ernyedetlen mn és hsz 

I. mn 14B1

’erejében meg nem fogyatkozó, (vmely tevékenységében) fáradhatatlan 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ [a nemesség] ernyedetlen fentartója ’s őrje a’ nemzeti életnek (1842 Jelenkor C8308, 285) | bár egész naphosszant új és új pihent csapatok űzettek a falakra, az ernyedetlen őrség által egymás után visszaverettek (1860 Horváth Mihály CD16) | A raccsolásban ugyanolyan ernyedetlen, mint a csípőriszálásban (1927 Ignotus Pál CD10) | [Bill Cosby] a fehér és fekete faj közeledésének ernyedetlen harcosa (1997 Nemzeti Sport jan. 28. C8066, 8).

a. ’ilyen személyre jellemző, ill. nem szűnő v. intenzitásában nem csökkenő, töretlen 〈tulajdonság, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ [az erdélyi szászok nemzetiségüket] 6 iszonyú századon át ernyedetlenül fentarták (1842 Jelenkor C8308, 295) | [a falu földjében] a legernyedetlenebb szorgalom mellett is csak zab, árpa, pityóka (burgonya) és kender terem meg (1868 Orbán Balázs CD22) | szeme ernyedetlen éberséggel kószál a zsúfolt helyiség asztalai között (1936 Márai Sándor 9421007, 92) | az ún. politikai-gazdasági elitnek ernyedetlen, fáradságot nem ismerő munkára volt szüksége (2000 Magyar Hírlap CD09).

II. hsz 0 (kissé rég)

’erejében meg nem fogyatkozva, fáradhatatlanul’ ❖ ernyedetlen tűrve Kemény csatákat (1863 Szemere Miklós 8438031, 167) | [a sajtó és a közösség] szakadatlan és ernyedetlen addig követeljen közkönyvtárakat, […] míg az állami hatóságok meg nem érzik e körül való kötelességeiket (1912 Nyugat ford. CD10) | ernyedetlen lóbálják a füstölőket (1941 Örley István CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

ernyedetlen melléknév és határozószó
I. melléknév 14B1
erejében meg nem fogyatkozó, (vmely tevékenységében) fáradhatatlan 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
[a nemesség] ernyedetlen fentartója ’s őrje a’ nemzeti életnek
(1842 Jelenkor)
bár egész naphosszant új és új pihent csapatok űzettek a falakra, az ernyedetlen őrség által egymás után visszaverettek
(1860 Horváth Mihály)
A raccsolásban ugyanolyan ernyedetlen, mint a csípőriszálásban
(1927 Ignotus Pál)
[Bill Cosby] a fehér és fekete faj közeledésének ernyedetlen harcosa
(1997 Nemzeti Sport jan. 28.)
a.
ilyen személyre jellemző, ill. nem szűnő v. intenzitásában nem csökkenő, töretlen 〈tulajdonság, megnyilvánulás stb.〉
[az erdélyi szászok nemzetiségüket] 6 iszonyú századon át ernyedetlenül fentarták
(1842 Jelenkor)
[a falu földjében] a legernyedetlenebb szorgalom mellett is csak zab, árpa, pityóka (burgonya) és kender terem meg
(1868 Orbán Balázs)
szeme ernyedetlen éberséggel kószál a zsúfolt helyiség asztalai között
(1936 Márai Sándor)
az ún.úgynevezett politikai-gazdasági elitnek ernyedetlen, fáradságot nem ismerő munkára volt szüksége
(2000 Magyar Hírlap)
II. határozószó 0 (kissé rég)
erejében meg nem fogyatkozva, fáradhatatlanul
ernyedetlen tűrve Kemény csatákat
(1863 Szemere Miklós)
[a sajtó és a közösség] szakadatlan és ernyedetlen addig követeljen közkönyvtárakat, […] míg az állami hatóságok meg nem érzik e körül való kötelességeiket
(1912 Nyugat ford.)
ernyedetlen lóbálják a füstölőket
(1941 Örley István)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások