ének fn 3B8

1. ’emberi hangon megszólaltatott, rendsz. szöveghez kötődő zenei hangok rendezett(, ritmikus) sorozata’ ❖ Tudod a’ ſyrenek titkos énekeit Mivel tſalogatták földnek gyermekeit (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 20) | soha nyájas aſztaloknál híres Tokajnak híg arannya mellett nem fogſz énekeket harsantani (1806 Verseghy Ferenc 8518024, 112) | [Décsy] látni is akarta azt, kinek ajkairól e menyei zeneszerü ének zengett (1862 Remellay Gusztáv 8391005, 62) | folyton dalolt neki, [...] dúdolta a maga furcsa kis énekeit (1921 Móricz Zsigmond 9462043, 11) | A női torkokból kiszakadó áhítatos ének kristályhangokkal tölti meg a börtön vasvilágát (1972 Csoóri Sándor 9090028, 85) | Énekük szövegét, úgy véljük, érdemes ismertetnünk, mivel a szöveg egy része a dal ritka változata (2000 Briber József–Pájer Imre CD36).

1a. ’az ezt létrehozó tevékenység, dalolás; éneklés’ ❖ Víg énekkel áldják Bálvány’ kegyességét (1772 Orczy Lőrinc C0794, 46) | ha én Napoleon nevét hallom, Moriani Napoleont értem alatta, a tenor császárát, az ének Napoleonát (1841 Gaal József 8149004, 149) | felhangzott a leányok s aztán a legények vontatott éneke (1936 Illyés Gyula 9274057, 111) | Šobič ének közben hátrapislant (1980 Pogány Imre 2054036, 453).

1b. (Isk) ’ez mint tantárgy’ ❖ Egy nevelőné s több oktatók által ezen tárgyak taníttatnak: világtörténet, hazai történet [...]. Rajzolás, tánc, kézimunkák. – A szülők kivánatára külön díj mellett: zongora, ének, olasz nyelv stb. (1846 Teleki Blanka 8470001, 358) | Kohányi Sámuel, az éneket és hegedüt [tanította] (1879 Kisdednevelés 8644001, 111) | a testgyakorlást épen olyan szaktárgynak tekintik a tanárok, mint a rajzot, vagy éneket (1891 Budapesti Szemle 8673001, 391) | Valter mester énekre, Henrik mester pedig latin nyelvre oktatta az ifjakat (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 55) | Összesen heti 18 órából [...] egy óra ének (2000 Hárs József CD36).

1c. (hangszeres kísérettel ellátott, egy- v. többszólamú) vokális zenemű’ ❖ [címként:] Egy szép ének (1773 Győri magyar alfabétum 7418001, 1) | Hát a magyar zene és ének fejlődési története- és jellemzéséről nem volna-é kedved valamit irni? (1853 Vahot Imre 8502004, 78) | [a gyászolók] halotti énekeket zengedeztek fölötte (1882 Szász Károly² 8426065, 132) | lakodalmas ének (1921 Szabó Dezső 9623002, 61) | [Mozart] az adventi énekek betanításához hozzá sem fogott (1956 Szentkuthy Miklós 2005067, 685) | [szeretem] a sok szíp imádságot, meg a sok szíp íneket (1999 Erdélyi Zsuzsanna C6874, 826).

2. (tulajdonnév részeként is) (Irodt)(egyházi v. világi tárgyú, énekelt v. énekelhető) lírai költemény, vers, ill. verses epikai mű (vmely része)’ ❖ Horátzius Aufidusnak, egy igen ozsorás embernek, magával való beſzédét adja el ebben az Énekbenn (1773 Révai Miklós ford.–Horatius 7283002, 9) | Homér, Virgil, és Klopstok ezenn [ti. hexameterben] írták vitézi Énekeiket (1805 Aranka György 7010002, VI) | a magyar nemes ifjak hazájok történetét egyenesen a históriai énekekből tanulták (1873 Toldy Ferenc 8481016, 120) | [a Toldi szerelmébe szőtt] balladaszerü énekeket tárgyaltuk már (1907 Benedek Marcell 9042005, 150) | a germán mondákból alakított eposz, a Nibelung-ének (1960 Képes Géza 9323027, 131) | Mária-énekek (1998 Új Könyvek CD29).

2a. (Irodt) ’〈kül. eposz v. elbeszélő költemény szerkezeti egységeként:〉 kisebb, fejezetszerű önálló rész, szakasz’ ❖ [fejezetcímként:] Tizedik ének (1786 Péczeli József ford.–Voltaire 7267017, 182) | Byron Don Juan-jának utolsó énekei (1843 Pesti Hírlap CD61) | 1879-ben vagy 80-ban volt, mikor Szász Károly a Toldi Szerelme drámai énekeit felolvasta (1909 Ignotus CD10) | [a Dorottya című elbeszélő költeménynek] jó kedv pezseg minden énekében, ötletes valamennyi szakasza (1932 Pintér Jenő CD44) | Arany Toldijában az első hat ének tartalmazza Miklós bujdosását (1990 Imre László 2001029, 57).

3. (rendsz. birtokszóként) (irod is) ’〈vmely állat, kül. madár v. vmely természeti jelenség által kibocsátott v. keltett, dallamos(nak tűnő) hangsor, ill. az ezt létrehozó tevékenység megnevezéseként〉’ ❖ A’ tseveg madaratska nem él: oda véle az ének (1773 Révai Miklós ford.–Catullus 7283003, 12) | a’ pacsirták’ ezerhangú éneke melly az eget eltölté (1845 Eötvös József 8126001, 5) | [A barázdabillegető] talán ép a taktust veri A kis tücsök énekéhez (1892 Versényi György 8519010, 23) | Mi ez? Tengerzugás? Farkasok éneke? (1941 e. Babits Mihály ford.–Leconte de Lisle CD01) | vad szélviharok éneke nyűvi a hegedűt (1970 Bari Károly 9031012, 27) | hallhatnánk délszaki madarak sikolyait, füttyeit, énekeit (1985 Méliusz József 9433015, 31).

Ö: betyár-, bujdosó~, csata~, dajka~, diadal~, dics~, kar~, katona~, medve~, nép~, regös~, sirató~, szent~, varázs~, virág~.

UB: -együttes, -óra, -tanár, -tanítás, -tanító.

Fr: betlehemes.

ÖU: búcsú~, gyász~, hála~, koldus~, nász~, pásztor~, sámán~, vándor~, zarándok~, zsoltár~.

ÖE: ~bemutató, ~iskola, ~kíséret, ~lecke, ~stílus, ~szám, ~szerzés, ~szerző, ~szólam, ~szólista, ~szóló, ~tanulás, ~technika, ~terem, ~verseny, ~vezető.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ének főnév 3B8
1.
emberi hangon megszólaltatott, rendsz. szöveghez kötődő zenei hangok rendezett(, ritmikus) sorozata
Tudod a’ ſyrenek titkos énekeit Mivel tſalogatták földnek gyermekeit
(1772 Barcsay Ábrahám)
soha nyájas aſztaloknál híres Tokajnak híg arannya mellett nem fogſz énekeket harsantani
(1806 Verseghy Ferenc)
[Décsy] látni is akarta azt, kinek ajkairól e menyei zeneszerü ének zengett
(1862 Remellay Gusztáv)
folyton dalolt neki, [...] dúdolta a maga furcsa kis énekeit
(1921 Móricz Zsigmond)
A női torkokból kiszakadó áhítatos ének kristályhangokkal tölti meg a börtön vasvilágát
(1972 Csoóri Sándor)
Énekük szövegét, úgy véljük, érdemes ismertetnünk, mivel a szöveg egy része a dal ritka változata
(2000 Briber József–Pájer Imre)
1a.
az ezt létrehozó tevékenység, dalolás; éneklés
Víg énekkel áldják Bálvány’ kegyességét
(1772 Orczy Lőrinc)
ha én Napoleon nevét hallom, Moriani Napoleont értem alatta, a tenor császárát, az ének Napoleonát
(1841 Gaal József)
felhangzott a leányok s aztán a legények vontatott éneke
(1936 Illyés Gyula)
Šobič ének közben hátrapislant
(1980 Pogány Imre)
1b. (Isk)
ez mint tantárgy
Egy nevelőné s több oktatók által ezen tárgyak taníttatnak: világtörténet, hazai történet [...]. Rajzolás, tánc, kézimunkák. – A szülők kivánatára külön díj mellett: zongora, ének, olasz nyelv stb.s a többi
(1846 Teleki Blanka)
Kohányi Sámuel, az éneket és hegedüt [tanította]
(1879 Kisdednevelés)
a testgyakorlást épen olyan szaktárgynak tekintik a tanárok, mint a rajzot, vagy éneket
(1891 Budapesti Szemle)
Valter mester énekre, Henrik mester pedig latin nyelvre oktatta az ifjakat
(1902 Herczeg Ferenc)
Összesen heti 18 órából [...] egy óra ének
(2000 Hárs József)
1c.
(hangszeres kísérettel ellátott, egy- v. többszólamú) vokális zenemű
[címként:] Egy szép ének
(1773 Győri magyar alfabétum)
Hát a magyar zene és ének fejlődési története- és jellemzéséről nem volna-é kedved valamit irni?
(1853 Vahot Imre)
[a gyászolók] halotti énekeket zengedeztek fölötte
(1882 Szász Károly²)
lakodalmas ének
(1921 Szabó Dezső)
[Mozart] az adventi énekek betanításához hozzá sem fogott
(1956 Szentkuthy Miklós)
[szeretem] a sok szíp imádságot, meg a sok szíp íneket
(1999 Erdélyi Zsuzsanna)
2. (tulajdonnév részeként is) (Irodt)
(egyházi v. világi tárgyú, énekelt v. énekelhető) lírai költemény, vers, ill. verses epikai mű (vmely része)
Horátzius Aufidusnak, egy igen ozsorás embernek, magával való beſzédét adja el ebben az Énekbenn
(1773 Révai Miklós ford.Horatius)
Homér, Virgil, és Klopstok ezenn [ti. hexameterben] írták vitézi Énekeiket
(1805 Aranka György)
a magyar nemes ifjak hazájok történetét egyenesen a históriai énekekből tanulták
(1873 Toldy Ferenc)
[a Toldi szerelmébe szőtt] balladaszerü énekeket tárgyaltuk már
(1907 Benedek Marcell)
a germán mondákból alakított eposz, a Nibelung-ének
(1960 Képes Géza)
Mária-énekek
(1998 Új Könyvek)
2a. (Irodt)
〈kül. eposz v. elbeszélő költemény szerkezeti egységeként:〉 kisebb, fejezetszerű önálló rész, szakasz
[fejezetcímként:] Tizedik ének
(1786 Péczeli József ford.Voltaire)
Byron Don Juan-jának utolsó énekei
(1843 Pesti Hírlap)
1879-ben vagy 80-ban volt, mikor Szász Károly a Toldi Szerelme drámai énekeit felolvasta
(1909 Ignotus)
[a Dorottya című elbeszélő költeménynek] jó kedv pezseg minden énekében, ötletes valamennyi szakasza
(1932 Pintér Jenő)
Arany Toldijában az első hat ének tartalmazza Miklós bujdosását
(1990 Imre László)
3. (rendsz. birtokszóként) (irod is)
〈vmely állat, kül. madár v. vmely természeti jelenség által kibocsátott v. keltett, dallamos(nak tűnő) hangsor, ill. az ezt létrehozó tevékenység megnevezéseként〉
A’ tseveg madaratska nem él: oda véle az ének
(1773 Révai Miklós ford.Catullus)
a’ pacsirták’ ezerhangú éneke melly az eget eltölté
(1845 Eötvös József)
[A barázdabillegető] talán ép a taktust veri A kis tücsök énekéhez
(1892 Versényi György)
Mi ez? Tengerzugás? Farkasok éneke?
(1941 e. Babits Mihály ford.Leconte de Lisle)
vad szélviharok éneke nyűvi a hegedűt
(1970 Bari Károly)
hallhatnánk délszaki madarak sikolyait, füttyeit, énekeit
(1985 Méliusz József)
ÖU: búcsúének, gyászének, hálaének, koldusének, nászének, pásztorének, sámánének, vándorének, zarándokének, zsoltárének
ÖE: énekbemutató, énekiskola, énekkíséret, éneklecke, énekstílus, énekszám, énekszerzés, énekszerző, énekszólam, énekszólista, énekszóló, énektanulás, énektechnika, énekterem, énekverseny, énekvezető
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások