elsöpör ige 7c1

1. ts (tárgy n. is) (átv is) ’söpréssel eltávolít (vhonnan) vmit, ill. úgy söpör vhol, hogy onnan eltávolít vmit’ ❖ [a tetveket] lábbal tapodni, vagy el-sepreni: Nyomorúság (1799 Megjobbíttatott álmoskönyv C0580, 33) | bátorságos oldalhelyeken a’ havat elseperni és számokra [ti. a fogolymadarak számára] oda szemet hinteni legjobb (1829 Pák Dienes 8346010, 167) | elsöpröm a Duna mellett a port a lacikonyhás asszonyok előtt (1840 Nagy Ignác C3252, 89) | egy igazi szoknya minden felhőt elseper (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | elővette hóna alól a seprőjét, és elseperte a bokor alól a leveleket (1914 Mikes Lajos 9443001, 35) | futott vissza lépcsőházat mosni, szemetet szedni, az udvart takarítani, vagy a kapu előtt elsöpörni (1954 Vidor Miklós 9778001, 73) | Gyakran hatásköri tisztázatlanság miatt nem söprik el a szemetet. Az utak tisztántartása a főváros, a járdáké a ház-, illetve üzlettulajdonosok feladata, a közparkoké, játszótereké pedig fővárosi, illetve kerületi feladat (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ritk) ’〈helyet〉 söpréssel kitakarít, tisztára söpör’ ❖ A ház eleje [...] hófehérre volt meszelve, szép tisztára elsöpörve (1878 Kristóffy József C2825, 50) | Tápén úgy is védik [a menyasszonyt], hogy amerre csak megfordul, elsöprik az utat (1968 Bálint Sándor 9022002, 150).

2. ts ’〈több apróbb dolgot maga elől〉 kezének, es. lábának sodró mozdulatával eltávolít, eltol’ ❖ Horti tanár úr mérgesen elsöpörte a ceruzaforgácsot: – Mint egy asztalosműhely (1897 Papp Dániel 8354006, 300) | villát, kést, kanalat elsöpörve maga mellől: rágni kezdte a fogaival a csontot (1926 Krúdy Gyula CD54) | [a császár felesége az ajándékba kapott] kincsekre rá se nézett, a tollat utálkozva söpörte el maga elől, hanem a pillangós borostyánnak nagyon megörült (1932 Móra Ferenc 9459036, 25) | seperte-seperte el maga elől a paklit. Elvitette a pincérrel, hogy ne is lássa! (1935 Tersánszky Józsi Jenő 9706004, 51).

3. ts (átv is) ’〈nagy erő, ill. nagy erővel ható személy, csoport v. jelenség〉 megszüntetve v. elpusztítva eltüntet (vhonnan) vmit, vkit’ ❖ egész Határunkat el-nem seprette az Árviz (1781 Gombási István C1883, 302) | milliókat elseprő tűzi veszedelmeket (1833 Berzsenyi Dániel 8054202, 169) | [a válság] elsöpri az életképtelen vállalatokat (1873 Athenaeum C0028, 1292) | testvéreiket Szeben körerődei közül egymás után seperte el az ellenség golyója?! (1880 Jakab Elek C2189, 465) | a reakciós, imperialista kormányokat el tudja-e söpörni a tömegek ereje? (1919 Világ 2115001, 3) | [Lazar Berman] egy rapszódiával, a IX.-kel aratott minden kritikát elsöprő sikert (1956 Irodalmi Újság szept. 29. C5231, 1) | A megbolondított természet kivédhetetlen szélviharokkal áll bosszút: eddig nyugodalmas vidékeken termést söpör el (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈(vmi óta elmúlt) idő v. az alatta történt dolgok összessége〉 megsemmisít, ill. az emlékezetből kitöröl vmit’ ❖ a’ napok Elseprik a’ legédesebb időket (1798 Csokonai Vitéz Mihály 7069061, 120) | Nincsen bizonytalanabb mint: Pompa, arany s becsület; Nem is hinnéd, hogy e hármat Egy percz is elseperhet (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 106) | Az 1830-as években ismert tudományos törvényszerűségek és tényezők kompilációját csakhamar elsöpörte az idő (1959 Valóság 2056044, 122).

3b. ’nagy fölényt mutatva legyőz vkit vki’ ❖ Én nem járok úri társaságokba, mert nekem az nem mulatság, mint nekik [ti. a pályatársaimnak]; de ha énekelek, akkor elsöpröm valamennyit (1907 Ambrus Zoltán C0605, 142) | A helyszínen levő 18 000 néző ragyogó ökölvívást láthat – 124 másodpercen keresztül. Ennyi kell ugyanis Listonnak, hogy egyetlen rohammal elsöpörje Pattersont, aki semmi ellenállást nem tud kifejteni (1989 Tények könyve CD37) | [a kérdést] idehozzuk a parlament elé, [...] ahol természetesen döntő többségükkel elsöpörnek minket (1994 Országgyűlési Napló CD62).

3c. (folyamatos mn-i ign-i alakban, a mindent tárggyal) ’〈annak kif-ére, hogy ellenállhatatlanul, feltartóztathatatlanul megnyilvánul vmi〉’ ❖ ami mindent elsöprő volt a nagy szenvedély pillanatában, nevetségesen kicsiny lesz, ha elültek a viharok (1910 Lukács György² 9405009, 147) | mindent elsöprő páthoszt (1941 Szerb Antal 9668027, 204) | a műnek [...] mindent elsöprő lendületét kell kiemelnünk (1956 Irodalmi Újság szept. 8. C5231, 1) | A Prozorovék kertjében játszódó utolsó felvonást sem őszies pátosszal, hanem szenvedélyes, mindent elsöprő intenzitással játsszák (1989 Szántó Judit ford.–Billington 2046016, 48).

4. ts (rég) ’〈pénzösszeget, hasznot hozó dolgot〉 megszerez, elnyer, ill. furfanggal v. erőszakkal megkaparint; besöpör’ ❖ valamelly vén Banya birtokát a’ feltátott szájú Örökös ell szerencsésen elseperhetted (1792 Kazinczy Ferenc ford.–Wieland C2553, 183) | Te is el-ſeprél tegnap vagy harmintz aranyot a’ Fárón [= fáraón, ti. francia kártyával játszott egyfajta kártyajátékon] (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 243) | (Az eddigi két lóversenyben) legfényesebb szerepet játszottak hg. Eszterházy Pál szép, karcsu lovai, miután villámgyorsaságukkal a legnagyobb dijakat azok seprették el (1846 Pesti Divatlap C5838, 476) | a drámát egészen megherélték, hogy az opera élhessen s Lesnievszka [lengyel operaénekesnő] ezereket söpörhessen el aranyban (1854 Arany János C1619, 87) | Az ördög van veletek, hogy ilyen pokoli módon söpritek el a pénzemet (1898 Dankó Pista C1351, 53).

5. tn (irod) ’〈(nagy sebességgel) mozgó víz, levegő〉 sodró erővel elhalad vhol’ ❖ A’ domb alatt a’ folyam söprött el nyílsebességgel (1838 Jósika Miklós C2357, 283) | nem is seprett el hajónk felett egyetlen valódi hullám sem (1845 Irinyi József C2177, 162) | Kis szél seper el a fák közt, a párkányról a szoba felé fújja a port (1929 Sziráky Judith CD10).

