elrendelés fn 4B

1. ’az elrendel igével kifejezett cselekvés’ ❖ a’ Földnek valóságos mivelésében, és a’ Szántó-Földeknek el-rendelésében fogunk munkások lenni (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 26).

2. ’utasítás, rendelkezés mint hivatalos aktus, ill. (hivatalos) parancs, rendelet’ ❖ Igy származtak a’ törvények, vagy-is az el-rendelések a’ társaságokban (1777 Révai Miklós C3617, 92) | [a bíróság kompetenciáját] kell előbb el dönteni, külömben az elrendelés helyesen meg nem történhetik (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | akként hangzott a statutum, hogy az ilyen legénykedő párviadaloknak mind vízkereszttől húshagyóig kell megvívatniok, ezáltal akarván jelképesen kifejezni a bölcs tanács, hogy az egész párviadalt nem tekinti egyébnek farsangi bolondozásnál, s ez nagyon okos elrendelés volt (1876 Jókai Mór CD18) | A fegyelmi eljárást – ha azt nem függesztették fel – az elrendeléstől számított 30 napon belül be kell fejezni (1997 Tények könyve CD37).

3. ’transzcendens hatalom akarata, ill. a világnak, az emberi sorsnak az általa megszabott rendje és meghatározottsága’ ❖ A’ halálban is találkozik valami vigaſztalás, valamint az életben, és ha az életet kivánatoſſá téſzi a’ terméſzet, a’ halált is a’ bölts el rendelés (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 118) | Teremtetésök egyenes czélja ugyan az isteni bölcs elrendelés titkában fekszik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Az igazi költőt nem szoríthatja meg úgy az élet, hogy nyomorában elrendelést ne lásson (1931 Németh László² CD10) | Nem hiszek az Elrendelésben (1934 Babits Mihály CD01) | a vallomásíró már a vak engedelmesség látszatával bízza magát az elrendelésre, amely, mint írja, „akarata ellenére” vezérelte a török birodalomba (1964 Hopp Lajos CD53).

4. (rég) ’vminek meghatározott rendje, felépítése, részeinek, tagjainak elhelyezkedése, elrendezése’ ❖ ezen Regulák ſzerént az Ellenségnek erötlen helyei meg-itéltetnek, ámbár ha azon erötlensége az helységeknek helytelen tájától eredne, az hol állását vette vólt: avagy az Hadaknak roſzſz el-rendeléſektöl, vagy pedig az óltalmazásának gyengeségétöl-is ſzármoznék (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 28) | Úgy tartom, tetszésedre lessz a’ nyomtatás betűje, nagysága, formája, tisztasága, el-rendelése: kivált ha majd a’ hollandiaira nyomtattakat fogod látni! (1790 Kazinczy Ferenc C2555, 119) | a jó belső elrendelés által alkotványunk minden lehető veszélynek ellent fog állani (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Káldi György] Pázmány után legszabályosban és legtöbb numerussal kezelte a nyelvet, s különösen a tanító előadásban, elrendelés, világosság és nyúgalom által valóban mintaszerű (1864 Toldy Ferenc 8481005, 61).

5. (rég) ’vminek a működtetésére szolgáló alkalmatosság, berendezés v. szerkezet(rész)’ ❖ Ezen betegség különösen gondos ápolást kíván, azomban ez magános házaknál a körűllévők félelme, a kórházban pedig az elrendelés hijánosságai miatt csaknem eszközölhetetlen (1831 Kossuth Lajos CD32) | A gőzeloszlatására [!] a hengerekbeni alkalmazására ide tartoznak: a mérséklő (regulator) és tolattyúk (Schieberventile) a hengerek és buzgányok szerkezete, a feszültség változása (variable expansion), s azon szerkezetek és elrendelések, mellyek a mozgást a buzgányról a hajótengelyre s innét a tolattyukra viszik (1846 Hetilap CD61) | A gőz és kasszekér (tender) szerkezetére szállitási tekintetben: ide tartoznak a tengelyek, keréksinek, rámák, kenőcsszelenczék, rugók, ellentartók (Bremsen) a szállitógépnek a kasszekérrel, s ennek ismét a szekerekkel öszveköttetése, s azon elrendelés minél fogva kisebb görbületeknél a sebes menetel könnyitessék stb (1846 Hetilap CD61).

Fr: eleve.

Vö. CzF.; ÉKsz.; SzT.

elrendelés főnév 4B
1.
az elrendel igével kifejezett cselekvés
a’ Földnek valóságos mivelésében, és a’ Szántó-Földeknek el-rendelésében fogunk munkások lenni
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
2.
utasítás, rendelkezés mint hivatalos aktus, ill. (hivatalos) parancs, rendelet
Igy származtak a’ törvények, vagy-is az el-rendelések a’ társaságokban
(1777 Révai Miklós)
[a bíróság kompetenciáját] kell előbb el dönteni, külömben az elrendelés helyesen meg nem történhetik
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
akként hangzott a statutum, hogy az ilyen legénykedő párviadaloknak mind vízkereszttől húshagyóig kell megvívatniok, ezáltal akarván jelképesen kifejezni a bölcs tanács, hogy az egész párviadalt nem tekinti egyébnek farsangi bolondozásnál, s ez nagyon okos elrendelés volt
(1876 Jókai Mór)
A fegyelmi eljárást – ha azt nem függesztették fel – az elrendeléstől számított 30 napon belül be kell fejezni
(1997 Tények könyve)
3.
transzcendens hatalom akarata, ill. a világnak, az emberi sorsnak az általa megszabott rendje és meghatározottsága
A’ halálban is találkozik valami vigaſztalás, valamint az életben, és ha az életet kivánatoſſá téſzi a’ terméſzet, a’ halált is a’ bölts el rendelés
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Teremtetésök egyenes czélja ugyan az isteni bölcs elrendelés titkában fekszik
(1858 Vasárnapi Újság)
Az igazi költőt nem szoríthatja meg úgy az élet, hogy nyomorában elrendelést ne lásson
(1931 Németh László²)
Nem hiszek az Elrendelésben
(1934 Babits Mihály)
a vallomásíró már a vak engedelmesség látszatával bízza magát az elrendelésre, amely, mint írja, „akarata ellenére” vezérelte a török birodalomba
(1964 Hopp Lajos)
4. (rég)
vminek meghatározott rendje, felépítése, részeinek, tagjainak elhelyezkedése, elrendezése
ezen Regulák ſzerént az Ellenségnek erötlen helyei meg-itéltetnek, ámbár ha azon erötlensége az helységeknek helytelen tájától eredne, az hol állását vette vólt: avagy az Hadaknak roſzſz el-rendeléſektöl, vagy pedig az óltalmazásának gyengeségétöl-is ſzármoznék
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Úgy tartom, tetszésedre lessz a’ nyomtatás betűje, nagysága, formája, tisztasága, el-rendelése: kivált ha majd a’ hollandiaira nyomtattakat fogod látni!
(1790 Kazinczy Ferenc)
a jó belső elrendelés által alkotványunk minden lehető veszélynek ellent fog állani
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[Káldi György] Pázmány után legszabályosban és legtöbb numerussal kezelte a nyelvet, s különösen a tanító előadásban, elrendelés, világosság és nyúgalom által valóban mintaszerű
(1864 Toldy Ferenc)
5. (rég)
vminek a működtetésére szolgáló alkalmatosság, berendezés v. szerkezet(rész)
Ezen betegség különösen gondos ápolást kíván, azomban ez magános házaknál a körűllévők félelme, a kórházban pedig az elrendelés hijánosságai miatt csaknem eszközölhetetlen
(1831 Kossuth Lajos)
A gőzeloszlatására [!] a hengerekbeni alkalmazására ide tartoznak: a mérséklő (regulator) és tolattyúk (Schieberventile) a hengerek és buzgányok szerkezete, a feszültség változása (variable expansion), s azon szerkezetek és elrendelések, mellyek a mozgást a buzgányról a hajótengelyre s innét a tolattyukra viszik
(1846 Hetilap)
A gőz és kasszekér (tender) szerkezetére szállitási tekintetben: ide tartoznak a tengelyek, keréksinek, rámák, kenőcsszelenczék, rugók, ellentartók (Bremsen) a szállitógépnek a kasszekérrel, s ennek ismét a szekerekkel öszveköttetése, s azon elrendelés minél fogva kisebb görbületeknél a sebes menetel könnyitessék stb
(1846 Hetilap)
Fr: eleve
Vö. CzF.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások