érint ts ige 4b3érént (rég)

1. ’〈annak kif-ére, hogy testrész, kül. kéz v. abban tartott tárgy (része), ill. vki, vmi úgy mozdul, mozog, hogy (azzal) egy pillanatra (szándékosan) hozzáér v. hozzányúl vmihez v. (vmely testrészén) vkihez(, hogy azt könnyedén megfogja)〉’ ❖ egy veréb-tollú kakas-tarajú madárka [...], ottan-ottan felém röplvén, elſzer ugyan tsak ſzárnyaival [fenyegetésképpen] gyengédeden érénti vala ortzámat (1781 Rájnis József 7201008, [3]) | Szokſzor [!] a’ mélyebb [húr] helyett a’ magosabbat pendíttyük, és a’ nyirettyü sem mindenkor érénti azt, a’ mellyre tzéloz (1793 Verseghy Ferenc ford.–Horatius 7373026, 70) | Izidor lassan érinti a pavillon kilincsét, s az nesz nélkül nyilik meg (1851 Kemény Zsigmond 8235012, 171) | a kard éle a bal arcán, fülén és homlokán érintette (1897 Pesti Hírlap máj. 27. C5645, 11) | egy kicsiny puha kéz érintette vállamat: feleségem keze (1912–1913 Zichy Géza 8538024, 25) | A pápa korábbi szokásával ellentétben megérkezése után nem csókolta meg a földet, csupán egy egyiptomi földet tartalmazó edényt érintett az ajkaival (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely testrészét, kül. kezét v. az abban tartott tárgyat〉 úgy mozdítja, mozgatja vki, vmi, hogy az egy pillanatra hozzáér vmihez, érintkezik vmivel’ ❖ már szájához akarta érinteni [az edényt] – mikor szótlan kiáltásokat hall háta megett (1832 Nefelejcs ford. C3313, 191) | Ha valamely delejes vasércet vasreszelékhez érintünk [...], ez a vasércnek nehány kiálló pontjában függve marad (1880 Antolik Károly 8012005, 122) | [a padláson rejtőzködő férfi] érezte, ahogy meztelen hasához érintette nedves orrát [a patkány] (1963 Domonkos István 1037001, 11) | üdvözletül egyik ujját sapkája ellenzőjéhez érintette (1977 Kertész Imre² CD41) | mondja ki az „l” hangot, de ne érintse a nyelvhegyét a szájpadlás és a fogíny közötti részhez (2000 Természet Világa CD50).

1b. ’〈mozgó, mozduló ember, állat (testrészével) v. testrész, dolog vmit, vkit, ill. mozgó, mozduló dolgot v. embert, állatot vmi, vki〉 önkéntelenül elér v. súrol’ ❖ Az erős gátlan [= akadálytalanul] előre tör, ’s tövist virággal együtt érintve magasra száll (1823 Aurora C0031, 237) | Minden rovar, melly a fölső karikát érinti, [áram]ütést kap, melly azt megöli vagy földre veri (1847 Hetilap CD61) | Igy az üsző dámvad [...] Erdőről erdőre fut a kegyetlentül, Reszket ijedtében, s új-új félelemtül: Egy fa-tő, egy ág ha érinti futtában, Magát a szörnyűnek véli már fogában (1858 Arany János ford.–Ariosto CD01) | székeiken hátrafelé himbálóztak s e közben egyikük – merő véletlenségből – székével a másik hátát érintette (1886 Pesti Hírlap febr. 8. C5634, 5) | Akinek mind a két válla érinti a földet, az le van győzve és többé nem birkózhatik (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 175) | [a férfi motorkerékpárjával] szabálytalanul akart előzni és eközben érintette a kerékpárt, amely a villamos elé vágódott (1933 Pesti Hírlap nov. 24. C5681, 20) | [a toronyugró] olyan meredeken suhan bele a vízbe, hogy a fejével érinti a medence fenekét (1934 Nemzeti Sport aug. 3. C7157, 6) | Marosi utolsó labdája a hálót érintve pattant át az osztrák teniszező térfelére (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (rendsz. tagadó szerkezetben, vmely cselekvés eszközére utaló v. kéz alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés(sor)t, amelynek jellemző eszköze az alanyban megnevezett dolog, nem v. nagyon ritk. végeznek vkin, vmin〉’ ❖ emberkéztől alig érintett erdős bérci tájék (1865 Asbóth János 8018002, 44) | [Béles András] haját, szakállát, bajuszát olló, borotva, fésű nem érintette soha (1900 Varga Mihály 8511006, 38) | Nem tudják, mit jelent szerelmesük számára a puha, eleven haj, melyet vegyszer nem érintett? (1943 Márai Sándor 2032005, 718) | [Óbuda-Újlakon] az utcák, a kövezet, a járdák éppen annyira kopottak, mint maguk a házak. Látszik rajtuk, hogy hosszú ideje nem érintette őket emberi kéz (1987 Magyar Nemzet máj. 23. C8362, 4).

1d. ’〈annak kif-ére, hogy vmely mozdulat, gesztus során fizikai érintkezés történik〉’ ❖ Érzé, hogy egy meleg kéz szorítása érinté kezét, önkénytelenül férje vállára hajtá szédülő fejét (1853 Jókai Mór CD18) | egy egészséges pofon érintette a fejedelem arcát (1885 Pesti Hírlap máj. 28. C5633, 10) | jéghideg, fagyos csók érintette a száját (1917 Berkes Imre Izidor CD10) | Gatty a jobb vállát fájlalta, mert a repülőgép légcsavarszárnyának az ütése érintette (1931 Pesti Hírlap júl. 1. C5679, 6) | A szúrás érintette a hasnyálmirigyet is, így a férfi állapota jelenleg még súlyos és életveszélyes (1997 Magyar Nemzet okt. 1. C6354, 15).

1e. (rendsz. tagadó szerkezetben, ujjal v. kisujjal határozóval) (átv is) ’fizikailag bántalmaz vkit vki’ ❖ Szegény férjem! olly igen szerette császárját. Addig egy ujjal sem érintett. De mióta a’ császár nem volt többé itt, azóta ivásnak adta magát, ’s engem verni kezdett (1837 Jelenkor C8303, 256) | még eddig én Lazanelli kapitányt – kit különben verjen meg az isten – kis ujjommal sem érintém (1846 Kovács Pál² 8251006, 348) | [a bécsi udvar] kisujjával sem érintette a nemesi privilégiumokat, melyeknek korlátlan birtokában urnak érezte magát a magyar (1910 Budapesti Hírlap febr. 6. C4698, [1]) | Beszélnek felesleges egyetemekről, de jaj annak, aki egyik vagy másik városban érinteni meri valamelyik egyetemet (1933 Budapesti Hírlap máj. 9. C4721, 3) | Linda Adams akár eskü alatt is hajlandó vallani, hogy a színes bőrű sportoló nem viselkedett erőszakosan, egyetlen ujjal sem érintette a hivatalos közegeket (1991 Nemzeti Sport szept. 29. C8060, 14).

1f. (tárgy n. is, rendsz. tagadó szerkezetben) (vál) ’〈annak kif-ére, hogy nem v. épphogy eszik v. iszik vki〉’ ❖ Minden kedvet mohón nyelünk, S megcsömörlünk, zabálunk. Csak aliglan érinteni, Mértékelve hörpenteni, A bölcs élő törvénye: Mert így tovább tart kénye (1807 Kisfaludy Sándor CD01) | [a herceget otthon] magános vacsorája várta, melyet alig érintett (1877 Fővárosi Lapok C8093, 910) | Vén cselédje azonban, ki felszolgált, megsúgá Rudolfnak, hogy már tegnap estétől fogva egy falatot nem érintett az öreg (1853 Jókai Mór CD18) | Az apácák is sírtak s alig érintették az üdvözletül nyújtott eperszörpöt (1925 Berde Mária 9047016, 14) | [a legendában a mennyet megjárt ifjú] földi ételt érintve hirtelen megőszül, és miután megáldozott, meghal (1959 Domokos Pál Péter C6955, 47).

1g. (tagadó szerkezetben) (szépítő) ’〈a szüzesség állapotának jelölésére is: annak kif-ére, hogy (egy bizonyos nővel) nem él szexuális életet vki〉’ ❖ Azon híres férfiak közé, kik a’ szépnem iránti gyülöletet annyira vitték: hogy soha életökben nőt nem érintének, tartoznak: Newton, Tilly és XII. Károly (1847 Életképek C8374, 644) | egy asszonyt sem érintettem, Ha tudtam róla: férje van (1888 Endrődi Sándor ford.–Heine C1575, 117) | Óh, csak még egyszer gyérülő hajamat Fölborzolná egy lyány, nem érintett, szelíd, Mondván: „Leszek az első, Zsenge és piciny asszonyod.” (1910 Ady Endre CD0802) | Nincs előírva, hogy aki egyszer beöltözött a narancssárga lepelruhába, örök életére [buddhista] szerzetes kell, hogy maradjon. Sokan világi pályára lépnek [...]. Aki viszont úgy marad, nőt nem érinthet (1997 Természet Világa CD50).

1h. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a tekintete, pillantása egy pillanatra rávetődik vkire, vmire, ill. vki rápillant vkire, vmire〉’ ❖ Azraëlének egy pillantása sem érinti e zamatos csemegéket (1851 Jókai Mór CD18) | Remek melleidet, a teremtés édes csodáját, imádkozva érinti szemem (1924 Móricz Zsigmond CD10) | Milyen találóan mondják: „Ha először néz rád a szép lány, akkor csap beléd a villám…!” Alig érintett a tekintetével, máris vergődtem (1950 Jankovich Ferenc ford.–Rolland 9275031, 79) | A többiek nem törődtek vele, legfeljebb egy-két futó pillantás érintette vadonatúj farmernadrágját (1985 Népszava júl. 27. C7450, 9).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmely (természeti) jelenség (vhogyan hatva) eljut vhova, vkihez〉’ ❖ reggel leandalogván a’ hegy’ aljába, mély nyögés érintette füleit. A’ hang után indulva, nem sokára egy a’ fák alatt elerőtlenedve fekvő szarándokra talált (1826 Hrabovszky Dávid C2045, 121) | a bejáratnál hideg szellő érint bennünket, mely a barlangból kifelé nyomúl (1873 Krenner József Sándor C7897, 348) | Amint a gyenge külső fény érinté a szultán szemeit, felszisszent (1884 Jókai Mór CD18) | [a férfi] lehellete forrón érintette [Júlia] csupasz vállát (1910 Budapesti Hírlap febr. 27. C4698, 33) | a tűz által érintett szinteken négyen tartózkodtak (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy vmilyen fizikai hatást v. érzelmi benyomást gyakorol vkire v. vmire vmi(vel vki)〉’ ❖ Érzéseim és gondolkodó tehetségeim közt a’ harmónia felbomlott; engedni kezdenek inaim a’ szünet nélkül ostromló fájdalmaknak – minden kicsinység érint, bizgat, keserít (1821 Dessewffy József C2570, 537) | A daganat csaknem kiállhatatlan fájdalmakat okoz, mihelyt legkisebbé mozdulok. [...] Vasárnap, hétfőn ki se voltam szobámból, olly igen fájdalmasan érintett minden mozdulás (1836 Kossuth Lajos CD32) | az ember soha sem tudja, mily ideget érinthet legártatlanabbnak látszó kérdésével (1877 Fővárosi Lapok C8093, 356) | szinte idegenül érinti a fület a régi jó aó-s dialektus (1923 Babits Mihály 9014131, 245) | a könyv engem is mélyen érint (1989 Szabolcsi Miklós 2039008, 22) | Ősi fészekmeleget sugárzott a falu, a nagy családi közösségek eleven köldökzsinóron táplálták az egyént, akinek kedélyét még nem vagy alig-alig érintették a modern idők végletes hangulatai, nyugtalansága (2000 Gyurácz Ferenc CD36).

2b. ’〈gúnnyal, rágalommal stb.〉 illet vkit v. vmit vki, ill. 〈rágalom, vád stb.〉 ér vkit, vmit’ ❖ Igaz é hát, hogy a’ satiricusok, és Epigrammatisták roszsz indulatú, roszsz szívű, és ártalmas emberek? mivel módos tsipkedésekkel érintenek némellyeket? (1810 Dessewffy József C2561, 182) | még azok’ fáradozásit sem fogjuk gunynyal ’s rágalommal érintni, kik habár fövényre iktatnák is ültetvényeiket, munkásságaik’ minden reményit (1838 Széchenyi István CD1501) | Akár egyenest, akár mellékesen érintsen a vád (1867 Arany János ford.–Shakespeare C3730, 122) | A tömeg morogva oszlott szét, de egyetlen szidalommal sem érintette többé Mergyt (1907 Pesti Hírlap szept. 1. ford. C5655, 43) | személyét érintő sértésekre (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈annak kif-ére, hogy vmely tárgy, terület stb. méreténél, kiterjedésénél fogva vmely részével, pontjával v. határvonalával egy pillanatra hozzáér vmihez v. folyamatosan érintkezik vmivel〉’ ❖ A’ más [fajta vadászkutya] tempe, rövid lábú, majd földet hasával Érént; két füle tsügg (1779 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière 7021008, 105) | A kínaiak napkeletben támadtak, az asszirusok dél felé, hol most Törökország Perzsiát érinti (1815 k. Verseghy Ferenc 7373014, 101) | Símára köszörült márványtáblák olly erővel vonzódnak egymáshoz, hogy csak nagy erővel lehet egymástol elválasztani. – Ugyan ezt tapasztalhatni két sima egymást érintő üvegtáblánál is (1840 Peregriny Elek 8360001, 12) | Karbonátosodott, tufakötőanyagú, dolimitkonglomerátum. Vastagsága 20 cm. 3–15 mm átmérőjű, gömbölyded dolomitszemek érintik egymást (1946 Radnóty Egon 1129001, 2) | A kereszt az eget érintette, az Isten országát (1976 Dobos László 1034003, 228) | A tundra itt igen mélyen D-re húzódik, érinti az É-i sz. 58. fokát (1995 Természet Világa CD50).

3a. (Mat) ’〈síkban v. térben: vmely egyenes v. görbe (vonallal v. felülettel határolt idom v. sík) egy másikat〉 azt nem metszve egy pontban elér’ ❖ Apollonios föladata általánosságban igy hangzik: három adott körhöz kerestetik az őket érintő kör (1893 PallasLex. CD02) | a1 és a2 egyenesek a Hyperbola végérintői v. aszimptotái, amelyeket a görbe a végtelenben érint (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 97) | Az x4–x2+1 gráfja érinti az x tengelyt (1998 Természet Világa CD50) | A Hohmann-pálya egy olyan ellipszis, amely – külső bolygó esetén – a célbolygó pályáját belülről, a Földét pedig kívülről érinti (1998 Természet Világa CD50).

4. ’〈annak kif-ére, hogy célja felé tartva mozgása során rövid időre megáll vhol vki, vmi, ill. megállítanak vmit〉’ ❖ Lehet, hogy [Minóna] hazafelé utaztában Kolozsvárt érinti (október elején), és akkor Téged is meglátogat (1846 Teleki Blanka 8470003, 366) | A tengeri úton Stambulba érkező áruk legnagyobb részét helyben fogyasztják; a többi rész e kikötőt csak közbenső, rakodási helyül érinti, s a tengeren tovább Trapezuntba vitetik (1862 Budapesti Szemle 8610001, 123) | Sándor bolgár fejedelem ma este 6 órakor külön udvari vonattal érintette Csernovicot (1886 Pesti Hírlap aug. 30. C5634, 5) | Ebben a pillanatban lépett a kávéházba Karvaly. Éppen csak érintette asztalunkat: – Mi az, levél? – s már el is tűnt a hátsó teremben (1964 Pilinszky János 9531180, 229) | 1934. április 17-én fordul az első [autóbusz]járat, napi kétszer érintve a falut oda és kétszer vissza (2000 Buza Péter CD36).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely út(vonal), folyó stb. úgy vezet, ill. folyik, hogy közvetlenül vmi, kül. vmely földrajzi hely mellett v. azon át halad〉’ ❖ úgy tetszett a’ bécsi congressusnak, hogy a’ Rajna 150–160 órányi útjában, mellyet Schweicztol Hollandig átfut, [...] az Oldenburghoz tartozó Birkenfeld herczegség, a’ hessen-homburgi Meissenheim uradalom, a’ kurhesseni tartomány Hanau, határát is érintse (1844 Tóth Lőrinc 8490013, 85) | Az üterek közül a’ külső szeméremütér – arteria pudenda externa – két ággá válik, az egyik a’ borék’ fölső része felé siet, útjában a’ geczekötelcset [= ondóvezetéket] háránt érinti ’s innen a’ borék’ elődi részéhez is ereszt szálakat (1848 Pólya József 8371002, 26) | [Melbourne] kikötőjét világforgalmi utak érintik (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 294) | Az ösvény néhány, csupán maroknyi házból álló, jellegzetes tibeti falut is érint (1995 Természet Világa CD50) | A megyét nemzetközi vasúti fővonal nem érinti (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈vmely (határ)pontot, tartományt stb.〉(mértékében, minőségében stb. növekedve v. csökkenve) elér vmi v. vki’ ❖ [Szigligeti Ede] tárgyát hol a múltból, hol a jelen életből vette; érinteni törekedett a fensőbb komikumot, és le-leszálott az alsóhoz (1873 Gyulai Pál 8173012, 523) | kinevetik, megütlegelik ez utóbbit olyan fenyegetés közben, mely már a vadság határát érinti (1914 Ambrus Zoltán 9006004, 12) | Modern dúr hexachord dalok. Néha érintik a felső oktávot is (1990 Magyar néprajz CD47) | [az amerikai tőzsde forgalma] folyamatosan zsugorodva már-már az 1998-as oroszországi válságkor megélt négyéves mélypontot érintette (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. ’〈beszéd (során) írásmű(ben) (vki)(röviden) megemlít, szóba hoz, ill. 〈tanácskozás, műalkotás stb.〉 tárgyal v. ábrázol, bemutat vmit’ ❖ ezen Előbeszédemben érintem a’ néhai Szacsvaynak sületlen recensióját is, talán hevesebben mint némellyeknek itt tetszenék (1815 Döbrentei Gábor C2566, 317) | ha barátom vagy kérlek ne érintsük ezt a témát (1920 Szép Ernő 9665042, 79) | A reakciós cenzúra különösen a gyarmati kérdéseket érintő filmek iránt mutatott nagy érzékenységet (1959 Nemes Károly 2056033, 66) | Jó lenne, ha e tárlat által érintett problémákat ezután meg is vitatnák az érdekeltek (1960 Pogány Ö. Gábor C6869, 470) | A mai konferencia két fő témát érint: az emlőrák genetikai vonatkozásait és a műtét utáni gondozást (2000 Magyar Hírlap CD09).

7. ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, megnyilvánulás stb. irányul, vonatkozik vkire, vmire〉’ ❖ ha valahová, valóban ide illik Phocion’ nézete, ki minél erősebben érinteték köz taps által, annál inkább kétkedett felfogása’ helyességén (1841 Széchenyi István CD1501) | A politicai gyilkosság, mely az uralkodó személyét érinti, s az által a népnek, mely felett az uralkodik, lételét teszi kérdésessé, annyira ellenkezik a franczia nemzet erkölcseivel és érzelmeivel, hogy a nagy közönség az ilyen gonosztettekben soha se akarja se egy rajongó, se pedig egy őrjöngő magán álló tettét szemlélni (1863 Lauka Gusztáv 8343009, 142) | itt Zalatnán egy csodás esemény érintett, melyet, ha egy idegen ajakról hallottam volna elbeszélni, azt mondtam volna: Hallgass! ily mesés eszmény nem történhetik az életben (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 552) | A récényi bányászatot érintő adatok valamely oly régi soproni patricius család irataival lennének kiegészíthetők, melyek az Unió récényi bányatársaságnak voltak társtulajdonosai (1940 Vajk Artúr CD52) | A nappalit nem érintette az átalakítás (1998 Lakáskultúra CD39).

8. ’〈annak kif-ére, hogy vmely körülmény, szabály stb. hatással van v. (vhogyan) hat vkire v. vmire〉’ ❖ Fiaim szívesen fáradok éjjel nappal boldogságtokért, hanem azon aggódom lelki rugósságtok soha nem fog tökéletesen kifejlődni, ha mindig csak én gondoskodom Rólatok, ’s Ti magatok soha nem fogtok gondolkozni ’s kissé fáradozni mind azért, a’ mi úgy is legközelebbrül csak Titeket érint (1831 Széchenyi István CD1501) | a londoni tőzsdét az angol bank tegnapi kamatláb emelése még kedvezően érintette (1896 Fővárosi Lapok okt. 24. C0164, 9) | Dánia kisparaszti üzemeit különösen súlyosan érintette a válság (1947 Adorján János 2055006, 38) | Aki viszont csak apró dolgokban hibázik, de jelleme ellen nem lehet kifogás, annak bosszantó apró hibáival nem szabad törődni, hiszen ezek a lényeget nem érintik (1982 Lux Elvira 1099003, 145) | Az utóbbi évtizedekben a Föld atmoszférájának összetételében bekövetkező változások meglepő módon nem a légkör 99,9%-át kitevő nitrogén és oxigén mennyiségét érintették, hanem a légkörnek csupán nyomokban előforduló gáznemű összetevőit (1995 Természet Világa CD50).

Ö: hozzá~, meg~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, érintett, érintő

érint tárgyas ige 4b3
érént 4b3 (rég)
1.
〈annak kif-ére, hogy testrész, kül. kéz v. abban tartott tárgy (része), ill. vki, vmi úgy mozdul, mozog, hogy (azzal) egy pillanatra (szándékosan) hozzáér v. hozzányúl vmihez v. (vmely testrészén) vkihez(, hogy azt könnyedén megfogja)
egy veréb-tollú kakas-tarajú madárka [...], ottan-ottan felém röplvén, elſzer ugyan tsak ſzárnyaival [fenyegetésképpen] gyengédeden érénti vala ortzámat
(1781 Rájnis József)
Szokſzor [!] a’ mélyebb [húr] helyett a’ magosabbat pendíttyük, és a’ nyirettyü sem mindenkor érénti azt, a’ mellyre tzéloz
(1793 Verseghy Ferenc ford.Horatius)
Izidor lassan érinti a pavillon kilincsét, s az nesz nélkül nyilik meg
(1851 Kemény Zsigmond)
a kard éle a bal arcán, fülén és homlokán érintette
(1897 Pesti Hírlap máj. 27.)
egy kicsiny puha kéz érintette vállamat: feleségem keze
(1912–1913 Zichy Géza)
A pápa korábbi szokásával ellentétben megérkezése után nem csókolta meg a földet, csupán egy egyiptomi földet tartalmazó edényt érintett az ajkaival
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely testrészét, kül. kezét v. az abban tartott tárgyat〉 úgy mozdítja, mozgatja vki, vmi, hogy az egy pillanatra hozzáér vmihez, érintkezik vmivel
már szájához akarta érinteni [az edényt] – mikor szótlan kiáltásokat hall háta megett
(1832 Nefelejcs ford.)
Ha valamely delejes vasércet vasreszelékhez érintünk [...], ez a vasércnek nehány kiálló pontjában függve marad
(1880 Antolik Károly)
[a padláson rejtőzködő férfi] érezte, ahogy meztelen hasához érintette nedves orrát [a patkány]
(1963 Domonkos István)
üdvözletül egyik ujját sapkája ellenzőjéhez érintette
(1977 Kertész Imre²)
mondja ki az „l” hangot, de ne érintse a nyelvhegyét a szájpadlás és a fogíny közötti részhez
(2000 Természet Világa)
1b.
〈mozgó, mozduló ember, állat (testrészével) v. testrész, dolog vmit, vkit, ill. mozgó, mozduló dolgot v. embert, állatot vmi, vki〉 önkéntelenül elér v. súrol
Az erős gátlan [= akadálytalanul] előre tör, ’s tövist virággal együtt érintve magasra száll
(1823 Aurora)
Minden rovar, melly a fölső karikát érinti, [áram]ütést kap, melly azt megöli vagy földre veri
(1847 Hetilap)
Igy az üsző dámvad [...] Erdőről erdőre fut a kegyetlentül, Reszket ijedtében, s új-új félelemtül: Egy fa-tő, egy ág ha érinti futtában, Magát a szörnyűnek véli már fogában
(1858 Arany János ford.Ariosto)
székeiken hátrafelé himbálóztak s e közben egyikük – merő véletlenségből – székével a másik hátát érintette
(1886 Pesti Hírlap febr. 8.)
Akinek mind a két válla érinti a földet, az le van győzve és többé nem birkózhatik
(1907 Molnár Ferenc²)
[a férfi motorkerékpárjával] szabálytalanul akart előzni és eközben érintette a kerékpárt, amely a villamos elé vágódott
(1933 Pesti Hírlap nov. 24.)
[a toronyugró] olyan meredeken suhan bele a vízbe, hogy a fejével érinti a medence fenekét
(1934 Nemzeti Sport aug. 3.)
Marosi utolsó labdája a hálót érintve pattant át az osztrák teniszező térfelére
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (rendsz. tagadó szerkezetben, vmely cselekvés eszközére utaló v. kéz alannyal)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés(sor)t, amelynek jellemző eszköze az alanyban megnevezett dolog, nem v. nagyon ritk. végeznek vkin, vmin〉
emberkéztől alig érintett erdős bérci tájék
(1865 Asbóth János)
[Béles András] haját, szakállát, bajuszát olló, borotva, fésű nem érintette soha
(1900 Varga Mihály)
Nem tudják, mit jelent szerelmesük számára a puha, eleven haj, melyet vegyszer nem érintett?
(1943 Márai Sándor)
[Óbuda-Újlakon] az utcák, a kövezet, a járdák éppen annyira kopottak, mint maguk a házak. Látszik rajtuk, hogy hosszú ideje nem érintette őket emberi kéz
(1987 Magyar Nemzet máj. 23.)
1d.
〈annak kif-ére, hogy vmely mozdulat, gesztus során fizikai érintkezés történik〉
Érzé, hogy egy meleg kéz szorítása érinté kezét, önkénytelenül férje vállára hajtá szédülő fejét
(1853 Jókai Mór)
egy egészséges pofon érintette a fejedelem arcát
(1885 Pesti Hírlap máj. 28.)
jéghideg, fagyos csók érintette a száját
(1917 Berkes Imre Izidor)
Gatty a jobb vállát fájlalta, mert a repülőgép légcsavarszárnyának az ütése érintette
(1931 Pesti Hírlap júl. 1.)
A szúrás érintette a hasnyálmirigyet is, így a férfi állapota jelenleg még súlyos és életveszélyes
(1997 Magyar Nemzet okt. 1.)
1e. (rendsz. tagadó szerkezetben, ujjal v. kisujjal határozóval) (átv is)
fizikailag bántalmaz vkit vki
Szegény férjem! olly igen szerette császárját. Addig egy ujjal sem érintett. De mióta a’ császár nem volt többé itt, azóta ivásnak adta magát, ’s engem verni kezdett
(1837 Jelenkor)
még eddig én Lazanelli kapitányt – kit különben verjen meg az isten – kis ujjommal sem érintém
(1846 Kovács Pál²)
[a bécsi udvar] kisujjával sem érintette a nemesi privilégiumokat, melyeknek korlátlan birtokában urnak érezte magát a magyar
(1910 Budapesti Hírlap febr. 6.)
Beszélnek felesleges egyetemekről, de jaj annak, aki egyik vagy másik városban érinteni meri valamelyik egyetemet
(1933 Budapesti Hírlap máj. 9.)
Linda Adams akár eskü alatt is hajlandó vallani, hogy a színes bőrű sportoló nem viselkedett erőszakosan, egyetlen ujjal sem érintette a hivatalos közegeket
(1991 Nemzeti Sport szept. 29.)
1f. (tárgy n. is, rendsz. tagadó szerkezetben) (vál)
〈annak kif-ére, hogy nem v. épphogy eszik v. iszik vki〉
Minden kedvet mohón nyelünk, S megcsömörlünk, zabálunk. Csak aliglan érinteni, Mértékelve hörpenteni, A bölcs élő törvénye: Mert így tovább tart kénye
(1807 Kisfaludy Sándor)
[a herceget otthon] magános vacsorája várta, melyet alig érintett
(1877 Fővárosi Lapok)
Vén cselédje azonban, ki felszolgált, megsúgá Rudolfnak, hogy már tegnap estétől fogva egy falatot nem érintett az öreg
(1853 Jókai Mór)
Az apácák is sírtak s alig érintették az üdvözletül nyújtott eperszörpöt
(1925 Berde Mária)
[a legendában a mennyet megjárt ifjú] földi ételt érintve hirtelen megőszül, és miután megáldozott, meghal
(1959 Domokos Pál Péter)
1g. (tagadó szerkezetben) (szépítő)
〈a szüzesség állapotának jelölésére is: annak kif-ére, hogy (egy bizonyos nővel) nem él szexuális életet vki〉
Azon híres férfiak közé, kik a’ szépnem iránti gyülöletet annyira vitték: hogy soha életökben nőt nem érintének, tartoznak: Newton, Tilly és XII. Károly
(1847 Életképek)
egy asszonyt sem érintettem, Ha tudtam róla: férje van
(1888 Endrődi Sándor ford.Heine)
Óh, csak még egyszer gyérülő hajamat Fölborzolná egy lyány, nem érintett, szelíd, Mondván: „Leszek az első, Zsenge és piciny asszonyod.”
(1910 Ady Endre)
Nincs előírva, hogy aki egyszer beöltözött a narancssárga lepelruhába, örök életére [buddhista] szerzetes kell, hogy maradjon. Sokan világi pályára lépnek [...]. Aki viszont úgy marad, nőt nem érinthet
(1997 Természet Világa)
1h.
〈annak kif-ére, hogy vkinek a tekintete, pillantása egy pillanatra rávetődik vkire, vmire, ill. vki rápillant vkire, vmire〉
Azraëlének egy pillantása sem érinti e zamatos csemegéket
(1851 Jókai Mór)
Remek melleidet, a teremtés édes csodáját, imádkozva érinti szemem
(1924 Móricz Zsigmond)
Milyen találóan mondják: „Ha először néz rád a szép lány, akkor csap beléd a villám…!” Alig érintett a tekintetével, máris vergődtem
(1950 Jankovich Ferenc ford.Rolland)
A többiek nem törődtek vele, legfeljebb egy-két futó pillantás érintette vadonatúj farmernadrágját
(1985 Népszava júl. 27.)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmely (természeti) jelenség (vhogyan hatva) eljut vhova, vkihez〉
reggel leandalogván a’ hegy’ aljába, mély nyögés érintette füleit. A’ hang után indulva, nem sokára egy a’ fák alatt elerőtlenedve fekvő szarándokra talált
(1826 Hrabovszky Dávid)
a bejáratnál hideg szellő érint bennünket, mely a barlangból kifelé nyomúl
(1873 Krenner József Sándor)
Amint a gyenge külső fény érinté a szultán szemeit, felszisszent
(1884 Jókai Mór)
[a férfi] lehellete forrón érintette [Júlia] csupasz vállát
(1910 Budapesti Hírlap febr. 27.)
a tűz által érintett szinteken négyen tartózkodtak
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
〈annak kif-ére, hogy vmilyen fizikai hatást v. érzelmi benyomást gyakorol vkire v. vmire vmi(vel vki)
Érzéseim és gondolkodó tehetségeim közt a’ harmónia felbomlott; engedni kezdenek inaim a’ szünet nélkül ostromló fájdalmaknak – minden kicsinység érint, bizgat, keserít
(1821 Dessewffy József)
A daganat csaknem kiállhatatlan fájdalmakat okoz, mihelyt legkisebbé mozdulok. [...] Vasárnap, hétfőn ki se voltam szobámból, olly igen fájdalmasan érintett minden mozdulás
(1836 Kossuth Lajos)
az ember soha sem tudja, mily ideget érinthet legártatlanabbnak látszó kérdésével
(1877 Fővárosi Lapok)
szinte idegenül érinti a fület a régi jó aó-s dialektus
(1923 Babits Mihály)
a könyv engem is mélyen érint
(1989 Szabolcsi Miklós)
Ősi fészekmeleget sugárzott a falu, a nagy családi közösségek eleven köldökzsinóron táplálták az egyént, akinek kedélyét még nem vagy alig-alig érintették a modern idők végletes hangulatai, nyugtalansága
(2000 Gyurácz Ferenc)
2b.
〈gúnnyal, rágalommal stb.〉 illet vkit v. vmit vki, ill. 〈rágalom, vád stb.〉 ér vkit, vmit
Igaz é hát, hogy a’ satiricusok, és Epigrammatisták roszsz indulatú, roszsz szívű, és ártalmas emberek? mivel módos tsipkedésekkel érintenek némellyeket?
(1810 Dessewffy József)
még azok’ fáradozásit sem fogjuk gunynyal ’s rágalommal érintni, kik habár fövényre iktatnák is ültetvényeiket, munkásságaik’ minden reményit
(1838 Széchenyi István)
Akár egyenest, akár mellékesen érintsen a vád
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
A tömeg morogva oszlott szét, de egyetlen szidalommal sem érintette többé Mergyt
(1907 Pesti Hírlap szept. 1. ford.)
személyét érintő sértésekre
(1997 Magyar Hírlap)
3.
〈annak kif-ére, hogy vmely tárgy, terület stb. méreténél, kiterjedésénél fogva vmely részével, pontjával v. határvonalával egy pillanatra hozzáér vmihez v. folyamatosan érintkezik vmivel〉
A’ más [fajta vadászkutya] tempe, rövid lábú, majd földet hasával Érént; két füle tsügg
(1779 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
A kínaiak napkeletben támadtak, az asszirusok dél felé, hol most Törökország Perzsiát érinti
(1815 k. Verseghy Ferenc)
Símára köszörült márványtáblák olly erővel vonzódnak egymáshoz, hogy csak nagy erővel lehet egymástol elválasztani. – Ugyan ezt tapasztalhatni két sima egymást érintő üvegtáblánál is
(1840 Peregriny Elek)
Karbonátosodott, tufakötőanyagú, dolimitkonglomerátum. Vastagsága 20 cm.centiméter 3–15 mmmilliméter átmérőjű, gömbölyded dolomitszemek érintik egymást
(1946 Radnóty Egon)
A kereszt az eget érintette, az Isten országát
(1976 Dobos László)
A tundra itt igen mélyen Ddél-re húzódik, érinti az É-iészaki sz.szélesség 58. fokát
(1995 Természet Világa)
3a. (Mat)
〈síkban v. térben: vmely egyenes v. görbe (vonallal v. felülettel határolt idom v. sík) egy másikat〉 azt nem metszve egy pontban elér
Apollonios föladata általánosságban igy hangzik: három adott körhöz kerestetik az őket érintő kör
(1893 PallasLex.)
a1 és a2 egyenesek a Hyperbola végérintői v.vagy aszimptotái, amelyeket a görbe a végtelenben érint
(1927 TolnaiÚjLex.)
Az x4–x2+1 gráfja érinti az x tengelyt
(1998 Természet Világa)
A Hohmann-pálya egy olyan ellipszis, amely – külső bolygó esetén – a célbolygó pályáját belülről, a Földét pedig kívülről érinti
(1998 Természet Világa)
4.
〈annak kif-ére, hogy célja felé tartva mozgása során rövid időre megáll vhol vki, vmi, ill. megállítanak vmit〉
Lehet, hogy [Minóna] hazafelé utaztában Kolozsvárt érinti (október elején), és akkor Téged is meglátogat
(1846 Teleki Blanka)
A tengeri úton Stambulba érkező áruk legnagyobb részét helyben fogyasztják; a többi rész e kikötőt csak közbenső, rakodási helyül érinti, s a tengeren tovább Trapezuntba vitetik
(1862 Budapesti Szemle)
Sándor bolgár fejedelem ma este 6 órakor külön udvari vonattal érintette Csernovicot
(1886 Pesti Hírlap aug. 30.)
Ebben a pillanatban lépett a kávéházba Karvaly. Éppen csak érintette asztalunkat: – Mi az, levél? – s már el is tűnt a hátsó teremben
(1964 Pilinszky János)
1934. április 17-én fordul az első [autóbusz]járat, napi kétszer érintve a falut oda és kétszer vissza
(2000 Buza Péter)
4a.
〈annak kif-ére, hogy vmely út(vonal), folyó stb. úgy vezet, ill. folyik, hogy közvetlenül vmi, kül. vmely földrajzi hely mellett v. azon át halad〉
úgy tetszett a’ bécsi congressusnak, hogy a’ Rajna 150–160 órányi útjában, mellyet Schweicztol Hollandig átfut, [...] az Oldenburghoz tartozó Birkenfeld herczegség, a’ hessen-homburgi Meissenheim uradalom, a’ kurhesseni tartomány Hanau, határát is érintse
(1844 Tóth Lőrinc)
Az üterek közül a’ külső szeméremütér – arteria pudenda externa – két ággá válik, az egyik a’ borék’ fölső része felé siet, útjában a’ geczekötelcset [= ondóvezetéket] háránt érinti ’s innen a’ borék’ elődi részéhez is ereszt szálakat
(1848 Pólya József)
[Melbourne] kikötőjét világforgalmi utak érintik
(1928 TolnaiÚjLex.)
Az ösvény néhány, csupán maroknyi házból álló, jellegzetes tibeti falut is érint
(1995 Természet Világa)
A megyét nemzetközi vasúti fővonal nem érinti
(2000 Magyar Hírlap)
5.
〈vmely (határ)pontot, tartományt stb.〉 (mértékében, minőségében stb. növekedve v. csökkenve) elér vmi v. vki
[Szigligeti Ede] tárgyát hol a múltból, hol a jelen életből vette; érinteni törekedett a fensőbb komikumot, és le-leszálott az alsóhoz
(1873 Gyulai Pál)
kinevetik, megütlegelik ez utóbbit olyan fenyegetés közben, mely már a vadság határát érinti
(1914 Ambrus Zoltán)
Modern dúr hexachord dalok. Néha érintik a felső oktávot is
(1990 Magyar néprajz)
[az amerikai tőzsde forgalma] folyamatosan zsugorodva már-már az 1998-as oroszországi válságkor megélt négyéves mélypontot érintette
(2002 Magyar Hírlap)
6.
〈beszéd (során) írásmű(ben) (vki) (röviden) megemlít, szóba hoz, ill. 〈tanácskozás, műalkotás stb.〉 tárgyal v. ábrázol, bemutat vmit
ezen Előbeszédemben érintem a’ néhai Szacsvaynak sületlen recensióját is, talán hevesebben mint némellyeknek itt tetszenék
(1815 Döbrentei Gábor)
ha barátom vagy kérlek ne érintsük ezt a témát
(1920 Szép Ernő)
A reakciós cenzúra különösen a gyarmati kérdéseket érintő filmek iránt mutatott nagy érzékenységet
(1959 Nemes Károly)
Jó lenne, ha e tárlat által érintett problémákat ezután meg is vitatnák az érdekeltek
(1960 Pogány Ö. Gábor)
A mai konferencia két fő témát érint: az emlőrák genetikai vonatkozásait és a műtét utáni gondozást
(2000 Magyar Hírlap)
7.
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, megnyilvánulás stb. irányul, vonatkozik vkire, vmire〉
ha valahová, valóban ide illik Phocion’ nézete, ki minél erősebben érinteték köz taps által, annál inkább kétkedett felfogása’ helyességén
(1841 Széchenyi István)
A politicai gyilkosság, mely az uralkodó személyét érinti, s az által a népnek, mely felett az uralkodik, lételét teszi kérdésessé, annyira ellenkezik a franczia nemzet erkölcseivel és érzelmeivel, hogy a nagy közönség az ilyen gonosztettekben soha se akarja se egy rajongó, se pedig egy őrjöngő magán álló tettét szemlélni
(1863 Lauka Gusztáv)
itt Zalatnán egy csodás esemény érintett, melyet, ha egy idegen ajakról hallottam volna elbeszélni, azt mondtam volna: Hallgass! ily mesés eszmény nem történhetik az életben
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
A récényi bányászatot érintő adatok valamely oly régi soproni patricius család irataival lennének kiegészíthetők, melyek az Unió récényi bányatársaságnak voltak társtulajdonosai
(1940 Vajk Artúr)
A nappalit nem érintette az átalakítás
(1998 Lakáskultúra)
8.
〈annak kif-ére, hogy vmely körülmény, szabály stb. hatással van v. (vhogyan) hat vkire v. vmire〉
Fiaim szívesen fáradok éjjel nappal boldogságtokért, hanem azon aggódom lelki rugósságtok soha nem fog tökéletesen kifejlődni, ha mindig csak én gondoskodom Rólatok, ’s Ti magatok soha nem fogtok gondolkozni ’s kissé fáradozni mind azért, a’ mi úgy is legközelebbrül csak Titeket érint
(1831 Széchenyi István)
a londoni tőzsdét az angol bank tegnapi kamatláb emelése még kedvezően érintette
(1896 Fővárosi Lapok okt. 24.)
Dánia kisparaszti üzemeit különösen súlyosan érintette a válság
(1947 Adorján János)
Aki viszont csak apró dolgokban hibázik, de jelleme ellen nem lehet kifogás, annak bosszantó apró hibáival nem szabad törődni, hiszen ezek a lényeget nem érintik
(1982 Lux Elvira)
Az utóbbi évtizedekben a Föld atmoszférájának összetételében bekövetkező változások meglepő módon nem a légkör 99,9%-át kitevő nitrogén és oxigén mennyiségét érintették, hanem a légkörnek csupán nyomokban előforduló gáznemű összetevőit
(1995 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, érintett, érintő

Beállítások