engesztékeny mn 15B (rég)

’engesztelődésre, megbocsátásra hajló, békülékeny 〈személy〉, ill. megbocsátásra, békülésre való hajlandóságot kifejező 〈érzés, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ A’ tekintetes Rendek pedig [...] itéljék engesztékeny, atyafiui érzéssel legkisebb, de leghívebb szolgájokat (1833 Társalkodó C7970, 326) | a góth Jornandes maga, ki száz évvel az eset után ismétli a vádat, ellenségei irányában is engesztékenynek és kegyesnek vallja a követelt gyílkost [ti. a hun Attilát] (1875 e. Toldy Ferenc C7569, 334) | Egy szász képviselő a parlamentben engesztékeny húrokat pengetett, s azt mondá, hogy a szász kívánságok mind összeegyeztethetők a magyar nemzeti eszmével (1888 Nemzet ápr. 16. C0387, 1).

engesztékeny melléknév 15B (rég)
engesztelődésre, megbocsátásra hajló, békülékeny 〈személy〉, ill. megbocsátásra, békülésre való hajlandóságot kifejező 〈érzés, megnyilvánulás stb.〉
A’ tekintetes Rendek pedig [...] itéljék engesztékeny, atyafiui érzéssel legkisebb, de leghívebb szolgájokat
(1833 Társalkodó)
a góth Jornandes maga, ki száz évvel az eset után ismétli a vádat, ellenségei irányában is engesztékenynek és kegyesnek vallja a követelt gyílkost [ti. a hun Attilát]
(1875 e. Toldy Ferenc)
Egy szász képviselő a parlamentben engesztékeny húrokat pengetett, s azt mondá, hogy a szász kívánságok mind összeegyeztethetők a magyar nemzeti eszmével
(1888 Nemzet ápr. 16.)

Beállítások