emlékvers fn 3B

1. (emlékkönyvbe) emlékül írt vers(ike)’ ❖ Mikor elváltunk, én lefestettem Petőfi arcképét, kicsinyben, olajba; nem tudom, hova lett ez a kép. Orlai emlékverseket írt számunkra, Petőfi könnyekre fakasztott érzékeny szavalatával, s akkor erős fogadást tettünk egymásnak, hogy csak mint nevezetes emberek fogunk összejönni, ha még egyszer találkozunk az életben (1855 Jókai Mór CD18) | sántikáló emlékverseket írtak egymás albumába (1892 Herczeg Ferenc C2069, 50) | Emlékverseket írt a hölgyek emlékkönyvébe (1927 Krúdy Gyula CD54) | 1846-ban még néhány kötetlen formájú verset írt Petőfi. Két jambusi emlékvers: T. M. kisasszony emlékkönyvébe és E. R. kisasszony emlékkönyvébe (1973 Soltész Katalin C6024, 26).

2. ’elhunyt személy, ill. múltbeli dolog, esemény emlékét megörökítő, az iránta érzett tiszteletet kifejező (néhány soros) vers(es szöveg)’ ❖ Kedves ezen kis Mív legyen itten hogy neked osztán Más, meg-egyébb Emlék-Verset neked adni lehessen (1817 Perecsényi Nagy László ford.–Tibullus C3479, 109) | Sirja fölött alig állhatna szebb és méltóbb emlékvers: „Orvosa volt a szenvedő emberiségnek eszével és szivével.” (1858 Budapesti Hírlap jan. 10. C7816, [2]) | [A disztichont költőink] elegiákban és epigrammokban alkalmazták. Valamenyi antik forma közt a legszívósabb; még ma is használatos emlékversekben és föliratokban (1889 Négyesy László 8329005, 195) | Kazinczy még 1810-ben felhívta barátját [ti. Berzsenyi Dánielt], hogy az elhúnyt Wesselényi emlékére kiadott albumba ő is írjon egy emlékverset (1938 Németh László² 9485071, 74) | Egy Chicago külvárosában működő szolgáltatónál a „full service” a következőket jelenti: gyászbeszéd tetszőleges időtartamban, emlékvers bármely családtagra fazonizálva (2000 Népszava máj. 26. C6325, 7).

3. (kissé rég, Isk) ’olyan verses emlékeztető, rigmus, amely bizonyos ismeretek, szabályok, adatok könnyebb megtanulhatóságát, memorizálását szolgálja’ ❖ Gyermek diaetetika, azaz: életrend-szabályok fi- és nő-népnevendékek számára emlékversekben (1858 Magyar írók élete CD27) | Az alexandriai korban keletkeztek tanversek, melyek egy-egy ismeretszakot tárgyalnak, ez a szokás megmaradt a középkorban s átterjedt az új korba is az ú. n. emlékversekkel (versus memoriales) (1925 RévaiNagyLex. C5713, 843).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

emlékvers főnév 3B
1.
(emlékkönyvbe) emlékül írt vers(ike)
Mikor elváltunk, én lefestettem Petőfi arcképét, kicsinyben, olajba; nem tudom, hova lett ez a kép. Orlai emlékverseket írt számunkra, Petőfi könnyekre fakasztott érzékeny szavalatával, s akkor erős fogadást tettünk egymásnak, hogy csak mint nevezetes emberek fogunk összejönni, ha még egyszer találkozunk az életben
(1855 Jókai Mór)
sántikáló emlékverseket írtak egymás albumába
(1892 Herczeg Ferenc)
Emlékverseket írt a hölgyek emlékkönyvébe
(1927 Krúdy Gyula)
1846-ban még néhány kötetlen formájú verset írt Petőfi. Két jambusi emlékvers: T. M. kisasszony emlékkönyvébe és E. R. kisasszony emlékkönyvébe
(1973 Soltész Katalin)
2.
elhunyt személy, ill. múltbeli dolog, esemény emlékét megörökítő, az iránta érzett tiszteletet kifejező (néhány soros) vers(es szöveg)
Kedves ezen kis Mív legyen itten hogy neked osztán Más, meg-egyébb Emlék-Verset neked adni lehessen
(1817 Perecsényi Nagy László ford.Tibullus)
Sirja fölött alig állhatna szebb és méltóbb emlékvers: „Orvosa volt a szenvedő emberiségnek eszével és szivével.”
(1858 Budapesti Hírlap jan. 10.)
[A disztichont költőink] elegiákban és epigrammokban alkalmazták. Valamenyi antik forma közt a legszívósabb; még ma is használatos emlékversekben és föliratokban
(1889 Négyesy László)
Kazinczy még 1810-ben felhívta barátját [ti. Berzsenyi Dánielt], hogy az elhúnyt Wesselényi emlékére kiadott albumba ő is írjon egy emlékverset
(1938 Németh László²)
Egy Chicago külvárosában működő szolgáltatónál a „full service” a következőket jelenti: gyászbeszéd tetszőleges időtartamban, emlékvers bármely családtagra fazonizálva
(2000 Népszava máj. 26.)
3. (kissé rég, Isk)
olyan verses emlékeztető, rigmus, amely bizonyos ismeretek, szabályok, adatok könnyebb megtanulhatóságát, memorizálását szolgálja
Gyermek diaetetika, azaz: életrend-szabályok fi- és nő-népnevendékek számára emlékversekben
(1858 Magyar írók élete)
Az alexandriai korban keletkeztek tanversek, melyek egy-egy ismeretszakot tárgyalnak, ez a szokás megmaradt a középkorban s átterjedt az új korba is az ú. n.úgynevezett emlékversekkel (versus memoriales)
(1925 RévaiNagyLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások