épség¹ fn 3B8

1. (vminek az eredetivel azonos,) sértetlen, nem károsodott állapot(a, volta)’ ❖ A Bor után Semlyénbe el küldvén, szerencséssen meg érkezett ide a pecsétnek egész épsége alatt – még meg nem kóstoltam (1807 Cserey Farkas² C2558, 80) | biztosítom, hogy nem lesz bajok a könyveknek, s hogy teljes épségökben s buzgó hálával visszaküldöm, mihelyt lehet (1853 Toldy Ferenc 8481040, 76) | a hidak épségben vannak (1970 Örkény István 9500038, 415) | [a temető] tőzeges talaja épségben őrzi meg a holttesteket (1976 Sőtér István 9613010, 356) | Az épségben fennmaradt, csodálatos perzsa emlékhelyet mindenekelőtt a csoportosan érkező amerikai turisták számára, idegenforgalmi látványosságként működtették (2010 Huszár Tibor 3159003, 249).

1a. (vminek) változatlan, csorbítatlan állapot(a, volta)’ ❖ Ha az igaz barátságunk, mely megmozdíthatatlan fundamentumokon épétetett, írásunk által nem gyakoroltatott is: mindazonáltal barátságunk törvénye maga jussát épségben fentarthatta (1773 Barcsay Ábrahám 7019033, 26) | a’ zsidók tekintetében az 1840: 29. törvényczikk rendelete továbbá is a’ maga épségében marad (1848 Vasárnapi Újság 8672001, 110) | a dallam a szöveg épségének őrzője (1951 Kodály Zoltán C5370, XVII) | megértjük, miért őrizték Szaisz-Szaj templomában az Atlantiszról szóló feljegyzéseket, azaz miért maradt fenn épségben, kultusszerűen ápolt formában […] az egész atlanti hagyomány (1972 Várkonyi Nándor 9758002, 233).

1b. (vkinek, vminek) romlatlan állapot(a, volta)’ ❖ Hadd légyen hát paraſzt ’s tudatlan a’ Magyar, Hadd vitsogjon rajta az idegen agyar, Tsak maradjon benne az erkltsi épség, Melly nélkül tsak tzifra perváta a’ ſzépség (1790 Mátyási József 7221018, 140) | itélettételeddel ne hirtelenkedj, hogy másnak ’s magadnak-is betsületed épségbe maradhaſſon (1802 Zsoldos János 8541004, 156) | Talán ezen izoláltsága, – mely fájdalom még most is meg van, – okozhatta, hogy az erkölcsök egyszerüsége, épsége jellemezte e vidéket (1884 Szathmáry Károly 8428004, 14) | Őszinteség. Ez a lírikus erény tökéletes épségében élt Reviczkyben (1905 Juhász Gyula¹ 9284809, 33) | a nyelvi közöny, beszédbeli gondatlanság veszélyezteti anyanyelvünk épségét az egész magyar nyelvterületen (2009 Brauch Magda 3094001, 16).

2. (vkinek, vminek) egészséges, nem sérült v. nem beteg állapot(a, volta)’ ❖ a’ kik meg-lábolják [a himlőt], gyakorta épſégekben kárt vallanak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 647) | a’ gabonáját néhány eſztendkig épségben meg tartotta, az által, hogy a’ fúvók’ ſegedelmivel szünés nélkül friss levegt botsátott-bé a’ gabona magok közzé (1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések 8650001, 4) | Oh, még épségem’ napjain Elég volt látnom egy sugárt, Most dél’ világa is kevés (1826 Vörösmarty Mihály 8524397, 295) | a magánosan álló fácska, bár látszólag szabadon terjesztheti ágait, minden gond s ápolás mellett ritkán tartja meg épségét (1857 Eötvös József 8126017, 142) | a ki a másikat megöli, lelki vagy testi épségében bántja, [...] az voltaképpen önmaga ellen is tör (1906 Ambrus Zoltán C0592, 203) | aki látta, mikor [a jávorszarvas] tudatára jutott, hogy a hajtók között el kell osonnia mint választja ki épsége megóvása céljából az alkalmas helyet […], az nem lesz azon a véleményen, hogy állatunk szellemi képessége alacsony fokú (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A ficamok nem fenyegetik a kutya életét vagy végtagjainak épségét (1996 Szinák János–Veress István CD59).

3. (rég) ’vminek hiánytalan(ul teljes, egész), egységben való volta’ ❖ Weilburgból az egéſz Hertzegi argenteriát (ezüst kéſzletet) el-vitték vólt a’ Frantziák. Ezen kéſzlet, még maga’ egéſſz épségében meg-találtatott Moguntziában (1793 Magyar Hírmondó C5811, 224) | parantsoljuk a’ mi hadi, és polgári Elljáróinknak, azon legyenek, hogy ezen Rendelésünk tellyes épségében, ’s tökélletesen végbe vitettessék (1808 Hazai Tudósítások C0190, 316) | Én akarom a haladást, akarom azt teljes épségiben, de semmit sem akarok felforgatni (1850 Kolozsvári Lap 8645001, 66) | Valószinünek látszik, hogy ezen békefeltételek Szent István birodalmát az ezeréves Magyarországot területi épségében megfogják csonkitani (1920 Fejérmegyei Napló 2106001, 3).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

épség¹ főnév 3B8
1.
(vminek az eredetivel azonos,) sértetlen, nem károsodott állapot(a, volta)
A Bor után Semlyénbe el küldvén, szerencséssen meg érkezett ide a pecsétnek egész épsége alatt – még meg nem kóstoltam
(1807 Cserey Farkas²)
biztosítom, hogy nem lesz bajok a könyveknek, s hogy teljes épségökben s buzgó hálával visszaküldöm, mihelyt lehet
(1853 Toldy Ferenc)
a hidak épségben vannak
(1970 Örkény István)
[a temető] tőzeges talaja épségben őrzi meg a holttesteket
(1976 Sőtér István)
Az épségben fennmaradt, csodálatos perzsa emlékhelyet mindenekelőtt a csoportosan érkező amerikai turisták számára, idegenforgalmi látványosságként működtették
(2010 Huszár Tibor)
1a.
(vminek) változatlan, csorbítatlan állapot(a, volta)
Ha az igaz barátságunk, mely megmozdíthatatlan fundamentumokon épétetett, írásunk által nem gyakoroltatott is: mindazonáltal barátságunk törvénye maga jussát épségben fentarthatta
(1773 Barcsay Ábrahám)
a’ zsidók tekintetében az 1840: 29. törvényczikk rendelete továbbá is a’ maga épségében marad
(1848 Vasárnapi Újság)
a dallam a szöveg épségének őrzője
(1951 Kodály Zoltán)
megértjük, miért őrizték Szaisz-Szaj templomában az Atlantiszról szóló feljegyzéseket, azaz miért maradt fenn épségben, kultusszerűen ápolt formában […] az egész atlanti hagyomány
(1972 Várkonyi Nándor)
1b.
(vkinek, vminek) romlatlan állapot(a, volta)
Hadd légyen hát paraſzt ’s tudatlan a’ Magyar, Hadd vitsogjon rajta az idegen agyar, Tsak maradjon benne az erkltsi épség, Melly nélkül tsak tzifra perváta a’ ſzépség
(1790 Mátyási József)
itélettételeddel ne hirtelenkedj, hogy másnak ’s magadnak-is betsületed épségbe maradhaſſon
(1802 Zsoldos János)
Talán ezen izoláltsága, – mely fájdalom még most is meg van, – okozhatta, hogy az erkölcsök egyszerüsége, épsége jellemezte e vidéket
(1884 Szathmáry Károly)
Őszinteség. Ez a lírikus erény tökéletes épségében élt Reviczkyben
(1905 Juhász Gyula¹)
a nyelvi közöny, beszédbeli gondatlanság veszélyezteti anyanyelvünk épségét az egész magyar nyelvterületen
(2009 Brauch Magda)
2.
(vkinek, vminek) egészséges, nem sérült v. nem beteg állapot(a, volta)
a’ kik meg-lábolják [a himlőt], gyakorta épſégekben kárt vallanak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ gabonáját néhány eſztendkig épségben meg tartotta, az által, hogy a’ fúvók’ ſegedelmivel szünés nélkül friss levegt botsátott-bé a’ gabona magok közzé
(1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések)
Oh, még épségem’ napjain Elég volt látnom egy sugárt, Most dél’ világa is kevés
(1826 Vörösmarty Mihály)
a magánosan álló fácska, bár látszólag szabadon terjesztheti ágait, minden gond s ápolás mellett ritkán tartja meg épségét
(1857 Eötvös József)
a ki a másikat megöli, lelki vagy testi épségében bántja, [...] az voltaképpen önmaga ellen is tör
(1906 Ambrus Zoltán)
aki látta, mikor [a jávorszarvas] tudatára jutott, hogy a hajtók között el kell osonnia mint választja ki épsége megóvása céljából az alkalmas helyet […], az nem lesz azon a véleményen, hogy állatunk szellemi képessége alacsony fokú
(1929 Az állatok világa ford.)
A ficamok nem fenyegetik a kutya életét vagy végtagjainak épségét
(1996 Szinák János–Veress István)
3. (rég)
vminek hiánytalan(ul teljes, egész), egységben való volta
Weilburgból az egéſz Hertzegi argenteriát (ezüst kéſzletet) el-vitték vólt a’ Frantziák. Ezen kéſzlet, még maga’ egéſſz épségében meg-találtatott Moguntziában
(1793 Magyar Hírmondó)
parantsoljuk a’ mi hadi, és polgári Elljáróinknak, azon legyenek, hogy ezen Rendelésünk tellyes épségében, ’s tökélletesen végbe vitettessék
(1808 Hazai Tudósítások)
Én akarom a haladást, akarom azt teljes épségiben, de semmit sem akarok felforgatni
(1850 Kolozsvári Lap)
Valószinünek látszik, hogy ezen békefeltételek Szent István birodalmát az ezeréves Magyarországot területi épségében megfogják csonkitani
(1920 Fejérmegyei Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások