endogámia fn 6A

1. (Népr) ’〈társadalmi szokásként, az exogámiával szemben is:〉 saját csoporton, kül. rokonsági v. területi közösségen belüli személlyel való házasságkötés gyakorlata, ill. kötelezettsége’ ❖ [Lubbock] a polyandriát [= többférjűség] és az endogamiát kivételes állapotoknak tartja (1874 Pulszky Ágost C7552, 367) | Az endogámia vagyis a törzsön belüli és az exogámia vagyis a törzsön kívüli házassági kényszer szabályait, többé-kevésbbé az egész világon gyakorolják (1917 Tagányi Károly C6930, 197) | Az antropológia kimutatja, hogy a társadalmi és nemi munkamegosztás, az endogámia vagy az exogámia milyen hatással van egy családra, egy kisebb közösségre, vagy akár egy egész rasszra (1964 Ethnographia C7099, 302) | a középkori eredetű bányászfalvakban és -városokban a párválasztás szokásai a lokális vagy felekezeti endogámiára törekvéssel kapcsolódnak össze (2000 Magyar néprajz CD47).

2. (Áll v. Mezőg) ’〈állattenyésztésben, ill. növénynemesítésben:〉beltenyésztés’ ❖ Beltenyésztés (endogamia), tágabb értelemben oly tenyésztő eljárás megjelölése, amikor a párzás testvéregyének vagy közeli vérrokonok között történik folytatólagos ismétléssel (1935 RévaiNagyLex. C5717, 142) | Endogamia (görög). 1. Az állattenyésztésben és növénynemesítésben a legszorosabb rokonságban levő hím- és nő-egyedek párosítása (1937 ÚjIdőkLex. C5435, 2063) | endogamia: 1. öntermékenyülés, 2. rokon származású gameták egyesülése (beltenyésztés) (1969 OrvosiLex. C6110, 141).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

endogámia főnév 6A
1. (Népr)
〈társadalmi szokásként, az exogámiával szemben is:〉 saját csoporton, kül. rokonsági v. területi közösségen belüli személlyel való házasságkötés gyakorlata, ill. kötelezettsége
[Lubbock] a polyandriát [= többférjűség] és az endogamiát kivételes állapotoknak tartja
(1874 Pulszky Ágost)
Az endogámia vagyis a törzsön belüli és az exogámia vagyis a törzsön kívüli házassági kényszer szabályait, többé-kevésbbé az egész világon gyakorolják
(1917 Tagányi Károly)
Az antropológia kimutatja, hogy a társadalmi és nemi munkamegosztás, az endogámia vagy az exogámia milyen hatással van egy családra, egy kisebb közösségre, vagy akár egy egész rasszra
(1964 Ethnographia)
a középkori eredetű bányászfalvakban és -városokban a párválasztás szokásai a lokális vagy felekezeti endogámiára törekvéssel kapcsolódnak össze
(2000 Magyar néprajz)
2. (Áll v. Mezőg)
〈állattenyésztésben, ill. növénynemesítésben:〉 beltenyésztés
Beltenyésztés (endogamia), tágabb értelemben oly tenyésztő eljárás megjelölése, amikor a párzás testvéregyének vagy közeli vérrokonok között történik folytatólagos ismétléssel
(1935 RévaiNagyLex.)
Endogamia (görög). 1. Az állattenyésztésben és növénynemesítésben a legszorosabb rokonságban levő hím- és nő-egyedek párosítása
(1937 ÚjIdőkLex.)
endogamia: 1. öntermékenyülés, 2. rokon származású gameták egyesülése (beltenyésztés)
(1969 OrvosiLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások