erősít ige 4b4

1. ts (tárgy n. is) ’〈embert, állatot, es. növényt, ill. vmely szervet, testrészt stb.〉 fizikailag erősebbé, ellenállóbbá, egészségesebbé tesz vki, vmi’ ❖ Sokkan lúd páſitot fznek vizben és azzal melegen moſſák ſzájokat [...]. Nem-is árthat ez, ſöt inkább az inyeket jeleſen eröſiti (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 141) | az úszás pedig a testet erősíti (1842 Sárosi Gyula 8404082, 395) | [a görög atléták] testgyakorlás és mértékletes élettel erősíték magukat a tornajátékokra (1893 PallasLex. CD02) | A lovaglás erősit (1913 Gárdonyi Géza C1850, 238) | [a fejtrágyaként használt ún. Chile-salétrom] a növényeket csodálatosan erősíti (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 229) | Ősszel ritka esetben [szaporodott a réti disznó]. Az ilyen sarjú malaccal a kondások erősítették magukat (1940 Szűcs Sándor 2202001, 154) | erősítem a felsőtestemet (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. tn ’a testi erőt fejlesztő, az izmokat erősebbé tevő gyakorlatokat végez vki’ ❖ [a súlylökő Hajer] most nincs itt, mert a tornateremben erősít (1961 Népsport márc. 5. C8032, 2) | Miután elhagyja a kórházat, [Lipcsei Péter labdarúgó] minden reggel és délután egy masszőrrel tornázik, erősít, később óvatosan edzhet is (1996 Magyar Hírlap CD09) | [A középkorú, sportos menedzsertípus] úszik, vív, vitorlázik, s gyakran erősít kondicionáló gépeken (2001 Figyelő CD2601).

1b. ts (tárgy n. is) (szépítő) ’〈ruha a viselőjét v. annak vmely testrészét〉 a valóságosnál kövérebbnek, teltebbnek, erősebbnek mutatja, kövéríti’ ❖ Minél ráncoltabb a derék, persze jó szabás mellett, annál kevésbé erősit (1900 Budapesti Napló szept. 25. C5243, 10) | [a széles] gumiöv bár jól kiadja a derékvonalat, ugyanakkor miután szoros, erősíti a csípőt (1959 Népszabadság ápr. 11. C4811, [9]) | Túlságosan ne ráncoljuk [a csipkehorgolással készített szoknyát], mert – húzott lévén – derékban nagyon erősítene (1979 Népszava szept. 23. C7444, 11) | sajnos most derül ki, hogy [a bélelt télikabát] sehogy sem emeli Lóri megjelenését – erősíti, hogy szabónyelven szóljak (1994 Szántó Piroska 1166004, 283).

2. ts (tárgy n. is) ’〈lelkierőt, akaraterőt, bátorságot〉 fokoz, növel, ill. 〈vmely lelki, szellemi tulajdonságában vkit〉 erősebbé, szilárdabbá, határozottabbá tesz vki v. vmi’ ❖ jóra kéſzít, Vígaſztal, ersít Az Istennek malaſztya (1772 Cserey Farkas¹ C1289, 45) | A’ műveltségre törekedő [...] léleknek is eledele az olvasás. Ez táplálja őt és erősíti az erényben (1834 Wargha István 8527002, 117) | [Apafiné] biztatná és erősítené kegyelmedet (1851 Jókai Mór C2239, 39) | Imával erősiti magát a nehéz utra (1932 Móra Ferenc 9459035, 176) | Őt óvja, erősíti, bátorítja és menti a szerelem (1944 Babay József 9013001, 134) | [a Himnusz és a Szózat szerzőinek] a magyarság lelkét erősítő csodálatos alkotása (1997 Országgyűlési Napló CD62).

3. ts ’〈tárgyat, építményt tevőlegesen vki v. meglétével, létrejöttével vmi〉 szilárdabbá, tartósabbá, a külső fizikai hatásoknak, erőknek ellenállóbbá tesz, ill. ezáltal vmivé v. vmilyenné alakít’ ❖ [A sáslevelekkel a] ház-héja tetejét-is erösíttik (1775 Csapó József 7062001, 241) | a füst megjárván a háztető minden fáját, azokat majd romolhatatlanokká erősíti (1833 Berzsenyi Dániel 8054202, 170) | Minden csomó erősitette A láncfüzért (1855 Ney Ferenc 8335023, 247) | a romaiak a révet hídfővé erősítik (1937 Cs. Szabó László 9093013, 124) | [Sing a drótkerítésen] a toldást erősíti (1980 Sebeők János 1139001, 86) | [szénszálakkal] erősített teniszütőket (1996 Magyar Hírlap CD09) | a fővárat három mellékvár, Szarvaskő, Sirok és Cserép erősítette (2007 Hegyi Klára 3140001, 109).

3a. ’〈gépet, rendszert tevőlegesen vki v. meglétével, létrejöttével vmi〉 erősebbé, hatékonyabbá, nagyobb teljesítményűvé tesz’ ❖ egy adott durván kidolgozott tengelyű és csapágyú kocsit hiába akarok én könnyű és gyors járásúvá tenni azáltal, hogy a motort erősítem (1929 Nemzeti Sport jan. 30. C7153, 10) | Az egyszerű szívódízel 79, míg a turbóval erősített változat 90 lóerős (1997 Magyar Hírlap CD09) | a benzines [Audi-motor] 2,7 literes, s két turbó erősíti, így nem csoda, hogy teljesítménye 250 lóerő (2000 Magyar Hírlap CD09) | a szolgáltatók további technológiákkal, például a sűrű hullámhossz-osztásos multiplexeléssel [...] tovább erősítik a gerinchálózatokat (2000 Byte Magazin ford. CD38).

4. ts ’〈vkinek a helyzetét, ill. vminek az alapját〉 biztosabbá teszi, megszilárdítja, megerősíti vki, vmi’ ❖ [a Kossuth elleni] támadások csak helyzetét erősítették (1896 Baráth Ferenc¹ CD44) | [a 19. századi Németországban a vallásos érzületet] apostoli lelkű főpapok élesztették, jeles tudósok, mint [Georg] Hermes, a bonni tanár, erősítették alapjait (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A törvényjavaslat több helyen is rendelkezik a fogyasztók megfelelő földgázellátásának a biztosításáról, ezáltal is erősítve a fogyasztók piaci pozícióját (2005 Országgyűlési Napló CD62).

5. ts ’〈kapcsolatot, szövetséget〉 szorosabbá tesz, elmélyít vki, vmi’ ❖ Leányom! azért jöttem hozzád, hogy önnön akaratommal-is kötésteket erösítsem (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 395) | a’ törvényes ut [...] a földesur és jobbágya közti – már is alig észrevehető – kötelékeket nem erősíti (1842 Pesti Hírlap CD61) | Az efféle ajándékok erősítik a barátságot (1897 Ady Endre CD0801) | A belső konfliktusok kapcsolatot gyengítő és erősítő hatása (1985 Cseh-Szombathy László 1025002, 37).

6. ts ’mértékét, fokát, hatását növelve erősebbé tesz, (fel)fokoz vmit vki, vmi’ ❖ [A törvénnyel] ersíthed [!] kztnk igaz hatalmadat (1772 Bessenyei György¹ C1076, 100) | A herczegi rang az erdélyi fejedelmeknek jutott, és r. sz. birodalmi herczegi czímmel is erősítetett (1862 Nagy Iván CD31) | [Balassáné mellett állt,] hogy hitét és bizalmát erősítse a derék Bornemissza Péter (1899 Erdélyi Pál CD55) | Az empirikus szociológia tendenciáját erősítette [...] már a második világháború előtt a New Deal politikai gyakorlata (1966 Kulcsár Kálmán 9367001, 283) | Magyarországon a kamat igazán akkor tud az inflációra mérséklő hatást kifejteni, ha az árfolyamot erősíti (2008 Népszabadság 3249004, 18).

6a. tn (tárgyragos határozóval is) erősít vmin ’hozzájárul ahhoz vki, vmi, hogy fokozódjék, erősebb legyen vmi’ ❖ a franczia köztársaságnak, bár újabban a pápa nyilatkozata is sokat erősített rajta, még mindig sok ellensége van (1892 Vasárnapi Újság C7406, 706) | hol lehet azokon a gyakorlatokon erősíteni?! Hová rohan ez a sportág[?] (1985 Magyar Nemzet júl. 15. C5236, 9) | Az úszás ötödik helye (1177) nem gyengített a vezető pozíción, a lovaglás maximális 1100 pontja pedig természetszerűleg erősített rajta (2000 Népszava júl. 6. C6325, 14) | úgy érzem, így is elég különös, amit mondanak [...]. Azt gondoltam, ezen nem kell a szavakkal erősítenem (2001 Holmi 3144002, 39).

6b. ts (Fiz v. Műsz) ’〈vmely hullámot, jelet, feszültséget stb.〉 erősségének fokozásával erősebbé, intenzívebbé tesz, felerősít vki, vmi’ ❖ [az áram] a delejek körül elhelyezett tekercseken végigvezettetnék. Ha a delejek eredőjét öregbítené, akkor a villanyfolyam is erősíttetnék (1852 k. Jedlik Ányos CD30) | a mikrofon áramát nem kell erősíteni, mielőtt az adókatódsugárcső rácsára vezetnénk (1927 RévaiNagyLex. C5716, 778) | A földi állomás a rádiófrekvenciás jelet olyan teljesítményűre erősíti, hogy [...] elegendően nagy legyen a kívánt minőség eléréséhez (2005 A digitális televízió szolgáltatásai 3137001, 43).

6c. ts (ritk, Fotó) ’〈nagyon átlátszó, nem éles árnyalatokat mutató negatívot v. pozitívot〉 erősítőben áztatva sötétebbé, fedettebbé tesz’ ❖ a mikor arról van szó, hogy [a heliográfus, vagyis egy kezdetleges fényképészeti technika alkalmazója] a negativot kénammóniummal erősítse, a dolgot segédjére bízza (1897 Természettudományi Közlöny C7921, 533) | a melegités nagy mértékben megváltoztathatja valamely negativnak a jellegét és hogy ilyen uton is lehet eszerint a negativot erősiteni (1909 Budapesti Hírlap aug. 14. C4697, 17).

6d. ts ’〈anyagot, ételt, italt stb.〉 intenzív jellegzetes élettani v. vegyi hatását, ill. csípősségét fokozva felerősít’ ❖ mondhatom, fenomenális étvágygyal ettünk. Először is jó levest, huskivonattal erősítve (1901 Budapesti Hírlap ápr. 21. C0056, [1]) | [a pálinka] még paprikával, borssal erősítve sem csinálja meg a szükséges kaparást a torokban (1941 Veres Péter 9771013, 115) | szesszel erősített, fahordóban érlelt borok 19–22 tf% alkoholtartalommal (2005 Botos Ernő Péter et al. 3061002, 50).

7. ts ’nyomatékosan állít, kijelent, megerősít v. bizonygat vmit, ill. 〈állítást, feltevést〉 bizonyossá tesz, igazol vki’ ❖ köteleſségemet tselekedetemmel inkább bizonyithaſſam, mintſem ſzavammal erösítem (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 34) | noha A. Rutka F. Rutkától különböző volna, még is Loránd fia Tamásnak, Máté fiainak Miklósnak és Márknak nagyatyjaiúl erősítettek (1862 Nagy Iván CD31) | Fiacskám, [...] ha nagyon erősíted, elhihetem éppen, hogy te nem vagy az (1920 Tabéry Géza 9692001, 55) | Mergl István példával is erősíti ugyanezt (1973 László-Bencsik Sándor 9383003, 318) | én azt erősítettem, hogy ezt a problémát meg kell oldani (2005 Kulcsár Kálmán 3199003, 294).

7a. ’〈tényt, feltevést stb.〉 bizonyít, alátámaszt vmi’ ❖ Az elſ okhoz, melly a’ himl bé-óltásnak haſznos vóltát, annak tulajdonſágaiból eröſiti, tartozandó a’ himlönek közönſéges vólta (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 647) | [a mindennapi tapasztalás] azt nyilvánosan erősíti, hogy izzasztások nélkül a’ lovat sebes futó állapotba hozni nem lehet (1828 Széchenyi István CD1501) | Gyanúmat és ellenszenvemet ez a tapasztalat erősítette (1936 Körmendi Ferenc CD10) | az eddigi adatok azt erősítik, hogy a pénzintézetnek az ügyletből 1,1 milliárd forint vagyoni hátránya keletkezett (2002 Magyar Hírlap CD09).

8. ts ’〈vmely személyt v. csoportot tevőlegesen vki, ill. meglétével v. létrejöttével vmi〉 hatalmában, pozíciójában erősebbé tesz, megerősít, ill. ezáltal vmivé tesz’ ❖ Be kár [...] a’ vallás személylyét az égbűl leszállatni a’ Pápához, hogy kit? Klobusitzkit, Püspökké erősíttsen (1817 Dessewffy József C2568, 7) | lehet sőt kell erősiteni a kormányokat (1844 Pesti Hírlap CD61) | a Habsburg-ház ellen táplált idegenkedés csak erősíthette a nemzeti királyság híveinek táborát (1894 Schönherr Gyula CD55) | [III. Alfonz portugál király] fia, Dénes (1279–1325.) [...] a papsággal és a nemességgel szemben a polgárságot erősítette (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 227) | A bölcs uralkodó erősíti népét, az okosnak kormánya jól meg van szervezve (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201) | a közvetlen választás adta legitimáció erősíti a polgármestert pozíciójában (2000 Országgyűlési Napló CD62).

8a. ts ’〈csoportot〉 új tagokkal, erőkkel gyarapítva erősebbé tesz, fejleszt’ ❖ minden Tengeri Hatalmasságok ersitik a’ magok vizi erejeket (1787 Magyar Kurír C6330, 467) | Nagy Samu és Bereczky Sándor századai – néhány száz lándzsás nemzetőrrel erősitve – egészen Egerbegyig tolattak előre (1870 Orbán Balázs 8340017, 165) | A hajdan büszke nép, amely pedig Szerbiából bőven erősíthette volna magát (1933 Illyés Gyula CD10) | [az orosz vezetés] erősíteni akarja fegyveres erőit (2008 Deák János 3131001, 67).

8b. ts ’〈vmely csoportot〉 ahhoz csatlakozva, belekerülve, ill. ahhoz tartozva erősebbé, hatékonyabbá tesz vki, vmi’ ❖ Katonai szökevények erősítik a tolvaj-tábort (1884 Marczali Henrik C7588, 202) | A leventék közül sokan átjöttek az [atlétikai] egyesületbe és erősítik az ifjúsági gárdát (1944 Nemzeti Sport jún. 16. C7161, 5) | [A színdarabban a] jók táborát erősíti az ifjú szerelmes (1981 Kerényi Ferenc 1077002, 264) | Lockheed vagy Gripen gépek fogják erősíteni a magyar légierőt (2001 Országgyűlési Napló CD62).

8c. tn (Sp v. sajtó) ’〈vmely csapat v. csoport〉 vkivel, akit szerepeltet, felvesz, erősebbé teszi magát’ ❖ A Somogy nem esik kétségbe, kereteit úgy alkotta meg már az elmúlt év folyamán, hogy azokon nem kell szűkíteni, sőt erősíteni fognak (1930 Nemzeti Sport jún. 18. C7154, 7) | Az NB II. osztályú csapatok közül az Előre a volt NB I-es Lánggal és Egervárival erősít (1958 Népszabadság aug. 13. C1499, 12) | Erős társulat a nyíregyházai, elég ha csak olyan művészekre utalok, mint Varjú Olga, Csorna Judit, […] Megyeri Zoltán, Hetey László. Kikkel erősít a következő évadban? (1996 Szabad Föld jún. 18. C8382, 3) | A télen próbálnak három-négy focistával erősíteni, s ha sikerül, bíznak benne, hogy nem esik ki a csapat (2002 Magyar Hírlap CD09).

9. tn (tárgyragos határozóval is) (Sp v. sajtó, átv is) ’lendületét, teljesítményét fokozza, ezáltal erősebbé, eredményesebbé válik vki, vmi, ill. jobban teljesít vmi’ ❖ [a 3000 méteres síkfutás] vége felé Penninger erősit s elmegy Lovastól, ki később ismét felzárkózik (1908 Nemzeti Sport szept. 19. C7142, 16) | sár és víz mindenütt és az eső éppen akkor még erősít is, amikor a csapatoknak ki kellene vonulni a pályára (1931 Budapesti Hírlap ápr. 22. C4719, 19) | [a tervkölcsönjegyzési] versenyben utolsó helyen lévő Csanád megye is erősít (1949 Szabad Nép okt. 9. C4872, 5) | Az ellenzék erősített Budán (1994 Magyar Hírlap CD09) | A Richter 405 forintot erősített, míg az Egis 205 forintot gyengült (1998 Magyar Hírlap CD09) | Más piacokon, például a magasépítésben is erősít 2003-ban a Vegyépszer (2002 Magyar Hírlap CD09).

10. ts ’〈tárgyat, es. állatot, embert〉(vmivel) rögzít vhova vki’ ❖ [az indiánoknál levő póznáknak] hegyes és éles vasak voltak végeikbe ersítve (1817 Hazai és Külföldi Tudósítások C8256, 134) | Az uracsok szemhez erősítik a monoklit (1885 Thewrewk István C4135, 138) | az Echeneis remora (gályagáncs) nevű hal a feje búbján levő tapadó-korongja segítségével más gyorsan úszó halakra v. teknősökre erősíti magát (1925 RévaiNagyLex. C5713, 251) | [Oszlopos Simeon] vélhetően mintegy 20 méter magas, a tetején kiszélesített oszlophoz erősítette magát, ahol húsz évet töltött állva (2001 Magyar Hírlap CD09) | Vett egy nagyfelbontású kamerát, amit gumipánttal a fejére tudott erősíteni (2009 Méhes Károly² 3153009, 788).

Ö: be~, fel~, hozzá~, meg~, össze~, rá~.

ÖU: bele~, oda~.

Sz: erősítget.

Vö. CzF. erősít · erősit; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT. ~, erősített, erősíthet, erősíttetett, erősíttetik

erősít ige 4b4
1. tárgyas (tárgy n. is)
〈embert, állatot, es. növényt, ill. vmely szervet, testrészt stb.〉 fizikailag erősebbé, ellenállóbbá, egészségesebbé tesz vki, vmi
Sokkan lúd páſitot fznek vizben és azzal melegen moſſák ſzájokat [...]. Nem-is árthat ez, ſöt inkább az inyeket jeleſen eröſiti
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az úszás pedig a testet erősíti
(1842 Sárosi Gyula)
[a görög atléták] testgyakorlás és mértékletes élettel erősíték magukat a tornajátékokra
(1893 PallasLex.)
A lovaglás erősit
(1913 Gárdonyi Géza)
[a fejtrágyaként használt ún. Chile-salétrom] a növényeket csodálatosan erősíti
(1928 TolnaiÚjLex.)
Ősszel ritka esetben [szaporodott a réti disznó]. Az ilyen sarjú malaccal a kondások erősítették magukat
(1940 Szűcs Sándor)
erősítem a felsőtestemet
(1997 Magyar Hírlap)
1a. tárgyatlan
a testi erőt fejlesztő, az izmokat erősebbé tevő gyakorlatokat végez vki
[a súlylökő Hajer] most nincs itt, mert a tornateremben erősít
(1961 Népsport márc. 5.)
Miután elhagyja a kórházat, [Lipcsei Péter labdarúgó] minden reggel és délután egy masszőrrel tornázik, erősít, később óvatosan edzhet is
(1996 Magyar Hírlap)
[A középkorú, sportos menedzsertípus] úszik, vív, vitorlázik, s gyakran erősít kondicionáló gépeken
(2001 Figyelő)
1b. tárgyas (tárgy n. is) (szépítő)
〈ruha a viselőjét v. annak vmely testrészét〉 a valóságosnál kövérebbnek, teltebbnek, erősebbnek mutatja, kövéríti
Minél ráncoltabb a derék, persze jó szabás mellett, annál kevésbé erősit
(1900 Budapesti Napló szept. 25.)
[a széles] gumiöv bár jól kiadja a derékvonalat, ugyanakkor miután szoros, erősíti a csípőt
(1959 Népszabadság ápr. 11.)
Túlságosan ne ráncoljuk [a csipkehorgolással készített szoknyát], mert – húzott lévén – derékban nagyon erősítene
(1979 Népszava szept. 23.)
sajnos most derül ki, hogy [a bélelt télikabát] sehogy sem emeli Lóri megjelenését – erősíti, hogy szabónyelven szóljak
(1994 Szántó Piroska)
2. tárgyas (tárgy n. is)
〈lelkierőt, akaraterőt, bátorságot〉 fokoz, növel, ill. 〈vmely lelki, szellemi tulajdonságában vkit〉 erősebbé, szilárdabbá, határozottabbá tesz vki v. vmi
jóra kéſzít, Vígaſztal, ersít Az Istennek malaſztya
(1772 Cserey Farkas¹)
A’ műveltségre törekedő [...] léleknek is eledele az olvasás. Ez táplálja őt és erősíti az erényben
(1834 Wargha István)
[Apafiné] biztatná és erősítené kegyelmedet
(1851 Jókai Mór)
Imával erősiti magát a nehéz utra
(1932 Móra Ferenc)
Őt óvja, erősíti, bátorítja és menti a szerelem
(1944 Babay József)
[a Himnusz és a Szózat szerzőinek] a magyarság lelkét erősítő csodálatos alkotása
(1997 Országgyűlési Napló)
3. tárgyas
〈tárgyat, építményt tevőlegesen vki v. meglétével, létrejöttével vmi〉 szilárdabbá, tartósabbá, a külső fizikai hatásoknak, erőknek ellenállóbbá tesz, ill. ezáltal vmivé v. vmilyenné alakít
[A sáslevelekkel a] ház-héja tetejét-is erösíttik
(1775 Csapó József)
a füst megjárván a háztető minden fáját, azokat majd romolhatatlanokká erősíti
(1833 Berzsenyi Dániel)
Minden csomó erősitette A láncfüzért
(1855 Ney Ferenc)
a romaiak a révet hídfővé erősítik
(1937 Cs. Szabó László)
[Sing a drótkerítésen] a toldást erősíti
(1980 Sebeők János)
[szénszálakkal] erősített teniszütőket
(1996 Magyar Hírlap)
a fővárat három mellékvár, Szarvaskő, Sirok és Cserép erősítette
(2007 Hegyi Klára)
3a.
〈gépet, rendszert tevőlegesen vki v. meglétével, létrejöttével vmi〉 erősebbé, hatékonyabbá, nagyobb teljesítményűvé tesz
egy adott durván kidolgozott tengelyű és csapágyú kocsit hiába akarok én könnyű és gyors járásúvá tenni azáltal, hogy a motort erősítem
(1929 Nemzeti Sport jan. 30.)
Az egyszerű szívódízel 79, míg a turbóval erősített változat 90 lóerős
(1997 Magyar Hírlap)
a benzines [Audi-motor] 2,7 literes, s két turbó erősíti, így nem csoda, hogy teljesítménye 250 lóerő
(2000 Magyar Hírlap)
a szolgáltatók további technológiákkal, például a sűrű hullámhossz-osztásos multiplexeléssel [...] tovább erősítik a gerinchálózatokat
(2000 Byte Magazin ford.)
4. tárgyas
〈vkinek a helyzetét, ill. vminek az alapját〉 biztosabbá teszi, megszilárdítja, megerősíti vki, vmi
[a Kossuth elleni] támadások csak helyzetét erősítették
(1896 Baráth Ferenc¹)
[a 19. századi Németországban a vallásos érzületet] apostoli lelkű főpapok élesztették, jeles tudósok, mint [Georg] Hermes, a bonni tanár, erősítették alapjait
(1904 Nagy képes világtörténet)
A törvényjavaslat több helyen is rendelkezik a fogyasztók megfelelő földgázellátásának a biztosításáról, ezáltal is erősítve a fogyasztók piaci pozícióját
(2005 Országgyűlési Napló)
5. tárgyas
〈kapcsolatot, szövetséget〉 szorosabbá tesz, elmélyít vki, vmi
Leányom! azért jöttem hozzád, hogy önnön akaratommal-is kötésteket erösítsem
(1772 Mészáros Ignác ford.)
a’ törvényes ut [...] a földesur és jobbágya közti – már is alig észrevehető – kötelékeket nem erősíti
(1842 Pesti Hírlap)
Az efféle ajándékok erősítik a barátságot
(1897 Ady Endre)
A belső konfliktusok kapcsolatot gyengítő és erősítő hatása
(1985 Cseh-Szombathy László)
6. tárgyas
mértékét, fokát, hatását növelve erősebbé tesz, (fel)fokoz vmit vki, vmi
[A törvénnyel] ersíthed [!] kztnk igaz hatalmadat
(1772 Bessenyei György¹)
A herczegi rang az erdélyi fejedelmeknek jutott, és r. sz.rendszerint birodalmi herczegi czímmel is erősítetett
(1862 Nagy Iván)
[Balassáné mellett állt,] hogy hitét és bizalmát erősítse a derék Bornemissza Péter
(1899 Erdélyi Pál)
Az empirikus szociológia tendenciáját erősítette [...] már a második világháború előtt a New Deal politikai gyakorlata
(1966 Kulcsár Kálmán)
Magyarországon a kamat igazán akkor tud az inflációra mérséklő hatást kifejteni, ha az árfolyamot erősíti
(2008 Népszabadság)
6a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) erősít vmin
hozzájárul ahhoz vki, vmi, hogy fokozódjék, erősebb legyen vmi
a franczia köztársaságnak, bár újabban a pápa nyilatkozata is sokat erősített rajta, még mindig sok ellensége van
(1892 Vasárnapi Újság)
hol lehet azokon a gyakorlatokon erősíteni?! Hová rohan ez a sportág[?]
(1985 Magyar Nemzet júl. 15.)
Az úszás ötödik helye (1177) nem gyengített a vezető pozíción, a lovaglás maximális 1100 pontja pedig természetszerűleg erősített rajta
(2000 Népszava júl. 6.)
úgy érzem, így is elég különös, amit mondanak [...]. Azt gondoltam, ezen nem kell a szavakkal erősítenem
(2001 Holmi)
6b. tárgyas (Fiz v. Műsz)
〈vmely hullámot, jelet, feszültséget stb.〉 erősségének fokozásával erősebbé, intenzívebbé tesz, felerősít vki, vmi
[az áram] a delejek körül elhelyezett tekercseken végigvezettetnék. Ha a delejek eredőjét öregbítené, akkor a villanyfolyam is erősíttetnék
