emocionális mn 15A

1. (Pszich is) ’érzelmeken alapuló, érzelmek által meghatározott, ill. érzelmekkel telített v. érzelmet kifejező 〈jelenség, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Egy fokozatos […] kultúrfolyamat volt az, melynek magasabb fejleményeiben az európai népek csak azon előfeltétel alatt […] vehettek részt, a mennyiben annak kezdetlegesebb, naivabb emocionális és anyagias fázisaiban résztvettek, ezekkel azonosúltak (1896 Lánczy Gyula CD44) | emocionális sokk (1957 Benedek István 9041011, 340) | Lassacskán semmiféle emocionális hatást nem tesz rá az erőszak megnyilvánulása (1972 Hegyi Béla 2057034, 346) | valódi emocionális megrendülést éltek át (1988 Lányi András 1090001, 17) | Az emocionális megnyilvánulás, az agresszivitásra való hajlam elég erős Szecsenkónál, s tettében ez is közrejátszhatott (1989 Népszabadság dec. 21. C7839, 8).

1a. ’olyan 〈alkatú személy(iség)〉, akit (viselkedésében) az érzelmei befolyásolnak, irányítanak’ ❖ nagyon is jogos a kérdés, vajjon a nők társadalmi munkáján kívül nem lenne-e szükség arra a bizonyos érzékeny és emócionális karakterból következő gyorsabb elhatározásra, amely, ha fölismerte a régi gazdasági rend észszerűtlen, tervtelen és az altruizmus fátyola ellenére is erkölcstelen voltát, igyekeznék a rossz helyett egy jobbat felismerni és megteremteni? (1933 Népszava szept. 10. C7501, 17) | A mai költő igyekszik emocionális lenni: a romantika óta szinte megszakítatlanul az érzésre és a képzeletre épít, s ezek kedvéért szívesen […] elhanyagolja a vers klasszikus elemeit (1972 Rajnai László 2021057, 1054) | [A magyarok] felettébb emocionálisak és pontosan tudják, hogy mit akarnak, illetve mit nem akarnak bemutatni [az Europalia fesztiválon] (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál) ’〈gyakr. az intellektuálissal, az értelmivel v. a racionálissal szemben:〉 külső v. belső inger hatására jelentkező, vmilyen érzelmet jelző 〈lelki v. testi működés, jelenség stb.〉’ ❖ [A teremtő képzelet alkotóelemei] az intellectualis, azaz értelmi, emotionalis vagy affectiv azaz érzelmi és az inconsciens, azaz tudattalan (1901 Wildner Ödön C7646, 193) | összes emocionális megéléseinknek emberileg elengedhetetlen járuléka a gondolatébredés (1931 Marót Károly C6942, 193) | Emocionális és intellektuális energiák egymásba transzformálódnak (1981 Popper Péter 1122002, 76) | Egy föltételezett KGB-ügynök emocionális reakcióit (szívritmus, légzésszám változása) pl. KGB-kódszavakkal ki lehet váltani (2001 Természet Világa CD50) | A magas koherenciaérzékkel rendelkező személyek fókuszált érzelmi viszonyulásokkal, ennek következtében eredményesebben kezelhető emocionális működéssel jellemezhetők (2004 Oláh Attila 3262001, 655).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

emocionális melléknév 15A
1. (Pszich is)
érzelmeken alapuló, érzelmek által meghatározott, ill. érzelmekkel telített v. érzelmet kifejező 〈jelenség, megnyilvánulás stb.〉
Egy fokozatos […] kultúrfolyamat volt az, melynek magasabb fejleményeiben az európai népek csak azon előfeltétel alatt […] vehettek részt, a mennyiben annak kezdetlegesebb, naivabb emocionális és anyagias fázisaiban résztvettek, ezekkel azonosúltak
(1896 Lánczy Gyula)
emocionális sokk
(1957 Benedek István)
Lassacskán semmiféle emocionális hatást nem tesz rá az erőszak megnyilvánulása
(1972 Hegyi Béla)
valódi emocionális megrendülést éltek át
(1988 Lányi András)
Az emocionális megnyilvánulás, az agresszivitásra való hajlam elég erős Szecsenkónál, s tettében ez is közrejátszhatott
(1989 Népszabadság dec. 21.)
1a.
olyan 〈alkatú személy(iség), akit (viselkedésében) az érzelmei befolyásolnak, irányítanak
nagyon is jogos a kérdés, vajjon a nők társadalmi munkáján kívül nem lenne-e szükség arra a bizonyos érzékeny és emócionális karakterból következő gyorsabb elhatározásra, amely, ha fölismerte a régi gazdasági rend észszerűtlen, tervtelen és az altruizmus fátyola ellenére is erkölcstelen voltát, igyekeznék a rossz helyett egy jobbat felismerni és megteremteni?
(1933 Népszava szept. 10.)
A mai költő igyekszik emocionális lenni: a romantika óta szinte megszakítatlanul az érzésre és a képzeletre épít, s ezek kedvéért szívesen […] elhanyagolja a vers klasszikus elemeit
(1972 Rajnai László)
[A magyarok] felettébb emocionálisak és pontosan tudják, hogy mit akarnak, illetve mit nem akarnak bemutatni [az Europalia fesztiválon]
(1999 Magyar Hírlap)
2. (vál)
〈gyakr. az intellektuálissal, az értelmivel v. a racionálissal szemben:〉 külső v. belső inger hatására jelentkező, vmilyen érzelmet jelző 〈lelki v. testi működés, jelenség stb.〉
[A teremtő képzelet alkotóelemei] az intellectualis, azaz értelmi, emotionalis vagy affectiv azaz érzelmi és az inconsciens, azaz tudattalan
(1901 Wildner Ödön)
összes emocionális megéléseinknek emberileg elengedhetetlen járuléka a gondolatébredés
(1931 Marót Károly)
Emocionális és intellektuális energiák egymásba transzformálódnak
(1981 Popper Péter)
Egy föltételezett KGBКомитет государственной безопасности ’Állambiztonsági Bizottság’-ügynök emocionális reakcióit (szívritmus, légzésszám változása) pl.például KGBКомитет государственной безопасности ’Állambiztonsági Bizottság’-kódszavakkal ki lehet váltani
(2001 Természet Világa)
A magas koherenciaérzékkel rendelkező személyek fókuszált érzelmi viszonyulásokkal, ennek következtében eredményesebben kezelhető emocionális működéssel jellemezhetők
(2004 Oláh Attila)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások