erősbödik tn ige 12c (/vál)

1. ’〈ember, állat, es. növény, ill. vmely szerv, testrész stb.〉 fizikailag erősebbé, ellenállóbbá v. egészségesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul)’ ❖ míg t. i. a’ kisded erősbödni fog, egészen elmentnek látszik kedvök [ti. a beteg gyermek szüleié] (1838 Figyelmező C0152, 791) | látod, [gyermeked] mint fog nőni s erősbödni férfiuvá (1859 Budapesti Hírlap júl. 29. C7817, [3]) | Az évelőknél az első évben a termés jelentéktelen, a mint azonban a növények erősbödnek, a termés is egyre nagyobbodik (1886 Pesti Hírlap júl. 23. C5634, 13) | [a kakukkfióka] csakhamar erősbödik, növekszik, kiszorítja, sőt kidobja őket [ti. a másik fiókákat] a fészekből (1899 Chernel István CD34) | mennél többet futkos a gyermek, annál jobban fejlődik és erősbödik a tüdeje is (1911 Nemzeti Sport nov. 19. C7144, [7]) | a lábizomzat megerősödése csökkenti a visszértágulásra való hajlamot. A lábfej is erősbödik (1975 Népsport febr. 22. C8044, 8).

1a. (ritk) ’állagában, felépítésében stb. erősebbé, erőteljesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul) vmi’ ❖ A város is a vár körül elterülvén, lassanként nagyobbodott s erősbödött (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [A hercegnő ruhája] fehér selyem, fölötte ezüstös gázzal, az egész ruhán szétszórt harangvirág, a mely a derékon bokrétává erősbödik (1900 Budapesti Hírlap jan. 10. C0055, 3) | A lapátok [a dámvad agancsán] a 12-ik életévig erősbödnek és szélesednek (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132003, 40) | [a pekingi előember fogazata] nagy és erős fogakból áll. A fogak hátrafelé erősbödnek (1953 Élet és Tudomány C4904, 904).

2. ’〈vmely lelki v. szellemi tulajdonságában〉 erősebbé, szilárdabbá, határozottabbá válik vki’ ❖ Tartsák meg ifjaink még ezentul is e’ szellemet, erösbödjenek ez akaratban (1844 Életképek C0101, 210) | [Gergely] folyton erősbödött meggyőződésében (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | Bizzunk talán abban is, hogy a magyar föld népe [...] a munkája révén feléje irányuló figyelem és érdeklődés folytán pedig önérzetében, a vagyonos elem iránt való bizalmában erősbödik, nemesbedik és boldogabbá lesz (1906 Malonyay Dezső CD07) | a tejbepapit reggeliző fehér amerikaiak 60%-a lelkileg és testileg erősbödött és megifjult a század utolsó 3/5-ében (1993 Népszabadság szept. 25. ford. C7843, 33).

3. ’biztosabbá válik, megszilárdul, megerősödik vmi’ ❖ ersbödtek a’ Szent Szék jussai (1819 Horváth János⁴ C5506, 30) | erősbödő állami szervezet (1890 Pulszky Ágost 8380005, 30) | a belső tartalékoknak a mérlegen belül való növelésével a bank elismerten kedvező helyzete tovább erősbödjék (1942 Magyar Nemzet febr. 17. C8358, 6) | [Dixi Lee Ray téveszmének tartotta a környezetvédelmet,] azt a mozgalmat, amely (szégyen, gyalázat!) újabban világszerte erősbödik (1995 Magyar Nemzet aug. 16. C8370, 15).

4. ’〈kapcsolat, szövetség〉 szorosabbá válik, elmélyül’ ❖ a’ két kormány baráti szövetsége naprólnapra erősbödik (1834 Jelenkor C0227, 151) | egyre erősbödnek a szellemi kötelékek Liszt és Budapest közt (1944 Pesti Hírlap jan. 25. C5692, 7) | [a Kortárs Irodalmi Központban előadták] a Márton partjelző fázik című Hamvai Kornél-színművet, ami a rokon művészettel, a színházzal kötött – s erősbödő – kapcsolatot mutatja (1998 Népszabadság dec. 29. C7848, 24).

5. ’mértékét, fokát, hatását tekintve erősebb lesz, (fel)fokozódik, ill. ezáltal vmivé v. vmilyenné válik, fejlődik vmi’ ❖ a’ rend és béke napról napra erösbödik (1834 Jelenkor C0227, 43) | [a katonai pálya iránti] gyerekes lelkesedés az ifjú kor küszöbén szenvedélylyé erősbödött bennem (1899 Szász Károly³ 8427002, 20) | a szél ereje viharossá erősbödik (1906 Budapesti Hírlap júl. 29. C4694, 9) | A kimerült vad érzi, hogy a kutyák szaga egyre erősbödik (1962 Lengyel József 9395002, 217) | mintha a havazás erősbödött volna (2010 Népszava febr. 27. C7473, 7).

5a. (átv is) ’〈érzék(szerv), érzékelés, ill. képesség〉 egyre jobban működik, erősebbé, hatékonyabbá válik’ ❖ [minden képesség] példákon ’s gyakorlat által erősbödik (1839 Szász Károly¹ C3818, XV) | Hanem látásom, mig csodálkozám, Erősbödött, s igy megváltozva én-em Az egy fényt ekkép láttam ezután (1886 Radó Antal ford.–Dante 8383001, 9) | ha szemed erősbödik, tán azt, amiről én azt hiszem, hogy sejtem, te majdan megismerheted! (1906 Pesti Napló szept. 9. C5274, 19) | [Tömörkény István pályája során] művészi szintje emelkedett, látása erősbödött, s embersége mélyült (1957 Kelemen János¹ C6878, 302).

5b. (Fiz v. Műsz is) ’〈hullám, jel, feszültség stb.〉 erősségének fokozódásával intenzívebbé válik, felerősödik’ ❖ Üdvözlégy kiált , és szava hevültével együtt ersbödik ’s hangosb lesz (1827 Tudományos Gyűjtemény C5603, 98) | Ha a mészvilág fényét fokonként növelték a szines alap fénye erősbödött (1863 Budapesti Szemle C7529, 338) | Van aztán egy viszonylag gyenge, de állandó és nagyjából egyenletesen elosztó sugárzási „háttér” is, amely csak a Tejút síkja felé közeledve erősbödik némileg (1963 Élet és Tudomány C4914, 755) | Ha tehát a motor jár, és a megszakító zárja a primer áramkört, akkor a szaggatás ütemében csökken–erősbödik az áram (1983 Népszabadság szept. 28. C7833, [12]).

5c. (Pénz v. Közg is) ’〈árfolyam〉 megnő, magasabbá válik, ill. 〈fizetőeszköz, értékpapír〉(vmennyivel) magasabb értékűvé válik, megnő az árfolyama v. a vásárlóértéke’ ❖ A fedezetet illetőleg az érckészlet 1.46 millióval erősbödött (1882 Pesti Hírlap dec. 5. C5630, 7) | a külföldi esti zárlatokra gyengülve forgalomba került árfolyamok a csend mellett nem erősbödhetvén, majd állandóan ugyanegy niveaun voltak kénytelenek mozogni (1893 Pesti Hírlap okt. 5. C5641, 10) | Lassan, de biztosan erősbödik a dollár (1997 Népszabadság jan. 18. C7847, 9).

6. ’〈személy v. csoport〉 teljesítményében, hatalmában, képességeiben stb. erősebbé válik, fejlődik, ill. 〈csoport〉 új tagokkal bővülve megerősödik’ ❖ Hogy az Oportói őrizet sikerrel állhasson ellen az ostromlóknak, jóval kell erősbödnie. Reményljük azonban, hogy az angol és franczia kikötőkből már elindult erősítések elég korán fognak Oportóba megérkezni (1832 Hazai és Külföldi Tudósítások C8286, 236) | A magyar sereg osztrák csapatokkal erősbödve indult a lengyelek ellen (1928 Hóman Bálint CD42) | Alsólendvai Miklós horvátszlavón bán vette át a vezérletet s a Magyarországból leküldött csapatokkal erősbbödött serege 1355 végén elfoglalta Clissát (1934 Hóman Bálint CD42) | Amikor erős ember bukkan fel valamely párt élén, elszaporodnak a párt egyszerű, becsvágyó tagjai között a sasváriszilárdok. Igaz, már Demszky előtt is egyre erősbödött a táboruk (2000 Népszabadság nov. 23. C5833, 10).

J: erősödik.

ÖU: meg~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.

erősbödik tárgyatlan ige 12c (/vál)
1.
〈ember, állat, es. növény, ill. vmely szerv, testrész stb.〉 fizikailag erősebbé, ellenállóbbá v. egészségesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul)
míg t. i.tudniillik a’ kisded erősbödni fog, egészen elmentnek látszik kedvök [ti. a beteg gyermek szüleié]
(1838 Figyelmező)
látod, [gyermeked] mint fog nőni s erősbödni férfiuvá
(1859 Budapesti Hírlap júl. 29.)
Az évelőknél az első évben a termés jelentéktelen, a mint azonban a növények erősbödnek, a termés is egyre nagyobbodik
(1886 Pesti Hírlap júl. 23.)
[a kakukkfióka] csakhamar erősbödik, növekszik, kiszorítja, sőt kidobja őket [ti. a másik fiókákat] a fészekből
(1899 Chernel István)
mennél többet futkos a gyermek, annál jobban fejlődik és erősbödik a tüdeje is
(1911 Nemzeti Sport nov. 19.)
a lábizomzat megerősödése csökkenti a visszértágulásra való hajlamot. A lábfej is erősbödik
(1975 Népsport febr. 22.)
1a. (ritk)
állagában, felépítésében stb. erősebbé, erőteljesebbé válik(, és ezáltal vmivé alakul) vmi
A város is a vár körül elterülvén, lassanként nagyobbodott s erősbödött
(1859 Vasárnapi Újság)
[A hercegnő ruhája] fehér selyem, fölötte ezüstös gázzal, az egész ruhán szétszórt harangvirág, a mely a derékon bokrétává erősbödik
(1900 Budapesti Hírlap jan. 10.)
A lapátok [a dámvad agancsán] a 12-ik életévig erősbödnek és szélesednek
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
[a pekingi előember fogazata] nagy és erős fogakból áll. A fogak hátrafelé erősbödnek
(1953 Élet és Tudomány)
2.
〈vmely lelki v. szellemi tulajdonságában〉 erősebbé, szilárdabbá, határozottabbá válik vki
Tartsák meg ifjaink még ezentul is e’ szellemet, erösbödjenek ez akaratban
(1844 Életképek)
[Gergely] folyton erősbödött meggyőződésében
(1882 Mikszáth Kálmán)
Bizzunk talán abban is, hogy a magyar föld népe [...] a munkája révén feléje irányuló figyelem és érdeklődés folytán pedig önérzetében, a vagyonos elem iránt való bizalmában erősbödik, nemesbedik és boldogabbá lesz
(1906 Malonyay Dezső)
a tejbepapit reggeliző fehér amerikaiak 60%-a lelkileg és testileg erősbödött és megifjult a század utolsó 3/5-ében
(1993 Népszabadság szept. 25. ford.)
3.
biztosabbá válik, megszilárdul, megerősödik vmi
ersbödtek a’ Szent Szék jussai
(1819 Horváth János)
erősbödő állami szervezet
(1890 Pulszky Ágost)
a belső tartalékoknak a mérlegen belül való növelésével a bank elismerten kedvező helyzete tovább erősbödjék
(1942 Magyar Nemzet febr. 17.)
[Dixi Lee Ray téveszmének tartotta a környezetvédelmet,] azt a mozgalmat, amely (szégyen, gyalázat!) újabban világszerte erősbödik
(1995 Magyar Nemzet aug. 16.)
4.
〈kapcsolat, szövetség〉 szorosabbá válik, elmélyül
a’ két kormány baráti szövetsége naprólnapra erősbödik
(1834 Jelenkor)
egyre erősbödnek a szellemi kötelékek Liszt és Budapest közt
(1944 Pesti Hírlap jan. 25.)
[a Kortárs Irodalmi Központban előadták] a Márton partjelző fázik című Hamvai Kornél-színművet, ami a rokon művészettel, a színházzal kötött – s erősbödő – kapcsolatot mutatja
(1998 Népszabadság dec. 29.)
5.
mértékét, fokát, hatását tekintve erősebb lesz, (fel)fokozódik, ill. ezáltal vmivé v. vmilyenné válik, fejlődik vmi
a’ rend és béke napról napra erösbödik
(1834 Jelenkor)
[a katonai pálya iránti] gyerekes lelkesedés az ifjú kor küszöbén szenvedélylyé erősbödött bennem
(1899 Szász Károly³)
a szél ereje viharossá erősbödik
(1906 Budapesti Hírlap júl. 29.)
A kimerült vad érzi, hogy a kutyák szaga egyre erősbödik
(1962 Lengyel József)
mintha a havazás erősbödött volna
(2010 Népszava febr. 27.)
5a. (átv is)
〈érzék(szerv), érzékelés, ill. képesség〉 egyre jobban működik, erősebbé, hatékonyabbá válik
[minden képesség] példákon ’s gyakorlat által erősbödik
(1839 Szász Károly¹)
Hanem látásom, mig csodálkozám, Erősbödött, s igy megváltozva én-em Az egy fényt ekkép láttam ezután
(1886 Radó Antal ford.Dante)
ha szemed erősbödik, tán azt, amiről én azt hiszem, hogy sejtem, te majdan megismerheted!
(1906 Pesti Napló szept. 9.)
[Tömörkény István pályája során] művészi szintje emelkedett, látása erősbödött, s embersége mélyült
(1957 Kelemen János¹)
5b. (Fiz v. Műsz is)
〈hullám, jel, feszültség stb.〉 erősségének fokozódásával intenzívebbé válik, felerősödik
Üdvözlégy kiált , és szava hevültével együtt ersbödik ’s hangosb lesz
(1827 Tudományos Gyűjtemény)
Ha a mészvilág fényét fokonként növelték a szines alap fénye erősbödött
(1863 Budapesti Szemle)
Van aztán egy viszonylag gyenge, de állandó és nagyjából egyenletesen elosztó sugárzási „háttér” is, amely csak a Tejút síkja felé közeledve erősbödik némileg
(1963 Élet és Tudomány)
Ha tehát a motor jár, és a megszakító zárja a primer áramkört, akkor a szaggatás ütemében csökken–erősbödik az áram
(1983 Népszabadság szept. 28.)
5c. (Pénz v. Közg is)
〈árfolyam〉 megnő, magasabbá válik, ill. 〈fizetőeszköz, értékpapír〉 (vmennyivel) magasabb értékűvé válik, megnő az árfolyama v. a vásárlóértéke
A fedezetet illetőleg az érckészlet 1.46 millióval erősbödött
(1882 Pesti Hírlap dec. 5.)
a külföldi esti zárlatokra gyengülve forgalomba került árfolyamok a csend mellett nem erősbödhetvén, majd állandóan ugyanegy niveaun voltak kénytelenek mozogni
(1893 Pesti Hírlap okt. 5.)
Lassan, de biztosan erősbödik a dollár
(1997 Népszabadság jan. 18.)
6.
〈személy v. csoport〉 teljesítményében, hatalmában, képességeiben stb. erősebbé válik, fejlődik, ill. 〈csoport〉 új tagokkal bővülve megerősödik
Hogy az Oportói őrizet sikerrel állhasson ellen az ostromlóknak, jóval kell erősbödnie. Reményljük azonban, hogy az angol és franczia kikötőkből már elindult erősítések elég korán fognak Oportóba megérkezni
(1832 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A magyar sereg osztrák csapatokkal erősbödve indult a lengyelek ellen
(1928 Hóman Bálint)
Alsólendvai Miklós horvátszlavón bán vette át a vezérletet s a Magyarországból leküldött csapatokkal erősbbödött serege 1355 végén elfoglalta Clissát
(1934 Hóman Bálint)
Amikor erős ember bukkan fel valamely párt élén, elszaporodnak a párt egyszerű, becsvágyó tagjai között a sasváriszilárdok. Igaz, már Demszky előtt is egyre erősbödött a táboruk
(2000 Népszabadság nov. 23.)
ÖU: megerősbödik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.

Beállítások