embertelenség fn 3B8

1. ’az a tulajdonság, amely mások iránti kíméletlenségben v. kegyetlenségben nyilvánul meg, ill. vkinek v. vminek ilyen volta’ ❖ e már ſok. Embertelenséggel tellyes üldözéſemben való igazſágtalan meg átalkodottſágod; és ſzintén ugy igyekezel ſzégyenvalláſomra, mint ellenſégemnek ditſőſſégét ſzorgalmatoſſággal munkálodod (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 227) | Az embertelenség, a szívtelenség, a kapzsiság, a csalás és a becstelenség forrása a vagyon (1888 Tóvölgyi Titusz 8492003, 12) | [a fiatalember] sokszor összerettent, amikor látta, hogy milyen sok embertelenség van az emberben, milyen sok vadság és durvaság rejtőzik a fínom nagyvilági külső alatt (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418002, 67) | A nevelők, a tanárok embertelensége [...] csak fokozza a gyerek elmélyülő szembefordulását – az egész világgal (1955 Gergely Sándor 9188001, 536) | A kommunista diktatúra embertelenségét az általános civilizációs fejlődés beszüremlése némileg enyhítette (2000 Gyurácz Ferenc CD36).

1a. ’ennek a tulajdonságnak cselekedetben, viselkedésben való megnyilvánulása’ ❖ utóbb annyira ment a’ ſzomjúhság, éhség, hogy már egyik a’ máſiknak meg-evésére kéſzlt. Imádkoztam, hogy az Iſten ettl a’ kegyetlen embertelenségtl mentse-meg ket (1799 Molnár János C0300, 36) | Hogy szabadon nem bocsáthatjuk őket [ti. a foglyokat], annyi bizonyos, de mindnyáját megölni is embertelenség volna (1836 Vajda Péter 8504021, 34) | Sok volna elmondani, mindazon kegyetlenségeket és embertelenségeket, melyeket ő [ti. Rák Pál] szegény felebarátjain elkövetett… Társai nemcsak féltek, de rettegtek tőle (1900 Varga Mihály 8511009, 145) | Embertelenség most a tél közeledtével csendőrökkel kilakoltatni [a családokat] (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 260) | Mint országgyűlési képviselőnek ott a helyem, ahol embertelenség történik (2001 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’olyan (köz)állapot, amelyben a kíméletlenség, a kegyetlenség uralkodik’ ❖ Ember az embertelenségben (1916 Ady Endre 9003338, 16) | embereket kerestem az embertelenségben hazámat kerestem a hazátlanságban (1967 e. Kassák Lajos 9314033, 43) | [Áprily Lajos] keresi azt a megtartó erőt, ami menedéket nyújt az embertelenségben és reménytelenségben (2002 Természet Világa CD50).

2. (birtokszóként) ’vminek emberhez nem méltó, nyomorúságos volta’ ❖ Széchenyi magas erkölcsi követelményei nem egyszer ódaszerű komolysággal érvényesülnek, ott találjuk a Heine-féle öngúnyt és a hazai viszonyok könyörtelen leszólását, akár a botozó földesúrról és ispánról, akár a megyei börtönök embertelenségéről, vagy az útépítésben kiuzsorázott paraszti erőről van szó (1933 Szekfű Gyula CD42) | A munkás részműveleteket, egyes automatikus mozdulatokat végez, amelyek embertelenségét Chaplin „Modern idők” című filmje oly szemléletesen mutatja (1959 Valóság ford. 2056026, 18) | Az ő mérhetetlen kiszolgáltatottságuk [ti. a cselédeké], a cselédsorsnak a huszadik században már elfogadhatatlan embertelensége sokakat döbbentett rá a társadalom radikális megváltoztatásának szükségességére (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3. (rég) ’a társadalmi normáknak meg nem felelő, azokhoz nem illő magatartás, megnyilvánulás’ ❖ Hogy innét el-fuſſunk [ti. elmeneküljünk], nem tartom szükségnek, Hanem gyalázatos embertelenségnek (1777 Kónyi János C2731, 38) | [Az ókori görögöknél a haldoklók] utolso ſzavaira felettébb figyelmeteſek voltak az Atyafiak, és jo Baráti. Ugyan azok a’ betegre feküvén, a’ ki ſzakadó Lelkét bé ſzivták, mellyet elmulatni [= elmulasztani] nagy embertelenség volt (1793 Parnasszusi időtöltés C0123, 63) | méltóztasson azért a’ Tekintetes Adsessor [= ülnök] Ur, valamint az akkori válasznak elmulatását [= elmulasztását] embertelenségre, úgy a’ mostani Levelemnek zűrzavaros-voltát pallérozatlanságra ne magyarázni (1809 Vályi Nagy Ferenc C2559, 212) | Az embertelenségnek büntetése. [...] Fülöp, már akkor Spanyol országi Király, 10, vagy 12 esztendős ifjú, senki előtt le nem vette kalapját. A’ Tsászár észre vévé ezt, és annyira felgerjede azon, hogy az egész nép előtt egy jó pofonvágást adna neki (1825 Hasznos Mulatságok C8322, 342) | [A képviselő] nem tudja, a’ Házat úgy ſzóllittsa-e meg, mint Királyi Fiscus, vagy mint Plympton’ Követe. De ő tsak ugyan Kir. Fiscus, ’s az is akar maradni (nagy kaczagás). Tsudálkozik az őtet félbeſzakaſztó Urak’ embertelenségén (incivility) (1829 Hazai és Külföldi Tudósítások C8279, 236).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

embertelenség főnév 3B8
1.
az a tulajdonság, amely mások iránti kíméletlenségben v. kegyetlenségben nyilvánul meg, ill. vkinek v. vminek ilyen volta
e már ſok. Embertelenséggel tellyes üldözéſemben való igazſágtalan meg átalkodottſágod; és ſzintén ugy igyekezel ſzégyenvalláſomra, mint ellenſégemnek ditſőſſégét ſzorgalmatoſſággal munkálodod
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Az embertelenség, a szívtelenség, a kapzsiság, a csalás és a becstelenség forrása a vagyon
(1888 Tóvölgyi Titusz)
[a fiatalember] sokszor összerettent, amikor látta, hogy milyen sok embertelenség van az emberben, milyen sok vadság és durvaság rejtőzik a fínom nagyvilági külső alatt
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
A nevelők, a tanárok embertelensége [...] csak fokozza a gyerek elmélyülő szembefordulását – az egész világgal
(1955 Gergely Sándor)
A kommunista diktatúra embertelenségét az általános civilizációs fejlődés beszüremlése némileg enyhítette
(2000 Gyurácz Ferenc)
1a.
ennek a tulajdonságnak cselekedetben, viselkedésben való megnyilvánulása
utóbb annyira ment a’ ſzomjúhság, éhség, hogy már egyik a’ máſiknak meg-evésére kéſzlt. Imádkoztam, hogy az Iſten ettl a’ kegyetlen embertelenségtl mentse-meg ket
(1799 Molnár János)
Hogy szabadon nem bocsáthatjuk őket [ti. a foglyokat], annyi bizonyos, de mindnyáját megölni is embertelenség volna
(1836 Vajda Péter)
Sok volna elmondani, mindazon kegyetlenségeket és embertelenségeket, melyeket ő [ti. Rák Pál] szegény felebarátjain elkövetett… Társai nemcsak féltek, de rettegtek tőle
(1900 Varga Mihály)
Embertelenség most a tél közeledtével csendőrökkel kilakoltatni [a családokat]
(1932 Móricz Zsigmond)
Mint országgyűlési képviselőnek ott a helyem, ahol embertelenség történik
(2001 Magyar Hírlap)
1b.
olyan (köz)állapot, amelyben a kíméletlenség, a kegyetlenség uralkodik
Ember az embertelenségben
(1916 Ady Endre)
embereket kerestem az embertelenségben hazámat kerestem a hazátlanságban
(1967 e. Kassák Lajos)
[Áprily Lajos] keresi azt a megtartó erőt, ami menedéket nyújt az embertelenségben és reménytelenségben
(2002 Természet Világa)
2. (birtokszóként)
vminek emberhez nem méltó, nyomorúságos volta
Széchenyi magas erkölcsi követelményei nem egyszer ódaszerű komolysággal érvényesülnek, ott találjuk a Heine-féle öngúnyt és a hazai viszonyok könyörtelen leszólását, akár a botozó földesúrról és ispánról, akár a megyei börtönök embertelenségéről, vagy az útépítésben kiuzsorázott paraszti erőről van szó
(1933 Szekfű Gyula)
A munkás részműveleteket, egyes automatikus mozdulatokat végez, amelyek embertelenségét Chaplin „Modern idők” című filmje oly szemléletesen mutatja
(1959 Valóság ford.)
Az ő mérhetetlen kiszolgáltatottságuk [ti. a cselédeké], a cselédsorsnak a huszadik században már elfogadhatatlan embertelensége sokakat döbbentett rá a társadalom radikális megváltoztatásának szükségességére
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3. (rég)
a társadalmi normáknak meg nem felelő, azokhoz nem illő magatartás, megnyilvánulás
Hogy innét el-fuſſunk [ti. elmeneküljünk], nem tartom szükségnek, Hanem gyalázatos embertelenségnek
(1777 Kónyi János)
[Az ókori görögöknél a haldoklók] utolso ſzavaira felettébb figyelmeteſek voltak az Atyafiak, és jo Baráti. Ugyan azok a’ betegre feküvén, a’ ki ſzakadó Lelkét bé ſzivták, mellyet elmulatni [= elmulasztani] nagy embertelenség volt
(1793 Parnasszusi időtöltés)
méltóztasson azért a’ Tekintetes Adsessor [= ülnök] Ur, valamint az akkori válasznak elmulatását [= elmulasztását] embertelenségre, úgy a’ mostani Levelemnek zűrzavaros-voltát pallérozatlanságra ne magyarázni
(1809 Vályi Nagy Ferenc)
Az embertelenségnek büntetése. [...] Fülöp, már akkor Spanyol országi Király, 10, vagy 12 esztendős ifjú, senki előtt le nem vette kalapját. A’ Tsászár észre vévé ezt, és annyira felgerjede azon, hogy az egész nép előtt egy jó pofonvágást adna neki
(1825 Hasznos Mulatságok)
[A képviselő] nem tudja, a’ Házat úgy ſzóllittsa-e meg, mint Királyi Fiscus, vagy mint Plympton’ Követe. De ő tsak ugyan Kir.királyi Fiscus, ’s az is akar maradni (nagy kaczagás). Tsudálkozik az őtet félbeſzakaſztó Urak’ embertelenségén (incivility)
(1829 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások