elvégződik tn ige 12c5

1. (/ritk) ’〈térbeli dolog, kül. természeti képződmény, terület〉 véget ér, végződik (vhol v. vmiben)’ ❖ Az Hegyes inashús, melly a’ ſzeméremtsontól a köldök felé menyen, és a’ fejér liniában elvégzödik (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 30) | Hol kezddik, és hol végezdik-el ez a’ roppant palota (1787 Péczeli József ford.–Young C3446, 110) | ahol az egyik szivárvány elvégződött, megfordított színsávjaival kezdődött a második (1887 Jókai Mór CD18) | a tenger felé lépcsősen végződik el a kontinens (1911 RévaiNagyLex. C5698, 355) | A völgyek alsó szakaszát függőleges falú vízmosások képezik, melyek a völgyfő felé szétágazóak, s szinte mindegyik hirtelenül meredek fallal végződik el (2000 Természet Világa CD50).

2. (kissé rég) ’〈folyamat, állapot v. időszak〉 véget ér, befejeződik, ill. 〈esemény, tevékenység stb.〉(le)zajlik, végbemegy’ ❖ ha helyes gondját viſelték a’ betegnek, tizen negyedik napon végzödik-el a’ nyavalya (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 74) | [Marcus Aurelius császársága alatt] ſoha Rómában tsak egy özvegy ſem találtatott, a’ kinek pere 8 napok alatt el-nem-végezdött vólna (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252015, 893) | Elvégződött az isteni tisztelet, fölkeltünk, hogy menjünk (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 553) | A szervetlen világból indul tehát az élet s elvégződve, abba megint visszatér (1898 Chernel István CD34) | Az iskola azonban határozott, konkrét megjelölése annak a helyiségnek, ahol a tanító nevelői s oktatói munkája elvégeződik (1919 Magyar Nyelvőr C5976, 140) | Ezzel [ti. a Rákóczi-szabadságharccal] elvégződött a munkácsi vár hősi korszaka (1938 Népszava nov. 19. C7506, 6).

2a. (nyj) ’〈vmely tevékenységgel, kül. munkával〉 elkészül, végez vki’ ❖ Ennyi volt az egész [vacsora], hamar elvégeződtünk vele (1867 Lidérc naptár C0245, 73) | Mária a konyhában ül és olvasgat. Elvégeződött, van egy kis ideje (1930 Népszava szept. 28. C7498, 18) | Mire elvégződött a munkával, már lefelé csúszott a nap (1997 Népszabadság máj. 24. C7847, 29).

2b. (rég, irod) ’meghal, elhalálozik vki’ ❖ a fiatal ember sem bánta volna; ha ő is elvégződött volna (1856 Vas Gereben C4371, 18) | Meglehet, hogy ez az út belevezet a mocsárba. Soha még két iró meg egy czimbalmos így el nem végződött a világon (1897 Gárdonyi Géza C1845, 99).

Vö. CzF. elvégeződik, ~; ÉKsz.; SzT. elvégeződik; ÚMTsz.

elvégződik tárgyatlan ige 12c5
1. (/ritk)
〈térbeli dolog, kül. természeti képződmény, terület〉 véget ér, végződik (vhol v. vmiben)
Az Hegyes inashús, melly a’ ſzeméremtsontól a köldök felé menyen, és a’ fejér liniában elvégzödik
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
Hol kezddik, és hol végezdik-el ez a’ roppant palota
(1787 Péczeli József ford.Young)
ahol az egyik szivárvány elvégződött, megfordított színsávjaival kezdődött a második
(1887 Jókai Mór)
a tenger felé lépcsősen végződik el a kontinens
(1911 RévaiNagyLex.)
A völgyek alsó szakaszát függőleges falú vízmosások képezik, melyek a völgyfő felé szétágazóak, s szinte mindegyik hirtelenül meredek fallal végződik el
(2000 Természet Világa)
2. (kissé rég)
〈folyamat, állapot v. időszak〉 véget ér, befejeződik, ill. 〈esemény, tevékenység stb.〉 (le)zajlik, végbemegy
ha helyes gondját viſelték a’ betegnek, tizen negyedik napon végzödik-el a’ nyavalya
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[Marcus Aurelius császársága alatt] ſoha Rómában tsak egy özvegy ſem találtatott, a’ kinek pere 8 napok alatt el-nem-végezdött vólna
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Elvégződött az isteni tisztelet, fölkeltünk, hogy menjünk
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
A szervetlen világból indul tehát az élet s elvégződve, abba megint visszatér
(1898 Chernel István)
Az iskola azonban határozott, konkrét megjelölése annak a helyiségnek, ahol a tanító nevelői s oktatói munkája elvégeződik
(1919 Magyar Nyelvőr)
Ezzel [ti. a Rákóczi-szabadságharccal] elvégződött a munkácsi vár hősi korszaka
(1938 Népszava nov. 19.)
2a. (nyj)
〈vmely tevékenységgel, kül. munkával〉 elkészül, végez vki
Ennyi volt az egész [vacsora], hamar elvégeződtünk vele
(1867 Lidérc naptár)
Mária a konyhában ül és olvasgat. Elvégeződött, van egy kis ideje
(1930 Népszava szept. 28.)
Mire elvégződött a munkával, már lefelé csúszott a nap
(1997 Népszabadság máj. 24.)
2b. (rég, irod)
meghal, elhalálozik vki
a fiatal ember sem bánta volna; ha ő is elvégződött volna
(1856 Vas Gereben)
Meglehet, hogy ez az út belevezet a mocsárba. Soha még két iró meg egy czimbalmos így el nem végződött a világon
(1897 Gárdonyi Géza)
Vö. CzF. elvégeződik, ~; ÉKsz.; SzT. elvégeződik; ÚMTsz.

Beállítások