érettségibizonyítvány fn 4A

’az érettségi vizsga sikeres letételét tanúsító, az azon megszerzett osztályzatokat, régen a tanuló más tárgyakból elért teljesítményét is tartalmazó hivatalos irat, ill. az abban rögzített eredmény’ ❖ Jövendőben az érettségi bizonyítvány előmutatása egyetemeknél és nyilvános akademiáknáli ösztöndíjak szorgalmazása, egyetemi tanulmányoknak föltételező állodalmi vizsgálatokra jelenkezések és állodalmi szolgálatbai első alkalmazás szorgolásai[= létrehozása] körül is okvetlenül megkivántatik (1851 Pesti Napló júl. 25. C8633, 2) | [Ferdinandy Béla] a gymnasiumi érettségi bizonyítványt is megszerezvén, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte (1894 Magyar írók élete CD27) | [Ágoston Ernőnek] a szabadkézi rajzban jelese volt, a többi nem volt érdekes. Még a magaviselete is csak „szabályszerű” volt, miként erről az 1910. június 15-én kelt érettségi bizonyítvány tanúskodik (1958 Berecz Dezső CD52) | érettségi bizonyítványhoz kötött munkaköröket betölthessenek (1965 Magyar Nemzet aug. 23. C4802, 6) | a kitűnő és jeles érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók a jövőben mentesülnek a felvételi vizsga alól (1993 Országgyűlési Napló CD62).

érettségibizonyítvány főnév 4A
az érettségi vizsga sikeres letételét tanúsító, az azon megszerzett osztályzatokat, régen a tanuló más tárgyakból elért teljesítményét is tartalmazó hivatalos irat, ill. az abban rögzített eredmény
Jövendőben az érettségi bizonyítvány előmutatása egyetemeknél és nyilvános akademiáknáli ösztöndíjak szorgalmazása, egyetemi tanulmányoknak föltételező állodalmi vizsgálatokra jelenkezések és állodalmi szolgálatbai első alkalmazás szorgolásai[= létrehozása] körül is okvetlenül megkivántatik
(1851 Pesti Napló júl. 25.)
[Ferdinandy Béla] a gymnasiumi érettségi bizonyítványt is megszerezvén, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte
(1894 Magyar írók élete)
[Ágoston Ernőnek] a szabadkézi rajzban jelese volt, a többi nem volt érdekes. Még a magaviselete is csak „szabályszerű” volt, miként erről az 1910. június 15-én kelt érettségi bizonyítvány tanúskodik
(1958 Berecz Dezső)
érettségi bizonyítványhoz kötött munkaköröket betölthessenek
(1965 Magyar Nemzet aug. 23.)
a kitűnő és jeles érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók a jövőben mentesülnek a felvételi vizsga alól
(1993 Országgyűlési Napló)

Beállítások