elzüllik tn ige 13c

1. (rég v. nyj) ’〈(szoptatós) állat teje〉 nem folyik többé az emlőből, elapad’ ❖ [az anyalámát] megfejte, hogy a’ teje el ne zlljön (1787 Gelei József ford.–Campe C1870, 214) | Elzüllik, Elzürlik, auftrocknen (1838 Magyar és német zsebszótár C2979, 186) | Zürlik és parasztos ejtéssel züllik; el züllik a tehén teje, ha hol fejik, hol ki nem fejik azt. [...] Ha szárazság miatt fogy a’ tehén teje, akkoronn mondják: el apad a tej, ha pedig a’ ki nem fejéstől, akkoronn züllik, el-züllik, el-zülled a’ tehénnek teje, a’ tehén el-zülleszti a’ tejit (1842 e. Kassai József C0357, 224) | Elzüllik a szoptató agár teje, azaz megfogy, elapad (1860 Bérczy Károly C1039, 69).

1a. (nyj) ’〈fejős- v. szoptatós állat〉 nem ad több tejet, abbahagyja a tejelést’ ❖ A mely ház udvarába bebőg az elzüllő tehén, annak a gazdasszonya vette el a hasznát, rontotta meg (1875 Magyar Nyelvőr C5942, 35) | tehene [...] elzüllött, mert a borjut két éjjel és két nap tartották a községházán (1902 Népszava júl. 24. C7889, 7) | A mátraalji és felsőborsodi palócz a tehénről mondja, hogy elzüllik, mikor a teje megszakad: A mi teheneőnk meég Szem Mihaánapkor elzüllött, pegy csak karácsonkor lësz bornyas (1904 Magyar Nyelvőr C5962, 357).

2. (rég)(elfogyva) eltűnik, megszűnik vmi’ ❖ a lelki tehetségek ereje, ha illő, korhoz mért munkával el nem foglaltatik, elzűllik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Hült vágyak, elzüllött remények… Mit várjak én még idelenn? (1876 Reviczky Gyula 8392041, 39) | Fogyunk, elzűllünk lassan-lassan, S mire egy ezredév lefoly, Ki tudja: fognak a magyarra Bár emlékezni valahol? (1878 Jakab Ödön C2195, 78) | létrejöttek ugyan [...] zenepályázatok, de elzüllöttek nyom nélkül ugy a nyertes, mint az elbukott pályaművek (1899 Ábrányi Kornél¹ C0513, 65) | az irodalom előbb-utóbb elzüllik, népszerű közlönyöket kell alapítani (1923 Krúdy Gyula CD10).

3. (rég, irod) ’〈ember(ek) v. állat(ok csoportja nagyobb) csoportból, közösségből〉 kiválik, attól elszakad, ill. így (szétszéledve) eltávozik, elmegy (vhonnan v. vmerre, vhova)’ ❖ Elvadulsz, elzüllöl az apai háztól, Mint a mely kivert kan elzüllik a nyájtól (1846 Arany János C0648, 18) | a társaság minden tagja elzüllött már erre-arra (1863 Jókai Mór CD18) | Mikor elmennek, nem is köszönnek, csak elzüllenek (1875 Ábrányi Kornél² C0514, 30) | Aeneasnak, fiától Askaniustól, egy unokája van, Brutus, a ki a még biztos telepre nem jutott trójai menekültek egy részével a messze nyugatig züllött el (1882 Szász Károly² 8426063, 55) | gr. Károlyi Sándor üresen maradt ősi birtokait, melyekről a régi lakosság nagy részt elzüllött vagy kipusztúlt, Würtembergből a Schwarzwald és Bléziwald vidékéről behívott katholikus telepítvényesekkel népesítette be (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

4. ’〈személy, közösség〉 életmódját tekintve erkölcsileg stb. tönkremegy, leromlik’ ❖ Elzüllött, mindig alább alább sülyedt. [...] Részegen ment föl a szinpadra, kipisszegték (1877 Vértesi Arnold 8520002, 89) | Newyork szegény negyedének szurtos, büzös, szük utcáiban meglátta azokat az elhagyott gyermekeket, akik családjukban csak rossz példát láttak, akik a romlott környezetben s romlott levegőn testben, lélekben, erkölcsben, szellemben elzüllenek (1910 Délmagyarország 2103001, 20) | Viola szikrázó szemmel nézett az apjára, az erkölcsi felháborodás árkangyala ő volt ebben a feldúlt s elzüllött családban (1920 Móricz Zsigmond CD10) | erkölcsileg és anyagilag elzüllött vidéki dzsentritársadalom (1988 Lányi András 1090002, 154) | csak azért nem züllött el, nem lett csöves, mert Editet megismerte és az jó irányba terelte (1991 Ingusz Iván 2035004, 195).

4a. ’az addigihoz v. az elvárthoz képest rossz(abb)á válik vmi’ ❖ podgyászostól együtt szállásomba hurczolkodott, s én látva elzüllött kedélyállapotát, teljes 24 óráig semmi sorsára vonatkozó kérdést nem intéztem hozzá (1882 Szathmáry Károly 8428008, 3) | az elzüllött erkölcsök javítására legczélszerübb lenne egy [...] asszonyi-egyesület alakítása (1899 Vay Sarolta C4393, 294) | Kilenckor kelek, délelőtt végigsétálok néhányszor a korzón, pontosan megebédelek, ebédután alszom, estefelé kocsikázom, azután jön a vacsora, még csak színházban sem voltam... egészen el fog zülleni a lelkem unalmában (1915 Pesti Hírlap szept. 3. C5663, 24) | ha ennyire elzüllöttek a közviszonyaink, akkor vajon mit remélhetünk (1993 Országgyűlési Napló CD62).

4b. (kissé rég) ’〈építmény, gazdaság stb.〉 teljesen elhanyagolt állapotba kerül, pusztulva tönkremegy’ ❖ a váczi temető elzüllött kriptáiba [visz az út] (1876 Ágai Adolf C0546, 9) | A rómaiak kulturája a hunoknak 375-ben történt betörése után hanyatlani kezdett, a barbárok kezébe jutott vidékek bányászata teljesen elzüllött (1893 PallasLex. CD02) | Ami a főurak helyzetét illeti, amióta a népet elszegényítették az osztrákok végrehajtásai, azóta az ő jövedelmük is nagyon lecsökkent, örökös birtokaik elzüllöttek (1949 Zsigmond László et al. C5119, 204).

Vö. CzF. elszürlik; ÉrtSz.; TESz. züllik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elzüllik tárgyatlan ige 13c
1. (rég v. nyj)
(szoptatós) állat teje〉 nem folyik többé az emlőből, elapad
[az anyalámát] megfejte, hogy a’ teje el ne zlljön
(1787 Gelei József ford.Campe)
Elzüllik, Elzürlik, auftrocknen
(1838 Magyar és német zsebszótár)
Zürlik és parasztos ejtéssel züllik; el züllik a tehén teje, ha hol fejik, hol ki nem fejik azt. [...] Ha szárazság miatt fogy a’ tehén teje, akkoronn mondják: el apad a tej, ha pedig a’ ki nem fejéstől, akkoronn züllik, el-züllik, el-zülled a’ tehénnek teje, a’ tehén el-zülleszti a’ tejit
(1842 e. Kassai József)
Elzüllik a szoptató agár teje, azaz megfogy, elapad
(1860 Bérczy Károly)
1a. (nyj)
〈fejős- v. szoptatós állat〉 nem ad több tejet, abbahagyja a tejelést
A mely ház udvarába bebőg az elzüllő tehén, annak a gazdasszonya vette el a hasznát, rontotta meg
(1875 Magyar Nyelvőr)
tehene [...] elzüllött, mert a borjut két éjjel és két nap tartották a községházán
(1902 Népszava júl. 24.)
A mátraalji és felsőborsodi palócz a tehénről mondja, hogy elzüllik, mikor a teje megszakad: A mi teheneőnk meég Szem Mihaánapkor elzüllött, pegy csak karácsonkor lësz bornyas
(1904 Magyar Nyelvőr)
2. (rég)
(elfogyva) eltűnik, megszűnik vmi
a lelki tehetségek ereje, ha illő, korhoz mért munkával el nem foglaltatik, elzűllik
(1858 Vasárnapi Újság)
Hült vágyak, elzüllött remények… Mit várjak én még idelenn?
(1876 Reviczky Gyula)
Fogyunk, elzűllünk lassan-lassan, S mire egy ezredév lefoly, Ki tudja: fognak a magyarra Bár emlékezni valahol?
(1878 Jakab Ödön)
létrejöttek ugyan [...] zenepályázatok, de elzüllöttek nyom nélkül ugy a nyertes, mint az elbukott pályaművek
(1899 Ábrányi Kornél¹)
az irodalom előbb-utóbb elzüllik, népszerű közlönyöket kell alapítani
(1923 Krúdy Gyula)
3. (rég, irod)
〈ember(ek) v. állat(ok csoportja nagyobb) csoportból, közösségből〉 kiválik, attól elszakad, ill. így (szétszéledve) eltávozik, elmegy (vhonnan v. vmerre, vhova)
Elvadulsz, elzüllöl az apai háztól, Mint a mely kivert kan elzüllik a nyájtól
(1846 Arany János)
a társaság minden tagja elzüllött már erre-arra
(1863 Jókai Mór)
Mikor elmennek, nem is köszönnek, csak elzüllenek
(1875 Ábrányi Kornél²)
Aeneasnak, fiától Askaniustól, egy unokája van, Brutus, a ki a még biztos telepre nem jutott trójai menekültek egy részével a messze nyugatig züllött el
(1882 Szász Károly²)
gr.gróf Károlyi Sándor üresen maradt ősi birtokait, melyekről a régi lakosság nagy részt elzüllött vagy kipusztúlt, Würtembergből a Schwarzwald és Bléziwald vidékéről behívott katholikus telepítvényesekkel népesítette be
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
4.
〈személy, közösség〉 életmódját tekintve erkölcsileg stb. tönkremegy, leromlik
Elzüllött, mindig alább alább sülyedt. [...] Részegen ment föl a szinpadra, kipisszegték
(1877 Vértesi Arnold)
Newyork szegény negyedének szurtos, büzös, szük utcáiban meglátta azokat az elhagyott gyermekeket, akik családjukban csak rossz példát láttak, akik a romlott környezetben s romlott levegőn testben, lélekben, erkölcsben, szellemben elzüllenek
(1910 Délmagyarország)
Viola szikrázó szemmel nézett az apjára, az erkölcsi felháborodás árkangyala ő volt ebben a feldúlt s elzüllött családban
(1920 Móricz Zsigmond)
erkölcsileg és anyagilag elzüllött vidéki dzsentritársadalom
(1988 Lányi András)
csak azért nem züllött el, nem lett csöves, mert Editet megismerte és az jó irányba terelte
(1991 Ingusz Iván)
4a.
az addigihoz v. az elvárthoz képest rossz(abb)á válik vmi
podgyászostól együtt szállásomba hurczolkodott, s én látva elzüllött kedélyállapotát, teljes 24 óráig semmi sorsára vonatkozó kérdést nem intéztem hozzá
(1882 Szathmáry Károly)
az elzüllött erkölcsök javítására legczélszerübb lenne egy [...] asszonyi-egyesület alakítása
(1899 Vay Sarolta)
Kilenckor kelek, délelőtt végigsétálok néhányszor a korzón, pontosan megebédelek, ebédután alszom, estefelé kocsikázom, azután jön a vacsora, még csak színházban sem voltam... egészen el fog zülleni a lelkem unalmában
(1915 Pesti Hírlap szept. 3.)
ha ennyire elzüllöttek a közviszonyaink, akkor vajon mit remélhetünk
(1993 Országgyűlési Napló)
4b. (kissé rég)
〈építmény, gazdaság stb.〉 teljesen elhanyagolt állapotba kerül, pusztulva tönkremegy
a váczi temető elzüllött kriptáiba [visz az út]
(1876 Ágai Adolf)
A rómaiak kulturája a hunoknak 375-ben történt betörése után hanyatlani kezdett, a barbárok kezébe jutott vidékek bányászata teljesen elzüllött
(1893 PallasLex.)
Ami a főurak helyzetét illeti, amióta a népet elszegényítették az osztrákok végrehajtásai, azóta az ő jövedelmük is nagyon lecsökkent, örökös birtokaik elzüllöttek
(1949 Zsigmond László et al.)
Vö. CzF. elszürlik; ÉrtSz.; TESz. züllik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások