engedékeny mn 15B6

1. ’olyan 〈személy v. testület〉, aki v. amely álláspontjából engedni kész, ill. engedményekre könnyen hajló 〈természet〉 v. jellemzően ilyen természetű 〈ember〉’ ❖ mivel a’ böcsületnek tulajdon rendszabási vannak, mivel ez nem tud magát megadó engedékeny lenni, [...] azért csak olly országokban lehet helye, mellyek meghatározott alkotmánnyal birnak, és a’ mellyeknek megállapított törvényeik vannak (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320001, 41) | a’ Mátyást követett igen is engedékeny, gyenge uralkodók (1837 Péczely József 8359006, 337) | [Lafayette tábornok] a csőcselék durvaságait engedékeny természete miatt nem volt képes meggátolni (1895 PallasLex. CD02) | [Tajvanban] a Kínával szemben leginkább engedékeny Új Párt megháromszorozta mandátumainak számát (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen szándékot kifejező 〈magatartás, politika stb.〉’ ❖ Alkudjunk meg, urambátyám, – szólt engedékenyen a bíró (1881 Vajkay Károly C4675, 122) | A balkáni háború vereségei és a Kiamil-kormány engedékeny viselkedése a londoni békekonferencián az új-török-pártban nagy elégedetlenséget keltettek (1915 RévaiNagyLex. C5709, 286) | a szülő közönyösen engedékeny magatartása (1973 Ranschburg Jenő 1130003, 137) | az engedékenyebb magyar kultúrpolitika (1986 Öllős László 2003015, 413) | A gerillák engedékenyebb hozzáállását bizonyítja az a közlemény is, amelyet a szombat este szabadlábra helyezett 20 túsz egyike olvasott fel (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’kevésbé szigorú, többet megengedő 〈törvény, előírás stb.〉’ ❖ [a] központi komikusra épített vígjátéktípus hiányzik a mai magyar filmkomédiából. Voltak ugyan fölújítási kísérletek, de már ezek is engedékenyek voltak, s jobbára nem par excellence [= kifejezetten] komikusokra bízták a par excellence komikus karakterek eljátszását (1978 Szalay Károly 1144005, 132) | [a szemétlerakók] alig 10%-a elégíti ki az európai normatívákhoz mérten engedékeny hazai előírásokat (1993 Országgyűlési Napló CD62) | hiába lett engedékenyebb a törvényi szabályozás (2002 Magyar Hírlap CD09).

1c. (a vártnál, az érdemeltnél v. a lehetségesnél) kevésbé szigorú 〈ítélet, bírálat stb.〉’ ❖ régibb nemzet, kalauz híja miatt, engedékeny birálatot érdemel, mind azon tétovázásaért, melylyeket köz-ipar, kereskedés, nemzeti gazdaság, s illyfélék elvei körül követett el (1834 Széchenyi István CD1501) | ezeknek [ti. az új telepek lakóinak] a száma a legengedékenyebb számitással sem megy 6000-nél többre (1869 Orbán Balázs C3353, 6) | Az engedékenyebb megítélés ellenére azonban a századfordulótól a 20. század közepéig [...] esett a törvénytelen születések száma (2000 Magyar néprajz CD47).

1d. (kissé rég) ’engedelmeskedni kész 〈ember, es. állat〉’ ❖ Engedékeny. Engedelmes, hajló (1813 Mondolat C3202, 59) | Ugyan ne sajnáld tőlem fáradságodat. Fogadom hogy nagyon engedékeny és hál’adó tanítványra találandasz (1818 Dessewffy József C2569, 125) | [a láma] jó bánásmódra igen türelmes és engedékeny, a verés pedig makacscsá és tehetlenné teszi (1847 Peregriny Elek 8360010, 125) | Endre engedékeny levén az anyai tanácsnak, haza érkezte harminczadik napján [...] levelet irt Karacs Terézhez (1853 Karacs Teréz 8219001, 55) | ahogy [a parasztasszony] Istenhez emelve szemeit szelíd lesz, megbékélt és alázatos, béketűrő és engedékeny… olyan megható, olyan szívhezszóló! (1924 Füst Milán CD10).

2. (haragjából v. szigorából engedve) elnézésre, megbocsátásra hajló, jóindulatú 〈személy〉, ill. másokkal szembeni elnézést, jóindulatot kifejező 〈megnyilvánulás〉’ ❖ A’ hiba magam ellen van inkább elkövetve, mint ellened, ’s annál kevésbbé remélhetném megbocsátását, mert te bizonyosan engedékenyebb vagy erántam mint magam (1822 Kazinczy Ferenc C2571, 178) | a barátság engedékenyül el fogja nézni a nem önkényes hibát (1825 Teleki József² C4936, 283) | miért ne volnánk engedékenyek az erény’ kis hibái iránt? (1845 Eötvös József C4969, 84) | [Kavaczky] kutyájára engedékeny pillantást vetett (1906 Krúdy Gyula CD54) | nem minden Jézuska olyan engedékeny, mint a mi Jézuskánk, aki, ha kell, ha nem, hozza a csomagokat, pedig meg sem érdemlem (2003 Háy János 3138001, 12).

3. (rég) ’lágy anyagú, ill. könnyen hajló 〈dolog〉’ ❖ Az engedékeny nádon szél sipol (1830 Vörösmarty Mihály C4535, 267) | Agyag voltam, hig, engedékeny, Egy ujjal is átszúrható (1845 Petőfi Sándor C3501, 335) | [a kerevet] engedékeny párnái (1885 Rózsaági Antal C3642, 128) | A hullámzó vetésszőnyeg [...] engedékenyen hajladozott (1885 Rózsaági Antal C3642, V).

3a. (rég) ’vmire érzékenyen reagáló, fogékony’ ❖ Később is idegen nevelőkre bizzák a’ gyenge csemete ápolását, épen mikor a’ minden benyomásra engedékeny szív anyai gyöngéd dajkálást kivánna (1841 Pesti Hírlap CD61) | hallgatóimnak a benyomásokra engedékeny képzelődése (1853 Kemény Zsigmond C2601, 247).

3b. (rég) ’könnyen alkalmazkodó v. alakítható 〈természet, személyiség〉’ ❖ eltökéltem végre magára hagyni [férjemet], hogy visszavágyhasson hozzám, és azért, mivel öszvevetvén magamat azokkal kiknek társaságokba keveredett, azt reméltem hogy eszelősködését kigőzölgi, ’s annál inkább fogja érezni becsemet. De holmi fiatal szédítő erőt vett szerencsétlenségére igen is engedékeny lelkén (1808 Kazinczy Ferenc ford.–Marmontel C2550, 147) | Jókay méla, ábrándozó, engedékeny természetű, minden benyomásnak engedő, kevés szavú, óvatos ítéletű, habozó (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | a leány nem nagyralátó, inkább szíves és engedékeny, könnyű természetnek mutatkozott (1916 Kaffka Margit CD10).

Sz: engedékenység.

Vö. CzF. engedékėny, engedékėnyül; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

engedékeny melléknév 15B6
1.
olyan 〈személy v. testület〉, aki v. amely álláspontjából engedni kész, ill. engedményekre könnyen hajló 〈természet〉 v. jellemzően ilyen természetű 〈ember〉
mivel a’ böcsületnek tulajdon rendszabási vannak, mivel ez nem tud magát megadó engedékeny lenni, [...] azért csak olly országokban lehet helye, mellyek meghatározott alkotmánnyal birnak, és a’ mellyeknek megállapított törvényeik vannak
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
a’ Mátyást követett igen is engedékeny, gyenge uralkodók
(1837 Péczely József)
[Lafayette tábornok] a csőcselék durvaságait engedékeny természete miatt nem volt képes meggátolni
(1895 PallasLex.)
[Tajvanban] a Kínával szemben leginkább engedékeny Új Párt megháromszorozta mandátumainak számát
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen szándékot kifejező 〈magatartás, politika stb.〉
Alkudjunk meg, urambátyám, – szólt engedékenyen a bíró
(1881 Vajkay Károly)
A balkáni háború vereségei és a Kiamil-kormány engedékeny viselkedése a londoni békekonferencián az új-török-pártban nagy elégedetlenséget keltettek
(1915 RévaiNagyLex.)
a szülő közönyösen engedékeny magatartása
(1973 Ranschburg Jenő)
az engedékenyebb magyar kultúrpolitika
(1986 Öllős László)
A gerillák engedékenyebb hozzáállását bizonyítja az a közlemény is, amelyet a szombat este szabadlábra helyezett 20 túsz egyike olvasott fel
(1996 Magyar Hírlap)
1b.
kevésbé szigorú, többet megengedő 〈törvény, előírás stb.〉
[a] központi komikusra épített vígjátéktípus hiányzik a mai magyar filmkomédiából. Voltak ugyan fölújítási kísérletek, de már ezek is engedékenyek voltak, s jobbára nem par excellence [= kifejezetten] komikusokra bízták a par excellence komikus karakterek eljátszását
(1978 Szalay Károly)
[a szemétlerakók] alig 10%-a elégíti ki az európai normatívákhoz mérten engedékeny hazai előírásokat
(1993 Országgyűlési Napló)
hiába lett engedékenyebb a törvényi szabályozás
(2002 Magyar Hírlap)
1c.
(a vártnál, az érdemeltnél v. a lehetségesnél) kevésbé szigorú 〈ítélet, bírálat stb.〉
régibb nemzet, kalauz híja miatt, engedékeny birálatot érdemel, mind azon tétovázásaért, melylyeket köz-ipar, kereskedés, nemzeti gazdaság, s illyfélék elvei körül követett el
(1834 Széchenyi István)
ezeknek [ti. az új telepek lakóinak] a száma a legengedékenyebb számitással sem megy 6000-nél többre
(1869 Orbán Balázs)
Az engedékenyebb megítélés ellenére azonban a századfordulótól a 20. század közepéig [...] esett a törvénytelen születések száma
(2000 Magyar néprajz)
1d. (kissé rég)
engedelmeskedni kész 〈ember, es. állat〉
Engedékeny. Engedelmes, hajló
(1813 Mondolat)
Ugyan ne sajnáld tőlem fáradságodat. Fogadom hogy nagyon engedékeny és hál’adó tanítványra találandasz
(1818 Dessewffy József)
[a láma] jó bánásmódra igen türelmes és engedékeny, a verés pedig makacscsá és tehetlenné teszi
(1847 Peregriny Elek)
Endre engedékeny levén az anyai tanácsnak, haza érkezte harminczadik napján [...] levelet irt Karacs Terézhez
(1853 Karacs Teréz)
ahogy [a parasztasszony] Istenhez emelve szemeit szelíd lesz, megbékélt és alázatos, béketűrő és engedékeny… olyan megható, olyan szívhezszóló!
(1924 Füst Milán)
2.
(haragjából v. szigorából engedve) elnézésre, megbocsátásra hajló, jóindulatú 〈személy〉, ill. másokkal szembeni elnézést, jóindulatot kifejező 〈megnyilvánulás〉
A’ hiba magam ellen van inkább elkövetve, mint ellened, ’s annál kevésbbé remélhetném megbocsátását, mert te bizonyosan engedékenyebb vagy erántam mint magam
(1822 Kazinczy Ferenc)
a barátság engedékenyül el fogja nézni a nem önkényes hibát
(1825 Teleki József²)
miért ne volnánk engedékenyek az erény’ kis hibái iránt?
(1845 Eötvös József)
[Kavaczky] kutyájára engedékeny pillantást vetett
(1906 Krúdy Gyula)
nem minden Jézuska olyan engedékeny, mint a mi Jézuskánk, aki, ha kell, ha nem, hozza a csomagokat, pedig meg sem érdemlem
(2003 Háy János)
3. (rég)
lágy anyagú, ill. könnyen hajló 〈dolog〉
Az engedékeny nádon szél sipol
(1830 Vörösmarty Mihály)
Agyag voltam, hig, engedékeny, Egy ujjal is átszúrható
(1845 Petőfi Sándor)
[a kerevet] engedékeny párnái
(1885 Rózsaági Antal)
A hullámzó vetésszőnyeg [...] engedékenyen hajladozott
(1885 Rózsaági Antal)
3a. (rég)
vmire érzékenyen reagáló, fogékony
Később is idegen nevelőkre bizzák a’ gyenge csemete ápolását, épen mikor a’ minden benyomásra engedékeny szív anyai gyöngéd dajkálást kivánna
(1841 Pesti Hírlap)
hallgatóimnak a benyomásokra engedékeny képzelődése
(1853 Kemény Zsigmond)
3b. (rég)
könnyen alkalmazkodó v. alakítható 〈természet, személyiség〉
eltökéltem végre magára hagyni [férjemet], hogy visszavágyhasson hozzám, és azért, mivel öszvevetvén magamat azokkal kiknek társaságokba keveredett, azt reméltem hogy eszelősködését kigőzölgi, ’s annál inkább fogja érezni becsemet. De holmi fiatal szédítő erőt vett szerencsétlenségére igen is engedékeny lelkén
(1808 Kazinczy Ferenc ford.Marmontel)
Jókay méla, ábrándozó, engedékeny természetű, minden benyomásnak engedő, kevés szavú, óvatos ítéletű, habozó
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
a leány nem nagyralátó, inkább szíves és engedékeny, könnyű természetnek mutatkozott
(1916 Kaffka Margit)
Sz: engedékenység
Vö. CzF. engedékėny, engedékėnyül; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások