erőhatalom 7A fn 

1. (vál) ’erőszak, ill. a hatalom erőszakos érvényesítése, alkalmazása’ ❖ akár erö hatalom által foglaltattanak hajdon a’ Birodalmak, akár meg-egyezésböl, fundáltattak (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 80) | Vitézeink erö hatalommal rontanak be a’ külsö városba (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, mutató 3) | Poroszország nem volt kénytelen, szláv népességét erőhatalommal tartani elnyomva (1843 Wesselényi Miklós 8528007, 118) | megváltoztatták gondolatukat és visszavették a rabszolgákat és a rabszolganőket, akiket már szabadon bocsátottak és erőhatalommal ismét szolgákká és rabnőkké tették őket (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | szabad-e több száz embert potenciális drogkereskedőként falhoz állítva vegzálni, erőhatalommal vizeletmintát kicsikarni tőlük (2006 Népszabadság okt. 12. C7854, 14).

2. (vál)(erőszakosan fellépő, megnyilvánuló) hatalmi erő, ill. karhatalom’ ❖ nem találkozik oly erö hatalom, mely [a lelkedet] meg törheſſe, vagy eméſztheſſe (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley 7097001, 4) | [az] Elbe bal partján minden város, úgymint Hameln, Nienburg ’s a’ t. az  ágyuikkal ’s jóſzágaikkal egygyütt adassanak által a’ Fr. erhatalomnak (1804 Molnár János C0311, 215) | [Morgan Perzsiában] zsandárságot akart szervezni. Az orosz konzul ezt nem akarta megengedni, azt mondván, hogy itt orosz szféra van, s csak az orosz szervezhet ott erőhatalmat (1913 Blaskovich Sándor CD10) | ha az erőhatalom erkölcsi és jogi okokból nem vág vissza, akkor anyagilag gyengül meg (2007 Népszabadság okt. 27. C7855, 5).

3. (Jog) ’váratlan, el nem hárítható körülmény; vis maior’ ❖ [az emberek] törvények által ügyekeztek [...] életöket s vagyonukat – egymás közt és külső erőhatalom ellen – biztosítni (1844 Császár Ferenc 8081021, 3) | Erőhatalom (vis major). Igy, vagy vis divina [= isteni erő], vis naturalis [= természeti erő] (1894 PallasLex. CD02) | a perben egyedül az a döntő kérdés, vajon a főváros abban az esetben is köteles-e a német vállalatnak a bérbevett vasúti kocsik megállapított egyenértékét megfizetni, ha azok erőhatalom következtében nem szolgáltathatók vissza (1927 Pesti Hírlap febr. 8. C5675, 16) | A Diákhitel Rt. nem felel az olyan károkért, melyek erőhatalom (természeti katasztrófa, háború és más hasonló esemény) vagy hatósági rendelkezés, jogszabályváltozás folytán következnek be (2002 Népszabadság dec. 21. C7850, 8).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

erőhatalom 7A főnév
1. (vál)
erőszak, ill. a hatalom erőszakos érvényesítése, alkalmazása
akár erö hatalom által foglaltattanak hajdon a’ Birodalmak, akár meg-egyezésböl, fundáltattak
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Vitézeink erö hatalommal rontanak be a’ külsö városba
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Poroszország nem volt kénytelen, szláv népességét erőhatalommal tartani elnyomva
(1843 Wesselényi Miklós)
megváltoztatták gondolatukat és visszavették a rabszolgákat és a rabszolganőket, akiket már szabadon bocsátottak és erőhatalommal ismét szolgákká és rabnőkké tették őket
(1939 Hertz-Biblia ford.)
szabad-e több száz embert potenciális drogkereskedőként falhoz állítva vegzálni, erőhatalommal vizeletmintát kicsikarni tőlük
(2006 Népszabadság okt. 12.)
2. (vál)
(erőszakosan fellépő, megnyilvánuló) hatalmi erő, ill. karhatalom
nem találkozik oly erö hatalom, mely [a lelkedet] meg törheſſe, vagy eméſztheſſe
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
[az] Elbe bal partján minden város, úgymint Hameln, Nienburg ’s a’ t.s a többi az  ágyuikkal ’s jóſzágaikkal egygyütt adassanak által a’ Fr.francia erhatalomnak
(1804 Molnár János)
[Morgan Perzsiában] zsandárságot akart szervezni. Az orosz konzul ezt nem akarta megengedni, azt mondván, hogy itt orosz szféra van, s csak az orosz szervezhet ott erőhatalmat
(1913 Blaskovich Sándor)
ha az erőhatalom erkölcsi és jogi okokból nem vág vissza, akkor anyagilag gyengül meg
(2007 Népszabadság okt. 27.)
3. (Jog)
váratlan, el nem hárítható körülmény; vis maior
[az emberek] törvények által ügyekeztek [...] életöket s vagyonukat – egymás közt és külső erőhatalom ellen – biztosítni
(1844 Császár Ferenc)
Erőhatalom (vis major). Igy, vagy vis divina [= isteni erő], vis naturalis [= természeti erő]
(1894 PallasLex.)
a perben egyedül az a döntő kérdés, vajon a főváros abban az esetben is köteles-e a német vállalatnak a bérbevett vasúti kocsik megállapított egyenértékét megfizetni, ha azok erőhatalom következtében nem szolgáltathatók vissza
(1927 Pesti Hírlap febr. 8.)
A Diákhitel Rt.Részvénytársaság nem felel az olyan károkért, melyek erőhatalom (természeti katasztrófa, háború és más hasonló esemény) vagy hatósági rendelkezés, jogszabályváltozás folytán következnek be
(2002 Népszabadság dec. 21.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások