éreztet ts ige 5b8

1. ’〈fizikai érzeteket vmely dolog, (érzékelési) folyamat〉 az érzékszervek működése által kelt, ill. érzékelhetővé tesz vmit vki, vmi’ ❖ a’ mit velünk a’ hallás és látás éreztet (1792 Verseghy Ferenc ford. 7448017, 203) | ablakomhoz fog a’ Ró’sa hajlani [...], ’S Éreztetni fogja Házamba illattyát (1811 György László C1968, 198) | Santonin. Szintelen épszögű táblákban jegecül. Csak hosszabb ideig tartó szájban tartás után éreztet gyönge keserű ízt (1858 Orvosi Hetilap C8108, 63) | Mégishát az első nap nem éreztetem vele a tenyeremet (1914 Gárdonyi Géza C1828, 182) | [a németországi Intercity vonat] erőteljes hintázása sokkal jobban éreztette az utazási sebességet, mint az Eurostar 300 km/óra sebességű nyugodt suhanása (1995 Természet Világa CD50).

1a. érezteti magát (/ritk) ’〈annak kif-ére, hogy (vki által) észlelhető(vé válik), hatásában (meg)mutatkozik (vki számára) vmi〉’ ❖ [Gesellius] éppen a Klopstock Messziásának fordításában lepett-meg. Azt tudakozta tőllem, ha meg van é a’ Magyarban az a’ Vollton [= erőteljes hangzás], a’ melly a’ Németben annyira érezteti magát (1788 Kazinczy Ferenc C2554, 237) | Nálunk a’ tél Jan. utólsó napján kezdte magát éreztetni (1834 Hazai és Külföldi Tudósítások C8289, [241]) | Nyomó szuró fájdalmak csak kis fokban éreztetik magukat (1861 Orvosi Hetilap C8111, [418]) | Szerencsére Oktáv egy erélyes természet jótékony uralma alá került az egyetemen, kinek kissé zsarnoki, de üdvös befolyása ellenállhatatlanul éreztette vele magát (1879 Vasárnapi Újság C7393, 55) | csak fejének és alakjának a kivilágított háttértől élesen elváló sötét körvonalát lehetett látni, a formák csak sejtésszerűen éreztették magukat (1919 Schöpflin Aladár CD10) | Dél-Magyarországon a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem érezteti magát a délszláv béke (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. érezteti magát ’〈annak kif-ére, hogy vmilyen benyomást kelt, ill. vmi(lyen)nek mutatkozik vmi, vki〉’ ❖ [az idézett verssorban] a „virág” még nagyon is képnek, metaphorának érezteti magát (1883 Budapesti Szemle C7583, 149) | Ami új van benne [ti. Maeterlick A kék madár című mesejátékában], csakhamar régi időkből reánk származottnak fogja éreztetni magát, mintha mindig is meg lett volna (1910 Feleky Géza CD10) | [Széchenyi István gróf] környezetével anélkül tudja egyenlőnek éreztetni magát, hogy közben viselkedésének természetes nemességét elvesztené, az oka annak, hogy honfitársai közt oly példátlan népszerűségnek örvend (1996 Kádár Judit ford.–Quin CD58) | [az autó] gyorsan fordul, valós súlyánál lényegesen könnyebbnek éreztetve magát (2009 Népszava ápr. 10. C7472, 10).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vki, vmi előidézi, hogy vmely érzést, élményt, állapotot (megtapasztalva) átéljen vki〉’ ❖ a’ tsendes indúlatok (mellyel Kriſtina Grófné-is birt) mind az örömet, mind a’ bút ſziveſebben ſzokták éreztetni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 119) | az Oskolai-szeretet, bóldog nyugodalmat […] éreztet véle (1788 Vályi András C4334, 42) | én így nem élhetek, nekem fölizgatás, szenvedély kell, mi elfoglaljon, mi éreztesse, hogy élek! (1846–1847 Szendrey Júlia 8440011, 103) | Még csak egy pillantást se vetett a táncra, mert a hangos vidámság csak mélyebben éreztette tulajdon fájdalmát (1937 Népszava okt. 15. C7505, 10) | Jean Allemane éreztette először velem, hogy gyönyörű dolog embernek lenni (1965 Varga József CD53).

3. ’〈vmely jelenséget, tényt v. érzést, viszonyulást stb.〉(vmi által) megjelenít, kifejez, ill. (vki számára) nyilvánvalóvá tesz vki, vmi’ ❖ [a törvényeknek] meg-változtatását Tik magatok arisztokrátok ellenzitek ’s hátrállyátok a’ végre, hogy […] uralkodó hatalmatok, mellyet az alatta valókkal egész kegyetlenségig és kétségben esésig éreztetitek, kezetekből ki-ne ragattatódgyon (1791 Laczkovics János 7033001, 154) | az Encz folyó, melly külömben is igen sebes, October 29, és 30-dikán puſztíttó erejét legnagyobb mértékben éreztette (1824 Hazai és Külföldi Tudósítások C8270, 326) | Ő Cs. fölsége elhidegült irántam és ezt duzzogva érezteti (1880 Árvízkönyv Szeged javára C0667, 316) | a festő például egy irányba hajló falombokkal érezteti a szelet (1917 Nagy Zoltán CD10) | Márton szűcs lehorgasztotta a fejét. Ő csak bevándorolt volt a kiskunok földjén s ezt néha éreztette is vele az asszony atyafisága (1934 Móra Ferenc C3203, 88) | Az előadásnak éreztetni kellene a hősnő természetessége mellett a többi alakok és életformák gépiességét s ebben az élet szörnyű közhelyét (1937 Schöpflin Aladár CD10) | A Fradi szurkolóinak szenvedélyük ez a csapat, ilyen edzőmeccsen is éreztetik a klub iránti szeretetüket (2010 Nemzeti Sport febr. 10. C8079, 5).

3a. ’〈annak kif-ére, hogy vminek a következménye tapasztalható, érződik vhol v. vmiben, vmilyen tekintetben〉’ ❖ Az angol szegényi-törvény már is kezdi éreztetni jótékony hatását a’ népség mindennemü összes állapotjára (1835 Jelenkor C8301, 818) | a katonai párt szerencsétlen sakkhuzása éreztetni fogja következményeit a jövő választásoknál (1886 Pesti Hírlap júl. 22. C5634, 2) | Bács-Bodrog vármegyében az elmult húsz év felelőtlen vízügyi politikája érezteti káros hatását (1942 Pesti Hírlap máj. 21. C5690, 4) | Az 1945-ben bekövetkezett politikai, gazdasági és társadalmi változások a vadászati jog terén is éreztették hatásukat (2007 Kristó László 3197001, 14).

4. ’〈vmely jelenséget, állapotot stb.〉 vmiként, vmi(lyen)nek érzékeltet, mutat (vki számára) vki, vmi’ ❖ A’ harag, bosszú az erőszakoskodást, bosszúállást jónak, igazságosnak érezteti, a’ szelidség, türödelem ellenben nem (1841 Fejér György 8140005, 64) | A trónörökös őfensége felolvasta ma szép beszédét a királyi pavilon előtt, egy kicsit székelyes akcentussal (a-nak éreztette az o betűt) éltette a királyt és az imádott hazát (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | minél nagyobb erőfeszítéssel igyekszik az író a centrumba helyezni s a dráma lüktetéséül éreztetni az ő [ti. Ágnes] sorsát, annál jelentéktelenebbnek látjuk, annál kevésbé vagyunk hajlandók elfogadni ezt a tragikumot (1918 Havas Gyula CD10) | Nem-e sokkal inkább az aljas társadalom hibája volt ez, amiért származásomat, szegénységemet, megbecstelenítő bélyegként éreztette velem? (1906 Pesti Hírlap aug. 29. C5654, 17) | a jogos fájdalom benne [ti. Juhász Gyulában] is tragikus-komorrá nagyítódott, végzetesnek éreztette Trianon problémáját (1965 Kiss Ferenc CD53) | [A Superman visszatér című film rendezője] nem is világmegmentőnek, egyenesen világmegváltónak érezteti a jóravaló piros köpenyest (2006 Népszava júl. 13. C7469, 6).

ÖU: meg~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. érez; ÉKsz.

éreztet tárgyas ige 5b8
1.
〈fizikai érzeteket vmely dolog, (érzékelési) folyamat〉 az érzékszervek működése által kelt, ill. érzékelhetővé tesz vmit vki, vmi
a’ mit velünk a’ hallás és látás éreztet
(1792 Verseghy Ferenc ford.)
ablakomhoz fog a’ Ró’sa hajlani [...], ’S Éreztetni fogja Házamba illattyát
(1811 György László)
Santonin. Szintelen épszögű táblákban jegecül. Csak hosszabb ideig tartó szájban tartás után éreztet gyönge keserű ízt
(1858 Orvosi Hetilap)
Mégishát az első nap nem éreztetem vele a tenyeremet
(1914 Gárdonyi Géza)
[a németországi Intercity vonat] erőteljes hintázása sokkal jobban éreztette az utazási sebességet, mint az Eurostar 300 kmkilométer/óra sebességű nyugodt suhanása
(1995 Természet Világa)
1a. érezteti magát (/ritk)
〈annak kif-ére, hogy (vki által) észlelhető(vé válik), hatásában (meg)mutatkozik (vki számára) vmi〉
[Gesellius] éppen a Klopstock Messziásának fordításában lepett-meg. Azt tudakozta tőllem, ha meg van é a’ Magyarban az a’ Vollton [= erőteljes hangzás], a’ melly a’ Németben annyira érezteti magát
(1788 Kazinczy Ferenc)
Nálunk a’ tél Jan.január utólsó napján kezdte magát éreztetni
(1834 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Nyomó szuró fájdalmak csak kis fokban éreztetik magukat
(1861 Orvosi Hetilap)
Szerencsére Oktáv egy erélyes természet jótékony uralma alá került az egyetemen, kinek kissé zsarnoki, de üdvös befolyása ellenállhatatlanul éreztette vele magát
(1879 Vasárnapi Újság)
csak fejének és alakjának a kivilágított háttértől élesen elváló sötét körvonalát lehetett látni, a formák csak sejtésszerűen éreztették magukat
(1919 Schöpflin Aladár)
Dél-Magyarországon a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem érezteti magát a délszláv béke
(1996 Magyar Hírlap)
1b. érezteti magát
〈annak kif-ére, hogy vmilyen benyomást kelt, ill. vmi(lyen)nek mutatkozik vmi, vki〉
[az idézett verssorban] a „virág” még nagyon is képnek, metaphorának érezteti magát
(1883 Budapesti Szemle)
Ami új van benne [ti. Maeterlick A kék madár című mesejátékában], csakhamar régi időkből reánk származottnak fogja éreztetni magát, mintha mindig is meg lett volna
(1910 Feleky Géza)
[Széchenyi István gróf] környezetével anélkül tudja egyenlőnek éreztetni magát, hogy közben viselkedésének természetes nemességét elvesztené, az oka annak, hogy honfitársai közt oly példátlan népszerűségnek örvend
(1996 Kádár Judit ford.Quin)
[az autó] gyorsan fordul, valós súlyánál lényegesen könnyebbnek éreztetve magát
(2009 Népszava ápr. 10.)
2.
〈annak kif-ére, hogy vki, vmi előidézi, hogy vmely érzést, élményt, állapotot (megtapasztalva) átéljen vki〉
a’ tsendes indúlatok (mellyel Kriſtina Grófné-is birt) mind az örömet, mind a’ bút ſziveſebben ſzokták éreztetni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
az Oskolai-szeretet, bóldog nyugodalmat […] éreztet véle
(1788 Vályi András)
én így nem élhetek, nekem fölizgatás, szenvedély kell, mi elfoglaljon, mi éreztesse, hogy élek!
(1846–1847 Szendrey Júlia)
Még csak egy pillantást se vetett a táncra, mert a hangos vidámság csak mélyebben éreztette tulajdon fájdalmát
(1937 Népszava okt. 15.)
Jean Allemane éreztette először velem, hogy gyönyörű dolog embernek lenni
(1965 Varga József)
3.
〈vmely jelenséget, tényt v. érzést, viszonyulást stb.〉 (vmi által) megjelenít, kifejez, ill. (vki számára) nyilvánvalóvá tesz vki, vmi
[a törvényeknek] meg-változtatását Tik magatok arisztokrátok ellenzitek ’s hátrállyátok a’ végre, hogy […] uralkodó hatalmatok, mellyet az alatta valókkal egész kegyetlenségig és kétségben esésig éreztetitek, kezetekből ki-ne ragattatódgyon
(1791 Laczkovics János)
az Encz folyó, melly külömben is igen sebes, October 29, és 30-dikán puſztíttó erejét legnagyobb mértékben éreztette
(1824 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Ő Cs.császári fölsége elhidegült irántam és ezt duzzogva érezteti
(1880 Árvízkönyv Szeged javára)
a festő például egy irányba hajló falombokkal érezteti a szelet
(1917 Nagy Zoltán)
Márton szűcs lehorgasztotta a fejét. Ő csak bevándorolt volt a kiskunok földjén s ezt néha éreztette is vele az asszony atyafisága
(1934 Móra Ferenc)
Az előadásnak éreztetni kellene a hősnő természetessége mellett a többi alakok és életformák gépiességét s ebben az élet szörnyű közhelyét
(1937 Schöpflin Aladár)
A Fradi szurkolóinak szenvedélyük ez a csapat, ilyen edzőmeccsen is éreztetik a klub iránti szeretetüket
(2010 Nemzeti Sport febr. 10.)
3a.
〈annak kif-ére, hogy vminek a következménye tapasztalható, érződik vhol v. vmiben, vmilyen tekintetben〉
Az angol szegényi-törvény már is kezdi éreztetni jótékony hatását a’ népség mindennemü összes állapotjára
(1835 Jelenkor)
a katonai párt szerencsétlen sakkhuzása éreztetni fogja következményeit a jövő választásoknál
(1886 Pesti Hírlap júl. 22.)
Bács-Bodrog vármegyében az elmult húsz év felelőtlen vízügyi politikája érezteti káros hatását
(1942 Pesti Hírlap máj. 21.)
Az 1945-ben bekövetkezett politikai, gazdasági és társadalmi változások a vadászati jog terén is éreztették hatásukat
(2007 Kristó László)
4.
〈vmely jelenséget, állapotot stb.〉 vmiként, vmi(lyen)nek érzékeltet, mutat (vki számára) vki, vmi
A’ harag, bosszú az erőszakoskodást, bosszúállást jónak, igazságosnak érezteti, a’ szelidség, türödelem ellenben nem
(1841 Fejér György)
A trónörökös őfensége felolvasta ma szép beszédét a királyi pavilon előtt, egy kicsit székelyes akcentussal (a-nak éreztette az o betűt) éltette a királyt és az imádott hazát
(1885 Mikszáth Kálmán)
minél nagyobb erőfeszítéssel igyekszik az író a centrumba helyezni s a dráma lüktetéséül éreztetni az ő [ti. Ágnes] sorsát, annál jelentéktelenebbnek látjuk, annál kevésbé vagyunk hajlandók elfogadni ezt a tragikumot
(1918 Havas Gyula)
Nem-e sokkal inkább az aljas társadalom hibája volt ez, amiért származásomat, szegénységemet, megbecstelenítő bélyegként éreztette velem?
(1906 Pesti Hírlap aug. 29.)
a jogos fájdalom benne [ti. Juhász Gyulában] is tragikus-komorrá nagyítódott, végzetesnek éreztette Trianon problémáját
(1965 Kiss Ferenc)
[A Superman visszatér című film rendezője] nem is világmegmentőnek, egyenesen világmegváltónak érezteti a jóravaló piros köpenyest
(2006 Népszava júl. 13.)
ÖU: megéreztet
Vö. ÉrtSz.; TESz. érez; ÉKsz.

Beállítások