épelméjű mn 20C

1. ’egészséges elméjű, elmebetegségben nem szenvedő 〈személy〉’ ❖ Minden törvényes koru, épelméjü ’s bűn miatt el nem itélt férfi joggal birjon a’ parliamenti követek választásában részvétre (1838 Jelenkor C8304, 271) | hatalmas indító ok szükséges arra, hogy épelméjű ember az elmebetegség tettetésére szánja el magát (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267002, 265) | minden 24 éves olasz férfi, aki polgári jogait birósági ítélet következtében el nem veszitette és épelméjünek számit, választó lesz (1918 Népszava máj. 7. C7486, 2) | Épelméjű, tehát büntethető az az 51 éves német nő, aki Richard Gere zaklatása miatt áll bíróság előtt (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. ’józanul, reálisan gondolkodó 〈személy〉’ ❖ a nagy elfogultság, mely miatt a különben ép elméjü ember lelkileg vak, mi egyéb mint barbárság? (1840 Hunfalvy Pál 8192003, 147) | egy épelméjű diák úgyis tudja, hogy minden rossz osztályzat kiderül egyszer (1988 Beke Kata 1012001, 48) | egészen józan, épelméjű embernek látszott (2005 Spiró György 3283005, 712).

2a. (ilyen személyre jellemző,) józan, a valósághoz igazodó, észszerű’ ❖ Minél realistább, józanabb és „épelméjűbb” módon nézett a körülötte levő emberekre, annál erősebb lett a bizalmatlansága és a félelme (1992 Halász László CD17) | Épelméjű dolog-e hogy egy gitárművész eltöri a saját kezét? (1996 Magyar Hírlap CD09) | Ez az a helyzet [ti. értesülni egy halálhírről], amikor épelméjűen nem lehet, legalábbis nehéz társalogni (1997 Nemzeti Sport dec. 23. C8066, 3).

J: épeszű.

Vö. ÉKsz.; SzT.

épelméjű melléknév 20C
1.
egészséges elméjű, elmebetegségben nem szenvedő 〈személy〉
Minden törvényes koru, épelméjü ’s bűn miatt el nem itélt férfi joggal birjon a’ parliamenti követek választásában részvétre
(1838 Jelenkor)
hatalmas indító ok szükséges arra, hogy épelméjű ember az elmebetegség tettetésére szánja el magát
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
minden 24 éves olasz férfi, aki polgári jogait birósági ítélet következtében el nem veszitette és épelméjünek számit, választó lesz
(1918 Népszava máj. 7.)
Épelméjű, tehát büntethető az az 51 éves német nő, aki Richard Gere zaklatása miatt áll bíróság előtt
(2002 Magyar Hírlap)
2.
józanul, reálisan gondolkodó 〈személy〉
a nagy elfogultság, mely miatt a különben ép elméjü ember lelkileg vak, mi egyéb mint barbárság?
(1840 Hunfalvy Pál)
egy épelméjű diák úgyis tudja, hogy minden rossz osztályzat kiderül egyszer
(1988 Beke Kata)
egészen józan, épelméjű embernek látszott
(2005 Spiró György)
2a.
(ilyen személyre jellemző,) józan, a valósághoz igazodó, észszerű
Minél realistább, józanabb és „épelméjűbb” módon nézett a körülötte levő emberekre, annál erősebb lett a bizalmatlansága és a félelme
(1992 Halász László)
Épelméjű dolog-e hogy egy gitárművész eltöri a saját kezét?
(1996 Magyar Hírlap)
Ez az a helyzet [ti. értesülni egy halálhírről], amikor épelméjűen nem lehet, legalábbis nehéz társalogni
(1997 Nemzeti Sport dec. 23.)
Vö. ÉKsz.; SzT.

Beállítások