érez ige 4b

1. ts (tárgy n. is) ’〈ingert (kiváltó dolgot, jelenséget) ember v. állat (teste, tagja), v. testrészében, testén vki, vmi〉 érzékszerv révén észlel, érzékel, ill. 〈érzékszerv(ével vki, vmi)〉 felfog vmit’ ❖ ſzájában keſerüſéget érez, majd mint ha rothadtt ſajtnak, majd tyúkmonynak, majd büdös húſnak izét (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 79) | Ha pedig már érzeni kezd a’ meg-fagyott tag, akkor lehet oſztán égett, vagy kánforos borral, de hidegen, moſogatni (1789 Mindenes Gyűjtemény 7457033, 311) | A mit azonban szemünk fényűl érez, azok rezgések, melyek a fülünkbe hangokúl ható rezgésektől csak gyorsaságuk rendkivüli nagysága által különböznek (1873 Természettudományi Közlöny C7897, 324) | [mivel minden madárnak] van aestetikai értéke, csakis a föltétlenül ártalmasakat tizedeljük, de emberségesen, ne kínozva, mert a madár is érez (1898 Chernel István CD34) | [Az anya] magzatát július 6-án érezte először mozogni (1928 Orvosi Hetilap C8178, 302) | Érzékeny orrával bódító kölniillatot érzett, s egyenesen felbőszítette a lehetőség, hogy egyetlen mozdulat kellene csupán, s érezné az asszony testét (1990 Szabad Föld márc. 6. C8376, 12) | A gyorsulás irányában ülve a padlóhoz rögzített ülésen, a hátunkon érezzük a nyomást (2003 Gergely Árpád László ford.–Greene² 3118001, 64).

1a. ’vmilyennek érzékel, érzéki benyomás révén vmilyennek tart vmit vki’ ❖ ha a’ két kezedet a’ mint már mondottam, minek utánna egygyiket a’ kebeledbenn, a’ máſikat hóbann tartottad, ugyan azon édénybenn lév vizbe botsátod, egygyikkel a’ vizet melegnek, a’ másikkal hidegnek érzed (1791 Jeney György 7157003, 153) | a’ beteg vagy semmi ízét nem érzi az ételeknek, vagy mindent émelygsnek, sósnak, kesernek, édesnek, savanyúnak, ’stb. érez (1835 Tudományos Gyűjtemény C7271, 74) | Szalon kabátját eleinte bőnek érezte, majd szűknek és visszavágyakozott a régi egész szürkébe (1923 Kosztolányi Dezső CD10) | az erős fényt már vakítónak, kápráztatónak érezzük (1938 Természettudományi Közlöny C7963, 573) | Bizonyos pszichés betegségek, lelki állapotok [...] megváltoztatják idegrendszerünk működését, s így fájdalmasnak érzünk olyan ingereket, amelyek máskor figyelmünket föl sem keltenék (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈ember, ritk. állat (vmely) test(rész)ében vmilyen testi érzetet, jelenséget〉 tapasztal, ill. 〈vmely testi állapotot〉 érzékel magán vki’ ❖ Némelyek belſ réſzeknek egyik helyén meg-rgztt fájdalmat érzenek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 252) | [a törökfürdő használata után] leirhatlan könnyűséget ’s új ert érez az ember egész testében (1829 Zádor György C6482, 123) | [Margit kisasszony pirulása] rám is elragadt, mert éreztem, hogy arczom és homlokom ég (1859 Pesti Napló ápr. 5. C8641, [2]) | A borókaillat mámorossá tett, nem éreztem sem éhséget, sem fáradságot (1882–1884 Mikszáth Kálmán CD04) | az orrban érzett viszketés pedig a betegeket [ti. a beteg szarvasmarhákat] erős kifúvásra készteti és ugyanabból az okból fejöket ide-oda mozgatják (1896 PallasLex. CD02) | Ma pláne őrületes módon érzem a reumát. Biztos, hogy néhány órán belül alapos időváltozás áll be (1905 Pesti Hírlap jún. 4. C5653, 15) | Mikor az ajtóhoz értem, szívemet a torkomban éreztem dobogni, most mindjárt ott fogok állni az Anyám és testvéreim előtt (1931 Kassák Lajos 9314010, 12) | – Nem vagy beteg, Lethu? – Bizony érzem koromat. Fáradt csontjaim húznak a föld felé… (1937 Egri Viktor 9119001, 55) | a fekete nyakkendő, amit anya az apáéból vágott le, úgy megszorult a nyakam körül, hogy egyszer-kétszer úgy éreztem, egyáltalán nem is kapok levegőt (2005 Dragomán György 3090004, 278).

1c. ’〈önmagát v. vmely testrészét〉 vhogyan v. vmilyen állapotúnak érzékeli vki, arról vmilyen érzéki benyomása van’ ❖ mihelyt valaki roſzſzúl érzi magát, azonnal hús leveſekkel, tyukmonynal terhelik a’ gyomrát, meg tiltják a’ kerti veteményeket és gymltſket, mellyek ſokkal haſznoſabbak vólnának (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 52) | a beteg panaszkodik, hogy „fejét egy kovácsműhelyhez hasonlónak érzi az erős lüktetés és zúgás miatt.” (1876 Orvosi Hetilap C8126, 818) | [Ébredéskor] szörnyű fáradtnak és éhesnek éreztem magamat, de nem voltam képes szemeimet újra behunyni (1900 Vasárnapi Újság C7414, 526) | frissnek, erősnek érezte izmait (1926 Bohuniczky Szefi CD10) | kora ellenére jó erőben érzi magát (1996 Magyar Hírlap CD09) | olyan nehéznek érzem a testem, mintha ólomból volna (2008 Szilánkokra hullva 3333001, 7).

1d. (rendsz. tagadó szerkezetben) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek vmely testrészében, kül. végtagban működik az érzékelés〉’ ❖ A’ Ballont szélnek botsátották [...]: a’ levegői hajósok pedig sem kezeket sem lábokat nem érezvén a’ hideg miatt, Istriában a’ Polai kikötőbe szállottak ki (1821 Hasznos Mulatságok C0184, 361) | Nem csak bénult karja csüngött mozdulatlan alá, hanem egyik lábát is csak vonta maga után s panaszkodott, hogy azt a lábát alig érzi, mikor lép (1886 Fővárosi Lapok C8102, 759) | – Ha itt ér az éjszaka, holnapra szép hóbabákká leszünk, – vacogta Madgie – én az orromat nem érzem már és a kezemet se (1926 Budapesti Hírlap dec. 25. C4714, 46) | [Félelmében] a csipeszt szorító keze megdermedt, nem érezte az ujjait (1970 Népszava júl. 26. C4834, [8]) | Ha a sérült végtag és annak elszakadt idege [...] meggyógyul, a balesetet szenvedett újra érezheti, mozgathatja a kezét vagy a lábát (1999 Népszabadság márc. 8. C6989, 9).

1e. ’〈annak kif-ére, hogy testrész(ében vki) vmely megterhelés, külső körülmény stb. hatását fájdalomban v. fáradtságként érzékeli〉’ ❖ Tudja a’ Patvar hol jár az az öreg, meg-jártam már az egéſz vároſt utánna, úgy hogy a’ lábaimat-ís alig érzém (1790 Fejér György 7104002, 50) | mikor én egyszer feldőltem, pedig a Mravucsán tartotta a lovak gyeplőjét, egy hegyszakadékba gurultunk, éppen két oldalbordám tört be, mégis itt vagyok, de a vesémet, biz isten, azóta is mindig érzem (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 204) | olyan régen vágyik egy pár fínom cipőre, amelyben nem érzi a bütykeit (1935 Szép Ernő 9665045, 172) | Jó meleg ruha kell neki [ti. a gyereknek], mert még érzik a kis izületei a múlt telet, amikor nem volt tüzelőnk (1948 Szabad Nép jan. 8. C4871, 5) | A harmadik napot kezdem el a szőlőkötözéssel. Már sem a karomat, sem a vállamat, sem a hátamat nem érzem (1990 Népszava ápr. 10. C7455, 7) | néha fürödni mentél mert kezdted érezni az ízületedet (2008 Népszabadság okt. 11. C7856, melléklet 10).

1f. ’〈annak kif-ére, hogy vmely időjárási, természeti jelenséget, változást ember, állat v. testrész (kellemetlen, fájdalmas) tünetek, érzetek által érzékel, ill. vmely krónikus betegség időjárás-változás esetén akut tünetet mutat〉’ ❖ a’ fecskék, pacsirták száraz időt érezvén a’ felsőbb levegői rétegekbe emelkednek, hova ekkor eledelük is, a’ bogarak, képesek eljutni (1839 Társalkodó C7976, 147) | Te, Karcsi, te, nem érzel valami időváltozást? Nekem mintha bizseregne a bal vállam... (1904 Krúdy Gyula CD54) | A reumám érzi az ősz közeledtét... (1926 Budapesti Hírlap szept. 17. C4714, 16) | Szinte minden családban van valaki, aki az ízületeiben, csontjaiban érzi, és „élő barométerként” jelzi a közelgő időváltozást (1962 Népszava jan. 21. C4826, 5) | „Megint hideg lesz, érzi a derekam” – kezdi a nagymama (1971 Népszava nov. 28. C7436, 7) | A kutyák viszont már jó előre érezték a közelgő földmozgást, mert egész nap vonyítottak (1995 Magyar Hírlap CD09) | – Eső lesz holnap – jelezte Tömzsi. – Érzem a tyúkszememen (2000 Szabad Föld szept. 26. C8386, 14).

1g. ’〈műszer〉 működése során érzékel, ill. 〈műszerrel vki〉 észlel, érzékel vmit’ ❖ a concrementumot [= húgykövet] a műszerrel úgy érezze a sebész, hogy ennek mozgatásával minimumra reducáljuk azon bántalmat, melyet ez a hólyagnak okoz (1883 Orvosi Hetilap C8133, 1111) | A [koponya]műtét szükségességéről Hahn azt mondja, hogy ő csakis magas láz esetén operál vagy akkor, ha a [puska]golyót szondával érezni lehet (1906 Orvosi Hetilap C8156, 829) | A Budapesti Földrengési Obszervatórium készülékei az esztergomi földengést április 26-án, 17 óra 55 és fél perckor érezték (1934 Budapesti Hírlap ápr. 28. C4722, 9) | A jelenlegi gyakorlat műszerei érzik ennek [ti. az 1000 gal értéknek] százmilliomod résznyi változását (1980 Meskó Attila C8600, 744).

2. ts ’〈érzelmet, élményt〉 belsőleg átél, tapasztal vki’ ❖ [a grófné] jelentette-is a’ Hertzegnek, hogy nem tudná, mi okból, de rettenetes gyötrelmeket érezne ſzivében, hogy moſtanság töle meg-kell néki válni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 179) | olly csendet és békét érzett egész valójában, minőt még soha (1840 Peregriny Elek 8360003, 71) | végső elkeseredésében elég bátorságot érez magában az erdőből haza térni (1849 Honvéd 8638001, 97) | Asszíria királynője olthatlan szerelmet érzett Araeus iránt, melyet az visszautasított (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Szeretem a szegény kicsi falumat […]. Nem is éreztem még, hogy kivágyakozom belőle (1906 e. Thury Zoltán 8479016, 41) | [Clyde] most, hogy Roberta panaszos levelét olvasta, ugyanazt a bűnbánatot és szánalmat érezte mint hajdanában (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480005, 18) | Amikor felfedeztem az aszkorbinsavat (C-vitamint), büszkeséget éreztem (1983 Szabó T. E. Attila ford.–Szent-Györgyi 9661003, 260) | Azon zavaros érzések közül, amelyek e hír hallatán elfogtak, azt hiszem, a tulajdon ostobaságom felett érzett szégyen volt a legerősebb (2002 Rakovszky Zsuzsa 3271001, 143).

2a. tn (tárgyragos határozóval is) ’〈annak kif-ére, hogy vki (szíve, lelke stb.) vmilyen érzelmi állapotban van, azt vmilyen érzelem áthatja (vki, vmi iránt)〉’ ❖ Ágis ſzólj-ki hozzám az halottak kzzl; Míg ſzívem érezhet, ’s egéſzlen meg-nem hl (1772 Bessenyei György¹ C1076, 116) | Ah! mennyit kel egy anyának érezni, mennyit gondolni és tapasztalni, mennyi könyveket húllatni (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax 7044020, 8) | áldozat áldozatra hevít, s vajmi sok már elhidegült kebel melegen érez ismét a körül, mi nemzetünk létében egy olly szép virágot füzne (1835 Széchenyi István CD1501) | nem érez senki, semmi iránt, csak földet akar bírni (1872 Jókai Mór CD18) | a férfi, ha mélyebben érez, százszorosan siratja és sirathatja bukását (1914 Oláh Gábor 9487063, 127) | Az ember elaljasul, szinte állattá válik, már nem érez, már nem képes érezni (1999 Új Könyvek CD29).

2b. tn ’érzelmileg azonosul vkivel, vkinek az érzelmeiben osztozik vki’ ❖ Nézem az embereket, néznek ők is engem, de velem nem érzenek, ’s annak, ki érzene, nem szabad sejteni, mi lakik e’ kebelben (1833 Szemlélő 8664001, 6) | a néppel nem érző monoklis néppártot (1894 Gárdonyi Géza 9173033, 112) | Ó, nagyon köszönöm, kedves Crump úr, tudtam, hogy velünk érez a gyászunkban (1932 Nyugat ford. CD10) | Természetesen együtt éreztek Balázs úrral, ám féltek a kutyáktól, s ha lélekben vele éreztek is, mégiscsak úgy gondolták, el kellett követnie a hentesnek a múltban valami gazemberséget, ha már a város összes kutyája így megharagudott rá (1985 Grendel Lajos 1060003, 314).

2c. tn (módhatározóval) ’〈annak kif-ére, hogy bizonyos természetű v. bizonyos jellegre utaló beállítottsága van vkinek〉’ ❖ De, édes barátom, a’ ki illy szépen érzesz, hogyan juthatsz te arra, hogy másfelől kevesbb nemes érzést tégy fel? (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 285) | Az egyháznak, fennállása egyik legválságosabb momentumában, nem volt igazán vallásosan érző feje, vezére (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Nem szokásom a levéltitkot megsérteni, de egy levelet, amit a sógornője írt ennek a személynek, mégis felbontottam, mert végre is tudnom kell, ki és mi az, hogyan érez irántunk (1938 Nagy Lajos CD10) | rettenetes lehet Koszovóban szolgálni magyarul beszélő, magyarul érző emberek számára a jugoszláv hadseregben, a szerb hadseregben (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2d. ts (/ritk) ’〈annak kif-ére, hogy érzelmileg átadja magát vminek, átérez vmit vki〉’ ❖ Melly ſzörnyü eset légyen ez minékünk, külömben-is, kik ö Hertzegségében egy igaz, jó, ſzeléd, kegyes Urunkat, és ſzerentsés bölts Vezérlönket esmértük, de annyival-is inkább, ha meg-gondoljuk, hogy Hertzegségednek kedves édes Attya véletlen halálozása leg-ſzörnyebb, és bé-hatóbb érzékenységgel fog ſzivére ſzálni, valóban nagyobb mértékben érezzük mint ſem ki-magyarázhaſſuk (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 238) | Midőn játszott, annyira érezte szerepét, hogy néha önfeledt lön (1863 Vasárnapi Újság C7377, 378) | ...Istenem! asszony lehetne... anya lehetne... derék, becsületes férfi védelmezné... erős, szerelmes, fiatal férfi... ...milyen nyugalom! – a szive is lassabban vert oly mélyen érezte a drága szót: nyugalom! (1923 Török Sophie CD10) | [Frédéric Joliot-Curie] szerette a zenében a nagy klasszikusokat: Bachot, Mozartot, Beethovent, modern zenére azonban már nemigen jutott ideje. Nem annyira értette, inkább csak érezte a zenét – saját bevallása szerint (2001 Természet Világa CD50).

3. ts ’〈annak kif-ére, hogy vmely jelenséget, hangulatot, helyzetet stb. (érzelmileg) felfog, észlel vki, ill. vminek a tudatában van, vmivel tisztában van vki〉’ ❖ [a sarlatán doktorok] érezvén magok tudatlanſágát ’s félvén hogy azon a’ nép meg-ne botránkozon ’s tlök el-ne idegenedjen, azt hirdetik magok fell, […] hogy az  ravaſz tudományok terméſzet rendin kivül való ajándékokból ſzármazik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 577) | ingva ugyan, de oda járult hozzá, ’s midőn az agg szemeit magán érezte, ismét bátor lön, arcza pirosan ragyoga (1839 Vajda Péter 8504010, 5) | [A nép] érezi elnyomott helyzetét, szolgai állapotát, s kifogy a türelemből (1849 e. Vasvári Pál 8515011, 230) | komoly, erényeikre büszke s állásukat jól érző hölgyek (1853 Jókai Mór 8209015, 100) | Még iszen feljött néhányszor a klubba, de csak úgy az oldalbejáráson suhant be és ott is azt vélte érezni, hogy hidegebbek iránta régi barátjai (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | ünnepélyességet érzek a mozdulataikban (1939 Radnóti Miklós 9543003, 40) | haragudott a beavatkozókra, mert a lelke mélyén érezte, hogy igazuk van (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485065, 203) | bár a kisfiú nem engedte, hogy segítsenek neki, ugyanakkor egyre inkább azt érezte, hogy magára hagyják a problémájával (2009 Szendi Gábor 3299002, 172).

3a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely jelenségről, helyzetről, önmaga lelkiállapotáról stb. vmilyen (érzelmi) benyomása van vkinek, azt vmilyennek észleli, érzékeli vki〉’ ❖ Oh! melly rettentnek érzem gyalázatom’! (1789 Göböl Gáspár ford.–Durand 7121003, 69) | Ernő szivét csordultnak érzi. Egyszerre sok, sok az öröm (1877 Vajda János 8503063, 241) | Ferenc ma túlságosan jó hangulatban volt, épp csak az imént jött ki a kápolnából a gyóntató atyától, lelkét frissnek és szelídnek érezte (1903 Mikszáth Kálmán CD04) | értem, ha az oly felsőbbrendű szellem, mint Robert, fojtónak érezte ezt a légkört (1929 Gyergyai Albert ford.–Gide CD10) | egy jugoszláv befektetőcsoport megvette a klub 51 százalékát, s attól kezdve Ebedli úgy érezte, hogy átnéznek rajta (1999 Magyar Hírlap CD09) | valamilyen másik illatra emlékeztette, s ezért érezte ismerősnek, de immár nem tudta volna visszaidézni e másikat (2005 Nádas Péter 3241002, 19).

3b. érzi magát ’〈állat v. növény(i rész) vmely helyen, közegben〉 vmilyen állapotban létezik v. tud létezni’ ❖ A’ juhok jól érzik magokat a’ száraz természetű pusztákon, és legelőkön is, a’ mint közönségesen lehet tapasztalni (1819 e. Nagyváthy János 8328015, 148) | [a Brazíliából származó karácsonyi kaktusznak] epifita életmódhoz szokott gyökere nem érzi jól magát a cserépföldben (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Az ilyen lakóhely-specialistákkal szemben vannak [csiga]fajok, melyek a legkülönbözőbb természetű helyeken otthonosan érzik magukat (1943 Soós Lajos CD25) | [A kivi] az erősebben meszes, lúgos kémhatású talajokban rosszul érzi magát, sínylődik (1994 Szabad Föld febr. 15. C8380, 14) | A fejtetűk remekül érezték magukat a gyapjúból, emberi hajból készült hosszú parókákban (2004 Természet Világa CD50).

3c. ’〈vmely történés, körülmény stb. következményét, hatását〉 tapasztalja, megérzi vki, vmi’ ❖ Mitſoda orvoſſágokkal élt eddig? Mitſoda haſznát vagy kárát érzette azoknak? (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 602) | a vasut jótékony hatását érezni fogná az Eger, Gyöngyös, Hatvan, Gödöllő tájéki már is virágzó vidék (1847 Hetilap CD61) | A kibocsátási árfolyamon át érzett hátrányokon vagy előnyökön kívül az állam bizonyos mértékben mint spekuláns is ki van téve a kurzusváltozások következményeinek (1912 Móricz Miklós CD10) | Származásának következményeit már gyermekkorában érezte, s megszenvedte az antiszemitizmus minden későbbi hullámát (1990 Pomogáts Béla CD53) | a sztrájk folytatása olyan gazdasági válságot eredményez, amellyel a munkástanácsok képtelenek lesznek megbirkózni, miközben a válság súlyát elsősorban a dolgozók fogják érezni (2010 Szakolczai Attila 3290002, 109).

3d. ’〈vmely késztetést, kedvet stb.〉 tapasztal magában vki’ ❖ máſokban abból [származik a helytelen cselekedet], hogy azokat a’ jó mozdúláſokat nem érzik magokban, mellyeket néha napján érzettenek vala (1790 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252009, 303) | hálátlan nemzetért nem sok ember érez ösztönt magát feláldozni a vészek idején (1872 Kossuth Lajos CD32) | [Schwab Keresztély] semmi hajlandóságot nem érzett a katonai pálya iránt, hanem az orvosi tudományokat ápolta (1908 Magyar írók élete CD27) | sem ideje nem volt a könyvében felsorolt munkák elolvasására, sem hivatottságot nem érzett a kritikára (1931 Pintér Jenő CD44) | A szakemberek szerint az frigid, aki nem érez nemi vágyat (libidót), és aki nem jut el a kielégülésig (orgazmusig) (1982 Lux Elvira 1099004, 226) | az íráshoz kedvet érző emberre (1987–1988 Hubert Ildikó 2019004, 620).

3e. érzi magát ’〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek saját (lelki)állapotáról, vmely helyzetéről közvetlen (érzelmi) benyomása van, ill. vmi(lyen)nek azonosítja magát vki〉’ ❖ Mihelyt ſzabadon érzette magát az Aſzſzony, ki ſzökött a’ ſzekérböl (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 53) | minél inkább törekszel férjedet, gyermekeidet és embertársaid’ boldogítani, annál boldogabbnak érzended magadat (1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.–Klobusiczky 8232033, 274) | Anyának érzem, oh Ádám, magam (1863 Madách Imre C2953, 242) | Mikor a Deák-párt sötét múltját néha-néha fel szokták emlegetni, azok, akik találva érzik magukat, ma azzal védekeznek, hogy a balközép magatartása az oka baklövéseik legnagyobb részének (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | talán pongyolája nem kacérságot s ingerlő célzatot jelent: hanem igazán azt, amit pongyolának jelenteni kell; hogy otthon van s otthon és egyedül érzi magát és jól érzi magát igy (1914 Karinthy Frigyes 9309012, 36) | A nyúl rendesen csak akkor ad hangot, ha veszélyben érzi magát (1929 Az állatok világa ford. CD46) | az EBRD bizonytalan helyzetben érezte magát szakmai tulajdonos nélkül (1996 Figyelő CD2601) | magyarul alig beszélő, de magát magyarnak érző csángó (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3f. ’vminek v. vmilyennek vél, tart vmit, vkit, ill. vhogyan gondol vmit vki’ ❖ Szintén úgy érzem magam-is veled együtt, hogy ſokkal kedveſebb ſzeretni az Iſtent mint rettegni tölle (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 232) | Ha a’ horvát követek hozzájok méltónak érzik, ha meg tudják egyeztetni a’ fejedelem iránti tisztelettel is, ki magát magyarnak vallja, ám folytassák nevetséges daczolásukat (1844 Pesti Hírlap CD61) | még kevésbé érzi magát alkalmasnak arra, hogy a gargóvári nemzetőrök zászlóalját vezesse, mert sohasem volt katona, mert beteges (1880 Jókai Mór CD18) | [Kempis Tamást] nem is himnuszaiért érezzük nagy költőnek, hanem a Krisztus Követéséről írt prózai könyvért (1934 Babits Mihály 9014132, 206) | 30 éves koromra már számítástechnikai tanácsadó voltam, amit nyugdíjas állásnak éreztem, és az volt az elképzelésem, hogy ez a beosztásom örökké tart (1995 Természet Világa CD50) | [A fia] levéltárosnak készült. Erre ő beszélte rá, úgy érezte, hogy inkább való neki a kutatómunka, mint a gyerekekkel való vesződés (2009 Méhes Károly² 3153009, 770).

4. ts ’〈annak kif-ére, hogy vkinek van érzéke vmihez, jól tud azzal bánni, tudja alkalmazni, ill. fel tudja azt ismerni〉’ ❖ mikor kell büntetni, és mikor kell megkegyelmezni? Ez olly dolog, hogy ezt inkább csak érezni lehet, míntsem rendszabás szerint kifejezni (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320002, 148) | Bercsényi remekül játszott és beszélt, szerepének francia karakterét ő érezte legjobban (1899 Budapesti Hírlap dec. 2. C4746, 3) | Bartók érzi a népdal lelkét, a monotóniáját, a miliőt, amelyből keletkezett (1910 Csáth Géza CD10) | Biztató volt Dömötör játéka. Már „érzi” a labdát, tudja, hogy mit kell vele csinálnia (1957 Népsport aug. 29. C8028, 5) | Ha valaki nem érzi azt, hogy hol a határ, akkor meg kell vonni tőle a szót, akárki is legyen a felszólaló (1995 Természet Világa CD50) | Parti Nagy prózájában nem a dilettánst, hanem a profit ünnepeljük, aki olyannyira érti és érzi a magyar nyelvet, hogy nem csak használni, hanem parodizálni is tudja annak rontott változatait (2007 Bedecs László 3247003, 212).

5. ts ’〈annak kif-ére, hogy vki maga mellett v. magáénak tudhat vkit, vmit〉’ ❖ midőn már [a festő] 30 forintot érzett zsebében, engede rég zaklató honvágyának, s három év óta nem látott anyja látogatására indult (1846 Pesti Divatlap C5839, 1031) | [Spartacus,] a természet fia nem tudja tűrni rabságát, a thrák erdők barbárja nem tud lélegzetet venni a római falak között. A erő jogát a magáénak érzi és kitör (1886 Fővárosi Lapok C8102, 574) | hisz a nőknek nem kell más, mint az, hogy férfit érezzenek az oldalukon (1912 Krúdy Gyula C2841, 151) | Debrecenben, ahol Táncsics már nem érezhette maga mögött a pesti néptömegek támogatását, a kormány betiltotta újságját (1965 Fenyő István CD53) | A fiatalasszonynak sokat jelent, hogy ápolónő édesanyja folyamatosan mellette tartózkodik, s állandó támaszként érezheti maga mellett anyján kívül férjét és édesapját is (1995 Magyar Hírlap CD09).

6. ts ’bizonyos (elő)jelekből következtetve v. ösztönösen ráérezve felismer, ill. (előre) sejt, gyanít vmit vki’ ❖ Én érezvén ellenkezöimtöl kéſzített keleptzémet, hogy azt meg-elözném, öſzve ſzedvén minden javaimat, nehány meg-hitt rab emberekkel Konſtántzinápoly helyett Velentzébe forditám bús vitorlámat (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 412) | a’ rosſz társok-is ahoz ragadnak, a’ kinél pénzt éreznek (1807 Hazai Tudósítások C0189, 87) | e világrengés a kolostorok falai közt is érezhető volt. Valami volt a levegőben… (1875 Jókai Mór CD18) | [Don Carlos] érezte, hogy utolsó órája közeleg, magához hivatta a gyóntató atyját (1893 PallasLex. CD02) | Ideje se volt, hogy külsőleg rendbe szedje magát, [...] pedig szeretett volna készülni erre a találkozásra, amelyről érezte, hogy egyike lesz élete nagy találkozásainak (1931 Sárközi György 9587011, 234) | a közönség már gólt érez, de a lövés mellé megy (1937 Nemzeti Sport máj. 28. C6621, 5) | amikor hajnali háromnegyed ötkor felhívtak, a telefoncsengésből éreztem, hogy vagy valami baleset, vagy Stockholm... (1995 Természet Világa CD50) | [a sikeres gazdagok] zsigerből érzik, mi lesz holnap a pálya, rákészülnek és nyernek (1999 Népszabadság júl. 24. C6989, [19]).

Ö: át~, bele~, fel~, ki~, meg~, rá~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

érez ige 4b
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈ingert (kiváltó dolgot, jelenséget) ember v. állat (teste, tagja), v. testrészében, testén vki, vmi〉 érzékszerv révén észlel, érzékel, ill. 〈érzékszerv(ével vki, vmi) felfog vmit
ſzájában keſerüſéget érez, majd mint ha rothadtt ſajtnak, majd tyúkmonynak, majd büdös húſnak izét
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ha pedig már érzeni kezd a’ meg-fagyott tag, akkor lehet oſztán égett, vagy kánforos borral, de hidegen, moſogatni
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
A mit azonban szemünk fényűl érez, azok rezgések, melyek a fülünkbe hangokúl ható rezgésektől csak gyorsaságuk rendkivüli nagysága által különböznek
(1873 Természettudományi Közlöny)
[mivel minden madárnak] van aestetikai értéke, csakis a föltétlenül ártalmasakat tizedeljük, de emberségesen, ne kínozva, mert a madár is érez
(1898 Chernel István)
[Az anya] magzatát július 6-án érezte először mozogni
(1928 Orvosi Hetilap)
Érzékeny orrával bódító kölniillatot érzett, s egyenesen felbőszítette a lehetőség, hogy egyetlen mozdulat kellene csupán, s érezné az asszony testét
(1990 Szabad Föld márc. 6.)
A gyorsulás irányában ülve a padlóhoz rögzített ülésen, a hátunkon érezzük a nyomást
(2003 Gergely Árpád László ford.Greene²)
1a.
vmilyennek érzékel, érzéki benyomás révén vmilyennek tart vmit vki
ha a’ két kezedet a’ mint már mondottam, minek utánna egygyiket a’ kebeledbenn, a’ máſikat hóbann tartottad, ugyan azon édénybenn lév vizbe botsátod, egygyikkel a’ vizet melegnek, a’ másikkal hidegnek érzed
(1791 Jeney György)
a’ beteg vagy semmi ízét nem érzi az ételeknek, vagy mindent émelygsnek, sósnak, kesernek, édesnek, savanyúnak, ’stb.s a többi érez
(1835 Tudományos Gyűjtemény)
Szalon kabátját eleinte bőnek érezte, majd szűknek és visszavágyakozott a régi egész szürkébe
(1923 Kosztolányi Dezső)
az erős fényt már vakítónak, kápráztatónak érezzük
(1938 Természettudományi Közlöny)
Bizonyos pszichés betegségek, lelki állapotok [...] megváltoztatják idegrendszerünk működését, s így fájdalmasnak érzünk olyan ingereket, amelyek máskor figyelmünket föl sem keltenék
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
〈ember, ritk. állat (vmely) test(rész)ében vmilyen testi érzetet, jelenséget〉 tapasztal, ill. 〈vmely testi állapotot〉 érzékel magán vki
Némelyek belſ réſzeknek egyik helyén meg-rgztt fájdalmat érzenek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a törökfürdő használata után] leirhatlan könnyűséget ’s új ert érez az ember egész testében
(1829 Zádor György)
[Margit kisasszony pirulása] rám is elragadt, mert éreztem, hogy arczom és homlokom ég
(1859 Pesti Napló ápr. 5.)
A borókaillat mámorossá tett, nem éreztem sem éhséget, sem fáradságot
(1882–1884 Mikszáth Kálmán)
az orrban érzett viszketés pedig a betegeket [ti. a beteg szarvasmarhákat] erős kifúvásra készteti és ugyanabból az okból fejöket ide-oda mozgatják
(1896 PallasLex.)
Ma pláne őrületes módon érzem a reumát. Biztos, hogy néhány órán belül alapos időváltozás áll be
(1905 Pesti Hírlap jún. 4.)
Mikor az ajtóhoz értem, szívemet a torkomban éreztem dobogni, most mindjárt ott fogok állni az Anyám és testvéreim előtt
(1931 Kassák Lajos)
– Nem vagy beteg, Lethu? – Bizony érzem koromat. Fáradt csontjaim húznak a föld felé…
(1937 Egri Viktor)
a fekete nyakkendő, amit anya az apáéból vágott le, úgy megszorult a nyakam körül, hogy egyszer-kétszer úgy éreztem, egyáltalán nem is kapok levegőt
(2005 Dragomán György)
1c.
〈önmagát v. vmely testrészét〉 vhogyan v. vmilyen állapotúnak érzékeli vki, arról vmilyen érzéki benyomása van
mihelyt valaki roſzſzúl érzi magát, azonnal hús leveſekkel, tyukmonynal terhelik a’ gyomrát, meg tiltják a’ kerti veteményeket és gymltſket, mellyek ſokkal haſznoſabbak vólnának
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a beteg panaszkodik, hogy „fejét egy kovácsműhelyhez hasonlónak érzi az erős lüktetés és zúgás miatt.”
(1876 Orvosi Hetilap)
[Ébredéskor] szörnyű fáradtnak és éhesnek éreztem magamat, de nem voltam képes szemeimet újra behunyni
(1900 Vasárnapi Újság)
frissnek, erősnek érezte izmait
(1926 Bohuniczky Szefi)
kora ellenére jó erőben érzi magát
(1996 Magyar Hírlap)
olyan nehéznek érzem a testem, mintha ólomból volna
(2008 Szilánkokra hullva)
1d. (rendsz. tagadó szerkezetben)
〈annak kif-ére, hogy vkinek vmely testrészében, kül. végtagban működik az érzékelés〉
A’ Ballont szélnek botsátották [...]: a’ levegői hajósok pedig sem kezeket sem lábokat nem érezvén a’ hideg miatt, Istriában a’ Polai kikötőbe szállottak ki
(1821 Hasznos Mulatságok)
Nem csak bénult karja csüngött mozdulatlan alá, hanem egyik lábát is csak vonta maga után s panaszkodott, hogy azt a lábát alig érzi, mikor lép
(1886 Fővárosi Lapok)
– Ha itt ér az éjszaka, holnapra szép hóbabákká leszünk, – vacogta Madgie – én az orromat nem érzem már és a kezemet se
(1926 Budapesti Hírlap dec. 25.)
[Félelmében] a csipeszt szorító keze megdermedt, nem érezte az ujjait
(1970 Népszava júl. 26.)
Ha a sérült végtag és annak elszakadt idege [...] meggyógyul, a balesetet szenvedett újra érezheti, mozgathatja a kezét vagy a lábát
(1999 Népszabadság márc. 8.)
1e.
〈annak kif-ére, hogy testrész(ében vki) vmely megterhelés, külső körülmény stb. hatását fájdalomban v. fáradtságként érzékeli〉
Tudja a’ Patvar hol jár az az öreg, meg-jártam már az egéſz vároſt utánna, úgy hogy a’ lábaimat-ís alig érzém
(1790 Fejér György)
mikor én egyszer feldőltem, pedig a Mravucsán tartotta a lovak gyeplőjét, egy hegyszakadékba gurultunk, éppen két oldalbordám tört be, mégis itt vagyok, de a vesémet, biz isten, azóta is mindig érzem
(1895 Mikszáth Kálmán)
olyan régen vágyik egy pár fínom cipőre, amelyben nem érzi a bütykeit
(1935 Szép Ernő)
Jó meleg ruha kell neki [ti. a gyereknek], mert még érzik a kis izületei a múlt telet, amikor nem volt tüzelőnk
(1948 Szabad Nép jan. 8.)
A harmadik napot kezdem el a szőlőkötözéssel. Már sem a karomat, sem a vállamat, sem a hátamat nem érzem
(1990 Népszava ápr. 10.)
néha fürödni mentél mert kezdted érezni az ízületedet
(2008 Népszabadság okt. 11.)
1f.
〈annak kif-ére, hogy vmely időjárási, természeti jelenséget, változást ember, állat v. testrész (kellemetlen, fájdalmas) tünetek, érzetek által érzékel, ill. vmely krónikus betegség időjárás-változás esetén akut tünetet mutat〉
a’ fecskék, pacsirták száraz időt érezvén a’ felsőbb levegői rétegekbe emelkednek, hova ekkor eledelük is, a’ bogarak, képesek eljutni
(1839 Társalkodó)
Te, Karcsi, te, nem érzel valami időváltozást? Nekem mintha bizseregne a bal vállam...
(1904 Krúdy Gyula)
A reumám érzi az ősz közeledtét...
(1926 Budapesti Hírlap szept. 17.)
Szinte minden családban van valaki, aki az ízületeiben, csontjaiban érzi, és „élő barométerként” jelzi a közelgő időváltozást
(1962 Népszava jan. 21.)
„Megint hideg lesz, érzi a derekam” – kezdi a nagymama
(1971 Népszava nov. 28.)
A kutyák viszont már jó előre érezték a közelgő földmozgást, mert egész nap vonyítottak
(1995 Magyar Hírlap)
– Eső lesz holnap – jelezte Tömzsi. – Érzem a tyúkszememen
(2000 Szabad Föld szept. 26.)
1g.
〈műszer〉 működése során érzékel, ill. 〈műszerrel vki〉 észlel, érzékel vmit
a concrementumot [= húgykövet] a műszerrel úgy érezze a sebész, hogy ennek mozgatásával minimumra reducáljuk azon bántalmat, melyet ez a hólyagnak okoz
(1883 Orvosi Hetilap)
A [koponya]műtét szükségességéről Hahn azt mondja, hogy ő csakis magas láz esetén operál vagy akkor, ha a [puska]golyót szondával érezni lehet
(1906 Orvosi Hetilap)
A Budapesti Földrengési Obszervatórium készülékei az esztergomi földengést április 26-án, 17 óra 55 és fél perckor érezték
(1934 Budapesti Hírlap ápr. 28.)
A jelenlegi gyakorlat műszerei érzik ennek [ti. az 1000 gal értéknek] százmilliomod résznyi változását
(1980 Meskó Attila)
2. tárgyas
〈érzelmet, élményt〉 belsőleg átél, tapasztal vki
[a grófné] jelentette-is a’ Hertzegnek, hogy nem tudná, mi okból, de rettenetes gyötrelmeket érezne ſzivében, hogy moſtanság töle meg-kell néki válni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
olly csendet és békét érzett egész valójában, minőt még soha
(1840 Peregriny Elek)
végső elkeseredésében elég bátorságot érez magában az erdőből haza térni
(1849 Honvéd)
Asszíria királynője olthatlan szerelmet érzett Araeus iránt, melyet az visszautasított
(1872–1874 Jókai Mór)
Szeretem a szegény kicsi falumat […]. Nem is éreztem még, hogy kivágyakozom belőle
(1906 e. Thury Zoltán)
[Clyde] most, hogy Roberta panaszos levelét olvasta, ugyanazt a bűnbánatot és szánalmat érezte mint hajdanában
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
Amikor felfedeztem az aszkorbinsavat (C-vitamint), büszkeséget éreztem
(1983 Szabó T. E. Attila ford.Szent-Györgyi)
Azon zavaros érzések közül, amelyek e hír hallatán elfogtak, azt hiszem, a tulajdon ostobaságom felett érzett szégyen volt a legerősebb
(2002 Rakovszky Zsuzsa)
2a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
〈annak kif-ére, hogy vki (szíve, lelke stb.) vmilyen érzelmi állapotban van, azt vmilyen érzelem áthatja (vki, vmi iránt)
Ágis ſzólj-ki hozzám az halottak kzzl; Míg ſzívem érezhet, ’s egéſzlen meg-nem hl
(1772 Bessenyei György¹)
Ah! mennyit kel egy anyának érezni, mennyit gondolni és tapasztalni, mennyi könyveket húllatni
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
áldozat áldozatra hevít, s vajmi sok már elhidegült kebel melegen érez ismét a körül, mi nemzetünk létében egy olly szép virágot füzne
(1835 Széchenyi István)
nem érez senki, semmi iránt, csak földet akar bírni
(1872 Jókai Mór)
a férfi, ha mélyebben érez, százszorosan siratja és sirathatja bukását
(1914 Oláh Gábor)
Az ember elaljasul, szinte állattá válik, már nem érez, már nem képes érezni
(1999 Új Könyvek)
2b. tárgyatlan
érzelmileg azonosul vkivel, vkinek az érzelmeiben osztozik vki
Nézem az embereket, néznek ők is engem, de velem nem érzenek, ’s annak, ki érzene, nem szabad sejteni, mi lakik e’ kebelben
(1833 Szemlélő)
a néppel nem érző monoklis néppártot
(1894 Gárdonyi Géza)
Ó, nagyon köszönöm, kedves Crump úr, tudtam, hogy velünk érez a gyászunkban
(1932 Nyugat ford.)
Természetesen együtt éreztek Balázs úrral, ám féltek a kutyáktól, s ha lélekben vele éreztek is, mégiscsak úgy gondolták, el kellett követnie a hentesnek a múltban valami gazemberséget, ha már a város összes kutyája így megharagudott rá
(1985 Grendel Lajos)
2c. tárgyatlan (módhatározóval)
〈annak kif-ére, hogy bizonyos természetű v. bizonyos jellegre utaló beállítottsága van vkinek〉
De, édes barátom, a’ ki illy szépen érzesz, hogyan juthatsz te arra, hogy másfelől kevesbb nemes érzést tégy fel?
(1805 Kazinczy Ferenc)
Az egyháznak, fennállása egyik legválságosabb momentumában, nem volt igazán vallásosan érző feje, vezére
(1901 Nagy képes világtörténet)
Nem szokásom a levéltitkot megsérteni, de egy levelet, amit a sógornője írt ennek a személynek, mégis felbontottam, mert végre is tudnom kell, ki és mi az, hogyan érez irántunk
(1938 Nagy Lajos)
rettenetes lehet Koszovóban szolgálni magyarul beszélő, magyarul érző emberek számára a jugoszláv hadseregben, a szerb hadseregben
(1999 Országgyűlési Napló)
2d. tárgyas (/ritk)
〈annak kif-ére, hogy érzelmileg átadja magát vminek, átérez vmit vki〉
Melly ſzörnyü eset légyen ez minékünk, külömben-is, kik ö Hertzegségében egy igaz, jó, ſzeléd, kegyes Urunkat, és ſzerentsés bölts Vezérlönket esmértük, de annyival-is inkább, ha meg-gondoljuk, hogy Hertzegségednek kedves édes Attya véletlen halálozása leg-ſzörnyebb, és bé-hatóbb érzékenységgel fog ſzivére ſzálni, valóban nagyobb mértékben érezzük mint ſem ki-magyarázhaſſuk
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Midőn játszott, annyira érezte szerepét, hogy néha önfeledt lön
(1863 Vasárnapi Újság)
...Istenem! asszony lehetne... anya lehetne... derék, becsületes férfi védelmezné... erős, szerelmes, fiatal férfi... ...milyen nyugalom! – a szive is lassabban vert oly mélyen érezte a drága szót: nyugalom!
(1923 Török Sophie)
[Frédéric Joliot-Curie] szerette a zenében a nagy klasszikusokat: Bachot, Mozartot, Beethovent, modern zenére azonban már nemigen jutott ideje. Nem annyira értette, inkább csak érezte a zenét – saját bevallása szerint
(2001 Természet Világa)
3. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vmely jelenséget, hangulatot, helyzetet stb. (érzelmileg) felfog, észlel vki, ill. vminek a tudatában van, vmivel tisztában van vki〉
[a sarlatán doktorok] érezvén magok tudatlanſágát ’s félvén hogy azon a’ nép meg-ne botránkozon ’s tlök el-ne idegenedjen, azt hirdetik magok fell, […] hogy az  ravaſz tudományok terméſzet rendin kivül való ajándékokból ſzármazik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ingva ugyan, de oda járult hozzá, ’s midőn az agg szemeit magán érezte, ismét bátor lön, arcza pirosan ragyoga
(1839 Vajda Péter)
[A nép] érezi elnyomott helyzetét, szolgai állapotát, s kifogy a türelemből
(1849 e. Vasvári Pál)
komoly, erényeikre büszke s állásukat jól érző hölgyek
(1853 Jókai Mór)
Még iszen feljött néhányszor a klubba, de csak úgy az oldalbejáráson suhant be és ott is azt vélte érezni, hogy hidegebbek iránta régi barátjai
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
ünnepélyességet érzek a mozdulataikban
(1939 Radnóti Miklós)
haragudott a beavatkozókra, mert a lelke mélyén érezte, hogy igazuk van
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
bár a kisfiú nem engedte, hogy segítsenek neki, ugyanakkor egyre inkább azt érezte, hogy magára hagyják a problémájával
(2009 Szendi Gábor)
3a.
〈annak kif-ére, hogy vmely jelenségről, helyzetről, önmaga lelkiállapotáról stb. vmilyen (érzelmi) benyomása van vkinek, azt vmilyennek észleli, érzékeli vki〉
Oh! melly rettentnek érzem gyalázatom’!
(1789 Göböl Gáspár ford.Durand)
Ernő szivét csordultnak érzi. Egyszerre sok, sok az öröm
(1877 Vajda János)
Ferenc ma túlságosan jó hangulatban volt, épp csak az imént jött ki a kápolnából a gyóntató atyától, lelkét frissnek és szelídnek érezte
(1903 Mikszáth Kálmán)
értem, ha az oly felsőbbrendű szellem, mint Robert, fojtónak érezte ezt a légkört
(1929 Gyergyai Albert ford.Gide)
egy jugoszláv befektetőcsoport megvette a klub 51 százalékát, s attól kezdve Ebedli úgy érezte, hogy átnéznek rajta
(1999 Magyar Hírlap)
valamilyen másik illatra emlékeztette, s ezért érezte ismerősnek, de immár nem tudta volna visszaidézni e másikat
(2005 Nádas Péter)
3b. érzi magát
〈állat v. növény(i rész) vmely helyen, közegben〉 vmilyen állapotban létezik v. tud létezni
A’ juhok jól érzik magokat a’ száraz természetű pusztákon, és legelőkön is, a’ mint közönségesen lehet tapasztalni
(1819 e. Nagyváthy János)
[a Brazíliából származó karácsonyi kaktusznak] epifita életmódhoz szokott gyökere nem érzi jól magát a cserépföldben
(1932 Rapaics Rajmund)
Az ilyen lakóhely-specialistákkal szemben vannak [csiga]fajok, melyek a legkülönbözőbb természetű helyeken otthonosan érzik magukat
(1943 Soós Lajos)
[A kivi] az erősebben meszes, lúgos kémhatású talajokban rosszul érzi magát, sínylődik
(1994 Szabad Föld febr. 15.)
A fejtetűk remekül érezték magukat a gyapjúból, emberi hajból készült hosszú parókákban
(2004 Természet Világa)
3c.
〈vmely történés, körülmény stb. következményét, hatását〉 tapasztalja, megérzi vki, vmi
Mitſoda orvoſſágokkal élt eddig? Mitſoda haſznát vagy kárát érzette azoknak?
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a vasut jótékony hatását érezni fogná az Eger, Gyöngyös, Hatvan, Gödöllő tájéki már is virágzó vidék
(1847 Hetilap)
A kibocsátási árfolyamon át érzett hátrányokon vagy előnyökön kívül az állam bizonyos mértékben mint spekuláns is ki van téve a kurzusváltozások következményeinek
(1912 Móricz Miklós)
Származásának következményeit már gyermekkorában érezte, s megszenvedte az antiszemitizmus minden későbbi hullámát
(1990 Pomogáts Béla)
a sztrájk folytatása olyan gazdasági válságot eredményez, amellyel a munkástanácsok képtelenek lesznek megbirkózni, miközben a válság súlyát elsősorban a dolgozók fogják érezni
(2010 Szakolczai Attila)
3d.
〈vmely késztetést, kedvet stb.〉 tapasztal magában vki
máſokban abból [származik a helytelen cselekedet], hogy azokat a’ jó mozdúláſokat nem érzik magokban, mellyeket néha napján érzettenek vala
(1790 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
hálátlan nemzetért nem sok ember érez ösztönt magát feláldozni a vészek idején
(1872 Kossuth Lajos)
[Schwab Keresztély] semmi hajlandóságot nem érzett a katonai pálya iránt, hanem az orvosi tudományokat ápolta
(1908 Magyar írók élete)
sem ideje nem volt a könyvében felsorolt munkák elolvasására, sem hivatottságot nem érzett a kritikára
(1931 Pintér Jenő)
A szakemberek szerint az frigid, aki nem érez nemi vágyat (libidót), és aki nem jut el a kielégülésig (orgazmusig)
(1982 Lux Elvira)
az íráshoz kedvet érző emberre
(1987–1988 Hubert Ildikó)
3e. érzi magát
〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek saját (lelki)állapotáról, vmely helyzetéről közvetlen (érzelmi) benyomása van, ill. vmi(lyen)nek azonosítja magát vki〉
Mihelyt ſzabadon érzette magát az Aſzſzony, ki ſzökött a’ ſzekérböl
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
minél inkább törekszel férjedet, gyermekeidet és embertársaid’ boldogítani, annál boldogabbnak érzended magadat
(1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.Klobusiczky)
Anyának érzem, oh Ádám, magam
(1863 Madách Imre)
Mikor a Deák-párt sötét múltját néha-néha fel szokták emlegetni, azok, akik találva érzik magukat, ma azzal védekeznek, hogy a balközép magatartása az oka baklövéseik legnagyobb részének
(1878 Mikszáth Kálmán)
talán pongyolája nem kacérságot s ingerlő célzatot jelent: hanem igazán azt, amit pongyolának jelenteni kell; hogy otthon van s otthon és egyedül érzi magát és jól érzi magát igy
(1914 Karinthy Frigyes)
A nyúl rendesen csak akkor ad hangot, ha veszélyben érzi magát
(1929 Az állatok világa ford.)
az EBRDEuropean Bank for Reconstruction and Development ’Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank’ bizonytalan helyzetben érezte magát szakmai tulajdonos nélkül
(1996 Figyelő)
magyarul alig beszélő, de magát magyarnak érző csángó
(2001 Országgyűlési Napló)
3f.
vminek v. vmilyennek vél, tart vmit, vkit, ill. vhogyan gondol vmit vki
Szintén úgy érzem magam-is veled együtt, hogy ſokkal kedveſebb ſzeretni az Iſtent mint rettegni tölle
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Ha a’ horvát követek hozzájok méltónak érzik, ha meg tudják egyeztetni a’ fejedelem iránti tisztelettel is, ki magát magyarnak vallja, ám folytassák nevetséges daczolásukat
(1844 Pesti Hírlap)
még kevésbé érzi magát alkalmasnak arra, hogy a gargóvári nemzetőrök zászlóalját vezesse, mert sohasem volt katona, mert beteges
(1880 Jókai Mór)
[Kempis Tamást] nem is himnuszaiért érezzük nagy költőnek, hanem a Krisztus Követéséről írt prózai könyvért
(1934 Babits Mihály)
30 éves koromra már számítástechnikai tanácsadó voltam, amit nyugdíjas állásnak éreztem, és az volt az elképzelésem, hogy ez a beosztásom örökké tart
(1995 Természet Világa)
[A fia] levéltárosnak készült. Erre ő beszélte rá, úgy érezte, hogy inkább való neki a kutatómunka, mint a gyerekekkel való vesződés
(2009 Méhes Károly²)
4. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vkinek van érzéke vmihez, jól tud azzal bánni, tudja alkalmazni, ill. fel tudja azt ismerni〉
mikor kell büntetni, és mikor kell megkegyelmezni? Ez olly dolog, hogy ezt inkább csak érezni lehet, míntsem rendszabás szerint kifejezni
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
Bercsényi remekül játszott és beszélt, szerepének francia karakterét ő érezte legjobban
(1899 Budapesti Hírlap dec. 2.)
Bartók érzi a népdal lelkét, a monotóniáját, a miliőt, amelyből keletkezett
(1910 Csáth Géza)
Biztató volt Dömötör játéka. Már „érzi” a labdát, tudja, hogy mit kell vele csinálnia
(1957 Népsport aug. 29.)
Ha valaki nem érzi azt, hogy hol a határ, akkor meg kell vonni tőle a szót, akárki is legyen a felszólaló
(1995 Természet Világa)
Parti Nagy prózájában nem a dilettánst, hanem a profit ünnepeljük, aki olyannyira érti és érzi a magyar nyelvet, hogy nem csak használni, hanem parodizálni is tudja annak rontott változatait
(2007 Bedecs László)
5. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vki maga mellett v. magáénak tudhat vkit, vmit〉
midőn már [a festő] 30 forintot érzett zsebében, engede rég zaklató honvágyának, s három év óta nem látott anyja látogatására indult
(1846 Pesti Divatlap)
[Spartacus,] a természet fia nem tudja tűrni rabságát, a thrák erdők barbárja nem tud lélegzetet venni a római falak között. A erő jogát a magáénak érzi és kitör
(1886 Fővárosi Lapok)
hisz a nőknek nem kell más, mint az, hogy férfit érezzenek az oldalukon
(1912 Krúdy Gyula)
Debrecenben, ahol Táncsics már nem érezhette maga mögött a pesti néptömegek támogatását, a kormány betiltotta újságját
(1965 Fenyő István)
A fiatalasszonynak sokat jelent, hogy ápolónő édesanyja folyamatosan mellette tartózkodik, s állandó támaszként érezheti maga mellett anyján kívül férjét és édesapját is
(1995 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
bizonyos (elő)jelekből következtetve v. ösztönösen ráérezve felismer, ill. (előre) sejt, gyanít vmit vki
Én érezvén ellenkezöimtöl kéſzített keleptzémet, hogy azt meg-elözném, öſzve ſzedvén minden javaimat, nehány meg-hitt rab emberekkel Konſtántzinápoly helyett Velentzébe forditám bús vitorlámat
(1772 Mészáros Ignác ford.)
a’ rosſz társok-is ahoz ragadnak, a’ kinél pénzt éreznek
(1807 Hazai Tudósítások)
e világrengés a kolostorok falai közt is érezhető volt. Valami volt a levegőben…
(1875 Jókai Mór)
[Don Carlos] érezte, hogy utolsó órája közeleg, magához hivatta a gyóntató atyját
(1893 PallasLex.)
Ideje se volt, hogy külsőleg rendbe szedje magát, [...] pedig szeretett volna készülni erre a találkozásra, amelyről érezte, hogy egyike lesz élete nagy találkozásainak
(1931 Sárközi György)
a közönség már gólt érez, de a lövés mellé megy
(1937 Nemzeti Sport máj. 28.)
amikor hajnali háromnegyed ötkor felhívtak, a telefoncsengésből éreztem, hogy vagy valami baleset, vagy Stockholm...
(1995 Természet Világa)
[a sikeres gazdagok] zsigerből érzik, mi lesz holnap a pálya, rákészülnek és nyernek
(1999 Népszabadság júl. 24.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások