éremtan fn 4A8

(Tud) ’〈ált. a numizmatika részeként:〉(pénz)érmék v. érmek felirataival, ábrázolásaival, készítésük történetével, ill. a korabeli gazdasági életben betöltött szerepükkel stb. foglalkozó történeti segédtudomány’ ❖ [nádor őfensége] Luczenbacher Jánost a m. academia rendes tagját, hazánkban az éremtannak kétségkivül legjelesb avatottját, a [Nemzeti] Museum régiség-, és érem-tárának őrévé kinevezni méltóztatott (1846 Hetilap CD61) | A numismatika tárgykörét [kezdetben] teljesen kimerítette az, a mi ma e tudomány egyik ágának, a leíró pénztudomány-nak vagy éremtan-nak (Münzkunde) anyaga (1916 Hóman Bálint CD42) | [a kiadvány tartalmazza] a segédtudományok könyvészeteit (oklevéltan, írástörténet, éremtan, pénztörténet, genealógia stb.) (2000 Új Könyvek CD29).

a. (rég, Isk) ’ez mint (egyetemi) tantárgy’ ❖ [Rómer Flóris], mint magántanár, a pesti egyetemben a régészet és éremtanból hetenkint kétszer előadásokat fog tartani (1863 Vasárnapi Újság C7377, 55) | [Kiss Ferenc] 1852–59-ig a pesti egyetemen a régiség- és éremtannak helyettes tanára (1899 Magyar írók élete CD27) | [a pesti egyetemen 1814-ben a filozófia fakultás] keretében a következő tárgyakat tanulják: mechanika, matematika, [...] címertan, diplomácia és éremtan (1969 Orvosi Hetilap ford. C8215, 557).

b. (ritk, Tud) ’ezzel foglalkozó szakkönyv’ ❖ igen becses 4 kötetből álló éremtan (1865 Fővárosi Lapok C8081, 621).

Sz: éremtani.

Vö. ÉrtSz.; TESz. érme; ÉKsz.

éremtan főnév 4A8
(Tud)
〈ált. a numizmatika részeként:〉 (pénz)érmék v. érmek felirataival, ábrázolásaival, készítésük történetével, ill. a korabeli gazdasági életben betöltött szerepükkel stb. foglalkozó történeti segédtudomány
[nádor őfensége] Luczenbacher Jánost a m.magyar academia rendes tagját, hazánkban az éremtannak kétségkivül legjelesb avatottját, a [Nemzeti] Museum régiség-, és érem-tárának őrévé kinevezni méltóztatott
(1846 Hetilap)
A numismatika tárgykörét [kezdetben] teljesen kimerítette az, a mi ma e tudomány egyik ágának, a leíró pénztudomány-nak vagy éremtan-nak (Münzkunde) anyaga
(1916 Hóman Bálint)
[a kiadvány tartalmazza] a segédtudományok könyvészeteit (oklevéltan, írástörténet, éremtan, pénztörténet, genealógia stb.s a többi)
(2000 Új Könyvek)
a. (rég, Isk)
ez mint (egyetemi) tantárgy
[Rómer Flóris], mint magántanár, a pesti egyetemben a régészet és éremtanból hetenkint kétszer előadásokat fog tartani
(1863 Vasárnapi Újság)
[Kiss Ferenc] 1852–59-ig a pesti egyetemen a régiség- és éremtannak helyettes tanára
(1899 Magyar írók élete)
[a pesti egyetemen 1814-ben a filozófia fakultás] keretében a következő tárgyakat tanulják: mechanika, matematika, [...] címertan, diplomácia és éremtan
(1969 Orvosi Hetilap ford.)
b. (ritk, Tud)
ezzel foglalkozó szakkönyv
igen becses 4 kötetből álló éremtan
(1865 Fővárosi Lapok)
Sz: éremtani
Vö. ÉrtSz.; TESz. érme; ÉKsz.

Beállítások