erdőtalaj fn 4A

1. ’vmely erdő(s terület) talaja, földje, ill. annak felszíne’ ❖ Ha az erdőségen áthatolva, a meredekebb lejtőkre jutunk, az ott elterülő áfonya bokrok és moha-vánkosokból képezett foszlányos növényköpeny mellett is kivehetjük, hogy az erdőtalaj csupa össze-vissza hányt szikladarabokból áll (1865 Budapesti Szemle C7534, 327) | [az ún. nyílszárnyú legyek színezete] az erdőtalajon heverő, rothadó levelekéhez hasonlít (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Az erdőtalajt borító avar közt élő kártevő rovarok (1960 Magyar Nemzet okt. 2. C0355, [10]) | [Az ún. lugasépítő madaraknál] a hímek lugast építenek az erdőtalajon, és kék tollakkal vagy csillogó üvegdarabkákkal díszítik, hogy odavonzzák a tojókat (2009 Népszabadság aug. 24. C7857, 13).

1a. (Mezőg) ’vmely ásványi üledékréteg és lebomlott lomb keveredéséből kialakult, erdő(s területe)kre jellemző talaj(típus)’ ❖ a szikesek az öntések mocsári erdőtalaján, degradált mezőségi talaján, réti agyagos területein, kotus és szurokföldes területein egyaránt megtalálhatók (1951 Akadémiai Értesítő C8576, 288) | Kismányoky Tamás: „A sörárpa termesztése barna erdőtalajon”c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája (1981 Népszabadság okt. 24. C7831, 10) | a löszön mészlepedékes csernozjom, réti csernozjom és barna erdőtalaj, a homokos területeken futóhomok, humuszos homoktalaj és rozsdabarna erdőtalaj, az ártereken öntés réti talaj [jellemző a Duna-Tisza közén] (2003 Természet Világa CD50).

2. (kissé rég) ’erdővel borított v. erdősítésre szánt, ill. (csak) arra alkalmas mezőgazdasági földterület’ ❖ Hunfalvi János igen erélyesen támadta meg azon nézetet, hogy csak a valódi erdötalajon t. i. 20 foknyi hajláson hagyjuk meg az erdőket (1864 Fővárosi Lapok C8080, 1145) | erdőminőségük [ti. a területeké] csak azon esetben szüntethető meg, ha a közigazgatási bizottság erdészeti szakbizottsága, vagy a földmivelési miniszter kinyilvánitja, hogy az illető erdőtalaj már más müvelési ágban is állandóan értékesithető (1882 Pesti Hírlap aug. 10. C5630, 7) | Erdőtalajjal rendelkező nagybirtokosnak negyvenezret fizetek, ha vállalja helyettem négyszáz holdnak husz év alatti beerdősitését (1929 Pesti Hírlap máj. 7. C5677, 27).

Vö. ÉKsz.

erdőtalaj főnév 4A
1.
vmely erdő(s terület) talaja, földje, ill. annak felszíne
Ha az erdőségen áthatolva, a meredekebb lejtőkre jutunk, az ott elterülő áfonya bokrok és moha-vánkosokból képezett foszlányos növényköpeny mellett is kivehetjük, hogy az erdőtalaj csupa össze-vissza hányt szikladarabokból áll
(1865 Budapesti Szemle)
[az ún. nyílszárnyú legyek színezete] az erdőtalajon heverő, rothadó levelekéhez hasonlít
(1933 Az állatok világa ford.)
Az erdőtalajt borító avar közt élő kártevő rovarok
(1960 Magyar Nemzet okt. 2.)
[Az ún. lugasépítő madaraknál] a hímek lugast építenek az erdőtalajon, és kék tollakkal vagy csillogó üvegdarabkákkal díszítik, hogy odavonzzák a tojókat
(2009 Népszabadság aug. 24.)
1a. (Mezőg)
vmely ásványi üledékréteg és lebomlott lomb keveredéséből kialakult, erdő(s területe)kre jellemző talaj(típus)
a szikesek az öntések mocsári erdőtalaján, degradált mezőségi talaján, réti agyagos területein, kotus és szurokföldes területein egyaránt megtalálhatók
(1951 Akadémiai Értesítő)
Kismányoky Tamás: „A sörárpa termesztése barna erdőtalajonc.című kandidátusi értekezésének nyilvános vitája
(1981 Népszabadság okt. 24.)
a löszön mészlepedékes csernozjom, réti csernozjom és barna erdőtalaj, a homokos területeken futóhomok, humuszos homoktalaj és rozsdabarna erdőtalaj, az ártereken öntés réti talaj [jellemző a Duna-Tisza közén]
(2003 Természet Világa)
2. (kissé rég)
erdővel borított v. erdősítésre szánt, ill. (csak) arra alkalmas mezőgazdasági földterület
Hunfalvi János igen erélyesen támadta meg azon nézetet, hogy csak a valódi erdötalajon t. i.tudniillik 20 foknyi hajláson hagyjuk meg az erdőket
(1864 Fővárosi Lapok)
erdőminőségük [ti. a területeké] csak azon esetben szüntethető meg, ha a közigazgatási bizottság erdészeti szakbizottsága, vagy a földmivelési miniszter kinyilvánitja, hogy az illető erdőtalaj már más müvelési ágban is állandóan értékesithető
(1882 Pesti Hírlap aug. 10.)
Erdőtalajjal rendelkező nagybirtokosnak negyvenezret fizetek, ha vállalja helyettem négyszáz holdnak husz év alatti beerdősitését
(1929 Pesti Hírlap máj. 7.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások