elviség fn 3B8 (kissé vál)

1. ’elmélet, teória mint vmely szakterület (tudományos megalapozottságú) elvrendszere’ ❖ a magyar mythoszban […] hármas elviségnek semmi nyomát nem látni (1872 Szathmáry Károly C3863, 48) | kristálytisztán bontakozik ki e politika elvisége, következetessége, viszonyainkkal számoló rugalmassága (1962 Népszabadság szept. 9. C4814, 6) | akkor előrelátó ez a nemzeti gondoskodásról szóló törvényalkotásunk, ha […] mintegy nyitott kaput hagy arra, hogy milyen elviség alapján kíván később gondoskodni azokról az állampolgárairól, akik […] jogosultak lesznek a későbbiekben is a nemzeti gondoskodásra (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’vkinek az elvek általi meghatározottsága, ill. vminek az elvi megalapozottsága’ ❖ világosan elismeri, hogy az előkészítés a középiskolának feladata, mindennapi foglalkozása, eredménye; és mégis ellene mint czél ellen „tiltakozik”, elviségét tagadja (1875 Brassai Sámuel C7556, 344) | gyengéd figyelmességgel, de szilárd elviséggel járó tapintatát, amely kitündöklik (1930 Budapesti Hírlap febr. 4. C4718, 13) | talán, ha te is mérgelődsz, rám kiabálsz, akkor még jó barátok tudtunk volna lenni. De azt a fene nagy elviségedet sehogyan sem tudtam lenyelni (1961 Katkó István 9315002, 190) | A költői örökség körének megvonásában az átgondolt elviség és elméleti megalapozottság helyett jobbára a lapos prakticizmus jutott szóhoz (1986 Fülöp László CD53) | büszkék töretlen elviségükre (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.

elviség főnév 3B8 (kissé vál)
1.
elmélet, teória mint vmely szakterület (tudományos megalapozottságú) elvrendszere
a magyar mythoszban […] hármas elviségnek semmi nyomát nem látni
(1872 Szathmáry Károly)
kristálytisztán bontakozik ki e politika elvisége, következetessége, viszonyainkkal számoló rugalmassága
(1962 Népszabadság szept. 9.)
akkor előrelátó ez a nemzeti gondoskodásról szóló törvényalkotásunk, ha […] mintegy nyitott kaput hagy arra, hogy milyen elviség alapján kíván később gondoskodni azokról az állampolgárairól, akik […] jogosultak lesznek a későbbiekben is a nemzeti gondoskodásra
(1992 Országgyűlési Napló)
2.
vkinek az elvek általi meghatározottsága, ill. vminek az elvi megalapozottsága
világosan elismeri, hogy az előkészítés a középiskolának feladata, mindennapi foglalkozása, eredménye; és mégis ellene mint czél ellen „tiltakozik”, elviségét tagadja
(1875 Brassai Sámuel)
gyengéd figyelmességgel, de szilárd elviséggel járó tapintatát, amely kitündöklik
(1930 Budapesti Hírlap febr. 4.)
talán, ha te is mérgelődsz, rám kiabálsz, akkor még jó barátok tudtunk volna lenni. De azt a fene nagy elviségedet sehogyan sem tudtam lenyelni
(1961 Katkó István)
A költői örökség körének megvonásában az átgondolt elviség és elméleti megalapozottság helyett jobbára a lapos prakticizmus jutott szóhoz
(1986 Fülöp László)
büszkék töretlen elviségükre
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.

Beállítások