(1852 k. Jedlik Ányos)
a mikrofon áramát nem kell erősíteni, mielőtt az adókatódsugárcső rácsára vezetnénk
(1927 RévaiNagyLex.)
A földi állomás a rádiófrekvenciás jelet olyan teljesítményűre erősíti, hogy [...] elegendően nagy legyen a kívánt minőség eléréséhez
(2005 A digitális televízió szolgáltatásai)
6c. tárgyas (ritk, Fotó)
〈nagyon átlátszó, nem éles árnyalatokat mutató negatívot v. pozitívot〉 erősítőben áztatva sötétebbé, fedettebbé tesz
a mikor arról van szó, hogy [a heliográfus, vagyis egy kezdetleges fényképészeti technika alkalmazója] a negativot kénammóniummal erősítse, a dolgot segédjére bízza
(1897 Természettudományi Közlöny)
a melegités nagy mértékben megváltoztathatja valamely negativnak a jellegét és hogy ilyen uton is lehet eszerint a negativot erősiteni
(1909 Budapesti Hírlap aug. 14.)
6d. tárgyas
〈anyagot, ételt, italt stb.〉 intenzív jellegzetes élettani v. vegyi hatását, ill. csípősségét fokozva felerősít
mondhatom, fenomenális étvágygyal ettünk. Először is jó levest, huskivonattal erősítve
(1901 Budapesti Hírlap ápr. 21.)
[a pálinka] még paprikával, borssal erősítve sem csinálja meg a szükséges kaparást a torokban
(1941 Veres Péter)
szesszel erősített, fahordóban érlelt borok 19–22 tf%térfogatszázalék alkoholtartalommal
(2005 Botos Ernő Péter et al.)
7. tárgyas
nyomatékosan állít, kijelent, megerősít v. bizonygat vmit, ill. 〈állítást, feltevést〉 bizonyossá tesz, igazol vki
köteleſségemet tselekedetemmel inkább bizonyithaſſam, mintſem ſzavammal erösítem
(1772 Mészáros Ignác ford.)
noha A. Rutka F. Rutkától különböző volna, még is Loránd fia Tamásnak, Máté fiainak Miklósnak és Márknak nagyatyjaiúl erősítettek
(1862 Nagy Iván)
Fiacskám, [...] ha nagyon erősíted, elhihetem éppen, hogy te nem vagy az
(1920 Tabéry Géza)
Mergl István példával is erősíti ugyanezt
(1973 László-Bencsik Sándor)
én azt erősítettem, hogy ezt a problémát meg kell oldani
(2005 Kulcsár Kálmán)
7a.
〈tényt, feltevést stb.〉 bizonyít, alátámaszt vmi
Az elſ okhoz, melly a’ himl bé-óltásnak haſznos vóltát, annak tulajdonſágaiból eröſiti, tartozandó a’ himlönek közönſéges vólta
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a mindennapi tapasztalás] azt nyilvánosan erősíti, hogy izzasztások nélkül a’ lovat sebes futó állapotba hozni nem lehet
(1828 Széchenyi István)
Gyanúmat és ellenszenvemet ez a tapasztalat erősítette
(1936 Körmendi Ferenc)
az eddigi adatok azt erősítik, hogy a pénzintézetnek az ügyletből 1,1 milliárd forint vagyoni hátránya keletkezett
(2002 Magyar Hírlap)
8. tárgyas
〈vmely személyt v. csoportot tevőlegesen vki, ill. meglétével v. létrejöttével vmi〉 hatalmában, pozíciójában erősebbé tesz, megerősít, ill. ezáltal vmivé tesz
Be kár [...] a’ vallás személylyét az égbűl leszállatni a’ Pápához, hogy kit? Klobusitzkit, Püspökké erősíttsen
(1817 Dessewffy József)
lehet sőt kell erősiteni a kormányokat
(1844 Pesti Hírlap)
a Habsburg-ház ellen táplált idegenkedés csak erősíthette a nemzeti királyság híveinek táborát
(1894 Schönherr Gyula)
[III. Alfonz portugál király] fia, Dénes (1279–1325.) [...] a papsággal és a nemességgel szemben a polgárságot erősítette
(1929 TolnaiÚjLex.)
A bölcs uralkodó erősíti népét, az okosnak kormánya jól meg van szervezve
(1996 Katolikus Biblia ford.)
a közvetlen választás adta legitimáció erősíti a polgármestert pozíciójában
(2000 Országgyűlési Napló)
8a. tárgyas
〈csoportot〉 új tagokkal, erőkkel gyarapítva erősebbé tesz, fejleszt
minden Tengeri Hatalmasságok ersitik a’ magok vizi erejeket
(1787 Magyar Kurír)
Nagy Samu és Bereczky Sándor századai – néhány száz lándzsás nemzetőrrel erősitve – egészen Egerbegyig tolattak előre
(1870 Orbán Balázs)
A hajdan büszke nép, amely pedig Szerbiából bőven erősíthette volna magát
(1933 Illyés Gyula)
[az orosz vezetés] erősíteni akarja fegyveres erőit
(2008 Deák János)
8b. tárgyas
〈vmely csoportot〉 ahhoz csatlakozva, belekerülve, ill. ahhoz tartozva erősebbé, hatékonyabbá tesz vki, vmi
Katonai szökevények erősítik a tolvaj-tábort
(1884 Marczali Henrik)
A leventék közül sokan átjöttek az [atlétikai] egyesületbe és erősítik az ifjúsági gárdát
(1944 Nemzeti Sport jún. 16.)
[A színdarabban a] jók táborát erősíti az ifjú szerelmes
(1981 Kerényi Ferenc)
Lockheed vagy Gripen gépek fogják erősíteni a magyar légierőt
(2001 Országgyűlési Napló)
8c. tárgyatlan (Sp v. sajtó)
〈vmely csapat v. csoport〉 vkivel, akit szerepeltet, felvesz, erősebbé teszi magát
A Somogy nem esik kétségbe, kereteit úgy alkotta meg már az elmúlt év folyamán, hogy azokon nem kell szűkíteni, sőt erősíteni fognak
(1930 Nemzeti Sport jún. 18.)
Az NBnemzeti bajnokság II. osztályú csapatok közül az Előre a volt NBnemzeti bajnokság I-es Lánggal és Egervárival erősít
(1958 Népszabadság aug. 13.)
Erős társulat a nyíregyházai, elég ha csak olyan művészekre utalok, mint Varjú Olga, Csorna Judit, […] Megyeri Zoltán, Hetey László. Kikkel erősít a következő évadban?
(1996 Szabad Föld jún. 18.)
A télen próbálnak három-négy focistával erősíteni, s ha sikerül, bíznak benne, hogy nem esik ki a csapat
(2002 Magyar Hírlap)
9. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) (Sp v. sajtó, átv is)
lendületét, teljesítményét fokozza, ezáltal erősebbé, eredményesebbé válik vki, vmi, ill. jobban teljesít vmi
[a 3000 méteres síkfutás] vége felé Penninger erősit s elmegy Lovastól, ki később ismét felzárkózik
(1908 Nemzeti Sport szept. 19.)
sár és víz mindenütt és az eső éppen akkor még erősít is, amikor a csapatoknak ki kellene vonulni a pályára
(1931 Budapesti Hírlap ápr. 22.)
[a tervkölcsönjegyzési] versenyben utolsó helyen lévő Csanád megye is erősít
(1949 Szabad Nép okt. 9.)
Az ellenzék erősített Budán
(1994 Magyar Hírlap)
A Richter 405 forintot erősített, míg az Egis 205 forintot gyengült
(1998 Magyar Hírlap)
Más piacokon, például a magasépítésben is erősít 2003-ban a Vegyépszer
(2002 Magyar Hírlap)
10. tárgyas
〈tárgyat, es. állatot, embert〉 (vmivel) rögzít vhova vki
[az indiánoknál levő póznáknak] hegyes és éles vasak voltak végeikbe ersítve
(1817 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Az uracsok szemhez erősítik a monoklit
(1885 Thewrewk István)
az Echeneis remora (gályagáncs) nevű hal a feje búbján levő tapadó-korongja segítségével más gyorsan úszó halakra v.vagy teknősökre erősíti magát
(1925 RévaiNagyLex.)
[Oszlopos Simeon] vélhetően mintegy 20 méter magas, a tetején kiszélesített oszlophoz erősítette magát, ahol húsz évet töltött állva
(2001 Magyar Hírlap)
Vett egy nagyfelbontású kamerát, amit gumipánttal a fejére tudott erősíteni
(2009 Méhes Károly²)
ÖU: beleerősít, odaerősít
Sz: erősítget
Vö. CzF. erősít · erősit; ÉrtSz.; TESz. erő; ÉKsz.; SzT. ~, erősített, erősíthet, erősíttetett, erősíttetik

Beállítások