erőszakol ts ige 1a

1. ’Erőltet(, forszíroz).’

1a. (nagy) erőkifejtéssel, (nagy) nehézség árán, ill. vmilyen ellenállás megtörésével v. kényszerítéssel vhova juttat, es. vhol létrehoz vmit’ ❖ aki lát szivet, vesét, Villámmal törli szét e rút mesét, Melyet szilárd keblemre, kínnal, a Vésű vájt és erőszakolt vala! (1847 Tompa Mihály CD01) | [haját] főkötő alá erőszakolja (1873 Athenaeum C0028, 1122) | Itt fogják valakinek a kezébe erőszakolni a kelletlen vezérbotot (1899 Baksay Sándor C0729, 5) | nincs-nincs már az a mindent összefogó kupola, […] amelyet e sokféle oszlop fölé lehetne erőszakolni! (1933 Illés Endre CD10) | Belém erőszakoltál egy kis konyakot (1983 Polgár András 1121001, 33) | anyám rám erőszakolta egy régi melltartóját, ötször kellett átöltöznöm miatta (2008 Kapecz Zsuzsa 3037008, 158).

1b. ’〈vmely elvont dolgot〉 úgy helyez v. sorol vhova v. hoz vmilyen helyzetbe, hogy az nem illik oda, ill. az odasorolás az adott dolog lényegével v. a józan ésszel ellenkezik’ ❖ azzal gyanusítanak, mintha igy a’ magyar nyelvet […] az idegen ajkuaknál anyai nyelvök fölébe kivánnám erőszakolni (1842 Pesti Hírlap CD61) | A kategorizáló művészettörténelem sokszor egymás mellé erőszakol egész sereg olyan művészt, akit csak bizonyos külső körülmények sodortak össze (korok, nemzetségek azonossága) (1914 Bálint Aladár CD10) | [Jules Laforgue francia költő] szereti, sőt erőszakolja az ellentéteket s a mesterkéltséget (1938 Kovalovszky Miklós CD10) | vajon nem erőszakoltuk egyén és közösség bonyolult történetét a forradalom gnosztikus modelljébe? (1998 Miskolczy Ambrus CD58) | a ciánszennyeződés ügye nem erőszakolható a délszláv válság háborús eseményei által okozott környezeti katasztrófa fejezetéhez (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1c. ’〈természetével, (lelki)állapotával stb. ellentétes magatartást, megnyilvánulást〉 magára v. az arcára ölt, felvesz, mutat’ ❖ De, melyet igy erőszakol, Arcán vonaglás a mosoly (1850 Arany János CD01) | Nem fogja-e meghazudtolni jól Erőszakolt egykedvüségemet A régi szenvedély a költeményben? (1875 Vajda János 8503062, 174) | [a nábob] erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára (1896 Mikszáth Kálmán C3147, 99) | [a nyárspolgár] magára erőszakol egy tessék-lássék erkölcsiséget (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | Poós úrról még akkor sem hinnénk el, hogy gengszter, ha arcára erőszakolná a fővárosi alvilág összes pimasz grimaszát (2001 Népszabadság jún. 16. C7849, 37).

1d. ’〈annak kif-ére, hogy erőszakkal vminek, es. vkinek az elfogadására v. befogadására kényszerít vkit〉’ ❖ nem tűrjük, ha valaki erőszakolva tolja ránk tudományát (1830 Bajza József C4938, 334) | ránk olly vétkeket akartok erőszakolni, miket lelkünk felfogni soha sem bírna (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Mensikov] a kiskoru cár helyett maga uralkodott zsarnokilag, sőt, már leányát is Péterre akarta erőszakolni (1896 PallasLex. CD02) | S valamint a „honnan” néma kérdése hangos lesz, […] úgy a „hová” is ránk erőszakolja magát (1903 Prohászka Ottokár 1125020, 37) | egy remekművet az igazgatóság tűzzel-vassal erőszakol s estéről estére csakazértis kongó nézőtér előtt adat (1930 Kosztolányi Dezső CD10) | idegen eszméket ránk erőszakoló diktatúra (2002 Magyar Hírlap CD09).

1e. (tárgy n. is) ’nagy erőfeszítéssel, erőszakkal igyekszik elérni vmit’ ❖ lassan kell haladni, erőszakolni nem kell (1830 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Ahidalla] kétségbeesve erőszakolta a bemenetelt atyja hálótermébe (1856 Jókai Mór C2259, 166) | minden áron erőszakolta, hogy szóljak hozzá (1930 Nagy Lajos 9472013, 73) | [Az új agrárpolitika] nem erőszakolja például a gyapotot, viszont […] mindent megtesz a hagyományos szőlőkultúra fejlesztésére (1958 Esti Hírlap júl. 18. C0122, 1) | jó, ha az ember nevetni tud ezeken. […] Persze ezt nem lehet erőszakolni, ez csak belülről jöhet (2005 Polcz Alaine 3148001, 167).

1f. ’vminek a megtételére erőszakosan rávesz v. próbál rávenni vkit’ ❖ Minnenmagunknak megunáſa a’ léleknek ſzomorúsága, melly […] mindent befed homályos fedelével: […] hogy még a’ leg kiſſebb munkánkra-is erſzakúlnunk kelleſsék (1783 Benyák Bernát ford.–Brueys C0978, 101) | erőszakol, rettegtet, tsal, ámit (1821 Mátyási József C3060, 121) | a’ gróf nem erőszakolná [a pénz] elfogadására (1841 Eötvös József C1208, 235) | erőszakoltam őket, hogy még holnap tegyünk egy kisérletet (1860 Jókai Mór C2253, 83) | Ne hidd, hogy erőszakolnálak, ha magam nem állnék sokkal erősebb kényszerités alatt (1880 Csiky Gergely C1309, 89) | hiába erőszakolta magát, nem tudta lefoglalni ez a munka (1928 Kassák Lajos CD10) | [Az ún. borbélyjátékoknál] a szobai jelenetekben páciensre mindig szükség volt, akit rendszerint a jelenlévők közül „erőszakoltak” erre a feladatra (1990 Magyar néprajz CD47).

1g. ’〈személy v. körülmény〉 erőszakkal(, akarata ellenére) vmilyen helyzetbe, állapotba hoz, ill. vmely helyre juttat vkit v. vmely csoportot’ ❖ férjem gyermekemet mindenkép csak Ebfalvihoz akarta erőszakolni (1862 Szokoly Viktor 8452003, 74) | az idegen segélylyel magát trónra erőszakoló usurpator [= bitorló] (1889 Orbán Balázs CD22) | az ablakok aljába ültek. Ilona maga meg a kapitány közé erőszakolta az apját (1911 Bán Ferenc CD10) | kéréssel, könyörgéssel kellett az asztalhoz erőszakolni (1931 Pap Károly CD10) | [a történelem] az elmúlt ötven évben másfelé erőszakolta a két országot [ti. Magyarországot és Ausztriát] (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (tárgy n. is) ’erőszakkal nemi közösülésre kényszerít, megerőszakol vkit’ ❖ A ki utfélen asszonyt vagy leányt erőszakol, a gyilkosokra szabott büntetés alá esik (1860 Horváth Mihály 8189003, 214) | A gyenge szűzek és legtisztesb nők erőszakoltattak (1868 Hornyik János CD57) | [Gunnar] ráront egy doronggal a lányt erőszakoló gazemberre (1955 Szabad Nép ápr. 24. C4877, 5) | [a regényben a börtönlázadás alatt az orvosnő] borzalmas veszélyeknek van kitéve (a feketék is, a fehérek is halálra akarják erőszakolni […]) (1995 Új Könyvek CD29) | nőket erőszakoló ufonauta (1997 Magyar Hírlap CD09) | Törzsi parancsra erőszakoltak (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég, ritk) ’erőszakosan bántalmaz vkit, ill. nagyfokú fizikai erőt fejt ki vmivel szemben’ ❖ ím volt urokra kezet mernek e gazok Tenni és erőszakolják (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 229) | a két lábát a falnak feszítve, addig erőszakolta a pántot, amíg az a forrasztásnál szétnyílt (1893 Jókai Mór CD18) | nem csak nem is erőszakolta ezt a kaput, de csak meg sem próbálta, hogy nem nyilnék-e ki előtte (1910 Budapesti Hírlap júl. 24. C4698, [1]).

3. ’úgy változtat (meg) v. befolyásol vmit, hogy a változás annak lényegével, alapvető természetével ellenkezik, ill. ilyen módon vmivé alakít vmit v. ilyen módon alakít vmiből vmit’ ❖ [a tárnok a reverzálisok eltörlése] által inkább látja erőszakoltatva a catholica fél lelkiösméretét, mint megtartás által az evangelica félét (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a kormány és képviselők többsége a magyarból német katonát akarván erőszakolni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [nem] tűröm, Hogy véleményem így erőszakolják (1880 Bartók Lajos C0871, 66) | Spinoza halálának kétszázötvenedik évfordulóját ünnepelte az emberiség február 21-én, – ha ugyan ünnepelte. Ne erőszakoljuk a fogalmakat (1927 Gaál Gábor 9162001, 161) | kultúránk és politikánk egyetlen folytatható hagyományává erőszakolni Kármánt – meglehetősen affekta színezetű igyekezet (1996 Magyar Hírlap CD09).

Ö: be~, keresztül~, ki~, meg~, rá~.

ÖU: át~, bele~, fel~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erőszak; ÉKsz.; SzT. erőszakoltatik

erőszakol tárgyas ige 1a
1.
Erőltet(, forszíroz).
1a.
(nagy) erőkifejtéssel, (nagy) nehézség árán, ill. vmilyen ellenállás megtörésével v. kényszerítéssel vhova juttat, es. vhol létrehoz vmit
aki lát szivet, vesét, Villámmal törli szét e rút mesét, Melyet szilárd keblemre, kínnal, a Vésű vájt és erőszakolt vala!
(1847 Tompa Mihály)
[haját] főkötő alá erőszakolja
(1873 Athenaeum)
Itt fogják valakinek a kezébe erőszakolni a kelletlen vezérbotot
(1899 Baksay Sándor)
nincs-nincs már az a mindent összefogó kupola, […] amelyet e sokféle oszlop fölé lehetne erőszakolni!
(1933 Illés Endre)
Belém erőszakoltál egy kis konyakot
(1983 Polgár András)
anyám rám erőszakolta egy régi melltartóját, ötször kellett átöltöznöm miatta
(2008 Kapecz Zsuzsa)
1b.
〈vmely elvont dolgot〉 úgy helyez v. sorol vhova v. hoz vmilyen helyzetbe, hogy az nem illik oda, ill. az odasorolás az adott dolog lényegével v. a józan ésszel ellenkezik
azzal gyanusítanak, mintha igy a’ magyar nyelvet […] az idegen ajkuaknál anyai nyelvök fölébe kivánnám erőszakolni
(1842 Pesti Hírlap)
A kategorizáló művészettörténelem sokszor egymás mellé erőszakol egész sereg olyan művészt, akit csak bizonyos külső körülmények sodortak össze (korok, nemzetségek azonossága)
(1914 Bálint Aladár)
[Jules Laforgue francia költő] szereti, sőt erőszakolja az ellentéteket s a mesterkéltséget
(1938 Kovalovszky Miklós)
vajon nem erőszakoltuk egyén és közösség bonyolult történetét a forradalom gnosztikus modelljébe?
(1998 Miskolczy Ambrus)
a ciánszennyeződés ügye nem erőszakolható a délszláv válság háborús eseményei által okozott környezeti katasztrófa fejezetéhez
(2000 Országgyűlési Napló)
1c.
〈természetével, (lelki)állapotával stb. ellentétes magatartást, megnyilvánulást〉 magára v. az arcára ölt, felvesz, mutat
De, melyet igy erőszakol, Arcán vonaglás a mosoly
(1850 Arany János)
Nem fogja-e meghazudtolni jól Erőszakolt egykedvüségemet A régi szenvedély a költeményben?
(1875 Vajda János)
[a nábob] erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára
(1896 Mikszáth Kálmán)
[a nyárspolgár] magára erőszakol egy tessék-lássék erkölcsiséget
(1995 Jubileumi kommentár)
Poós úrról még akkor sem hinnénk el, hogy gengszter, ha arcára erőszakolná a fővárosi alvilág összes pimasz grimaszát
(2001 Népszabadság jún. 16.)
1d.
〈annak kif-ére, hogy erőszakkal vminek, es. vkinek az elfogadására v. befogadására kényszerít vkit〉
nem tűrjük, ha valaki erőszakolva tolja ránk tudományát
(1830 Bajza József)
ránk olly vétkeket akartok erőszakolni, miket lelkünk felfogni soha sem bírna
(1843 Pesti Hírlap)
[Mensikov] a kiskoru cár helyett maga uralkodott zsarnokilag, sőt, már leányát is Péterre akarta erőszakolni
(1896 PallasLex.)
S valamint a „honnan” néma kérdése hangos lesz, […] úgy a „hová” is ránk erőszakolja magát
(1903 Prohászka Ottokár)
egy remekművet az igazgatóság tűzzel-vassal erőszakol s estéről estére csakazértis kongó nézőtér előtt adat
(1930 Kosztolányi Dezső)
idegen eszméket ránk erőszakoló diktatúra
(2002 Magyar Hírlap)
1e. (tárgy n. is)
nagy erőfeszítéssel, erőszakkal igyekszik elérni vmit
lassan kell haladni, erőszakolni nem kell
(1830 Kossuth Lajos összes munkái)
[Ahidalla] kétségbeesve erőszakolta a bemenetelt atyja hálótermébe
(1856 Jókai Mór)
minden áron erőszakolta, hogy szóljak hozzá
(1930 Nagy Lajos)
[Az új agrárpolitika] nem erőszakolja például a gyapotot, viszont […] mindent megtesz a hagyományos szőlőkultúra fejlesztésére
(1958 Esti Hírlap júl. 18.)
jó, ha az ember nevetni tud ezeken. […] Persze ezt nem lehet erőszakolni, ez csak belülről jöhet
(2005 Polcz Alaine)
1f.
vminek a megtételére erőszakosan rávesz v. próbál rávenni vkit
Minnenmagunknak megunáſa a’ léleknek ſzomorúsága, melly […] mindent befed homályos fedelével: […] hogy még a’ leg kiſſebb munkánkra-is erſzakúlnunk kelleſsék
(1783 Benyák Bernát ford.Brueys)
erőszakol, rettegtet, tsal, ámit
(1821 Mátyási József)
a’ gróf nem erőszakolná [a pénz] elfogadására
(1841 Eötvös József)
erőszakoltam őket, hogy még holnap tegyünk egy kisérletet
(1860 Jókai Mór)
Ne hidd, hogy erőszakolnálak, ha magam nem állnék sokkal erősebb kényszerités alatt
(1880 Csiky Gergely)
hiába erőszakolta magát, nem tudta lefoglalni ez a munka
(1928 Kassák Lajos)
[Az ún. borbélyjátékoknál] a szobai jelenetekben páciensre mindig szükség volt, akit rendszerint a jelenlévők közül „erőszakoltak” erre a feladatra
(1990 Magyar néprajz)
1g.
〈személy v. körülmény〉 erőszakkal(, akarata ellenére) vmilyen helyzetbe, állapotba hoz, ill. vmely helyre juttat vkit v. vmely csoportot
férjem gyermekemet mindenkép csak Ebfalvihoz akarta erőszakolni
(1862 Szokoly Viktor)
az idegen segélylyel magát trónra erőszakoló usurpator [= bitorló]
(1889 Orbán Balázs)
az ablakok aljába ültek. Ilona maga meg a kapitány közé erőszakolta az apját
(1911 Bán Ferenc)
kéréssel, könyörgéssel kellett az asztalhoz erőszakolni
(1931 Pap Károly)
[a történelem] az elmúlt ötven évben másfelé erőszakolta a két országot [ti. Magyarországot és Ausztriát]
(2000 Magyar Hírlap)
2. (tárgy n. is)
erőszakkal nemi közösülésre kényszerít, megerőszakol vkit
A ki utfélen asszonyt vagy leányt erőszakol, a gyilkosokra szabott büntetés alá esik
(1860 Horváth Mihály)
A gyenge szűzek és legtisztesb nők erőszakoltattak
(1868 Hornyik János)
[Gunnar] ráront egy doronggal a lányt erőszakoló gazemberre
(1955 Szabad Nép ápr. 24.)
[a regényben a börtönlázadás alatt az orvosnő] borzalmas veszélyeknek van kitéve (a feketék is, a fehérek is halálra akarják erőszakolni […])
(1995 Új Könyvek)
nőket erőszakoló ufonauta
(1997 Magyar Hírlap)
Törzsi parancsra erőszakoltak
(2002 Magyar Hírlap)
2a. (rég, ritk)
erőszakosan bántalmaz vkit, ill. nagyfokú fizikai erőt fejt ki vmivel szemben
ím volt urokra kezet mernek e gazok Tenni és erőszakolják
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
a két lábát a falnak feszítve, addig erőszakolta a pántot, amíg az a forrasztásnál szétnyílt
(1893 Jókai Mór)
nem csak nem is erőszakolta ezt a kaput, de csak meg sem próbálta, hogy nem nyilnék-e ki előtte
(1910 Budapesti Hírlap júl. 24.)
3.
úgy változtat (meg) v. befolyásol vmit, hogy a változás annak lényegével, alapvető természetével ellenkezik, ill. ilyen módon vmivé alakít vmit v. ilyen módon alakít vmiből vmit
[a tárnok a reverzálisok eltörlése] által inkább látja erőszakoltatva a catholica fél lelkiösméretét, mint megtartás által az evangelica félét
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a kormány és képviselők többsége a magyarból német katonát akarván erőszakolni
(1848 Kossuth Hírlapja)
[nem] tűröm, Hogy véleményem így erőszakolják
(1880 Bartók Lajos)
Spinoza halálának kétszázötvenedik évfordulóját ünnepelte az emberiség február 21-én, – ha ugyan ünnepelte. Ne erőszakoljuk a fogalmakat
(1927 Gaál Gábor)
kultúránk és politikánk egyetlen folytatható hagyományává erőszakolni Kármánt – meglehetősen affekta színezetű igyekezet
(1996 Magyar Hírlap)
ÖU: áterőszakol, beleerőszakol, felerőszakol, visszaerőszakol
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erőszak; ÉKsz.; SzT. erőszakoltatik

Beállítások