érc- (előtagként)

1. (Bánya) ’fémtartalmú ásványokra, kőzetekre, ill. az ezekben található fémekre irányuló 〈eljárás, művelet, tevékenység〉’ ❖ ércelőkészítés fn 4B | Ércelőkészítés (bány.) […] mindenekelőtt elő kell őket [ti. a kitermelt ásványokat] készíteni oly módon, mely után a feldolgozásukat tovább folytató kohászat az ő munkálatait mennél könnyebben, olcsóbban és biztosabban végezhesse (1894 PallasLex. CD02) | Primosigh Ede: Elektromágneses ércelőkészités (1909 Budapesti Hírlap szept. 21. C4697, 16) | [Romwalter Alfréd] első munkahelye az Állami Ércbányászat mecseki üzeme volt, ahol a réz és nemesfémek ércelőkészítésével ismerkedett meg mint laborvezető (1991 Köves Elemér CD52) | A csaknem 700 millió forintos jegyzett tőkéjű társaság eredetileg a bányászatban, az ércelőkészítésnél használt aprítógépeket gyártott (2000 Magyar Hírlap CD09)  ércfeldolgozás fn 4A | A magyar földön van faipar és ércföldolgozás, ismert, nagyjelentőségű niveaun [= színvonalon] (1899 Pesti Hírlap júl. 27. C5647, 1) | Irodalmunk a természeti kincsek feldolgozásának kérdésében, az ércfeldolgozás, méginkább a szénkihozatal vonatkozásában eléggé szegényes (1965 Berta Jenő CD52) | a gallium-kinyerés súlypontja is áttevődött a vas-oxidos ércfeldolgozás lúgzási maradékából történő előállításra (2007 Máté Csilla ford.–Habashi 3182002, 34)  ércolvasztás fn 4A | Gyeorgyi Gottlieb János vólt, az Értz olvaſztásnak ott lévő Tanítója (1783 Magyar Hírmondó C0271, 818) | A hasznosítható fémek előállítására szolgáló munkálatok az ércolvasztással kezdődnek (1894 PallasLex. CD02) | A szénégetők az ércolvasztáshoz nélkülözhetetlen olcsó faszenet állítottak elő (1991 Magyar néprajz CD47).

2. (kissé rég) ’fémből v. vmely fémötvözetből készült 〈tárgy〉’ ❖ ércedény fn 4B | A’ hol azonban a’ tűz’ sebesebb melege kivántatik-meg, ércz-edények szükségesek (1846 Zelena Ferenc 8534001, 3) | A nagybirtokosság a tejet jól záródó érczedényekben, vasúton szállítja a városokba (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Aquamanile […], ércedény, melyből a középkorban a miséző papnak kezére öntötték a vizet (1911 RévaiNagyLex. C5697, 763) | A hideg ellen […] izzó faszénnel telt ércedényekkel [védekeznek] (1936 Budapesti Hírlap jan. 5. C4724, 23)  ércharang fn 3A1 | hova illenék jobban egy 100 mázsás érczharang, mint épen Iglóra, a felső magyarországi réztermelés középpontjára? (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A bazilika óriási ércharangja most üti éppen a tiz órát (1901 Kóbor Tamás 8247002, 263) | [a soproni tűzvész során] kevésen múlt, hogy a toronyban az ércharangok meg nem olvadtak (1965 Waigand József ford. [!] CD52) | a faharang húsvét előtt nagypénteken az ércharangot helyettesítette (1999 Magyar néprajz CD47)  érckapu fn 1A (átv is) | [látom] Bécs ’s Pozsony’ érczkapujit vivatlan’ Kitárva (1805 Berzsenyi Dániel 8054058, 69) | ha a székely szövetkezik a szomszéddal, akkor nyitva vannak Magyarország érckapui (1860 Jókai Mór CD18) | [Botond] Konstancinápoly előtt […] legyűr egy óriást és bárdjával bevágja az érckaput (1896 Erdélyi Pál CD44) | A népi képzelet kívánja, hogy [Mátyás] uralkodása idején tárva-nyitva legyen a budai vár nagy érckapuja, s betérhessen a palotába az is, aki okos találmányát hozza (1998 Új Könyvek CD29)  érckoporsó fn 1A | Értz koporsó veszi magába testedet (1801 Bessenyei György¹ C1087, 267) | Hullaszállitás érczkoporsóban, légmentesen elzárva; minden irányban, – vasuton árszabás szerint (1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő 8611001, 3) | [a gazdag bútorgyárosnak] az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszonyruhában, mirtuszkoszorúval érckoporsóba fektette, és úgy imádta őket (1925 Krúdy Gyula CD54) | 1947 végétől arról cikkezik buzgón a sajtó, hogy […] szétdúlták mauzóleumát, ellopták érckoporsóját [ti. Berzsenyi Dánielét] (2001 Bécsy Ágnes 3035001, 26)  ércpénz fn 4B8 | papiros vagy értz pénz (1794 Magyar Hírmondó 7444100, 96) | Az érczpénzen kivül azonban még nagyobb gazdagsága feküdt a magyar falusi gazdának a marhaállományban (1886 Jókai Mór C2334, 74) | [Az ünnepi pogácsába] ércpénzt is szoktak belesütni (1968 Bálint Sándor 9022002, 158)  ércszobor fn 7A3 | Napoleon érczszobra junius 1sője délután a’ királyi műöntő-intézetben megöntetett (1833 Jelenkor C0225, 391) | hegytetőn állott az érczszobor, Egy méltóságos óriás-alak, Egyik kezében háborúi kard (1848 Petőfi Sándor C3502, 321) | [Kisfaludy Károlyt szülőföldje] 1895-ben Győrött érczszoborral tisztelte meg (1896 Kardos Albert CD44) | [a szocializmus idején] az Andrássy útról eltávolították a névtáblákat, az ércszobor [ti. Andrássyé] pedig olvasztókemencébe került (1999 Diószegi István CD17)  érctábla fn 6A | [a tükrön] az értztábla alá egy lapos vas-lap vagy pléh van alkalmaztatva (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315013, 187) | az uj Kazinczy-ércztábla [Baján] a gymnasium falára városhatóságilag föl is szegeztetett (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Breitenwang] templomának ajtaján egy érctábla hirdeti, hogy II. Lothár császár […] itt halt meg (1893 PallasLex. CD02) | [a honfoglalásnak emléket állító alsóvereckei] érctáblát 1919-ben, a megszálló csehek az emlékműről darabokra törve leverték (1990 Magyar Nemzet aug. 14. C8365, 6).

érc- (előtagként)
1. (Bánya)
fémtartalmú ásványokra, kőzetekre, ill. az ezekben található fémekre irányuló 〈eljárás, művelet, tevékenység〉
ércelőkészítés főnév 4B
Ércelőkészítés (bány.bányászat) […] mindenekelőtt elő kell őket [ti. a kitermelt ásványokat] készíteni oly módon, mely után a feldolgozásukat tovább folytató kohászat az ő munkálatait mennél könnyebben, olcsóbban és biztosabban végezhesse
(1894 PallasLex.)
Primosigh Ede: Elektromágneses ércelőkészités
(1909 Budapesti Hírlap szept. 21.)
[Romwalter Alfréd] első munkahelye az Állami Ércbányászat mecseki üzeme volt, ahol a réz és nemesfémek ércelőkészítésével ismerkedett meg mint laborvezető
(1991 Köves Elemér)
A csaknem 700 millió forintos jegyzett tőkéjű társaság eredetileg a bányászatban, az ércelőkészítésnél használt aprítógépeket gyártott
(2000 Magyar Hírlap)
ércfeldolgozás főnév 4A
A magyar földön van faipar és ércföldolgozás, ismert, nagyjelentőségű niveaun [= színvonalon]
(1899 Pesti Hírlap júl. 27.)
Irodalmunk a természeti kincsek feldolgozásának kérdésében, az ércfeldolgozás, méginkább a szénkihozatal vonatkozásában eléggé szegényes
(1965 Berta Jenő)
a gallium-kinyerés súlypontja is áttevődött a vas-oxidos ércfeldolgozás lúgzási maradékából történő előállításra
(2007 Máté Csilla ford.Habashi)
ércolvasztás főnév 4A
Gyeorgyi Gottlieb János vólt, az Értz olvaſztásnak ott lévő Tanítója
(1783 Magyar Hírmondó)
A hasznosítható fémek előállítására szolgáló munkálatok az ércolvasztással kezdődnek
(1894 PallasLex.)
A szénégetők az ércolvasztáshoz nélkülözhetetlen olcsó faszenet állítottak elő
(1991 Magyar néprajz)
2. (kissé rég)
fémből v. vmely fémötvözetből készült 〈tárgy〉
ércedény főnév 4B
A’ hol azonban a’ tűz’ sebesebb melege kivántatik-meg, ércz-edények szükségesek
(1846 Zelena Ferenc)
A nagybirtokosság a tejet jól záródó érczedényekben, vasúton szállítja a városokba
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Aquamanile […], ércedény, melyből a középkorban a miséző papnak kezére öntötték a vizet
(1911 RévaiNagyLex.)
A hideg ellen […] izzó faszénnel telt ércedényekkel [védekeznek]
(1936 Budapesti Hírlap jan. 5.)
ércharang főnév 3A1
hova illenék jobban egy 100 mázsás érczharang, mint épen Iglóra, a felső magyarországi réztermelés középpontjára?
(1857 Vasárnapi Újság)
A bazilika óriási ércharangja most üti éppen a tiz órát
(1901 Kóbor Tamás)
[a soproni tűzvész során] kevésen múlt, hogy a toronyban az ércharangok meg nem olvadtak
(1965 Waigand József ford.)
a faharang húsvét előtt nagypénteken az ércharangot helyettesítette
(1999 Magyar néprajz)
érckapu főnév 1A (átv is)
[látom] Bécs ’s Pozsony’ érczkapujit vivatlan’ Kitárva
(1805 Berzsenyi Dániel)
ha a székely szövetkezik a szomszéddal, akkor nyitva vannak Magyarország érckapui
(1860 Jókai Mór)
[Botond] Konstancinápoly előtt […] legyűr egy óriást és bárdjával bevágja az érckaput
(1896 Erdélyi Pál)
A népi képzelet kívánja, hogy [Mátyás] uralkodása idején tárva-nyitva legyen a budai vár nagy érckapuja, s betérhessen a palotába az is, aki okos találmányát hozza
(1998 Új Könyvek)
érckoporsó főnév 1A
Értz koporsó veszi magába testedet
(1801 Bessenyei György¹)
Hullaszállitás érczkoporsóban, légmentesen elzárva; minden irányban, – vasuton árszabás szerint
(1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő)
[a gazdag bútorgyárosnak] az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszonyruhában, mirtuszkoszorúval érckoporsóba fektette, és úgy imádta őket
(1925 Krúdy Gyula)
1947 végétől arról cikkezik buzgón a sajtó, hogy […] szétdúlták mauzóleumát, ellopták érckoporsóját [ti. Berzsenyi Dánielét]
(2001 Bécsy Ágnes)
ércpénz főnév 4B8
papiros vagy értz pénz
(1794 Magyar Hírmondó)
Az érczpénzen kivül azonban még nagyobb gazdagsága feküdt a magyar falusi gazdának a marhaállományban
(1886 Jókai Mór)
[Az ünnepi pogácsába] ércpénzt is szoktak belesütni
(1968 Bálint Sándor)
ércszobor főnév 7A3
Napoleon érczszobra junius 1sője délután a’ királyi műöntő-intézetben megöntetett
(1833 Jelenkor)
hegytetőn állott az érczszobor, Egy méltóságos óriás-alak, Egyik kezében háborúi kard
(1848 Petőfi Sándor)
[Kisfaludy Károlyt szülőföldje] 1895-ben Győrött érczszoborral tisztelte meg
(1896 Kardos Albert)
[a szocializmus idején] az Andrássy útról eltávolították a névtáblákat, az ércszobor [ti. Andrássyé] pedig olvasztókemencébe került
(1999 Diószegi István)
érctábla főnév 6A
[a tükrön] az értztábla alá egy lapos vas-lap vagy pléh van alkalmaztatva
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
az uj Kazinczy-ércztábla [Baján] a gymnasium falára városhatóságilag föl is szegeztetett
(1860 Vasárnapi Újság)
[Breitenwang] templomának ajtaján egy érctábla hirdeti, hogy II. Lothár császár […] itt halt meg
(1893 PallasLex.)
[a honfoglalásnak emléket állító alsóvereckei] érctáblát 1919-ben, a megszálló csehek az emlékműről darabokra törve leverték
(1990 Magyar Nemzet aug. 14.)

Beállítások