elvhű mn 18C5

1. ’meggyőződéséhez, (ideológiai) elveihez ragaszkodó, mellettük következetesen kitartó 〈személy〉’ ❖ én minden jó, biztos, elvhű emberrel kész vagyok egyesülni – kétséges vagy politikai múlttal nem bírókra nézve nekem biztosíték kell arra, nehogy a „szálak”-at valaki azért kerítse kezére, hogy megakadályozza a cselekvést (1866 Tanárky Gyula 8460004, 344) | elvhű párttagok (1895 Budapesti Hírlap febr. 25. C4742, 2) | [Wajdits] ellenforradalmár volt elejétől fogva, mert mint elvhű szociáldemokrata mindig törvényes fegyverekkel küzdött (1968 Simkovics Gyula CD52) | politikai-erkölcsi küzdelem során a becsületes, elvhű orvos élete drámai fordulatot vesz (1979 Népszabadság aug. 10. C7829, 7) | Az önfeláldozó, elvhű, de emberséges párttitkár volt a klasszikus szocreálban a pozitív hős. Olyan ember, akit betölt egy ideál, a kommunizmusé (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’ilyen személyre jellemző, vele kapcs., tőle származó 〈megnyilvánulás, viselkedés, cselekedet stb.〉’ ❖ A’ házi adó közös ’s arányos viselését határozottan egy pap pártolta, ’s pedig nemesen, elvhíven pártolta (1843 Pesti Hírlap CD61) | Midőn a szászajkú képviselőknek egy része a helységnevekről szóló törvény miatt a szabadelvű pártból kilépett, ő [ti. Pildner Ferenc] még három szászajkú képviselőtársával, választóinak hozzájárulására, továbbra is tagja maradt a pártnak. Ezen politikai elvhű magatartást választói azzal is méltányolták, hogy 1898-ban és 1901-ben a szász nemzeti egyetembe képviselőül egyhangúlag megválasztották (1905 Magyar írók élete CD27) | [Varga Ferenc munkásőr] harcos, elvhű helytállását az MSZMP V. ker. Pártbizottsága 1957. november 7-e alkalmából Emléklappal jutalmazta (1975 Kelemen Árpád–Bartha Zoltán 2043017, 15) | [Donáth Ferenc] az elvárhatónál is „elvhűbb” választ [írt] (1995 Valuch Tibor CD17).

Vö. ÉKsz.

elvhű melléknév 18C5
1.
meggyőződéséhez, (ideológiai) elveihez ragaszkodó, mellettük következetesen kitartó 〈személy〉
én minden jó, biztos, elvhű emberrel kész vagyok egyesülni – kétséges vagy politikai múlttal nem bírókra nézve nekem biztosíték kell arra, nehogy a „szálak”-at valaki azért kerítse kezére, hogy megakadályozza a cselekvést
(1866 Tanárky Gyula)
elvhű párttagok
(1895 Budapesti Hírlap febr. 25.)
[Wajdits] ellenforradalmár volt elejétől fogva, mert mint elvhű szociáldemokrata mindig törvényes fegyverekkel küzdött
(1968 Simkovics Gyula)
politikai-erkölcsi küzdelem során a becsületes, elvhű orvos élete drámai fordulatot vesz
(1979 Népszabadság aug. 10.)
Az önfeláldozó, elvhű, de emberséges párttitkár volt a klasszikus szocreálban a pozitív hős. Olyan ember, akit betölt egy ideál, a kommunizmusé
(1996 Magyar Hírlap)
2.
ilyen személyre jellemző, vele kapcs., tőle származó 〈megnyilvánulás, viselkedés, cselekedet stb.〉
A’ házi adó közös ’s arányos viselését határozottan egy pap pártolta, ’s pedig nemesen, elvhíven pártolta
(1843 Pesti Hírlap)
Midőn a szászajkú képviselőknek egy része a helységnevekről szóló törvény miatt a szabadelvű pártból kilépett, ő [ti. Pildner Ferenc] még három szászajkú képviselőtársával, választóinak hozzájárulására, továbbra is tagja maradt a pártnak. Ezen politikai elvhű magatartást választói azzal is méltányolták, hogy 1898-ban és 1901-ben a szász nemzeti egyetembe képviselőül egyhangúlag megválasztották
(1905 Magyar írók élete)
[Varga Ferenc munkásőr] harcos, elvhű helytállását az MSZMPMagyar Szocialista Munkáspárt V. ker.kerületi Pártbizottsága 1957. november 7-e alkalmából Emléklappal jutalmazta
(1975 Kelemen Árpád–Bartha Zoltán)
[Donáth Ferenc] az elvárhatónál is „elvhűbb” választ [írt]
(1995 Valuch Tibor)
Vö. ÉKsz.

Beállítások