építőszék fn 3B (rég, Tört)

’〈közigazgatási v. hivatali rendszerben:〉 vmely tisztség betöltésének biztosítása céljából tartott választógyűlés, tisztújító gyűlés’ ❖ Vármegyénknek [...] Tiſzt-válaſztó Gylése, vagy-is, a mint nálunk nevezik, Épít-Széke tartatott Nyitra városſában (1781 Magyar Hírmondó C0269, 697) | [lehetetlen, hogy] tiszti épitőszékünk tartása idejéről szomszédinkat ne tudósitsuk (1841 Pesti Hírlap CD61) | Szelepcsényi prímás, mint a vármegye egyik főbirtokosa, 1676. mart. 21-én a megye építőszékét megelőzőleg figyelmezteti a vármegyét, hogy Leszenyeit maraszszák meg hivatalában (1869 Botka Tivadar CD57) | A tisztujitást vagy épitőszéket megelőző estén Csapó István, a lelépni szándékozó biró a városházára barátságos összejövetelre hivta meg a város fejeit, hogy a magisztrátus dolgait meghányják-vessék (1911 Budapesti Hírlap júl. 9. C4699, 32).

Vö. CzF.

építőszék főnév 3B (rég, Tört)
〈közigazgatási v. hivatali rendszerben:〉 vmely tisztség betöltésének biztosítása céljából tartott választógyűlés, tisztújító gyűlés
Vármegyénknek [...] Tiſzt-válaſztó Gylése, vagy-is, a mint nálunk nevezik, Épít-Széke tartatott Nyitra városſában
(1781 Magyar Hírmondó)
[lehetetlen, hogy] tiszti épitőszékünk tartása idejéről szomszédinkat ne tudósitsuk
(1841 Pesti Hírlap)
Szelepcsényi prímás, mint a vármegye egyik főbirtokosa, 1676. mart.március 21-én a megye építőszékét megelőzőleg figyelmezteti a vármegyét, hogy Leszenyeit maraszszák meg hivatalában
(1869 Botka Tivadar)
A tisztujitást vagy épitőszéket megelőző estén Csapó István, a lelépni szándékozó biró a városházára barátságos összejövetelre hivta meg a város fejeit, hogy a magisztrátus dolgait meghányják-vessék
(1911 Budapesti Hírlap júl. 9.)
Vö. CzF.

Beállítások