erkölcstan fn 4A8

1. ’az emberi szándék és cselekvés morális érték(elés)ével és normáival foglalkozó filozófiai tudományág’ ❖ úgy látszik: a’ szóban forgó Tanulmány legszorosabb kapcsolatban vagyon a’ keresztény Erkölcstannal; minthogy ennek áll tisztében bővebben kifejteni ’s megmutatni, miszerint a’ lelkipásztornak egész erővel azon kell lennie, hogy a’ reá bizott hiveknek lelki üdvösségét minden módon előmozdítsa (1840 Szilasy János 8450014, 82) | a bölcsészetnek négy része van: a gondolkodástan, az erkölcstan, a természettan és a metaphysica (1883 Toldy László¹ ford.–Molière C3182, 75) | az újabb kor, Locke óta legalábbis, elfordult attól a régi nézettől, mely az erkölcstan elveit velünk született, már minden gyermekben csíraszerűleg meglévő s később csak kifejtekező, tudatosságra vergődő jelenségeknek tartotta (1923 e. Posch Jenő CD10) | Tamás Gáspár Miklós egy magasröptű filozófiai, politológiai, sőt, az erkölcstanba is belekalandozó előadást tett nekünk (1991 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’ez mint egyetemi, ill. az erkölcsi nevelés mint iskolai tantárgy’ ❖ [Domenico Berti] 1849. a torinói egyetemre az erkölcstan tanárává neveztetett ki (1893 PallasLex. CD02) | [a Hazafias Népfront] javasolja a Művelődésügyi Minisztériumnak, hogy az erkölcstan keretén belül tegye az oktatás szerves részévé a társadalmi tulajdon megbecsülésének a tanítását (1958 Magyar Nemzet szept. 2. C0354, 1) | meglepetéssel értesültem arról, hogy Andrásfalvy Bertalan miniszter úr a Parlamentben arról beszélt, hogy a nemzeti alaptanterv szerves része a hit- és erkölcstan (1990 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (birtokszóként) ’vmely alkotó, kül. filozófus etikai nézetrendszere, erkölcsi tanítása, ill. azt összefoglaló írásműve’ ❖ Platon erkölcstana a jogtudományra vagy inkább országtanra is terjedett, mit azon okból cselekedett, mivel hite szerint az országnak hivatása az, hogy az embert rendeltetéséhez, mit egyedül a társadalomban érhet el, biztosan vezesse, és az erkölcsi elveket az emberi társulatban létesitse (1843 Purgstaller József 8351002, 47) | Khinában Kongfutse erkölcstana az irányadó (1893 PallasLex. CD02) | Kant erkölcstanát ellentétesen szokás megítélni. Egyesek úgy látják, hogy „elintellektualizálta” az erkölcsöt, mások, hogy felszabadította a „felvilágosodás intellektualizmusa” alól (1940 Németh László² 9485012, 164) | [Kalmár levele megemlíti] Bénédict Pictet svájci református írótól fordított pietista eszméktől befolyásolt erkölcstanát (2000 Hegedűs Béla CD40).

2. ’vki, vmi által képviselt v. közvetített erkölcsi szemlélet’ ❖ S ez az, mit a dráma erkölcstanának lehet mondani: de ennek keresetlenül kell mintegy a dráma charactereiből s szerkezetéből folynia, mert különben iskolai por fog a színművön látszani (1837 Vörösmarty Mihály C4539, 51) | A modern író erkölcstana ruganyos. Ő nagyon nehezen mond ki kedvezőtlen ítéletet egy leányról. Légyottokat adat vele, egy nap három szerelmet valló ficsúrnak szoríttatja meg jéghideg kezét sokat ígérően, bíztatóan, de kacérnak dehogy mondaná azért (1898 Ady Endre C0534, 20) | a francia vígjáték szerelmi erkölcstana (1936 Schöpflin Aladár CD10) | [Kemény Zsigmond] nagyon is érti, mert az önkényuralmi viszonyok közt értette meg, a kényszerű becstelenség súlyát. A Zord idő erkölcstana szerint az erény nem a szándéktól függ, hanem a sikertől, s a politikai igazságot csak az eredmény bizonyítja (1965 Sőtér István CD53) | Glenn Gould több volt, mint forradalmár Bach-interpretátor: művészet- és életfilozófiája, sajátos erkölcstana máig élő kultuszt hívott elő személye körül (2002 Népszabadság okt. 26. C7850, [37]).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

erkölcstan főnév 4A8
1.
az emberi szándék és cselekvés morális érték(elés)ével és normáival foglalkozó filozófiai tudományág
úgy látszik: a’ szóban forgó Tanulmány legszorosabb kapcsolatban vagyon a’ keresztény Erkölcstannal; minthogy ennek áll tisztében bővebben kifejteni ’s megmutatni, miszerint a’ lelkipásztornak egész erővel azon kell lennie, hogy a’ reá bizott hiveknek lelki üdvösségét minden módon előmozdítsa
(1840 Szilasy János)
a bölcsészetnek négy része van: a gondolkodástan, az erkölcstan, a természettan és a metaphysica
(1883 Toldy László¹ ford.Molière)
az újabb kor, Locke óta legalábbis, elfordult attól a régi nézettől, mely az erkölcstan elveit velünk született, már minden gyermekben csíraszerűleg meglévő s később csak kifejtekező, tudatosságra vergődő jelenségeknek tartotta
(1923 e. Posch Jenő)
Tamás Gáspár Miklós egy magasröptű filozófiai, politológiai, sőt, az erkölcstanba is belekalandozó előadást tett nekünk
(1991 Országgyűlési Napló)
1a.
ez mint egyetemi, ill. az erkölcsi nevelés mint iskolai tantárgy
[Domenico Berti] 1849. a torinói egyetemre az erkölcstan tanárává neveztetett ki
(1893 PallasLex.)
[a Hazafias Népfront] javasolja a Művelődésügyi Minisztériumnak, hogy az erkölcstan keretén belül tegye az oktatás szerves részévé a társadalmi tulajdon megbecsülésének a tanítását
(1958 Magyar Nemzet szept. 2.)
meglepetéssel értesültem arról, hogy Andrásfalvy Bertalan miniszter úr a Parlamentben arról beszélt, hogy a nemzeti alaptanterv szerves része a hit- és erkölcstan
(1990 Országgyűlési Napló)
1b. (birtokszóként)
vmely alkotó, kül. filozófus etikai nézetrendszere, erkölcsi tanítása, ill. azt összefoglaló írásműve
Platon erkölcstana a jogtudományra vagy inkább országtanra is terjedett, mit azon okból cselekedett, mivel hite szerint az országnak hivatása az, hogy az embert rendeltetéséhez, mit egyedül a társadalomban érhet el, biztosan vezesse, és az erkölcsi elveket az emberi társulatban létesitse
(1843 Purgstaller József)
Khinában Kongfutse erkölcstana az irányadó
(1893 PallasLex.)
Kant erkölcstanát ellentétesen szokás megítélni. Egyesek úgy látják, hogy „elintellektualizálta” az erkölcsöt, mások, hogy felszabadította a „felvilágosodás intellektualizmusa” alól
(1940 Németh László²)
[Kalmár levele megemlíti] Bénédict Pictet svájci református írótól fordított pietista eszméktől befolyásolt erkölcstanát
(2000 Hegedűs Béla)
2.
vki, vmi által képviselt v. közvetített erkölcsi szemlélet
S ez az, mit a dráma erkölcstanának lehet mondani: de ennek keresetlenül kell mintegy a dráma charactereiből s szerkezetéből folynia, mert különben iskolai por fog a színművön látszani
(1837 Vörösmarty Mihály)
A modern író erkölcstana ruganyos. Ő nagyon nehezen mond ki kedvezőtlen ítéletet egy leányról. Légyottokat adat vele, egy nap három szerelmet valló ficsúrnak szoríttatja meg jéghideg kezét sokat ígérően, bíztatóan, de kacérnak dehogy mondaná azért
(1898 Ady Endre)
a francia vígjáték szerelmi erkölcstana
(1936 Schöpflin Aladár)
[Kemény Zsigmond] nagyon is érti, mert az önkényuralmi viszonyok közt értette meg, a kényszerű becstelenség súlyát. A Zord idő erkölcstana szerint az erény nem a szándéktól függ, hanem a sikertől, s a politikai igazságot csak az eredmény bizonyítja
(1965 Sőtér István)
Glenn Gould több volt, mint forradalmár Bach-interpretátor: művészet- és életfilozófiája, sajátos erkölcstana máig élő kultuszt hívott elő személye körül
(2002 Népszabadság okt. 26.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások