érintkezés fn 4B

1. ’az érintkezik igével kifejezett történés v. cselekvés’ ❖ A’ szomszédokkal érintkezés nem mindenütt ollyan, hogy azoktól Erdély világosodást nyerhetne (1836 Hasznos Mulatságok C8344, 324).

2. ’az a mozzanat, helyzet stb., hogy két v. több személy, tárgy stb. egymáshoz ér, egymást érinti’ ❖ midn t. i. valamelly ég test más égékeny (éghet) testtel olly közeli érintkezésbe j, hogy az emezt meggyujthatja (1835 Kunoss Endre C7270, 72) | A mozgások a bél tartalmát uj meg uj emésztő nedvvel hozzák érintkezésbe, s a felszivódást lényegesen előmozdítják (1893 PallasLex. CD02) | Szoros érintkezést a két munkadarab fölületei között csak úgy létesíthetni, ha e fölületeket fogasgyaluval fölborzoljuk, megfogazzuk (1912 RévaiNagyLex. C5702, 524) | [a lovas] lábszára pedig leengedett sarokkal és puha bokával a ló testével rugalmas érintkezésben marad (1987 Domokos Lajos² 1038002, 86) | Ázsia keleti partjai mentén [...] az óceán alját képező kőzetlemez benyomul a szigetívek alá. A mozgás nem egyenletes: a kőzetlemezek az érintkezés zónájában eleinte deformálódnak (2002 Kerényi Attila 3173001, 83).

2a. (Vill) ’két elektromos vezető olyan kapcsolata, egymáshoz érése, amely feltétele annak, hogy áramkör keletkezzék’ ❖ vajjon a 2-ik kísérletben a távirati jel kimaradása valóban onnét van-e, hogy d-nél az érintkezés hamarább megszűnt mint c-nél (1861 Orvosi Hetilap C8111, 661) | Az óramű járása elektromos érintkezés útján Marey-féle helyesített jelző műszerrel van ellenőrízve (1889 Szily Jenő C7913, 390) | A hiba az anódcsatlakozás huzaljaiban is rejtőzhet. Lehet, hogy valamelyik zsinór elszakadt (seprő!!) vagy egy kontaktus lazult meg és így nincs érintkezés (1929 Nemzeti Sport febr. 26. C7153, 12) | előfordulhat az is, hogy egyszerre „megjavul” a tévénk. Semmi csoda nem történt: volt valahol egy rossz érintkezés (rövidzárlat, szakadás), ami a kopogtatásra átmenetileg megjavult (1998 Természet Világa CD50).

3. ’személyek, csoportok stb. közötti kapcsolat, összeköttetés, ill. kommunikáció’ ❖ a’ személyes érintkezések vele olly kellemetlenek, hogy egyik ministernek sincsen sok kedve vele dolgozni (1835 Jelenkor C8301, 398) | e magyar faluk előljárósága és Brassó tanácsa közt minden érintkezés német nyelven történik (1873 Orbán Balázs 8340021, 120) | A cseh kormány érintkezésbe lépett a kassai Munkástanácscsal (1919 Világ 2115001, 1) | Annyi időm sem akadt, hogy telefonon keressek vele érintkezést (1964 Gárdos Mariska 9174001, 60) | Cégtársam, Mr. Joe Lopiccolo tegnap este vette fel az érintkezést a galéria egyik felelős alkalmazottjával… (1981 Tandori Dezső 9703001, 34) | diplomáciai érintkezések (2010 Huszár Tibor 3159003, 247).

3a. (rendsz. minőségjelzővel) ’szexuális kapcsolat, kül. nemi aktus’ ❖ a’ herék’ folytonos működése’ következtében megtölt hólyagczák’ geczéje, mint az ivari részek’ természeti ingere, a’ másik ivar eránt vágyat, közeledést, érintkezést gerjeszt ’s követel; a’ hímtagot pedig a’ nemi gyönyör’ élvezetére alkalmassá, azaz, merevénynyé alakítja (1848 Pólya József 8371004, 59) | a fertőzés a legnagyobb valószinűséggel ivari érintkezés útján támadt (1891 Orvosi Hetilap C8141, 31) | [az internátusban] láttam szerelmet és nemi érintkezést a fiúk között (1934 Márai Sándor 9421006, 215) | A megszakított érintkezés kritikus pontja tehát az ondókilövellés előtti időpont érzékelése (1986 Czeizel Endre 9080003, 33) | Bill Clinton amerikai elnök azt fontolgatja, hogy bizonyos szexuális érintkezést beismer Monica Lewinskyvel, de továbbra is fenntartja korábbi vallomását, hogy nem folytatott nemi viszonyt a nővel (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ’jelenségek, elgondolások stb. közötti kapcsolat, összefüggés’ ❖ Folyt, szinte a’ nagy szótár’ előkészületei’ számára, a’ magyar ’s más, azzal érintkezésbe jött nyelvekben előforduló rokon hangú ’s értelmű szavak’ kiszemelése is (1837 Figyelmező C6731, 163) | Néha gondolatokban, máskor szerkezeti elemekben akad valamelyes rokonság a magyar filozófiai dráma és egyes idegen költemények között. Ezek az érintkezések többnyire a hasonló témák természetes találkozásai (1933 Pintér Jenő CD44) | [Jakobsonnál] fogalmi asszociációnak már csak két típusa van: a hasonlóság és a kapcsolat vagy érintkezés. Az előbbi a metaforában, az utóbbi pedig a metonímiában ölt testet (1981 Vígh Árpád 1163002, 196) | A két szöveg közötti érintkezés ezúttal is többnek látszik puszta motivikus, illetve tematikus kapcsolatnál (2006 Horváth Kornélia 3155001, 37).

5. (kissé rég, Kat) ’az ellenséggel való összecsapás, összeütközés’ ❖ Ámde a mint decz. 16-án a császári főhadsereg Windischgrätz alatt Magyarországra bejött és Görgei hadserege hátrálni kezdett, Perczel parancsot kapott, hogy ezzel találkozzék s tegye magát érintkezésbe. Ennélfogva ő decz. 19-én indult el hadtestével a 35-ik, 47-ik zalai, 48-ik szabolcsi, 50-ik Hunyady-honvédzászlóaljakkal, 1 század utászszal (1862 Asbóth Lajos C0676, 36) | A japán császári főhadiszallás szombaton közölte, hogy a Havai-szigetek vizein tevékenykedő japán tengeri erők felvették az érintkezést az ottani amerikai kombinált flotta főerejével. A hivatalos közleményből megállapítható, hogy a kifejlődött tengeri ütközet folyamán a japán hadihajók egy ellenséges cirkálót és három torpedórombolót elsülyesztettek (1942 Déli Hírlap 2121001, 1) | Seremetyev, akit azért küldtek előre négy irreguláris lovas ezredével, hogy az ellenséggel érintkezésbe lépjen, Wesenbergig nyomult (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 506).

Ö: harc~.

UB: -felvétel.

Sz: érintkezéses, érintkezési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. érint; ÉKsz.; SzT.

érintkezés főnév 4B
1.
az érintkezik igével kifejezett történés v. cselekvés
A’ szomszédokkal érintkezés nem mindenütt ollyan, hogy azoktól Erdély világosodást nyerhetne
(1836 Hasznos Mulatságok)
2.
az a mozzanat, helyzet stb., hogy két v. több személy, tárgy stb. egymáshoz ér, egymást érinti
midn t. i.tudniillik valamelly ég test más égékeny (éghet) testtel olly közeli érintkezésbe j, hogy az emezt meggyujthatja
(1835 Kunoss Endre)
A mozgások a bél tartalmát uj meg uj emésztő nedvvel hozzák érintkezésbe, s a felszivódást lényegesen előmozdítják
(1893 PallasLex.)
Szoros érintkezést a két munkadarab fölületei között csak úgy létesíthetni, ha e fölületeket fogasgyaluval fölborzoljuk, megfogazzuk
(1912 RévaiNagyLex.)
[a lovas] lábszára pedig leengedett sarokkal és puha bokával a ló testével rugalmas érintkezésben marad
(1987 Domokos Lajos²)
Ázsia keleti partjai mentén [...] az óceán alját képező kőzetlemez benyomul a szigetívek alá. A mozgás nem egyenletes: a kőzetlemezek az érintkezés zónájában eleinte deformálódnak
(2002 Kerényi Attila)
2a. (Vill)
két elektromos vezető olyan kapcsolata, egymáshoz érése, amely feltétele annak, hogy áramkör keletkezzék
vajjon a 2-ik kísérletben a távirati jel kimaradása valóban onnét van-e, hogy d-nél az érintkezés hamarább megszűnt mint c-nél
(1861 Orvosi Hetilap)
Az óramű járása elektromos érintkezés útján Marey-féle helyesített jelző műszerrel van ellenőrízve
(1889 Szily Jenő)
A hiba az anódcsatlakozás huzaljaiban is rejtőzhet. Lehet, hogy valamelyik zsinór elszakadt (seprő!!) vagy egy kontaktus lazult meg és így nincs érintkezés
(1929 Nemzeti Sport febr. 26.)
előfordulhat az is, hogy egyszerre „megjavul” a tévénk. Semmi csoda nem történt: volt valahol egy rossz érintkezés (rövidzárlat, szakadás), ami a kopogtatásra átmenetileg megjavult
(1998 Természet Világa)
3.
személyek, csoportok stb. közötti kapcsolat, összeköttetés, ill. kommunikáció
a’ személyes érintkezések vele olly kellemetlenek, hogy egyik ministernek sincsen sok kedve vele dolgozni
(1835 Jelenkor)
e magyar faluk előljárósága és Brassó tanácsa közt minden érintkezés német nyelven történik
(1873 Orbán Balázs)
A cseh kormány érintkezésbe lépett a kassai Munkástanácscsal
(1919 Világ)
Annyi időm sem akadt, hogy telefonon keressek vele érintkezést
(1964 Gárdos Mariska)
Cégtársam, Mr. Joe Lopiccolo tegnap este vette fel az érintkezést a galéria egyik felelős alkalmazottjával…
(1981 Tandori Dezső)
diplomáciai érintkezések
(2010 Huszár Tibor)
3a. (rendsz. minőségjelzővel)
szexuális kapcsolat, kül. nemi aktus
a’ herék’ folytonos működése’ következtében megtölt hólyagczák’ geczéje, mint az ivari részek’ természeti ingere, a’ másik ivar eránt vágyat, közeledést, érintkezést gerjeszt ’s követel; a’ hímtagot pedig a’ nemi gyönyör’ élvezetére alkalmassá, azaz, merevénynyé alakítja
(1848 Pólya József)
a fertőzés a legnagyobb valószinűséggel ivari érintkezés útján támadt
(1891 Orvosi Hetilap)
[az internátusban] láttam szerelmet és nemi érintkezést a fiúk között
(1934 Márai Sándor)
A megszakított érintkezés kritikus pontja tehát az ondókilövellés előtti időpont érzékelése
(1986 Czeizel Endre)
Bill Clinton amerikai elnök azt fontolgatja, hogy bizonyos szexuális érintkezést beismer Monica Lewinskyvel, de továbbra is fenntartja korábbi vallomását, hogy nem folytatott nemi viszonyt a nővel
(1998 Magyar Hírlap)
4.
jelenségek, elgondolások stb. közötti kapcsolat, összefüggés
Folyt, szinte a’ nagy szótár’ előkészületei’ számára, a’ magyar ’s más, azzal érintkezésbe jött nyelvekben előforduló rokon hangú ’s értelmű szavak’ kiszemelése is
(1837 Figyelmező)
Néha gondolatokban, máskor szerkezeti elemekben akad valamelyes rokonság a magyar filozófiai dráma és egyes idegen költemények között. Ezek az érintkezések többnyire a hasonló témák természetes találkozásai
(1933 Pintér Jenő)
[Jakobsonnál] fogalmi asszociációnak már csak két típusa van: a hasonlóság és a kapcsolat vagy érintkezés. Az előbbi a metaforában, az utóbbi pedig a metonímiában ölt testet
(1981 Vígh Árpád)
A két szöveg közötti érintkezés ezúttal is többnek látszik puszta motivikus, illetve tematikus kapcsolatnál
(2006 Horváth Kornélia)
5. (kissé rég, Kat)
az ellenséggel való összecsapás, összeütközés
Ámde a mint decz.december 16-án a császári főhadsereg Windischgrätz alatt Magyarországra bejött és Görgei hadserege hátrálni kezdett, Perczel parancsot kapott, hogy ezzel találkozzék s tegye magát érintkezésbe. Ennélfogva ő decz.december 19-én indult el hadtestével a 35-ik, 47-ik zalai, 48-ik szabolcsi, 50-ik Hunyady-honvédzászlóaljakkal, 1 század utászszal
(1862 Asbóth Lajos)
A japán császári főhadiszallás szombaton közölte, hogy a Havai-szigetek vizein tevékenykedő japán tengeri erők felvették az érintkezést az ottani amerikai kombinált flotta főerejével. A hivatalos közleményből megállapítható, hogy a kifejlődött tengeri ütközet folyamán a japán hadihajók egy ellenséges cirkálót és három torpedórombolót elsülyesztettek
(1942 Déli Hírlap)
Seremetyev, akit azért küldtek előre négy irreguláris lovas ezredével, hogy az ellenséggel érintkezésbe lépjen, Wesenbergig nyomult
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Sz: érintkezéses, érintkezési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. érint; ÉKsz.; SzT.

Beállítások