erkölcstelenség fn 3B8

1. (vmely személynek, közösségnek) erkölcsileg züllött, romlott állapot(a)’ ❖ az magános élet erkltstelenségnkt gyógyittya (1777 Jeles gondolatok C2220, 91) | Erkölcstelenségen a törvény nem uralkodhatik (1801 Bessenyei György¹ ford.–Millot 7044050, 50) | Ha pedig a’ nép oktatóji vagytok, nézzétek, hogy a’ nép erkölcstelensége ’s romlottsága nagy részben ne tulajdonittassék nektek (1842 Társalkodó C7979, 238) | Erkölcstelenség, az a konok rendszer, mely minálunk uralkodik, s mely ó-divatú, korunkba nem illő írásokat holmi hazafias ajánlgatásokkal varr az olvasó nyakába (1909 Hatvany Lajos CD10) | [A könyvben] előttünk áll az orosz-szovjet történelem, a sztálini világ erkölcstelensége és a rendszer minden akarata ellenére megszülető értelmiségi erkölcs (1997 Új Könyvek CD29).

2. ’erkölcsi szabályokba ütköző megnyilvánulás, magatartás, cselekedet, vminek ilyen volta’ ❖ a’ vétkesnek tette, nyilvános erkölcstelensége napfényen van (1841 Szeremlei Gábor C7337, 106) | A társulat nem tűrheti, egy percig sem tűrheti tovább, hogy egy alkalmazottja vadházasságban éljen. Ez erkölcstelenség! (1917 Réti Ödön CD10) | annyi pénzhez csak további erkölcstelenség árán juthatnak (1961 Népsport febr. 6. C8032, 3) | sikerül a szocializációs folyamatot új ideológiákkal befolyásolni, összekapcsolni, ami a népesség kicsi méretét, a bioszféra ápolását, a környezetszennyezés és túlfogyasztás erkölcstelenségének kimondását feltételezi (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. ’az erkölcsi érzéket sértő, bántó dolog, ill. vminek ilyen jellege’ ❖ Kotzebue nékem csak azért se emberem, mivel theatralis Darabjaiba maid csak eggy sincs, meljbe undok erkölcstelenség, alacson character ne találtatnék (1811 Cserey Farkas² C2561, 602) | még eddig senkinek eszébe nem jutott írásaink’ erkölcstelenségéről szót emelni (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 697) | [Toldy István Kornélia című tragédiája,] amely a polgári család sivárságát, züllöttségét mutatta be, néhány előadás után belügyminiszteri kívánságra, „erkölcstelenség miatt” lekerült a műsorról (1953 Hegedüs Géza 9233002, 18) | Az egyházak, féltükben, hogy elvesztik a lelkek fölött uralmukat, a színházat az erkölcstelenség melegágyának, a ledérség és bűn tanyájának kiáltották ki (1965 Solt Andor CD53) | erős cenzurális tiltás is állt velük [ti. a prózai műfajokkal] szemben: volt idő, mikor – a szerelmes-kalandos jelleg miatt – „erkölcstelenség” vádjával, az egész műfaj terjedésének is gátat akartak vetni (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

erkölcstelenség főnév 3B8
1.
(vmely személynek, közösségnek) erkölcsileg züllött, romlott állapot(a)
az magános élet erkltstelenségnkt gyógyittya
(1777 Jeles gondolatok)
Erkölcstelenségen a törvény nem uralkodhatik
(1801 Bessenyei György¹ ford.Millot)
Ha pedig a’ nép oktatóji vagytok, nézzétek, hogy a’ nép erkölcstelensége ’s romlottsága nagy részben ne tulajdonittassék nektek
(1842 Társalkodó)
Erkölcstelenség, az a konok rendszer, mely minálunk uralkodik, s mely ó-divatú, korunkba nem illő írásokat holmi hazafias ajánlgatásokkal varr az olvasó nyakába
(1909 Hatvany Lajos)
[A könyvben] előttünk áll az orosz-szovjet történelem, a sztálini világ erkölcstelensége és a rendszer minden akarata ellenére megszülető értelmiségi erkölcs
(1997 Új Könyvek)
2.
erkölcsi szabályokba ütköző megnyilvánulás, magatartás, cselekedet, vminek ilyen volta
a’ vétkesnek tette, nyilvános erkölcstelensége napfényen van
(1841 Szeremlei Gábor)
A társulat nem tűrheti, egy percig sem tűrheti tovább, hogy egy alkalmazottja vadházasságban éljen. Ez erkölcstelenség!
(1917 Réti Ödön)
annyi pénzhez csak további erkölcstelenség árán juthatnak
(1961 Népsport febr. 6.)
sikerül a szocializációs folyamatot új ideológiákkal befolyásolni, összekapcsolni, ami a népesség kicsi méretét, a bioszféra ápolását, a környezetszennyezés és túlfogyasztás erkölcstelenségének kimondását feltételezi
(2001 Magyar Hírlap)
3.
az erkölcsi érzéket sértő, bántó dolog, ill. vminek ilyen jellege
Kotzebue nékem csak azért se emberem, mivel theatralis Darabjaiba maid csak eggy sincs, meljbe undok erkölcstelenség, alacson character ne találtatnék
(1811 Cserey Farkas²)
még eddig senkinek eszébe nem jutott írásaink’ erkölcstelenségéről szót emelni
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
[Toldy István Kornélia című tragédiája,] amely a polgári család sivárságát, züllöttségét mutatta be, néhány előadás után belügyminiszteri kívánságra, „erkölcstelenség miatt” lekerült a műsorról
(1953 Hegedüs Géza)
Az egyházak, féltükben, hogy elvesztik a lelkek fölött uralmukat, a színházat az erkölcstelenség melegágyának, a ledérség és bűn tanyájának kiáltották ki
(1965 Solt Andor)
erős cenzurális tiltás is állt velük [ti. a prózai műfajokkal] szemben: volt idő, mikor – a szerelmes-kalandos jelleg miatt – „erkölcstelenség” vádjával, az egész műfaj terjedésének is gátat akartak vetni
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások