485058, 31) | valamennyire mindenkinek el kell tudni rejteni érzelmeit, gondolatait (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064001, 62) | A többféleképpen érzékelhető geometrikus minták a mozaikművészetben gyakoriak: elrejtett kereszt látható például az egyik ravennai mozaikon (2008 Tóth Endre² 3006001, 58).

2. ’elhelyezkedése, milyensége következtében elfed, eltakar vmi vmit, vkit’ ❖ nap világra hozhaſſam azokat az irtózatos gyilkoſokat, kiket a’ ſetétſég el rejtett a’ világ szemei előtt (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 109) | Hulljatok, levelek, Rejtsetek el engem, Mert az én galambom Sirva keres engem (1846 Népdalok és mondák C2981, 13) | [Az igazgató] ősz bajusza s szakálla elrejtette száját (1947 Keresztury Dezső 2055010, 64) | [a vályogviskót] az elvadult gyümölcsfák elrejtették a kíváncsi szemek elől (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 360) | Az ablakokon lógó mosatlan függönyök elrejtették a járókelők elől a talponállók népét (2002 Magyar Hírlap ford. CD09).

2a. ’〈vmely (erősebb hatású, jelentősebb, feltűnőbb) dolog, jelenség〉 elzár, eltakar (vki elől) v. hozzáférhetetlenné tesz vmit’ ❖ A ti hamisságaitok szereztek elválást ti közöttetek, és a ti Istenetek között: és a ti büneitek rejtették el az ö orczáját előttetek (1778–1781 Révai Miklós 7283020, 7) | mintha e’ szavak egy mennyet röjtöttek volna el előle, borzadozék (1833 Nefelejcs C3314, 130) | a külső fény nem rejtette el a fejedelem elől azt a megdöbbentő valóságot, hogy a porta el van csüggedve s békét óhajt (1905 Angyal Dávid 9007001, 11) | Az ütemezés nehézségeit, s még inkább magát a hangsúlyos ritmikai szerveződést azonban elrejti a befogadó elől az a jambikus ritmus (2006 Horváth Kornélia 3155001, 29).

2b. (befejezett mn-i ign-i, hat-i ign-i v. szenvedő alakban) ’〈annak kif-ére, hogy benne rejlik, (burkoltan) benne van vmiben vmi〉’ ❖ Ez alatt [a felfogás alatt] két féle tévelygés rejtettett-el, melly a’ nép’ ſzaporodáſát gátolja (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 36) | A tulajdonképi tápminőség semmiesetre sem nyilvánul hatásában szemmel látható kültünemények által. El van rejtve az a tápszer vegy-alkatában (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 578) | a humor elveszett annak a számára, akinek nincs érzéke a bennük [ti. az állatmesékben] elrejtett életbölcseség iránt (1937 Honti János 9255002, 128) | megértette a zaklatott sorokban elrejtett célzást (1992 Hermann Róbert 2012001, 43).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. rejt; ÉKsz.; SzT. ~, elrejtett, elrejtheti magát, elrejtő; ÚMTsz.

elrejt tárgyas ige 4b3
1.
úgy tesz el, rak el (vhova v. vhol) vmit vki, hogy ne lehessen megtalálni; eldug
köveket és arany marhákat mutatott el rejtve [a vasládában]
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a vád szerint Vass és Sipos,] hogy a többi elröjtött fegyverekre nézve föladás ne történjék, kárpótlást adott
(1849 Száz magyar falu könyvesháza)
gondoljon csak egy olyan kinematográfgép találmányra, ha volna, amelyet a testünkön viselnénk a ruhánkban elrejtve és minden mozdulatunkat megörökítené!
(1913 Kaffka Margit)
a villanyóra ládájában volt elrejtve a tartalék kulcs
(2008 Grecsó Krisztián)
1a.
(rejtekhelyet nyújtva) elbújtat, segít elrejtőzni (vki elől) vkit
nem akarom meg tagadni, ſem pedig el rejteni Felſéged haragja elött azt, ki magát önként tette ki tárgyául
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Elő-adván szerencsétlenségömet őtet arra kértem: hogy valahová el-rejcsen
(1807 Dugonics András ford.Voltaire)
Musztafa bég halomra gyilkoltatta a tisztességes polgárokat, akik elrejtették lányaikat, feleségüket gyülevész hordái elől
(1981 Grendel Lajos)
Mikor aztán [apám] ’44 nyarán attól tartott, hogy ifjú feleségét deportálhatják, Schlachtáék elrejtették anyámat egyik balatoni házukban
(2010 Magyar László András)
1b. elrejti magát (kissé rég)
〈ember, állat〉 elbújik, elrejtőzik (vhova, vhol, ill. vki v. vkinek a szeme elől)
éjtſzakára rejtse-el magát a’ Baſſa a’ ſzobában lévö Kárpitok közzé
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Germanicust, ki elrejté magát, hogy majd kilesse, mit beszéllenek felőlle, nem jó ám követni mindég
(1819 Katona József)
Ha sz.szent Györgykor olly magas a rozs, hogy a varju elrejtheti magát benne, bő aratás lesz
(1855 Vas Gereben kis képes naptára)
hirtelen úgy kipirul és olyan zavart lesz, hogy szégyenében szeretné teljesen elrejteni magát
(1926 Hajós Miklós)
1c.
〈vmely dolgot, kül. testrészt〉 úgy helyez el (vhol) v. húz, rak (vhova), hogy azt eltakarja, elfedi vmi, és így nem látható v. nehezen hozzáférhető
a’ Gyermek viſzſza fordúlt az Annyához, és ſzemét sírva el-rejtette
(1774 Dugonics András)
a’ kedves lyány a’ bajnok’ hő dobogásu melyén röjté-el szemérmes képét
(1834 Makáry György)
Amint hozzányultam [a sünhöz], gömbbé húzta magát és elrejté fejét tüskéi közé
(1913 Babits Mihály)
finom kezeit elrejtette reverendája bő ujjaiba
(1934 Márai Sándor)
Ami nem látszott a repülőgépről: a [houstoni] városközpont alatt elrejtett [...] másik városközpont található
(2010 Huszár Tibor)
1d.
(lelki) tartalmat, információt, gondolatot stb.〉 eltitkol, elleplez (vki elől), ill. úgy illeszt v. foglal vmibe, hogy az ne legyen nyilvánvaló, világosan érzékelhető
miképen szokta Iſten a’ világ előtt ugyan elrejtetett, de nála tudva lévő dolgokat idővel-is ki-deríteni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
idegen név alá rejti el születését
(1843 Obernyik Károly)
[a reformáció kora] a gazdasági utópiát vallásos utópiákba rejtette el
(1935 Németh László²)
valamennyire mindenkinek el kell tudni rejteni érzelmeit, gondolatait
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
A többféleképpen érzékelhető geometrikus minták a mozaikművészetben gyakoriak: elrejtett kereszt látható például az egyik ravennai mozaikon
(2008 Tóth Endre²)
2.
elhelyezkedése, milyensége következtében elfed, eltakar vmi vmit, vkit
nap világra hozhaſſam azokat az irtózatos gyilkoſokat, kiket a’ ſetétſég el rejtett a’ világ szemei előtt
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Hulljatok, levelek, Rejtsetek el engem, Mert az én galambom Sirva keres engem
(1846 Népdalok és mondák)
[Az igazgató] ősz bajusza s szakálla elrejtette száját
(1947 Keresztury Dezső)
[a vályogviskót] az elvadult gyümölcsfák elrejtették a kíváncsi szemek elől
(1989 Fel a kezekkel!)
Az ablakokon lógó mosatlan függönyök elrejtették a járókelők elől a talponállók népét
(2002 Magyar Hírlap ford.)
2a.
〈vmely (erősebb hatású, jelentősebb, feltűnőbb) dolog, jelenség〉 elzár, eltakar (vki elől) v. hozzáférhetetlenné tesz vmit
A ti hamisságaitok szereztek elválást ti közöttetek, és a ti Istenetek között: és a ti büneitek rejtették el az ö orczáját előttetek
(1778–1781 Révai Miklós)
mintha e’ szavak egy mennyet röjtöttek volna el előle, borzadozék
(1833 Nefelejcs)
a külső fény nem rejtette el a fejedelem elől azt a megdöbbentő valóságot, hogy a porta el van csüggedve s békét óhajt
(1905 Angyal Dávid)
Az ütemezés nehézségeit, s még inkább magát a hangsúlyos ritmikai szerveződést azonban elrejti a befogadó elől az a jambikus ritmus
(2006 Horváth Kornélia)
2b. (befejezett mn-i ign-i, hat-i ign-i v. szenvedő alakban)
〈annak kif-ére, hogy benne rejlik, (burkoltan) benne van vmiben vmi〉
Ez alatt [a felfogás alatt] két féle tévelygés rejtettett-el, melly a’ nép’ ſzaporodáſát gátolja
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A tulajdonképi tápminőség semmiesetre sem nyilvánul hatásában szemmel látható kültünemények által. El van rejtve az a tápszer vegy-alkatában
(1854 Gazdasági Lapok)
a humor elveszett annak a számára, akinek nincs érzéke a bennük [ti. az állatmesékben] elrejtett életbölcseség iránt
(1937 Honti János)
megértette a zaklatott sorokban elrejtett célzást
(1992 Hermann Róbert)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. rejt; ÉKsz.; SzT. ~, elrejtett, elrejtheti magát, elrejtő; ÚMTsz.

Beállítások