állomásozik tn ige 14a5állomásoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. (Kat is)(hosszabb ideig) vmely állomáshelyen teljesít katonai, ritk. diplomáciai stb. szolgálatot’ ❖ Stationál: állomásoz, állapodatra tesz, elhelyez (1835 Kunoss Endre C2852, 102) | [a kormány] jobbnak vélné, ha a fegyvertelen zászlóaljak hátrább – például Veszprémben – állomásoznának (1848 Kossuth Lajos C2749, 869) | Az osztrák hajóraj darab idő óta Nieuwendiepben állomásoz élelmi szerek beszedése s javitások tétele végett (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | [Szimonidesz Ödön] mint hadnagy, többek között Raguzában is állomásozott (1911 Újság 2112001, 7) | Távozott csaknem 100 ezer szovjet katona, de itt maradt mindaz a szennyezés, amit az „ideiglenesen hazánkban állomásozó” alakulatok az elmúlt évtizedek alatt okoztak (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Széchényi Dénes] diplomáciai szolgálatban állt, […] Drezdában állomásozott (2000 Briber József–Pájer Imre CD36).

2. (kissé rég) ’〈közlekedési eszköz (utasa, utasközönsége)〉 a le- és felszállás stb. lebonyolítására megáll, ill. (vég)állomáson várakozik’ ❖ A gyorsszekeret Tiszafüred, Csiga czimü vendéglőjénél – hol állomásozni szokott – magam is fölfedezhettem vólna (1842 Bernát Gáspár 8052007, 111) | Szolnokig igen sürüen állomásoztunk, s a vecsési, monori, nagyirsai s különösen a czeglédi és abonyi vasutállomásokon a nagy számmal egybegyült nép, a közöröm és kitüntetés legszebb jeleivel fogadá diszmenetünket (1847 Pesti Divatlap C5841, 1154. oldalt követő melléklet) | Lassan ment végig a régi karmelita-kolostornál állomásozó bérkocsik mellett (1893 Tóth Béla¹ ford.–Bourget C4267, 67) | Az otromba autobuszok egész nap szállították az embereket San Sebastianból és Biarritzból. Ott állomásoztak a tér körül (1953 Németh Andor ford.–Hemingway 9480008, 229).

3. (kissé rég, Szính) ’〈színtársulat〉 kül. a nyári időszakban több héten át vendégjátékon tartózkodik vhol’ ❖ Örley Flóra rokonom, az éppen akkor Váradon állomásozó kolozsvári Nemzeti Színház operettprimadonnája, a szomszéd páholyban ült… (1957 Csathó Kálmán C1267, 258).

Sz: állomásozás.

Vö. CzF. állomásoz; ÉrtSz.; TESz. állomás; ÉKsz.

állomásozik tárgyatlan ige 14a5
állomásoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1. (Kat is)
(hosszabb ideig) vmely állomáshelyen teljesít katonai, ritk. diplomáciai stb. szolgálatot
Stationál: állomásoz, állapodatra tesz, elhelyez
(1835 Kunoss Endre)
[a kormány] jobbnak vélné, ha a fegyvertelen zászlóaljak hátrább – például Veszprémben – állomásoznának
(1848 Kossuth Lajos)
Az osztrák hajóraj darab idő óta Nieuwendiepben állomásoz élelmi szerek beszedése s javitások tétele végett
(1864 Magyar Sajtó)
[Szimonidesz Ödön] mint hadnagy, többek között Raguzában is állomásozott
(1911 Újság)
Távozott csaknem 100 ezer szovjet katona, de itt maradt mindaz a szennyezés, amit az „ideiglenesen hazánkban állomásozó” alakulatok az elmúlt évtizedek alatt okoztak
(1994 Magyar Hírlap)
[Széchényi Dénes] diplomáciai szolgálatban állt, […] Drezdában állomásozott
(2000 Briber József–Pájer Imre)
2. (kissé rég)
〈közlekedési eszköz (utasa, utasközönsége) a le- és felszállás stb. lebonyolítására megáll, ill. (vég)állomáson várakozik
A gyorsszekeret Tiszafüred, Csiga czimü vendéglőjénél – hol állomásozni szokott – magam is fölfedezhettem vólna
(1842 Bernát Gáspár)
Szolnokig igen sürüen állomásoztunk, s a vecsési, monori, nagyirsai s különösen a czeglédi és abonyi vasutállomásokon a nagy számmal egybegyült nép, a közöröm és kitüntetés legszebb jeleivel fogadá diszmenetünket
(1847 Pesti Divatlap)
Lassan ment végig a régi karmelita-kolostornál állomásozó bérkocsik mellett
(1893 Tóth Béla¹ ford.Bourget)
Az otromba autobuszok egész nap szállították az embereket San Sebastianból és Biarritzból. Ott állomásoztak a tér körül
(1953 Németh Andor ford.Hemingway)
3. (kissé rég, Szính)
〈színtársulat〉 kül. a nyári időszakban több héten át vendégjátékon tartózkodik vhol
Örley Flóra rokonom, az éppen akkor Váradon állomásozó kolozsvári Nemzeti Színház operettprimadonnája, a szomszéd páholyban ült…
(1957 Csathó Kálmán)
Sz: állomásozás
Vö. CzF. állomásoz; ÉrtSz.; TESz. állomás; ÉKsz.

Beállítások