5a. (biz v. gúny) ’eltűnni igyekezve gyorsan elmegy, ill. járművén elhajt vhonnan v. vmi közelében vki’ ❖ Egyszer a beteget meg-látogattyák az attyafiai, láttyák hogy keményen van (mert igen nyúl szív-is volt); ell-hívatnak engem [ti. az orvost], és jól le-raktak. Új ember lévén, [...] szépen el-seprettem (1802 Kováts Mihály C6671, 91) | [Pál] oldalaslag akart elsöpörni mellettek (1847 Jósika Miklós C2404, 191) | A szemtanúk közül senki sem szállt ki az autójából [...]. Dudáltak egyet-egyet [...]. Aztán mindenki söpört el a helyszínről, mintha ott sem lett volna (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. elseper; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elseper

elsöpör ige 7c1
1. tárgyas (tárgy n. is) (átv is)
söpréssel eltávolít (vhonnan) vmit, ill. úgy söpör vhol, hogy onnan eltávolít vmit
[a tetveket] lábbal tapodni, vagy el-sepreni: Nyomorúság
(1799 Megjobbíttatott álmoskönyv)
bátorságos oldalhelyeken a’ havat elseperni és számokra [ti. a fogolymadarak számára] oda szemet hinteni legjobb
(1829 Pák Dienes)
elsöpröm a Duna mellett a port a lacikonyhás asszonyok előtt
(1840 Nagy Ignác)
egy igazi szoknya minden felhőt elseper
(1899 Mikszáth Kálmán)
elővette hóna alól a seprőjét, és elseperte a bokor alól a leveleket
(1914 Mikes Lajos)
futott vissza lépcsőházat mosni, szemetet szedni, az udvart takarítani, vagy a kapu előtt elsöpörni
(1954 Vidor Miklós)
Gyakran hatásköri tisztázatlanság miatt nem söprik el a szemetet. Az utak tisztántartása a főváros, a járdáké a ház-, illetve üzlettulajdonosok feladata, a közparkoké, játszótereké pedig fővárosi, illetve kerületi feladat
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (ritk)
〈helyet〉 söpréssel kitakarít, tisztára söpör
A ház eleje [...] hófehérre volt meszelve, szép tisztára elsöpörve
(1878 Kristóffy József)
Tápén úgy is védik [a menyasszonyt], hogy amerre csak megfordul, elsöprik az utat
(1968 Bálint Sándor)
2. tárgyas
〈több apróbb dolgot maga elől〉 kezének, es. lábának sodró mozdulatával eltávolít, eltol
Horti tanár úr mérgesen elsöpörte a ceruzaforgácsot: – Mint egy asztalosműhely
(1897 Papp Dániel)
villát, kést, kanalat elsöpörve maga mellől: rágni kezdte a fogaival a csontot
(1926 Krúdy Gyula)
[a császár felesége az ajándékba kapott] kincsekre rá se nézett, a tollat utálkozva söpörte el maga elől, hanem a pillangós borostyánnak nagyon megörült
(1932 Móra Ferenc)
seperte-seperte el maga elől a paklit. Elvitette a pincérrel, hogy ne is lássa!
(1935 Tersánszky Józsi Jenő)
3. tárgyas (átv is)
〈nagy erő, ill. nagy erővel ható személy, csoport v. jelenség〉 megszüntetve v. elpusztítva eltüntet (vhonnan) vmit, vkit
egész Határunkat el-nem seprette az Árviz
(1781 Gombási István)
milliókat elseprő tűzi veszedelmeket
(1833 Berzsenyi Dániel)
[a válság] elsöpri az életképtelen vállalatokat
(1873 Athenaeum)
testvéreiket Szeben körerődei közül egymás után seperte el az ellenség golyója?!
(1880 Jakab Elek)
a reakciós, imperialista kormányokat el tudja-e söpörni a tömegek ereje?
(1919 Világ)
[Lazar Berman] egy rapszódiával, a IX.-kel aratott minden kritikát elsöprő sikert
(1956 Irodalmi Újság szept. 29.)
A megbolondított természet kivédhetetlen szélviharokkal áll bosszút: eddig nyugodalmas vidékeken termést söpör el
(1995 Magyar Hírlap)
3a.
(vmi óta elmúlt) idő v. az alatta történt dolgok összessége〉 megsemmisít, ill. az emlékezetből kitöröl vmit
a’ napok Elseprik a’ legédesebb időket
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
Nincsen bizonytalanabb mint: Pompa, arany s becsület; Nem is hinnéd, hogy e hármat Egy percz is elseperhet
(1875 Hasznos Mulattató)
Az 1830-as években ismert tudományos törvényszerűségek és tényezők kompilációját csakhamar elsöpörte az idő
(1959 Valóság)
3b.
nagy fölényt mutatva legyőz vkit vki
Én nem járok úri társaságokba, mert nekem az nem mulatság, mint nekik [ti. a pályatársaimnak]; de ha énekelek, akkor elsöpröm valamennyit
(1907 Ambrus Zoltán)
A helyszínen levő 18 000 néző ragyogó ökölvívást láthat – 124 másodpercen keresztül. Ennyi kell ugyanis Listonnak, hogy egyetlen rohammal elsöpörje Pattersont, aki semmi ellenállást nem tud kifejteni
(1989 Tények könyve)
[a kérdést] idehozzuk a parlament elé, [...] ahol természetesen döntő többségükkel elsöpörnek minket
(1994 Országgyűlési Napló)
3c. (folyamatos mn-i ign-i alakban, a mindent tárggyal)
〈annak kif-ére, hogy ellenállhatatlanul, feltartóztathatatlanul megnyilvánul vmi〉
ami mindent elsöprő volt a nagy szenvedély pillanatában, nevetségesen kicsiny lesz, ha elültek a viharok
(1910 Lukács György²)
mindent elsöprő páthoszt
(1941 Szerb Antal)
a műnek [...] mindent elsöprő lendületét kell kiemelnünk
(1956 Irodalmi Újság szept. 8.)
A Prozorovék kertjében játszódó utolsó felvonást sem őszies pátosszal, hanem szenvedélyes, mindent elsöprő intenzitással játsszák
(1989 Szántó Judit ford.Billington)
4. tárgyas (rég)
〈pénzösszeget, hasznot hozó dolgot〉 megszerez, elnyer, ill. furfanggal v. erőszakkal megkaparint; besöpör
valamelly vén Banya birtokát a’ feltátott szájú Örökös ell szerencsésen elseperhetted
(1792 Kazinczy Ferenc ford.Wieland)
Te is el-ſeprél tegnap vagy harmintz aranyot a’ Fárón [= fáraón, ti. francia kártyával játszott egyfajta kártyajátékon]
(1794 Gyarmathi Sámuel)
(Az eddigi két lóversenyben) legfényesebb szerepet játszottak hg.herceg Eszterházy Pál szép, karcsu lovai, miután villámgyorsaságukkal a legnagyobb dijakat azok seprették el
(1846 Pesti Divatlap)
a drámát egészen megherélték, hogy az opera élhessen s Lesnievszka [lengyel operaénekesnő] ezereket söpörhessen el aranyban
(1854 Arany János)
Az ördög van veletek, hogy ilyen pokoli módon söpritek el a pénzemet
(1898 Dankó Pista)
5. tárgyatlan (irod)
(nagy sebességgel) mozgó víz, levegő〉 sodró erővel elhalad vhol
A’ domb alatt a’ folyam söprött el nyílsebességgel
(1838 Jósika Miklós)
nem is seprett el hajónk felett egyetlen valódi hullám sem
(1845 Irinyi József)
Kis szél seper el a fák közt, a párkányról a szoba felé fújja a port
(1929 Sziráky Judith)
5a. (biz v. gúny)
eltűnni igyekezve gyorsan elmegy, ill. járművén elhajt vhonnan v. vmi közelében vki
Egyszer a beteget meg-látogattyák az attyafiai, láttyák hogy keményen van (mert igen nyúl szív-is volt); ell-hívatnak engem [ti. az orvost], és jól le-raktak. Új ember lévén, [...] szépen el-seprettem
(1802 Kováts Mihály)
[Pál] oldalaslag akart elsöpörni mellettek
(1847 Jósika Miklós)
A szemtanúk közül senki sem szállt ki az autójából [...]. Dudáltak egyet-egyet [...]. Aztán mindenki söpört el a helyszínről, mintha ott sem lett volna
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. elseper; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elseper

Beállítások