emlény fn 4B (rég)

1. ’〈Vkinek, vminek az emlékét megőrző, felidéző dolog.〉’

1a. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is) (Irodt) ’különböző szerzők műveiből összeállított vegyes műfajú gyűjteményes kiadvány, rendsz. album v. évkönyv’ ❖ A bolond és sarkhideg versekkel tömött comisz Emlényt olvastam (1836 Tóth Péter 8491001, 46) | a’ több jeles és gyönge költőink müveit magában foglaló Emlény, Nemzeti Almanach, Kliegl-könyv (1843 Pesti Hírlap CD61) | Pécsett jelent meg Szinházi emlény, 1859-ik évre, kiadta Molnár György magyar szintársulatának sugója, Csiky György (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Emlény, nyelvujítási szó, az album kifejezésére, leginkább az ötvenes években használták (1894 PallasLex. CD02).

1b. ’emlékkönyvbe írt, v. meghalt személy emlékét megörökítő vers’ ❖ ezen negyedik találkozásnál már emlényt kére (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 119) | Emlények I.[:] Ki nékem álmaimban Gyakorta megjelensz, Korán elhunyt barátom, Van-é jel síri fádon, Mutatni, hol pihensz? (1855 Arany János CD01).

1c. ’vmely helyre, eseményre v. kedves személyre utaló, arra emlékeztető kisebb (ajándék)tárgy; emléktárgy’ ❖ Csak egy emlényt e’ pillanatra [...] (az asztalon fekvő medaillont felveszi) Ezt velem temetik (1833 Eötvös József C1585, 43) | A bucsujáró nép közt herczegsége 6000 fehér- és sárga-rézből veretett érmet osztatott szét, mellyek egyik oldalán magyarok nagyasszonya, illy körülirattal: „Fölszentelési emlény 31. auguszt. 1856” a másik oldalán a basilika látszik illy magyar felirással, „Esztergomi főtemplom,” mellyet rajzban is felmutatunk (1856 Vasárnapi Újság CD56) | megpillantva a beteg nyakában csüggő emlényt [...] gyorsan leoldva, keblébe rejtette (1885 Paál Árpád C3379, 90) | egy hatvanas évekbeli emlény a nagyanyánk szalonasztalán (1915 Krúdy Gyula CD54).

1d. ’olyan tudattartalom, pl. benyomás, érzés, gondolat, kép stb., amelyet az emlékezet vkiről, vmiről őriz, a feledéstől megóv; emlék’ ❖ Óh csak az emlény is felzavarja érzelmimet (1824 Maróthy Mátyás–Nátly József C3312, 68) | Indiai emlény egy angol főtiszt naplójából (1861 Háromszék C2026, 95) | alagi „emlény”-ként följegyzem a látványosságot, amely a nyugati pályaházban lejátszódott (1916 Krúdy Gyula CD54).

2. ’nefelejcs mint növény’ ❖ mind ketten meghalunk, kedves atyám! és ha valaha e’ bitang pórzaj megszűnend, reménylem és hiszem, találkozni fognak ollyan Jámborok, kik sírunkat felkeresik ’s behintik rózákkal és emlényekkel (1808 Andrád Elek 8010003, 50) | Hómezőnek kellő közepében Emlényt láték fölvirágzani (1840 Athenaeum C0021, 440) | keressenek szelid ibolyt, Emlényt, ’s egyéb virágot (1846 Tóth Lőrinc C4297, 100).

ÖE: ~füzér.

Vö. CzF.

emlény főnév 4B (rég)
1.
〈Vkinek, vminek az emlékét megőrző, felidéző dolog.〉
1a. (tulajdonnévként v. tulajdonnév részeként is) (Irodt)
különböző szerzők műveiből összeállított vegyes műfajú gyűjteményes kiadvány, rendsz. album v. évkönyv
A bolond és sarkhideg versekkel tömött comisz Emlényt olvastam
(1836 Tóth Péter)
a’ több jeles és gyönge költőink müveit magában foglaló Emlény, Nemzeti Almanach, Kliegl-könyv
(1843 Pesti Hírlap)
Pécsett jelent meg Szinházi emlény, 1859-ik évre, kiadta Molnár György magyar szintársulatának sugója, Csiky György
(1859 Vasárnapi Újság)
Emlény, nyelvujítási szó, az album kifejezésére, leginkább az ötvenes években használták
(1894 PallasLex.)
1b.
emlékkönyvbe írt, v. meghalt személy emlékét megörökítő vers
ezen negyedik találkozásnál már emlényt kére
(1834 Ormós Zsigmond)
Emlények I.[:] Ki nékem álmaimban Gyakorta megjelensz, Korán elhunyt barátom, Van-é jel síri fádon, Mutatni, hol pihensz?
(1855 Arany János)
1c.
vmely helyre, eseményre v. kedves személyre utaló, arra emlékeztető kisebb (ajándék)tárgy; emléktárgy
Csak egy emlényt e’ pillanatra [...] (az asztalon fekvő medaillont felveszi) Ezt velem temetik
(1833 Eötvös József)
A bucsujáró nép közt herczegsége 6000 fehér- és sárga-rézből veretett érmet osztatott szét, mellyek egyik oldalán magyarok nagyasszonya, illy körülirattal: „Fölszentelési emlény 31. auguszt.augusztus 1856” a másik oldalán a basilika látszik illy magyar felirással, „Esztergomi főtemplom,” mellyet rajzban is felmutatunk
(1856 Vasárnapi Újság)
megpillantva a beteg nyakában csüggő emlényt [...] gyorsan leoldva, keblébe rejtette
(1885 Paál Árpád)
egy hatvanas évekbeli emlény a nagyanyánk szalonasztalán
(1915 Krúdy Gyula)
1d.
olyan tudattartalom, pl. benyomás, érzés, gondolat, kép stb., amelyet az emlékezet vkiről, vmiről őriz, a feledéstől megóv; emlék
Óh csak az emlény is felzavarja érzelmimet
(1824 Maróthy Mátyás–Nátly József)
Indiai emlény egy angol főtiszt naplójából
(1861 Háromszék)
alagi „emlény”-ként följegyzem a látványosságot, amely a nyugati pályaházban lejátszódott
(1916 Krúdy Gyula)
2.
nefelejcs mint növény
mind ketten meghalunk, kedves atyám! és ha valaha e’ bitang pórzaj megszűnend, reménylem és hiszem, találkozni fognak ollyan Jámborok, kik sírunkat felkeresik ’s behintik rózákkal és emlényekkel
(1808 Andrád Elek)
Hómezőnek kellő közepében Emlényt láték fölvirágzani
(1840 Athenaeum)
keressenek szelid ibolyt, Emlényt, ’s egyéb virágot
(1846 Tóth Lőrinc)
ÖE: emlényfüzér
Vö. CzF.

Beállítások