állomásparancsnok fn 3A8 (Kat)

1. (jelzőként is) ’állomásozó alakulat, helyőrség legmagasabb rangú tisztje, vezetője’ ❖ meghagytam br. Bánffy Ferencz százados és állomás-parancsnoknak, hogy (1884 Bem-album C0909, 216) | az állomásparancsnok maga vétette le honvédjeivel a koszorut (1903 Budapesti Hírlap okt. 7. C4691, 6) | személyesen beszélt az állomásparancsnok úrral (1918 Bánlaky József CD16) | Ma Pápára érkezett Hajdics kormánybiztos, a győri állomásparancsnok, a győri katonatanács elnöke (1919 Világ 2115001, 4) | hosszan foglalkoztunk azzal a kérdéssel, akadt-e olyan tiszt, aki az állomásparancsnok tilalmát megszegve vagy kijátszva, feleségét vagy éppen családját a városban tartotta – bújtatta volna (1964 Cseres Tibor 9088001, 102).

2. (ritk) ’〈háborúban〉 vasútállomás katonai parancsnoka’ ❖ ÉrtSz.

Sz: állomásparancsnokság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

állomásparancsnok főnév 3A8 (Kat)
1. (jelzőként is)
állomásozó alakulat, helyőrség legmagasabb rangú tisztje, vezetője
meghagytam br.báró Bánffy Ferencz százados és állomás-parancsnoknak, hogy
(1884 Bem-album)
az állomásparancsnok maga vétette le honvédjeivel a koszorut
(1903 Budapesti Hírlap okt. 7.)
személyesen beszélt az állomásparancsnok úrral
(1918 Bánlaky József)
Ma Pápára érkezett Hajdics kormánybiztos, a győri állomásparancsnok, a győri katonatanács elnöke
(1919 Világ)
hosszan foglalkoztunk azzal a kérdéssel, akadt-e olyan tiszt, aki az állomásparancsnok tilalmát megszegve vagy kijátszva, feleségét vagy éppen családját a városban tartotta – bújtatta volna
(1964 Cseres Tibor)
2. (ritk)
〈háborúban〉 vasútállomás katonai parancsnoka
ÉrtSz.
Sz: állomásparancsnokság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások