érettségi- (előtagként)

1. ’érettségi vizsgán szereplő 〈tantárgy〉, ill. arra összeállított 〈tétel, feladat〉’ ❖ érettségifeladat fn 3A | A bécsi döntés olyan volt, mint az érettségi feladat. Amikor megláttam a térképet, mingyárt előttem állott a feladatok óriási nehézsége (1940 Pesti Hírlap dec. 10. C5688, 3) | matematikából már nem a zöld könyvként ismert feladatgyűjteményből választják ki az érettségi feladatokat (1999 Magyar Hírlap CD09)  érettségitantárgy fn 2A | [Svédországban] hátrányos az egyetemi oktatásnál az, hogy a történelem az érettségi tantárgyak sorából ki van küszöbölve (1888 Pesti Hírlap febr. 11. C5636, 3) | [az érettségire készülőknek] nemcsak egy osztály anyagát, hanem az érettségi tantárgyakban a középiskolában tanultakat is föl kell eleveniteniük (1943 Pesti Hírlap aug. 27. C5691, 4) | A tanuló 2005-től szabadon választhat, hogy az egyes kötelező és választható érettségi tantárgyakból középszinten vagy emelt szinten kíván-e érettségit tenni (2002 Magyar Hírlap CD09)  érettségitárgy fn 2A | a kormány nem vette föl a vallást az érettségi tárgyak közé (1884 Nemzet okt. 8. esti kiadás C0383, 2) | nemcsak az érettségi tárgyakból kapnak „jeles” osztályzatot, hanem „jelesen” végezték a többi tantárgyat is (1939 Pesti Hírlap jún. 7. C5687, 15) | A történelem mint kötelező érettségitárgy védelmében tiltakoznak az egyetemi és középiskolai tanárok (1996 Magyar Nemzet jan. 12. C8371, 9)  érettségitétel fn 4B | az érettségi tételek közt hányan melyik thémát választották (1890 Pesti Hírlap júl. 23. C5638, 10) | A Toldy Ferenc gimnázium igazgatója 33 diák előtt hirdette ki pontosan reggel 8 órakor az érettségi tételeket (1950 Magyar Nemzet máj. 23. C4790, 5) | mostanában is még érettségi tétel Kazinczy Ferenc (2005 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’az érettségi vizsgán írt v. előadott, elmondott 〈dolgozat v. felelet〉’ ❖ érettségidolgozat fn 3A | [Vukovics Sebő] érettségi dolgozata: „a baloldal elődeiről, kiváló tekintettel az 1825–48-ig terjedő korszakra”, megkoszorúztatott (1869 Borsszem Jankó albuma C1165, 283) | Az érettségi dolgozatok nagy része helyesirási hibával volt telve és alig akadt vizsgázó, aki biztos érzékkel és tiszta magyarsággal eligazodott volna a mondatfűzések szövevényein (1945 Magyar Nemzet júl. 11. C4808, 1) | A felmérés azt mutatta, hogy a magyar matematikatanárok nagyon objektíven és nagyon megbízhatóan képesek értékelni az érettségi dolgozatokat (2002 Magyar Hírlap CD09)  érettségifelelet fn 3B | [a Kovács Ilona névre keresztelt erdélyi lány] mint Ileana Kovac érettségizik, aki nem tud már egészen hibátlanul magyarul, de még nem beszél jól románul sem: érettségi feleletét – milyen égő jelenet – felrajzolja a táblára (1937 Illés Endre CD10) | [Sára Júlia] oktatásában örömömet leltem, érettségi feleletét is jelesre osztályoztam (1994 Magyar Hírlap máj. 25. C6238, 15).

1b. ’az érettségi vizsgán elért 〈eredmény, osztályzat〉’ ❖ érettségieredmény fn 4B | A mai fiatalság komolyabb, mint volt a hajdani és jóval többet is tud annál. Az élet egész vonalán lehetne ezt bizonyítani, emellett szólnak a többi közt az általános érettségi eredmények is (1932 Budapesti Hírlap jún. 12. C4720, 7) | szakcsoportonként változó, hogy mely két tárgy érettségi eredményeiből számítják ki a felvételi pontokat (2005 Népszabadság máj. 17. C7853, 4)  érettségijegy fn 2B | megkivánják a görögből is az érettségi jegyet (1913 Pesti Hírlap aug. 24. C5661, 47) | az ötös érettségijegy ugyanannyit ér, bármelyik középiskolában érettségizett a diák (1996 Magyar Nemzet jan. 4. C8371, 7)  érettségiosztályzat fn 3A | Megfontolandó, hogy egy-egy tantárgyból különösen képzett diáknál engedjék el a szóbelit [ti. a szóbeli érettségi vizsgát] vagy pedig a középiskolai esztendők jó munkáját számítsák be az érettségi osztályzatába (1963 Népszava márc. 28. C4827, 1) | az országos középiskolai tanulmányi verseny […] országos döntőjében szereplő tanulók – helyezésüktől függetlenül – mentesülnek az adott érettségi tantárgy írásbeli és szóbeli vizsgája alól, és jeles érettségi osztályzatot kapnak (1998 Magyar Nemzet máj. 19. C6508, 11).

2. ’az érettségi vizsgán vmely funkcióban szereplő, azzal megbízott 〈személy v. csoport〉’ ❖ érettségibizottság fn 3A8 | Bánfy László VIII. osztályos tanulónak a tegnap reggeli lapok által kommentált öngyilkosságára nézve alólirottak az érettségi bizottság nevében és megbizásából következő felvilágositás megtételére érzik magokat késztetve (1891 Budapesti Hírlap jún. 16. C4738, 6) | az érettségi bizottság emelvénye előtt ott sorakozik az öt kis asztal, mellette ülnek a nagy eseményre feketébe öltözött, kivasalt, kifésült és a drukktól hevült képű maturanduszok (1932 Budapesti Hírlap jún. 12. C4720, 7) | Jogszabály írja elő: az érettségi bizottságokban a feleltető tanár mellett még legalább három nevelőnek jelen kell lennie (2000 Népszabadság jún. 10. C5833, 1)  érettségibiztos fn 4A | Leövey Sándor közokt. miniszteri tanácsos Bécsbe érkezett, hogy mint érettségi biztos a cs. kir. Theresianum növendékeivel a magyar tárgyakból az érettségi vizsgálatot megtartsa (1895 Fővárosi Lapok C0163, 1932) | – Nézze kislányom, – kell az érettségi biztosoknak akárhányszor mondaniok – gondolkodjon nyugodtan (1934 Budapesti Hírlap jún. 10. C4722, 16) | A tavalyi vizsgára a megyei önkormányzat érettségi biztost rendelt ki, aki több szabálytalanságot észlelt (1999 Népszava máj. 21. C6268, 3)  érettségielnök fn 3C8 | a gyulafehérvári gymnasiumhoz kineveztetett érettségi elnökül Lönhárt Ferencz (1884 Nemzet okt. 9. esti kiadás C0383, 1) | vajon az érettségi elnök csupa humanizmusból nem fogja-e vele a tankönyvnek ép azt a passzusát, részét idéztetni, melyet ő meg se nézett (1912 Pesti Hírlap jún. 23. C5660, 69) | az új követelményrendszer világosabb helyzetet teremt a tanárok, a diákok és az érettségi elnökök számára is (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. ’az érettségi vizsgák befejeztével tartott 〈összejövetel〉’ ❖ érettségibál fn 4A7 | Régebben, sok vidéki városban még ma is, az érettségi bál volt divatban, mely mindenesetre szelidebb és ártatlanabb mulatság a mostani hajmeresztő érettségi bankettnél (1912 Pesti Hírlap jún. 26. C5660, 13) | [Bill Gates] megemlékezett arról is, hogy egy lány, akivel együtt szerepelt az iskolai színjátszó körben, visszautasította meghívását az érettségi bálra (2005 Népszava okt. 28. C7468, 17)  érettségibankett fn 3D1 | micsoda gyönyörüség az átkinlódott nap után hazamenni és levelet írni az öregeknek pénzért [ti. pénzt kérve] az érettségi-bankettre (1896 Fővárosi Lapok márc. 25. C0164, 6) | Imrus az érettségi bankett után nem tartott társaival, kik egy közismert vidám ház felé tolongtak (1926 Babits Mihály 9014128, 364) | Az érettségi bankett a Juno szállóban volt, akkor még a vidék egyik leghíresebb szállodája, én kis tökmag, alig mertem bemenni (2007 Szabad Föld jún. 29. C8393, 10).

érettségi- (előtagként)
1.
érettségi vizsgán szereplő 〈tantárgy〉, ill. arra összeállított 〈tétel, feladat〉
érettségifeladat főnév 3A
A bécsi döntés olyan volt, mint az érettségi feladat. Amikor megláttam a térképet, mingyárt előttem állott a feladatok óriási nehézsége
(1940 Pesti Hírlap dec. 10.)
matematikából már nem a zöld könyvként ismert feladatgyűjteményből választják ki az érettségi feladatokat
(1999 Magyar Hírlap)
érettségitantárgy főnév 2A
[Svédországban] hátrányos az egyetemi oktatásnál az, hogy a történelem az érettségi tantárgyak sorából ki van küszöbölve
(1888 Pesti Hírlap febr. 11.)
[az érettségire készülőknek] nemcsak egy osztály anyagát, hanem az érettségi tantárgyakban a középiskolában tanultakat is föl kell eleveniteniük
(1943 Pesti Hírlap aug. 27.)
A tanuló 2005-től szabadon választhat, hogy az egyes kötelező és választható érettségi tantárgyakból középszinten vagy emelt szinten kíván-e érettségit tenni
(2002 Magyar Hírlap)
érettségitárgy főnév 2A
a kormány nem vette föl a vallást az érettségi tárgyak közé
(1884 Nemzet okt. 8. esti kiadás)
nemcsak az érettségi tárgyakból kapnak „jeles” osztályzatot, hanem „jelesen” végezték a többi tantárgyat is
(1939 Pesti Hírlap jún. 7.)
A történelem mint kötelező érettségitárgy védelmében tiltakoznak az egyetemi és középiskolai tanárok
(1996 Magyar Nemzet jan. 12.)
érettségitétel főnév 4B
az érettségi tételek közt hányan melyik thémát választották
(1890 Pesti Hírlap júl. 23.)
A Toldy Ferenc gimnázium igazgatója 33 diák előtt hirdette ki pontosan reggel 8 órakor az érettségi tételeket
(1950 Magyar Nemzet máj. 23.)
mostanában is még érettségi tétel Kazinczy Ferenc
(2005 Országgyűlési Napló)
1a.
az érettségi vizsgán írt v. előadott, elmondott 〈dolgozat v. felelet〉
érettségidolgozat főnév 3A
[Vukovics Sebő] érettségi dolgozata: „a baloldal elődeiről, kiváló tekintettel az 1825–48-ig terjedő korszakra”, megkoszorúztatott
(1869 Borsszem Jankó albuma)
Az érettségi dolgozatok nagy része helyesirási hibával volt telve és alig akadt vizsgázó, aki biztos érzékkel és tiszta magyarsággal eligazodott volna a mondatfűzések szövevényein
(1945 Magyar Nemzet júl. 11.)
A felmérés azt mutatta, hogy a magyar matematikatanárok nagyon objektíven és nagyon megbízhatóan képesek értékelni az érettségi dolgozatokat
(2002 Magyar Hírlap)
érettségifelelet főnév 3B
[a Kovács Ilona névre keresztelt erdélyi lány] mint Ileana Kovac érettségizik, aki nem tud már egészen hibátlanul magyarul, de még nem beszél jól románul sem: érettségi feleletét – milyen égő jelenet – felrajzolja a táblára
(1937 Illés Endre)
[Sára Júlia] oktatásában örömömet leltem, érettségi feleletét is jelesre osztályoztam
(1994 Magyar Hírlap máj. 25.)
1b.
az érettségi vizsgán elért 〈eredmény, osztályzat〉
érettségieredmény főnév 4B
A mai fiatalság komolyabb, mint volt a hajdani és jóval többet is tud annál. Az élet egész vonalán lehetne ezt bizonyítani, emellett szólnak a többi közt az általános érettségi eredmények is
(1932 Budapesti Hírlap jún. 12.)
szakcsoportonként változó, hogy mely két tárgy érettségi eredményeiből számítják ki a felvételi pontokat
(2005 Népszabadság máj. 17.)
érettségijegy főnév 2B
megkivánják a görögből is az érettségi jegyet
(1913 Pesti Hírlap aug. 24.)
az ötös érettségijegy ugyanannyit ér, bármelyik középiskolában érettségizett a diák
(1996 Magyar Nemzet jan. 4.)
érettségiosztályzat főnév 3A
Megfontolandó, hogy egy-egy tantárgyból különösen képzett diáknál engedjék el a szóbelit [ti. a szóbeli érettségi vizsgát] vagy pedig a középiskolai esztendők jó munkáját számítsák be az érettségi osztályzatába
(1963 Népszava márc. 28.)
az országos középiskolai tanulmányi verseny […] országos döntőjében szereplő tanulók – helyezésüktől függetlenül – mentesülnek az adott érettségi tantárgy írásbeli és szóbeli vizsgája alól, és jeles érettségi osztályzatot kapnak
(1998 Magyar Nemzet máj. 19.)
2.
az érettségi vizsgán vmely funkcióban szereplő, azzal megbízott 〈személy v. csoport〉
érettségibizottság főnév 3A8
Bánfy László VIII. osztályos tanulónak a tegnap reggeli lapok által kommentált öngyilkosságára nézve alólirottak az érettségi bizottság nevében és megbizásából következő felvilágositás megtételére érzik magokat késztetve
(1891 Budapesti Hírlap jún. 16.)
az érettségi bizottság emelvénye előtt ott sorakozik az öt kis asztal, mellette ülnek a nagy eseményre feketébe öltözött, kivasalt, kifésült és a drukktól hevült képű maturanduszok
(1932 Budapesti Hírlap jún. 12.)
Jogszabály írja elő: az érettségi bizottságokban a feleltető tanár mellett még legalább három nevelőnek jelen kell lennie
(2000 Népszabadság jún. 10.)
érettségibiztos főnév 4A
Leövey Sándor közokt.közoktatásügyi miniszteri tanácsos Bécsbe érkezett, hogy mint érettségi biztos a cs. kir.császári és királyi Theresianum növendékeivel a magyar tárgyakból az érettségi vizsgálatot megtartsa
(1895 Fővárosi Lapok)
– Nézze kislányom, – kell az érettségi biztosoknak akárhányszor mondaniok – gondolkodjon nyugodtan
(1934 Budapesti Hírlap jún. 10.)
A tavalyi vizsgára a megyei önkormányzat érettségi biztost rendelt ki, aki több szabálytalanságot észlelt
(1999 Népszava máj. 21.)
érettségielnök főnév 3C8
a gyulafehérvári gymnasiumhoz kineveztetett érettségi elnökül Lönhárt Ferencz
(1884 Nemzet okt. 9. esti kiadás)
vajon az érettségi elnök csupa humanizmusból nem fogja-e vele a tankönyvnek ép azt a passzusát, részét idéztetni, melyet ő meg se nézett
(1912 Pesti Hírlap jún. 23.)
az új követelményrendszer világosabb helyzetet teremt a tanárok, a diákok és az érettségi elnökök számára is
(2001 Magyar Hírlap)
3.
az érettségi vizsgák befejeztével tartott 〈összejövetel〉
érettségibál főnév 4A7
Régebben, sok vidéki városban még ma is, az érettségi bál volt divatban, mely mindenesetre szelidebb és ártatlanabb mulatság a mostani hajmeresztő érettségi bankettnél
(1912 Pesti Hírlap jún. 26.)
[Bill Gates] megemlékezett arról is, hogy egy lány, akivel együtt szerepelt az iskolai színjátszó körben, visszautasította meghívását az érettségi bálra
(2005 Népszava okt. 28.)
érettségibankett főnév 3D1
micsoda gyönyörüség az átkinlódott nap után hazamenni és levelet írni az öregeknek pénzért [ti. pénzt kérve] az érettségi-bankettre
(1896 Fővárosi Lapok márc. 25.)
Imrus az érettségi bankett után nem tartott társaival, kik egy közismert vidám ház felé tolongtak
(1926 Babits Mihály)
Az érettségi bankett a Juno szállóban volt, akkor még a vidék egyik leghíresebb szállodája, én kis tökmag, alig mertem bemenni
(2007 Szabad Föld jún. 29.)

Beállítások