elültet ts ige 5b

1. ’addigi v. szokásos helyéről más helyre ültet vkit vki’ ❖ egymás melll el kell ket ltetni (1792 Szakonyi József ford.–Seiler C3801, 57) | Esküttet elültették régi helyéről, a védők elöl; most az ügyész emelvénye előtt ül és ez szemmelláthatólag mérséklően hat temperamentumára (1924 Pesti Hírlap nov. 21. C5672, 3) | Elsőben a tanító néni igyekezett nagyon kedves lenni, de két hét után elültetett a leghátsó padba az Andrea mellől (1995 Magyar Hírlap CD09) | A kabin jobb oldalán mindenkit elültettek a légcsavarok síkjából, nehogy az esetleg elszabaduló lapátok kárt tegyenek bennük (2009 Népszabadság dec. 12. C7857, 9).

1a. (rég, ritk) ’vmely kijelölt helyre ültet vkit vki’ ❖ majd elosztjuk magunkat valahogy, kit ide, kit oda elültetünk (1857 Jókai Mór C2255, 72) | A karzat odafönn (egy csomó szép menyecske volt elültetve hosszú sorban) már-már álmosodni kezdett (1886 Mikszáth Kálmán CD04).

2. (kissé rég) ’〈kotló baromfit〉 keltetés céljából tojásokra ültet’ ❖ Minek eltte tehát, a’ tyúkot, vagy ludat el ültetnéd, jól meg-vizsgáld ha nem tetves é? (1789 Fekésházy György C1746, 94) | A’ pulykákat Május hónapban kell el-ültetni, mivel az ifjú’pulykák minden más baromfiaknál kényeſsebbek, és gyengébbek (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300003, 168) | Édös anyám adott neköm tojást: Ültessem el a kis tyúkom’, a bubást [ti. búbost] (1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból C2480, 114) | Lehet egyszerre több kotlóst is elültetni (1925 RévaiNagyLex. C5714, 580).

2a. (kissé rég) ’〈tojást〉 keltetés céljából baromfi alá tesz’ ❖ Elég korán van a kácsa-tojásokat april hóban elültetni (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045009, 491) | Az elültetendő tojást egyenkint megvizsgáljuk és csak azokat rakjuk a tyúk alá, melyek termékenyek (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 65).

3. ’〈(fiatal) növényt, ill. szaporításra alkalmas növényi részt v. magot (vmely helyre v. helyen)(nagyobb tömegben) ültet, ill. 〈földbe〉 így helyez’ ❖ A’ dombos halmokra haſznos vólna imitt amott illend rendbe ollyan fákat el-ültetni, mellyeknek kivált levelei, a’ juhoknak jó eledelt ſzolgáltatnának (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 113) | Egy szál rozmaring volt a kalapja mellett, azt nekem adta, én azt elültettem cserépbe, ablakba tettem, megöntöztem, meg is eredt (1860 Jókai Mór CD18) | Kezdetleges fokon hosszú kihegyezett karókkal, ún. ásóbotokkal fellazított talajba ültették el a magot (1979 NéprajziLex. CD47) | [Tatán] a múlt évben hatvanezer, most pedig ennek kétszeresét, százhúszezer palántát ültettünk el a parkokban, az utak melletti virágágyásokban (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. (rég) ’〈területet vmely növénnyel〉 beültet v. bevet’ ❖ ha egy Muszka tartaná hazáját bortermésre leghelyesebbnek, […] nem cselekedne bölcsebben, mint ha […] a’ Magyar sik mezeit olajfával vagy riskásával ültetné el (1830 Széchenyi István CD1501) | a’ jövő esztendőre minden földemet tormával fogom elültetni (1841 Kovács Pál² 8251001, 86) | Ballagok, leselkedem abban az erdőben, melyet azóta kiástak és krumplival, kukoricával ültetnek el fölváltva (1882 Vajda János 8503070, 61).

4. ’〈annak kif-ére, hogy vmely szokást, intézményt meghonosít vhol vki, ill. vmely érzést, nézetet stb. (neveléssel) kialakít vkinek a lelkében v. gondolkodásában vki, vmi〉’ ❖ A’ mi jelenleg a’ Rajna balpartján még hiányzik, ’s minden ottani hazafi keblét sovár vágygyal égeti, az […] a’ francziák által elültetett, a’ lakosok előtt mondhatlanul kedves ’s azok vérébe és életébe forrott szabad intézvények további kifejtése ’s erősitése, főleg: jó képviseleti rendszer (1844 Tóth Lőrinc 8490013, 88) | Hisszük, hogy Casimirinek és művészeinek sikerült a Renaissance zenéjének szeretetét elültetni a szívekbe (1927 Hammerschlag János CD10) | miképp ültették el egy nemzet lelkébe a tőle teljesen idegen ideológiákat (1944 Bethlen István 9055003, 123) | [a hódítókkal házasodott őslakos asszonyok a gyereknevelés révén] a nagy ünnepekkel egybekötött társadalmi, rokonsági és egyéb szokásokat elültették és meghonosították a hódító nép legszélesebb köreiben (1958 Fettich Nándor C6954, 368) | Fiában ő [ti. Bolyai Farkas] ültette el az alkotó matematikai gondolkodás, a keresés szenvedélyét (1972 Beke György 9037002, 135) | a katolikus egyházról alkotott kommunista elképzeléseket […] a párt minden vonalon próbálta a tömegek gondolkodásába elültetni (1978 Fehérváry István 1047001, 123).

5. (irod v. vál) ’〈háborgó természeti jelenséget〉 arra késztet vmi, hogy lecsendesedjen, lecsillapodjon’ ❖ Déli szelet mi jel ülteti el? (1865 Bodon Ábrahám ford.–Vergilius C1126, 24) | a közvélemény, e modern Neptun-istenség, nem emeli fel a jog, az igazság és az emberség háromágú szigonyát, hogy elültesse a vihart (1959 Népszava júl. 23. C4823, 5).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elültetett, elültettet; ÚMTsz.

elültet tárgyas ige 5b
1.
addigi v. szokásos helyéről más helyre ültet vkit vki
egymás melll el kell ket ltetni
(1792 Szakonyi József ford.Seiler)
Esküttet elültették régi helyéről, a védők elöl; most az ügyész emelvénye előtt ül és ez szemmelláthatólag mérséklően hat temperamentumára
(1924 Pesti Hírlap nov. 21.)
Elsőben a tanító néni igyekezett nagyon kedves lenni, de két hét után elültetett a leghátsó padba az Andrea mellől
(1995 Magyar Hírlap)
A kabin jobb oldalán mindenkit elültettek a légcsavarok síkjából, nehogy az esetleg elszabaduló lapátok kárt tegyenek bennük
(2009 Népszabadság dec. 12.)
1a. (rég, ritk)
vmely kijelölt helyre ültet vkit vki
majd elosztjuk magunkat valahogy, kit ide, kit oda elültetünk
(1857 Jókai Mór)
A karzat odafönn (egy csomó szép menyecske volt elültetve hosszú sorban) már-már álmosodni kezdett
(1886 Mikszáth Kálmán)
2. (kissé rég)
〈kotló baromfit〉 keltetés céljából tojásokra ültet
Minek eltte tehát, a’ tyúkot, vagy ludat el ültetnéd, jól meg-vizsgáld ha nem tetves é?
(1789 Fekésházy György)
A’ pulykákat Május hónapban kell el-ültetni, mivel az ifjú’pulykák minden más baromfiaknál kényeſsebbek, és gyengébbek
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
Édös anyám adott neköm tojást: Ültessem el a kis tyúkom’, a bubást [ti. búbost]
(1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból)
Lehet egyszerre több kotlóst is elültetni
(1925 RévaiNagyLex.)
2a. (kissé rég)
〈tojást〉 keltetés céljából baromfi alá tesz
Elég korán van a kácsa-tojásokat april hóban elültetni
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
Az elültetendő tojást egyenkint megvizsgáljuk és csak azokat rakjuk a tyúk alá, melyek termékenyek
(1926 TolnaiÚjLex.)
3.
(fiatal) növényt, ill. szaporításra alkalmas növényi részt v. magot (vmely helyre v. helyen) (nagyobb tömegben) ültet, ill. 〈földbe〉 így helyez
A’ dombos halmokra haſznos vólna imitt amott illend rendbe ollyan fákat el-ültetni, mellyeknek kivált levelei, a’ juhoknak jó eledelt ſzolgáltatnának
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Egy szál rozmaring volt a kalapja mellett, azt nekem adta, én azt elültettem cserépbe, ablakba tettem, megöntöztem, meg is eredt
(1860 Jókai Mór)
Kezdetleges fokon hosszú kihegyezett karókkal, ún.úgynevezett ásóbotokkal fellazított talajba ültették el a magot
(1979 NéprajziLex.)
[Tatán] a múlt évben hatvanezer, most pedig ennek kétszeresét, százhúszezer palántát ültettünk el a parkokban, az utak melletti virágágyásokban
(1999 Magyar Hírlap)
3a. (rég)
〈területet vmely növénnyel〉 beültet v. bevet
ha egy Muszka tartaná hazáját bortermésre leghelyesebbnek, […] nem cselekedne bölcsebben, mint ha […] a’ Magyar sik mezeit olajfával vagy riskásával ültetné el
(1830 Széchenyi István)
a’ jövő esztendőre minden földemet tormával fogom elültetni
(1841 Kovács Pál²)
Ballagok, leselkedem abban az erdőben, melyet azóta kiástak és krumplival, kukoricával ültetnek el fölváltva
(1882 Vajda János)
4.
〈annak kif-ére, hogy vmely szokást, intézményt meghonosít vhol vki, ill. vmely érzést, nézetet stb. (neveléssel) kialakít vkinek a lelkében v. gondolkodásában vki, vmi〉
A’ mi jelenleg a’ Rajna balpartján még hiányzik, ’s minden ottani hazafi keblét sovár vágygyal égeti, az […] a’ francziák által elültetett, a’ lakosok előtt mondhatlanul kedves ’s azok vérébe és életébe forrott szabad intézvények további kifejtése ’s erősitése, főleg: jó képviseleti rendszer
(1844 Tóth Lőrinc)
Hisszük, hogy Casimirinek és művészeinek sikerült a Renaissance zenéjének szeretetét elültetni a szívekbe
(1927 Hammerschlag János)
miképp ültették el egy nemzet lelkébe a tőle teljesen idegen ideológiákat
(1944 Bethlen István)
[a hódítókkal házasodott őslakos asszonyok a gyereknevelés révén] a nagy ünnepekkel egybekötött társadalmi, rokonsági és egyéb szokásokat elültették és meghonosították a hódító nép legszélesebb köreiben
(1958 Fettich Nándor)
Fiában ő [ti. Bolyai Farkas] ültette el az alkotó matematikai gondolkodás, a keresés szenvedélyét
(1972 Beke György)
a katolikus egyházról alkotott kommunista elképzeléseket […] a párt minden vonalon próbálta a tömegek gondolkodásába elültetni
(1978 Fehérváry István)
5. (irod v. vál)
〈háborgó természeti jelenséget〉 arra késztet vmi, hogy lecsendesedjen, lecsillapodjon
Déli szelet mi jel ülteti el?
(1865 Bodon Ábrahám ford.Vergilius)
a közvélemény, e modern Neptun-istenség, nem emeli fel a jog, az igazság és az emberség háromágú szigonyát, hogy elültesse a vihart
(1959 Népszava júl. 23.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elültetett, elültettet; ÚMTsz.

Beállítások