-emelés (utótagként)

1. ’〈vmely mennyiség, juttatás, díj stb.〉 növelése, nagyobb értékben való megszabása, ill. annak mértéke v. összege’ ❖ adóemelés fn 4B | a’ sereg számára megajánlott pótlékhitelek kitelnek adóemelés nélkül (1837 Jelenkor C8303, 144) | [Széll Kálmán] mint pénzügyminiszter az állami bevételeket adóemelésekkel növelte (1909 Magyar írók élete CD27) | A jövedéki adót illetően [...] súlyos fenntartásaim vannak: a tételes termékeknél tervezett 6 százalékos adóemelés egyszerűen túl sok (2000 Figyelő CD2601)  áremelés fn 4B | [külföldi folyóiratokra] az előfizetés postákon történik arányos áremelés mellett (1838 Jelenkor C8304, 72) | a sörgyárosok legelső elhatározásuktól, mely az volt, hogy a sör árát 1901. évtől kezdve hektoliterenként egy frttal emelik, – eltértek, és fellépésünk következtében az áremelést előbb 80 krajczárra, további tárgyalásaink folyamán pedig végül 60 krajczárra szállitották (1901 A Vendéglős 2100001, 1) | A hatósági áremelések 5-5,5 százalékos mértékben emelnék a fogyasztói árszintet (1995 Magyar Hírlap CD09)  fizetésemelés fn 4B | e hivatalnokot a belügyminister később Padernbornba áttette, de rang- és fizetésemelés nélkül (1856 Budapesti Hírlap márc. 22. C7814, [2]) | [Jánost] felvettük, mert tisztességtudó és ügyes ember, csak ne kérne folyton fizetésemelést (1923 Karinthy Frigyes 9309039, 183) | a választások előtti időszakban a közszférának juttatott rendkívül nagy fizetésemelések miatt a közalkalmazottak beérték a magánvállalkozásoknál dolgozókat (2002 Magyar Hírlap CD09)  kamatemelés fn 4B | [a bank] nem drágította kamatemeléssel a legitim üzletet (1876 Fenyvessy Adolf C7558, 133) | [a pénzintézetek] a jegybank kamatemelésének megfelelően emelték a felek által fizetendő dijtételeket (1907 Budapesti Hírlap júl. 3. C4695, 14) | az amerikai kamatemelések ismét vonzóbbá tették a befektetéseket a dollárövezetben (2005 Népszabadság jún. 2. C7853, 13)  lakbéremelés fn 4B | A lakbéremelés [...] tagadhatatlanul egy kissé túlságosan divatozik a fővárosban (1854 Budapesti Hírlap C7812, [1767]) | a háború után bekövetkezhető lakbéremelések (1917 Éber Antal CD10) | [Az önkormányzati bérlakások esetében] átlagosan 80-90 százalékos lakbéremelés várható (1997 Országgyűlési Napló CD62)  létszámemelés fn 4B | tervezett létszámemelés [a hadseregben] (1886 Pesti Hírlap dec. 7. C5634, [1]) | [a kiesőben levő futballcsapatok] abban reménykednek, hogy létszámemelés lesz s megmaradnak az első osztályban (1939 Nemzeti Sport jún. 11. C7158, 5) | a rendőrségi és bírósági [...] létszámemelések (1997 Népszabadság okt. 2. C7847, 15)  nyugdíjemelés fn 4B | nem áll az, mintha nyugdijemelések nem a köz – hanem a képviselői szolgálatok fejében fordultak volna elő (1886 Pesti Hírlap máj. 20. C5634, 4) | a nyugdijemelés mértékének meghatározásánál figyelembe vehető szempontok (1926 Budapesti Hírlap jan. 31. C4714, 22) | a január 1-jéig visszamenőlegesen kifizetett 1,7%-os nyugdíjemelés (2001 MNB Havi Jelentés 3222001, 21)  tarifaemelés fn 4B | [az országgyűlési szónok] előrelátta a vasútak közti újabbkori harcz végét, mely cartelek útján tarifaemelésre vezet (1883 Fenyvessy Adolf C7582, 418) | minő [vasúton szállított] áruk azok, a melyek a nagyobb tarifaemelést elbirják (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 19) | az áfa- és a tarifaemelések következtében duplájára nőtt a telefondíj-hátralék (1995 Magyar Hírlap CD09)  vámemelés fn 4B | a’ transitokereskedés [= átmenő kereskedés] Limburgon keresztül semmi ujabb vám-emelés által ne terheltessék (1832 Jelenkor C0223, 810) | Konstantinápolyból táviratozzák, hogy a három százalékos vámemelés beszedését tegnap véglegesen megkezdték (1907 Budapesti Hírlap júl. 16. C4695, 17) | a születő iparágak és a szerkezeti átalakulás alatt álló iparágak védelmére vámemelések formájában különleges piacvédelmi intézkedéseket hozhatunk (1992 Országgyűlési Napló CD62)  viteldíjemelés fn 4B | A kivételes [vasúti] tarifákat az áttekinthetőség kedvéért 40-ről 17-re [ti. koronára] szállitották alá, a nélkül, hogy ezzel nevezetesebb viteldijemelést idéztek volna elő (1898 Budapesti Hírlap jan. 13. C4745, 12) | Viteldijemelést kérnek a taxivállalatok (1929 Pesti Hírlap márc. 10. C5677, 10) | [a fővárosi közgyűlés] változtatás nélkül fogadta el a beterjesztett viteldíjemeléseket. Eszerint novembertől a vonaljegy ára 60-ról 70 forintra, [...] az átszállójegyé 100-ról 110 forintra emelkedik (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely testrész〉(többszöri) felfelé mozdítása (mint tornagyakorlat)’ ❖ karemelés fn 4B | [A népiskolai tornázásban] az u. n. tornász üdvözlő állás, (bókszerűleg különféleképen szokásos lábkeresztezés, törzshajlás, karemelés az arcz fölé vagy mellé, és több e félék) szintén mellőzendők (1886 Porzsolt Lajos 8375005, 57) | Az uttest közepén éber figyelemmel vigyázó rendőr egy karemelésére pillanatra megállt az egész, már-már összegabalyodó forgatag (1924 Budapesti Hírlap ápr. 6. C4712, 15) | [Szeles Mónika] keményen edz, bár bal kezével még képtelen erősen megmarkolni az ütőt, és a karemeléseknél is érez némi fájdalmat (1993 Népszava jún. 19. C7458, 14)  kézemelés fn 4B | [a választási gyűlésen] szavazásra kerül a’ sor, és pedig először is kézemelés által (1835 Jelenkor C8301, 59) | Némán foglaltunk helyet, épp csak kézemeléssel jelezve az üdvözlést (1946 Illyés Gyula 9274058, 311) | A reggeli torna című alkotás másfél méteres alakja éppen kézemeléseket végez (2002 Népszabadság márc. 11. C7850, 30)  lábemelés fn 4B | [a gyerekek a földön ülve] százig számlálnak mindnyájan egyszerre, [...] minden számnál hol jobb, hol bal lábukat fölemelik. Ekképen a testnek minden része mozgásba jő, s a gyermekek időmértéket (taktust) is szoknak tartani, mert a számlálás, s azzal együtt a lábemelés egyszerre történik (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | [korlátgyakorlatban:] páros lábemelés előre, terpeszülésbe (1907 Nemzeti Sport jún. 9. C7141, 15) | Ha bírjuk, akkor fekvésből fejemeléseket, váltott lábemeléseket is csináljunk a hasizom erősítésére (1995 Népszava szept. 4. C7460, 13)  térdemelés fn 4B | Helyben futás térdemelésekkel, kezeket csipőre (1886 Porzsolt Lajos 8375006, 101) | törzskörzés, váltogatott térdemelés (1938 Nemzeti Sport máj. 12. C7077, [1]) | [Usain Bolt] a 100 m-es síkfutás döntőjét magas térdemelésekkel fejezte be, miközben az utolsó húsz méteren már a mellét döngette (2008 Népszabadság aug. 18. C7856, 16).

-emelés (utótagként)
1.
〈vmely mennyiség, juttatás, díj stb.〉 növelése, nagyobb értékben való megszabása, ill. annak mértéke v. összege
adóemelés főnév 4B
a’ sereg számára megajánlott pótlékhitelek kitelnek adóemelés nélkül
(1837 Jelenkor)
[Széll Kálmán] mint pénzügyminiszter az állami bevételeket adóemelésekkel növelte
(1909 Magyar írók élete)
A jövedéki adót illetően [...] súlyos fenntartásaim vannak: a tételes termékeknél tervezett 6 százalékos adóemelés egyszerűen túl sok
(2000 Figyelő)
áremelés főnév 4B
[külföldi folyóiratokra] az előfizetés postákon történik arányos áremelés mellett
(1838 Jelenkor)
a sörgyárosok legelső elhatározásuktól, mely az volt, hogy a sör árát 1901. évtől kezdve hektoliterenként egy frtforinttal emelik, – eltértek, és fellépésünk következtében az áremelést előbb 80 krajczárra, további tárgyalásaink folyamán pedig végül 60 krajczárra szállitották
(1901 A Vendéglős)
A hatósági áremelések 5-5,5 százalékos mértékben emelnék a fogyasztói árszintet
(1995 Magyar Hírlap)
fizetésemelés főnév 4B
e hivatalnokot a belügyminister később Padernbornba áttette, de rang- és fizetésemelés nélkül
(1856 Budapesti Hírlap márc. 22.)
[Jánost] felvettük, mert tisztességtudó és ügyes ember, csak ne kérne folyton fizetésemelést
(1923 Karinthy Frigyes)
a választások előtti időszakban a közszférának juttatott rendkívül nagy fizetésemelések miatt a közalkalmazottak beérték a magánvállalkozásoknál dolgozókat
(2002 Magyar Hírlap)
kamatemelés főnév 4B
[a bank] nem drágította kamatemeléssel a legitim üzletet
(1876 Fenyvessy Adolf)
[a pénzintézetek] a jegybank kamatemelésének megfelelően emelték a felek által fizetendő dijtételeket
(1907 Budapesti Hírlap júl. 3.)
az amerikai kamatemelések ismét vonzóbbá tették a befektetéseket a dollárövezetben
(2005 Népszabadság jún. 2.)
lakbéremelés főnév 4B
A lakbéremelés [...] tagadhatatlanul egy kissé túlságosan divatozik a fővárosban
(1854 Budapesti Hírlap)
a háború után bekövetkezhető lakbéremelések
(1917 Éber Antal)
[Az önkormányzati bérlakások esetében] átlagosan 80-90 százalékos lakbéremelés várható
(1997 Országgyűlési Napló)
létszámemelés főnév 4B
tervezett létszámemelés [a hadseregben]
(1886 Pesti Hírlap dec. 7.)
[a kiesőben levő futballcsapatok] abban reménykednek, hogy létszámemelés lesz s megmaradnak az első osztályban
(1939 Nemzeti Sport jún. 11.)
a rendőrségi és bírósági [...] létszámemelések
(1997 Népszabadság okt. 2.)
nyugdíjemelés főnév 4B
nem áll az, mintha nyugdijemelések nem a köz – hanem a képviselői szolgálatok fejében fordultak volna elő
(1886 Pesti Hírlap máj. 20.)
a nyugdijemelés mértékének meghatározásánál figyelembe vehető szempontok
(1926 Budapesti Hírlap jan. 31.)
a január 1-jéig visszamenőlegesen kifizetett 1,7%-os nyugdíjemelés
(2001 MNB Havi Jelentés)
tarifaemelés főnév 4B
[az országgyűlési szónok] előrelátta a vasútak közti újabbkori harcz végét, mely cartelek útján tarifaemelésre vezet
(1883 Fenyvessy Adolf)
minő [vasúton szállított] áruk azok, a melyek a nagyobb tarifaemelést elbirják
(1917 Budapesti Hírlap)
az áfa- és a tarifaemelések következtében duplájára nőtt a telefondíj-hátralék
(1995 Magyar Hírlap)
vámemelés főnév 4B
a’ transitokereskedés [= átmenő kereskedés] Limburgon keresztül semmi ujabb vám-emelés által ne terheltessék
(1832 Jelenkor)
Konstantinápolyból táviratozzák, hogy a három százalékos vámemelés beszedését tegnap véglegesen megkezdték
(1907 Budapesti Hírlap júl. 16.)
a születő iparágak és a szerkezeti átalakulás alatt álló iparágak védelmére vámemelések formájában különleges piacvédelmi intézkedéseket hozhatunk
(1992 Országgyűlési Napló)
viteldíjemelés főnév 4B
A kivételes [vasúti] tarifákat az áttekinthetőség kedvéért 40-ről 17-re [ti. koronára] szállitották alá, a nélkül, hogy ezzel nevezetesebb viteldijemelést idéztek volna elő
(1898 Budapesti Hírlap jan. 13.)
Viteldijemelést kérnek a taxivállalatok
(1929 Pesti Hírlap márc. 10.)
[a fővárosi közgyűlés] változtatás nélkül fogadta el a beterjesztett viteldíjemeléseket. Eszerint novembertől a vonaljegy ára 60-ról 70 forintra, [...] az átszállójegyé 100-ról 110 forintra emelkedik
(1997 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely testrész〉 (többszöri) felfelé mozdítása (mint tornagyakorlat)
karemelés főnév 4B
[A népiskolai tornázásban] az u. n.úgynevezett tornász üdvözlő állás, (bókszerűleg különféleképen szokásos lábkeresztezés, törzshajlás, karemelés az arcz fölé vagy mellé, és több e félék) szintén mellőzendők
(1886 Porzsolt Lajos)
Az uttest közepén éber figyelemmel vigyázó rendőr egy karemelésére pillanatra megállt az egész, már-már összegabalyodó forgatag
(1924 Budapesti Hírlap ápr. 6.)
[Szeles Mónika] keményen edz, bár bal kezével még képtelen erősen megmarkolni az ütőt, és a karemeléseknél is érez némi fájdalmat
(1993 Népszava jún. 19.)
kézemelés főnév 4B
[a választási gyűlésen] szavazásra kerül a’ sor, és pedig először is kézemelés által
(1835 Jelenkor)
Némán foglaltunk helyet, épp csak kézemeléssel jelezve az üdvözlést
(1946 Illyés Gyula)
A reggeli torna című alkotás másfél méteres alakja éppen kézemeléseket végez
(2002 Népszabadság márc. 11.)
lábemelés főnév 4B
[a gyerekek a földön ülve] százig számlálnak mindnyájan egyszerre, [...] minden számnál hol jobb, hol bal lábukat fölemelik. Ekképen a testnek minden része mozgásba jő, s a gyermekek időmértéket (taktust) is szoknak tartani, mert a számlálás, s azzal együtt a lábemelés egyszerre történik
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
[korlátgyakorlatban:] páros lábemelés előre, terpeszülésbe
(1907 Nemzeti Sport jún. 9.)
Ha bírjuk, akkor fekvésből fejemeléseket, váltott lábemeléseket is csináljunk a hasizom erősítésére
(1995 Népszava szept. 4.)
térdemelés főnév 4B
Helyben futás térdemelésekkel, kezeket csipőre
(1886 Porzsolt Lajos)
törzskörzés, váltogatott térdemelés
(1938 Nemzeti Sport máj. 12.)
[Usain Bolt] a 100 m-esméteres síkfutás döntőjét magas térdemelésekkel fejezte be, miközben az utolsó húsz méteren már a mellét döngette
(2008 Népszabadság aug. 18.)

Beállítások