eme² (0) l. emez

emez mut nm 24B (fn-i értékben, rendsz. nyomatékosításra v. szembeállításban más mut nm-sal együtt)eme (kül. jelzőként, ne n.)

1. (több közül) a térben közel(ebb)i v. közelinek érzékelt megjelölt, ill. a szövegkörnyezetben most (utóbb) meghatározott (vmelyik) ember, dolog stb.’ ❖ Abdella fel-emelkedvén az ágyából, úgy tettette magát, mintha Bojárdóhoz akarna kapni, melyre emez kevésnyire hátra húzván magát, azt mondá: kegyes Abdella! haſzontalanok minden igyekezeti (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 235) | Gluk és Sacchininek halála után, a’ kik közzl ama’, Bétsben, eme’ pedig Párisban hólt-meg, egyedl Piccini vólt a’ f Mu’sikus (1806 e. Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228029, 144) | ez anyagszernek megvannak hátrányai, mint előnyei is, de amazok valószinüleg haladják emezeket (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 581) | Ni, ez az e. Ez az. Mert emez az adóhivatal (1898 Móra István 8321001, 57) | minden magyarázgatásnál beszédesebb tanúság Goethe és Schiller vallomása: azé az Iphigenia, emezé a Wallenstein kötött formába szabályozásáról (1963 Rónay György 9573095, 30) | A számbárszarvasról is kiderült, hogy a megtévesztő hasonlatosság ellenére is csak távoli rokona a mi gímszarvasunknak, miközben emennek a különös kinézetű milu [ti. egyfajta eredetileg Kínában honos szarvas] evolúciós unokatestvére (2000 Természet Világa CD50).

2. ’egyik (megnevezni nem akart v. nem tudott) személy’ ❖ Ö magát Telemak mindennél tettzette, Szép ſzóval hol emezt, hol amazt illette, Igy a’ vendégeknek ſzívét meg-nyerhette (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 39) | Három fiok kinőtt: eme Törvénytudó, ama pap, Egynek vitézi érdeme Véres jutalmakon kap (1828 Fazekas Mihály 8138061, 110) | A világnak úgy kell lenni, ahogy lehet: és amikor kérded, hogy: miért eme gazdag, ama szegény? tsak ollyá veszem, mintha ezt kérdenéd, hogy miért van az erdőben egyenes és görbe fa? (1936 Halász Gábor¹ ford.–Rousseau CD10) | egy fiatalember hogyan ír történelmet? Nyilván krónikát: ez megölte azt, ez legyőzte azt, emez visszahódította, amaz megbosszulta (1985 Szentkuthy Miklós 2007001, 291).

3. (egyeztetés n.-i jelzőként, hat ne n.-i fn előtt)(több közül) a térben közel(ebb)i v. közelinek érzékelt megjelölt, ill. a szövegkörnyezetben most (utóbb) meghatározott (vmelyik) 〈ember, dolog stb.〉’ ❖ Kételen minden teſt azzal, hogy, mikor annak mozdúlását valami változtattya, az ö elébbi mozdúlását a’ változásból eredett eme mozdúláſſal öſzve foglallya (1777 Molnár János 7232008, 38) | az özvegy a szombatos Pécsi Simon testvére. – Az istentelen! sopánkodék Panna. – S tőle jött eme leányzó! szólt a mester, ujjával Deboráhra mutatva (1858 Kemény Zsigmond 8235014, 93) | A katonaság a partok mentében, valamint a Marine-, a Ras-el-Tin-utcákon, Mehemet Ali-téren és az Anastasie-utcán teljes biztonságban hatolt előre. A házak emez utcákban és téreken legnagyobb részben összeomlottak és égnek (1882 Pesti Hírlap júl. 17. C5630, [9]) | – Ropp! – szakadt le az egyik ág alattam s hát ez a roppanás is olyan volt, mint amikor a világ bukfencet vetett. Eme ágroppanás még jobban csigázta a természetemet, mint az ugrándozás s azért arra törekedtem, hogy minél többet letörjek magam alatt (1934 Tamási Áron 9701011, 76) | túl mézes a borod, Lykon. Sok vízzel szeretem. Nem mondom, egy thébai lány ajkán könnyebben tűrném eme édességet… (1989 Páskándi Géza 2001007, 26).

3a. (egyeztetett jelzőként, hat ne-s fn előtt) ’ua.’ ❖ Pozsonbann két rendbéli Felſéges Rendelés függeſztetett a napokbann e város kapuira. Az egygyik azokat a katonákat illeti, a kik bizonyos vagy-is meg-határozatlan idre haza botsáttattak. Emezek a meg-határozatlan idre haza botsáttattak mindenképpen a Polgári avagy Orſzágos Tiſztſégnek igazgatása alá vettettek (1781 Magyar Hírmondó 7444020, 511) | Tovább is fű lepi az utat, egész a Contrada della Sanitáig, ahol az úteltérésnél hat ákácfa van ültetve. Ezt a franciák hozták ide, még akkor újság volt Európában. Metellnek, ha Fiuméba akart visszatérni, rövidebb útja lett volna a Cisterna di Kalina ösvényét választani. Szándékosan tért emerre az útra (1882 Jókai Mór CD18) | Kendnek, cimbora, a bábaasszony jól a vállába nyomta a fejét, alig marad helye a kötélnek. De emennek a komának – és Víg Miskára mutatott – akármilyen falusi cigány eltörheti a gégáját (1923 Krúdy Gyula CD54) | Emezen a képen a Macskák című musicalből énekelünk, itt fürdünk, itt meg kirándulunk (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (egyeztetés n.-i jelzőként, hat ne n.-i fn előtt) (kissé rég) ’egyik 〈személy v. dolog〉’ ❖ meg-nyerte Kriſtina tellyes ſzabadságát, hogy már nem úgy, mint eddig, majd emez, majd amaz állapotban ſzolgálni tartozott, egy ſzóval: meg-engedtetett néki tulajdon kedve, és akaratja ſzerént élni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 35) | rokka vagy szövőszék, vagy himző ráma mellett hallgatja a lyányka bátyjának vagy szolgálóinak elbeszélléseiket a kor történeteiről, eme vagy ama vitézről, ennek hős tetteiről; s melle buzog, eleinte csudáltában, utóbb vágytában látni a dicsőt, vagy tán bírni is (1827 Toldy Ferenc 8481036, 208) | Jó darab idő óta folyvást hallatszott, hogy most a mészárszékeket, majd emez vagy amaz boltot felverték (1858 Vasárnapi Újság CD56) | néha névtelen pajkos lányok szép rigmusokban arra szólítják föl az erős nemnek eme vagy ama képviselőjét, hogy szívöket tegyék „nehezítőűl” a hajócskába (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

4a. (egyeztetett jelzőként, hat ne-s fn előtt) (kissé rég) ’ua.’ ❖ Két csoport Hentaller súgott-búgott majd abban, majd emebben a fülkében, párbajokat készítve elő (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | ma emennek a hatalmasnak a zsoldjában áll, holnap a másiknak (1915 Ambrus Zoltán CD10).

Vö. CzF. eme², ~; ÉrtSz. eme, ~; TESz. em-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. eme²

eme² lásd emez
emez mutató névmás 24B (fn-i értékben, rendsz. nyomatékosításra v. szembeállításban más mut nm-sal együtt)
eme 0 (kül. jelzőként, ne n.)
1.
(több közül) a térben közel(ebb)i v. közelinek érzékelt megjelölt, ill. a szövegkörnyezetben most (utóbb) meghatározott (vmelyik) ember, dolog stb.
Abdella fel-emelkedvén az ágyából, úgy tettette magát, mintha Bojárdóhoz akarna kapni, melyre emez kevésnyire hátra húzván magát, azt mondá: kegyes Abdella! haſzontalanok minden igyekezeti
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Gluk és Sacchininek halála után, a’ kik közzl ama’, Bétsben, eme’ pedig Párisban hólt-meg, egyedl Piccini vólt a’ f Mu’sikus
(1806 e. Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
ez anyagszernek megvannak hátrányai, mint előnyei is, de amazok valószinüleg haladják emezeket
(1854 Gazdasági Lapok)
Ni, ez az e. Ez az. Mert emez az adóhivatal
(1898 Móra István)
minden magyarázgatásnál beszédesebb tanúság Goethe és Schiller vallomása: azé az Iphigenia, emezé a Wallenstein kötött formába szabályozásáról
(1963 Rónay György)
A számbárszarvasról is kiderült, hogy a megtévesztő hasonlatosság ellenére is csak távoli rokona a mi gímszarvasunknak, miközben emennek a különös kinézetű milu [ti. egyfajta eredetileg Kínában honos szarvas] evolúciós unokatestvére
(2000 Természet Világa)
2.
egyik (megnevezni nem akart v. nem tudott) személy
Ö magát Telemak mindennél tettzette, Szép ſzóval hol emezt, hol amazt illette, Igy a’ vendégeknek ſzívét meg-nyerhette
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Három fiok kinőtt: eme Törvénytudó, ama pap, Egynek vitézi érdeme Véres jutalmakon kap
(1828 Fazekas Mihály)
A világnak úgy kell lenni, ahogy lehet: és amikor kérded, hogy: miért eme gazdag, ama szegény? tsak ollyá veszem, mintha ezt kérdenéd, hogy miért van az erdőben egyenes és görbe fa?
(1936 Halász Gábor¹ ford.Rousseau)
egy fiatalember hogyan ír történelmet? Nyilván krónikát: ez megölte azt, ez legyőzte azt, emez visszahódította, amaz megbosszulta
(1985 Szentkuthy Miklós)
3. (egyeztetés n.-i jelzőként, hat ne n.-i fn előtt)
(több közül) a térben közel(ebb)i v. közelinek érzékelt megjelölt, ill. a szövegkörnyezetben most (utóbb) meghatározott (vmelyik) 〈ember, dolog stb.〉
Kételen minden teſt azzal, hogy, mikor annak mozdúlását valami változtattya, az ö elébbi mozdúlását a’ változásból eredett eme mozdúláſſal öſzve foglallya
(1777 Molnár János)
az özvegy a szombatos Pécsi Simon testvére. – Az istentelen! sopánkodék Panna. – S tőle jött eme leányzó! szólt a mester, ujjával Deboráhra mutatva
(1858 Kemény Zsigmond)
A katonaság a partok mentében, valamint a Marine-, a Ras-el-Tin-utcákon, Mehemet Ali-téren és az Anastasie-utcán teljes biztonságban hatolt előre. A házak emez utcákban és téreken legnagyobb részben összeomlottak és égnek
(1882 Pesti Hírlap júl. 17.)
– Ropp! – szakadt le az egyik ág alattam s hát ez a roppanás is olyan volt, mint amikor a világ bukfencet vetett. Eme ágroppanás még jobban csigázta a természetemet, mint az ugrándozás s azért arra törekedtem, hogy minél többet letörjek magam alatt
(1934 Tamási Áron)
túl mézes a borod, Lykon. Sok vízzel szeretem. Nem mondom, egy thébai lány ajkán könnyebben tűrném eme édességet…
(1989 Páskándi Géza)
3a. (egyeztetett jelzőként, hat ne-s fn előtt)
ua.
Pozsonbann két rendbéli Felſéges Rendelés függeſztetett a napokbann e város kapuira. Az egygyik azokat a katonákat illeti, a kik bizonyos vagy-is meg-határozatlan idre haza botsáttattak. Emezek a meg-határozatlan idre haza botsáttattak mindenképpen a Polgári avagy Orſzágos Tiſztſégnek igazgatása alá vettettek
(1781 Magyar Hírmondó)
Tovább is fű lepi az utat, egész a Contrada della Sanitáig, ahol az úteltérésnél hat ákácfa van ültetve. Ezt a franciák hozták ide, még akkor újság volt Európában. Metellnek, ha Fiuméba akart visszatérni, rövidebb útja lett volna a Cisterna di Kalina ösvényét választani. Szándékosan tért emerre az útra
(1882 Jókai Mór)
Kendnek, cimbora, a bábaasszony jól a vállába nyomta a fejét, alig marad helye a kötélnek. De emennek a komának – és Víg Miskára mutatott – akármilyen falusi cigány eltörheti a gégáját
(1923 Krúdy Gyula)
Emezen a képen a Macskák című musicalből énekelünk, itt fürdünk, itt meg kirándulunk
(1997 Magyar Hírlap)
4. (egyeztetés n.-i jelzőként, hat ne n.-i fn előtt) (kissé rég)
egyik 〈személy v. dolog〉
meg-nyerte Kriſtina tellyes ſzabadságát, hogy már nem úgy, mint eddig, majd emez, majd amaz állapotban ſzolgálni tartozott, egy ſzóval: meg-engedtetett néki tulajdon kedve, és akaratja ſzerént élni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
rokka vagy szövőszék, vagy himző ráma mellett hallgatja a lyányka bátyjának vagy szolgálóinak elbeszélléseiket a kor történeteiről, eme vagy ama vitézről, ennek hős tetteiről; s melle buzog, eleinte csudáltában, utóbb vágytában látni a dicsőt, vagy tán bírni is
(1827 Toldy Ferenc)
Jó darab idő óta folyvást hallatszott, hogy most a mészárszékeket, majd emez vagy amaz boltot felverték
(1858 Vasárnapi Újság)
néha névtelen pajkos lányok szép rigmusokban arra szólítják föl az erős nemnek eme vagy ama képviselőjét, hogy szívöket tegyék „nehezítőűl” a hajócskába
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
4a. (egyeztetett jelzőként, hat ne-s fn előtt) (kissé rég)
ua.
Két csoport Hentaller súgott-búgott majd abban, majd emebben a fülkében, párbajokat készítve elő
(1886 Mikszáth Kálmán)
ma emennek a hatalmasnak a zsoldjában áll, holnap a másiknak
(1915 Ambrus Zoltán)
Vö. CzF. eme², ~; ÉrtSz. eme, ~; TESz. em-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. eme²

Beállítások