eredvény fn 4B (rég)

1. ’vmely cselekvés, folyamat, ill. ok hatására, annak következményeként létrejött jelenség, (elvont) dolog’ ❖ Anglia böcsülete és szándéktisztasága forog koczkán e’ pillanatban, nem azon álböcsület, mellynek eredvénye csupán csak hatalom ’s előretörekvés, hanem, mellynek forrása bölcseség ’s birodalmunk jóléte (1838 Jelenkor C8304, 46) | [a betegnek] mozognia is kell, de ugy, hogy mozgásának eredvénye ne puszta veriték és izzadság, [...] de helyreállás, egészség és erő legyen (1845 Széchenyi István CD1501) | a magyar akademia gyüléseiben sokszor olvastatnak fel olly értekezések, mellyek sok száz meg száz pftnyi költséges utazások és vizsgálásoknak megbecsülhetlen eredvényei (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Lazarus bebizonyítja, hogy az erkölcs sem isteni adomány, sem emberi találmány, sem velünk született eszme, sem az ösztön eredvénye, sem utánzás (1869 Kuun Géza C7546, 331).

1a. (Mat is) ’vmely számtani művelettel kapott mennyiség, végösszeg’ ❖ E’ hüvelykszámot megtudhatni: ha a’ felfogott esőviz-mennyiség köbhüvelyk számát az ombrometer [= csapadékmérő] felfogó területének □ hüvelykekben tudott számmennyiségével osztjuk el. Az eredvény: a’ lehullott esőviz-mennyiség képzelt hüvelykekben (1848 Társalkodó C7985, 88).

2. ’vmely tevékenység során elért, ill. mérés, vizsgálat során megállapított teljesítmény(t mutató mennyiség, érték)’ ❖ A’ gyapjuár most a’ tavaszihoz képest nemcsak föntartá becsét, hanem közönségesen még emelkedék is valamennyire, miből igen kedvező eredvényeket jósolhatni a’ jövő évre nézve (1838 Jelenkor C8304, 1) | két egymástól igen messze időszakbeli összeirások eredvényei összehasonlittatnak (1842 Pesti Hírlap CD61) | E’ [cséplő]gépnek, kisebb gazdaságokban, eredvényét is kielégítőnek találta ugyan a’ szakosztály, de különösen szerfeletti olcsósága [...] vonta magára a’ közfigyelmet (1843 Jelenkor C8309, 337) | lenne szives a’ választmány [...] a’ fegyenczek’ munkálata’ eredvényét legalább félévenként minden hirlap’ utján köztudomásra juttatni (1844 Pesti Hírlap CD61).

2a. ’a tanulmányi teljesítményt kifejező minősítés, osztályzat’ ❖ [a tisztséget] elnyerni kivánóktul megkivántatik, hogy [...] a’ bányászakademiai tanulmányokat kedvező eredvénynyel végezvén alaposan ismerjék a’ bányásztörvényszéki joggyakorlatot (1843 Jelenkor C8309, 67).

3. ’vmely cselekvés(sorozat), folyamat (jó, kedvező) kimenetele, végkifejlete, ill. vmely küzdelem, döntést kívánó ügy, helyzet megold(ód)ása’ ❖ [a holland ügyvivő] nem sokára visszatérend [Frankfurtba] a’ luxenburg-limburgi ügyre nézve a Németszövetségnél ujolag alkudozásokat kezdendő. Ez alkudozások természetében fekszik a’ késő eredvény (1838 Jelenkor C8304, 148) | a’ pályázó munkák pedig, birálat végett, az e’végre választott tagoknak adattak ki. Az eredvény 1841iki feb. 6ikán a’ Kisfaludy-társaság’ köz ülésében fog köz hirré tétetni (1840 Figyelmező C0154, 814) | Van Halen táborfő véget szándékozik vetni a’ barcelonai kicsapongásoknak, ’s ebből olly harcz támodhat, mellynek eredvényit előre még csak nem is igen gyanithatni (1841 Jelenkor C8307, 384) | Temetéskor a’ szomoruságot borral szokták – ’s nem gyakran minden eredvény nélkül enyhiteni (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 349) | Vagy [a betegség gyógyításában] tán Lavater physiognomiai tana segit majd eredvényhez, melyet már Aristoteles Porta stb. műveltek? (1858 Orvosi Hetilap C8108, 57).

J: eredmény.

Sz: eredvényes, eredvényez, eredvénytelen, eredvényű.

Vö. CzF.

eredvény főnév 4B (rég)
1.
vmely cselekvés, folyamat, ill. ok hatására, annak következményeként létrejött jelenség, (elvont) dolog
Anglia böcsülete és szándéktisztasága forog koczkán e’ pillanatban, nem azon álböcsület, mellynek eredvénye csupán csak hatalom ’s előretörekvés, hanem, mellynek forrása bölcseség ’s birodalmunk jóléte
(1838 Jelenkor)
[a betegnek] mozognia is kell, de ugy, hogy mozgásának eredvénye ne puszta veriték és izzadság, [...] de helyreállás, egészség és erő legyen
(1845 Széchenyi István)
a magyar akademia gyüléseiben sokszor olvastatnak fel olly értekezések, mellyek sok száz meg száz pftnyipengő forintnyi költséges utazások és vizsgálásoknak megbecsülhetlen eredvényei
(1854 Vasárnapi Újság)
Lazarus bebizonyítja, hogy az erkölcs sem isteni adomány, sem emberi találmány, sem velünk született eszme, sem az ösztön eredvénye, sem utánzás
(1869 Kuun Géza)
1a. (Mat is)
vmely számtani művelettel kapott mennyiség, végösszeg
E’ hüvelykszámot megtudhatni: ha a’ felfogott esőviz-mennyiség köbhüvelyk számát az ombrometer [= csapadékmérő] felfogó területének □ hüvelykekben tudott számmennyiségével osztjuk el. Az eredvény: a’ lehullott esőviz-mennyiség képzelt hüvelykekben
(1848 Társalkodó)
2.
vmely tevékenység során elért, ill. mérés, vizsgálat során megállapított teljesítmény(t mutató mennyiség, érték)
A’ gyapjuár most a’ tavaszihoz képest nemcsak föntartá becsét, hanem közönségesen még emelkedék is valamennyire, miből igen kedvező eredvényeket jósolhatni a’ jövő évre nézve
(1838 Jelenkor)
két egymástól igen messze időszakbeli összeirások eredvényei összehasonlittatnak
(1842 Pesti Hírlap)
E’ [cséplő]gépnek, kisebb gazdaságokban, eredvényét is kielégítőnek találta ugyan a’ szakosztály, de különösen szerfeletti olcsósága [...] vonta magára a’ közfigyelmet
(1843 Jelenkor)
lenne szives a’ választmány [...] a’ fegyenczek’ munkálata’ eredvényét legalább félévenként minden hirlap’ utján köztudomásra juttatni
(1844 Pesti Hírlap)
2a.
a tanulmányi teljesítményt kifejező minősítés, osztályzat
[a tisztséget] elnyerni kivánóktul megkivántatik, hogy [...] a’ bányászakademiai tanulmányokat kedvező eredvénynyel végezvén alaposan ismerjék a’ bányásztörvényszéki joggyakorlatot
(1843 Jelenkor)
3.
vmely cselekvés(sorozat), folyamat (jó, kedvező) kimenetele, végkifejlete, ill. vmely küzdelem, döntést kívánó ügy, helyzet megold(ód)ása
[a holland ügyvivő] nem sokára visszatérend [Frankfurtba] a’ luxenburg-limburgi ügyre nézve a Németszövetségnél ujolag alkudozásokat kezdendő. Ez alkudozások természetében fekszik a’ késő eredvény
(1838 Jelenkor)
a’ pályázó munkák pedig, birálat végett, az e’végre választott tagoknak adattak ki. Az eredvény 1841iki feb.február 6ikán a’ Kisfaludy-társaság’ köz ülésében fog köz hirré tétetni
(1840 Figyelmező)
Van Halen táborfő véget szándékozik vetni a’ barcelonai kicsapongásoknak, ’s ebből olly harcz támodhat, mellynek eredvényit előre még csak nem is igen gyanithatni
(1841 Jelenkor)
Temetéskor a’ szomoruságot borral szokták – ’s nem gyakran minden eredvény nélkül enyhiteni
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
Vagy [a betegség gyógyításában] tán Lavater physiognomiai tana segit majd eredvényhez, melyet már Aristoteles Porta stb.s a többi műveltek?
(1858 Orvosi Hetilap)
Sz: eredvényes, eredvényez, eredvénytelen, eredvényű
Vö. CzF.

Beállítások