eltérül tn ige 1c1

1. ’〈annak kif-ére, hogy mozgás közben eredeti irányát, útvonalát v. célját (vminek a hatására) megváltoztatja, attól eltér vhol, vmely irányba vmi, vki〉’ ❖ a Szaharában keletkező szél a föld forgása következtében eltérül (1869 Greguss Gyula C1918, 264) | mi lenne Európából, ha a Golf-áram, ez az Atlanti-óceánban áramló hatalmas széles folyamat eltérülne utjából (1927 Budapesti Hírlap jún. 1. C4715, 9) | Gyula úgy gondolta, hogy a sűrű bokrok előtt majd eltérülnek valamerre, de Matula egyenesen bement a vad szövevénybe (1956 Fekete István 9142001, 72) | gyógyvizű strandja, értékes műemlékei és nem utolsósorban szívélyes lakói miatt örömmel „térül el” Hidasnémetinél Gönc irányába a Miskolcról Kassára igyekvő utazó (1973 Népszava nov. 11. C7438, 8) | [űrszondával ütközve] a bolygó eltérül az eredeti pályáról (2001 Magyar Hírlap CD09) | az elektromágneses sugárzás annál erősebben [...] térül el az eredeti haladási iránytól, minél rövidebb a hullámhossza (2004 Természet Világa CD50).

1a. (ritk) ’〈hosszúkás tárgy addigi irányából, helyzetéből〉 elmozdul’ ❖ [Achim] nem számolt azzal, hogy az első lövés után a második lövésnél a fegyver eltérül eredeti irányából és feljebb ejt sebet (1912 Budapesti Hírlap jan. 17. C4700, 16) | A kés hegye [...] fenyegetően meredt az égnek, s ebből az irányból még a beszéd hevében se térült el (1956 Bernáth Aurél 9052012, 366).

1b. (ritk) ’〈út, folyó stb. (vonala)(elágazáskor) kanyarodva elfordul (vhol, vmerre)’ ❖ Nyújts Ariadnéi fonalat vezérül, Hogy el ne tévedjek hol útam el-térl (1798 Mátyási József C3064, 357) | [a Tisza] Csapnál NyDNy. irányba térül el a Latorcza törmelékkúpja miatt (1925 RévaiNagyLex. C5714, 290) | A továbbiakban arra számíthatunk, hogy a hűvös levegő áramlási pályája eltérül, ezzel az esőzóna nyugat felé vándorol (1972 Népszabadság júl. 14. C7822, 9) | A Zala csak a pleisztocén közepétől térült el, amikor a süllyedő Balaton magához vonzotta (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. ’〈figyelem, szándék stb.〉 másfelé fordul, elfordul (vmiről), ill. 〈folyamat, cselekmény stb.〉 eredeti céljától, tárgyától stb. eltér(ve más irányt vesz)’ ❖ A szolgáló behozta a disznóoldalast meg a gombóczot s a költő érdeklődése ezáltal eltérült némileg az emlékkönyvről (1894 Fővárosi Lapok C0162, 3035) | [Hermann Rudolf] élete eltérült útjából és rossz vég felé halad (1926 Ádám Zsuzsa CD10) | bizonyos tevékenységre irányított figyelmünk számtalanszor eltérül, mielőtt azt befejeztük volna (1927 Gergő Endre CD10) | mikor válik az ereklyemánia fetisizmussá, eredeti céljától eltérülő kórtünetté? (1997 Népszava okt. 16. C6366, 10) | bár tudjuk, mit kellene tennünk, tudjuk, mit szeretnénk, valahogy kisiklik az akarat, eltérül a szándék (2000 Népszava júl. 15. C6325, 1) | a cselekmény folyamatosan eltérül. Olyan szálak szakítják meg, melyeknek semmi közük a fő irányhoz (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy magatartását, meggyőződését stb. tekintve az addigi v. a kívánatos iránytól eltávolodik, elfordul (vmi felé), ill. vmely szándékáról, céljáról letesz vki〉’ ❖ Ő [ti. Andrásy Mária] lett volna talán, eltérült gyermekid a ki Példájával igazb útra vezérli vala! (1788 Batsányi János 7023010, 16) | [az engedmények által a lázongók] Ő Szentsége iránt köteles alattvalói viszonyaiktól nagy részint feloldatván, eddigi garázda politikai utjoktól nem térülnének el (1832 Jelenkor C0223, 776) | ha [a szülő] el is térül eredeti szándékától, hogy a fiából ügyvédet, orvost vagy tanárt neveljen (1906 Budapesti Hírlap jún. 23. C4694, 5) | bosszant, hogy egy asszony eltérülni látszik attól a hivatásától, hogy művész legyen (1910 Ady Endre CD0801) | Goga az utóbbi esztendőkben mindinkább eltérült jobbfelé, a totalitásos államberendezkedéssel való rokonszenvét sem titkolva (1937 Pesti Hírlap dec. 29. C5685, [1]) | Az egyetemen eredetileg növényorvos szerettem volna lenni, ezt ki is tanultam, de aztán eltérültem Bálint professzor tanszékén (2004 Természet Világa CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eltérül tárgyatlan ige 1c1
1.
〈annak kif-ére, hogy mozgás közben eredeti irányát, útvonalát v. célját (vminek a hatására) megváltoztatja, attól eltér vhol, vmely irányba vmi, vki〉
a Szaharában keletkező szél a föld forgása következtében eltérül
(1869 Greguss Gyula)
mi lenne Európából, ha a Golf-áram, ez az Atlanti-óceánban áramló hatalmas széles folyamat eltérülne utjából
(1927 Budapesti Hírlap jún. 1.)
Gyula úgy gondolta, hogy a sűrű bokrok előtt majd eltérülnek valamerre, de Matula egyenesen bement a vad szövevénybe
(1956 Fekete István)
gyógyvizű strandja, értékes műemlékei és nem utolsósorban szívélyes lakói miatt örömmel „térül el” Hidasnémetinél Gönc irányába a Miskolcról Kassára igyekvő utazó
(1973 Népszava nov. 11.)
[űrszondával ütközve] a bolygó eltérül az eredeti pályáról
(2001 Magyar Hírlap)
az elektromágneses sugárzás annál erősebben [...] térül el az eredeti haladási iránytól, minél rövidebb a hullámhossza
(2004 Természet Világa)
1a. (ritk)
〈hosszúkás tárgy addigi irányából, helyzetéből〉 elmozdul
[Achim] nem számolt azzal, hogy az első lövés után a második lövésnél a fegyver eltérül eredeti irányából és feljebb ejt sebet
(1912 Budapesti Hírlap jan. 17.)
A kés hegye [...] fenyegetően meredt az égnek, s ebből az irányból még a beszéd hevében se térült el
(1956 Bernáth Aurél)
1b. (ritk)
〈út, folyó stb. (vonala) (elágazáskor) kanyarodva elfordul (vhol, vmerre)
Nyújts Ariadnéi fonalat vezérül, Hogy el ne tévedjek hol útam el-térl
(1798 Mátyási József)
[a Tisza] Csapnál NyDNy.nyugat-délnyugat irányba térül el a Latorcza törmelékkúpja miatt
(1925 RévaiNagyLex.)
A továbbiakban arra számíthatunk, hogy a hűvös levegő áramlási pályája eltérül, ezzel az esőzóna nyugat felé vándorol
(1972 Népszabadság júl. 14.)
A Zala csak a pleisztocén közepétől térült el, amikor a süllyedő Balaton magához vonzotta
(1993 A magyarság kézikönyve)
2.
〈figyelem, szándék stb.〉 másfelé fordul, elfordul (vmiről), ill. 〈folyamat, cselekmény stb.〉 eredeti céljától, tárgyától stb. eltér(ve más irányt vesz)
A szolgáló behozta a disznóoldalast meg a gombóczot s a költő érdeklődése ezáltal eltérült némileg az emlékkönyvről
(1894 Fővárosi Lapok)
[Hermann Rudolf] élete eltérült útjából és rossz vég felé halad
(1926 Ádám Zsuzsa)
bizonyos tevékenységre irányított figyelmünk számtalanszor eltérül, mielőtt azt befejeztük volna
(1927 Gergő Endre)
mikor válik az ereklyemánia fetisizmussá, eredeti céljától eltérülő kórtünetté?
(1997 Népszava okt. 16.)
bár tudjuk, mit kellene tennünk, tudjuk, mit szeretnénk, valahogy kisiklik az akarat, eltérül a szándék
(2000 Népszava júl. 15.)
a cselekmény folyamatosan eltérül. Olyan szálak szakítják meg, melyeknek semmi közük a fő irányhoz
(2002 Magyar Hírlap)
2a.
〈annak kif-ére, hogy magatartását, meggyőződését stb. tekintve az addigi v. a kívánatos iránytól eltávolodik, elfordul (vmi felé), ill. vmely szándékáról, céljáról letesz vki〉
Ő [ti. Andrásy Mária] lett volna talán, eltérült gyermekid a ki Példájával igazb útra vezérli vala!
(1788 Batsányi János)
[az engedmények által a lázongók] Ő Szentsége iránt köteles alattvalói viszonyaiktól nagy részint feloldatván, eddigi garázda politikai utjoktól nem térülnének el
(1832 Jelenkor)
ha [a szülő] el is térül eredeti szándékától, hogy a fiából ügyvédet, orvost vagy tanárt neveljen
(1906 Budapesti Hírlap jún. 23.)
bosszant, hogy egy asszony eltérülni látszik attól a hivatásától, hogy művész legyen
(1910 Ady Endre)
Goga az utóbbi esztendőkben mindinkább eltérült jobbfelé, a totalitásos államberendezkedéssel való rokonszenvét sem titkolva
(1937 Pesti Hírlap dec. 29.)
Az egyetemen eredetileg növényorvos szerettem volna lenni, ezt ki is tanultam, de aztán eltérültem Bálint professzor tanszékén
(2004 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások