erőtlenít ts ige 4b4

1. (tárgy n. is) (kissé rég) ’〈embert, állatot, es. növény(i rész)t v. szervet, testrészt〉 fizikailag erőtlenebbé, gyengébbé tesz, ill. annak ellenálló képességét csökkenti, egészségét (le)rontja’ ❖ [az érvágás] a’ beteget még inkább erötleniti (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 69) | [a gyümölcsfa] fattyú ágai le-vagdaltatnak, mivel a’ gyümöltset hozó ágakat a’ ſzükséges nedvességtl meg-foſztyák ’s ertteleníttik (1796 Plessing József C3524, 79) | minden üresedés, légyen az hasmenés, hányás, izzadás [...] ’s a’ t. ertlenítt (1802 Zsoldos János 8541001, 26) | a gyenge feszítő izomzatot még egy lebeny lehasításával erőtleníteni nem okos dolog (1916 Orvosi Hetilap C8166, 240).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a lelkierejét, akaraterejét, bátorságát csökkenti, ill. vkit lélekben gyengít v. hitében, meggyőződésében elbizonytalanít vmi〉’ ❖ ertelenít engemet a’ Bn, Szomorúság (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 121) | a’ szellemileg gyöngébbet [...] elkedvetleníti vagy erőtleníti a’ túlfeszültség (1838 Társalkodó C7975, [225]) | [a melodráma] egy nemzetet inkább erőtlenített mint edzett s lelkesített volna (1878 Budapesti Szemle C7564, 265) | Nem engedhető meg, hogy törzsi háborúk erőtlenítsék akaratunkat az új világ megteremtésekor (1990 Népszabadság okt. 24. C7840, 5).

3. (kissé rég) ’〈helyzetet, pozíciót, ill. vminek az alapját〉(meg)gyengít(i), bizonytalanabbá tesz(i) vki, vmi’ ❖ alkotmányunkat erőtlenitő kinövések gyökerestül kiirtatván (1841 Pesti Hírlap CD61) | ha hagyják országai birtokában, nem erőtlenítik, hanem csak egy ellenséget ráznak le nyakáról (1866 Kossuth Lajos iratai CD32) | [néhány tag kilépése] nem erőtleníti a TTC becsülettel kivívott pozicióját (1930 Nemzeti Sport jan. 10. C7154, 9).

4. ’mértékét, fokát, hatását csökkentve gyengévé tesz, tompít, mérsékel, ill. ezáltal vmivé alakít vmit vki, vmi’ ❖ a’ betegnek eröſitéſére más eſzköz nintſen, hanem tſak az, a’ melly a’ betegſéget erötleniti (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 43) | lerontani a’ korlátokat, mellyek hatalmát erőtlenítik (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Elfojtódás című versének második felében Kölcsey] szókincse modorosan költőies, s szókapcsolatai még inkább szokványos költői modorosságokká erőtlenítik őket [ti. a szavakat] (1969 Németh G. Béla C6020, 361) | Ami fekete retek tavaszra marad, azt felkarikázzuk, sóval hintjük és fonnyasztjuk, erőtlenítjük (1997 Szabad Föld febr. 18. C8383, 4).

5. ’〈állítást, feltevést v. tényt〉 bizonytalanná, kétségessé tesz vki, vmi’ ❖ Haſzontalanſág az embernek azon törni az eſzét, hogy ezeknek a’ tſudáknak igaſſágát erötelenittſe (1793 Segesvári István ford.–Derham 7289002, 72) | azon szemrehányást, mintha a védvámok elaltatnák a belföldi gyárosságot, tapasztalati példával erőtleniti (1847 Hetilap CD61) | Ez utóbbi érvet [...] ellenoldalról ismét erőtleniteni törekszenek (1890 Pulszky Ágost 8380006, 47) | a súlyosabb ügyek sértettjei, tanúi [...] sok esetben nem tesznek vallomást, sőt korábbi vallomásukat megtagadják vagy „erőtlenítik(1994 Magyar Nemzet márc. 12. C8369, 14).

6. (rég, Jog) ’hatályától, érvényétől megfoszt, érvénytelenít’ ❖ [lemondunk] minden féle ki fogásokról és engedelmekről (Wohltaten), [...] ha az itten meg fogadott le kötezéseket [...] gyengítik vagy erőtelenítik (1794 Németh László¹ C2555, 378) | folynak a szerződést erőtlenitő, új osztályt, régi örökösödést, záloglevél magyarázatot, becsületvesztést kereső perek (1845 Kovách László 8574001, 50) | A bonczoló orvos, tán hogy a végrendelkezést ne erőtlenitse, a tényt józan észszel végrehajtottnak [ti. öngyilkosságnak] vallá (1860 Vasárnapi Újság CD56).

7. (rég) ’〈személyt v. csoportot〉 hatalmában, pozíciójában gyengít’ ❖ A’ ki valamelly jó rendbe szedett Társaságban él, tartozik azt, a’ mi ebben divatban vagyon, tisztelni, és tellyesíteni, nem pedig azt erőtleníteni, bontogatni, vagy szinte eldönteni (1834 Tudományos Gyűjtemény C7254, 41) | Ne erőtlenítsük tovább a középosztályt (1939 Magyar Nemzet febr. 5. C8355, 12).

Ö: el¹.

ÖU: ki~, meg~.

Vö. CzF. erőtlenít · erőtlenit, erőtlenitő; TESz. erő; SzT. ~, erőtlenítő

erőtlenít tárgyas ige 4b4
1. (tárgy n. is) (kissé rég)
〈embert, állatot, es. növény(i rész)t v. szervet, testrészt〉 fizikailag erőtlenebbé, gyengébbé tesz, ill. annak ellenálló képességét csökkenti, egészségét (le)rontja
[az érvágás] a’ beteget még inkább erötleniti
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a gyümölcsfa] fattyú ágai le-vagdaltatnak, mivel a’ gyümöltset hozó ágakat a’ ſzükséges nedvességtl meg-foſztyák ’s ertteleníttik
(1796 Plessing József)
minden üresedés, légyen az hasmenés, hányás, izzadás [...] ’s a’ t.s a többi ertlenítt
(1802 Zsoldos János)
a gyenge feszítő izomzatot még egy lebeny lehasításával erőtleníteni nem okos dolog
(1916 Orvosi Hetilap)
2.
〈annak kif-ére, hogy vkinek a lelkierejét, akaraterejét, bátorságát csökkenti, ill. vkit lélekben gyengít v. hitében, meggyőződésében elbizonytalanít vmi〉
ertelenít engemet a’ Bn, Szomorúság
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
a’ szellemileg gyöngébbet [...] elkedvetleníti vagy erőtleníti a’ túlfeszültség
(1838 Társalkodó)
[a melodráma] egy nemzetet inkább erőtlenített mint edzett s lelkesített volna
(1878 Budapesti Szemle)
Nem engedhető meg, hogy törzsi háborúk erőtlenítsék akaratunkat az új világ megteremtésekor
(1990 Népszabadság okt. 24.)
3. (kissé rég)
〈helyzetet, pozíciót, ill. vminek az alapját〉 (meg)gyengít(i), bizonytalanabbá tesz(i) vki, vmi
alkotmányunkat erőtlenitő kinövések gyökerestül kiirtatván
(1841 Pesti Hírlap)
ha hagyják országai birtokában, nem erőtlenítik, hanem csak egy ellenséget ráznak le nyakáról
(1866 Kossuth Lajos iratai)
[néhány tag kilépése] nem erőtleníti a TTCTerézvárosi Tornaklub becsülettel kivívott pozicióját
(1930 Nemzeti Sport jan. 10.)
4.
mértékét, fokát, hatását csökkentve gyengévé tesz, tompít, mérsékel, ill. ezáltal vmivé alakít vmit vki, vmi
a’ betegnek eröſitéſére más eſzköz nintſen, hanem tſak az, a’ melly a’ betegſéget erötleniti
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
lerontani a’ korlátokat, mellyek hatalmát erőtlenítik
(1842 Pesti Hírlap)
[Elfojtódás című versének második felében Kölcsey] szókincse modorosan költőies, s szókapcsolatai még inkább szokványos költői modorosságokká erőtlenítik őket [ti. a szavakat]
(1969 Németh G. Béla)
Ami fekete retek tavaszra marad, azt felkarikázzuk, sóval hintjük és fonnyasztjuk, erőtlenítjük
(1997 Szabad Föld febr. 18.)
5.
〈állítást, feltevést v. tényt〉 bizonytalanná, kétségessé tesz vki, vmi
Haſzontalanſág az embernek azon törni az eſzét, hogy ezeknek a’ tſudáknak igaſſágát erötelenittſe
(1793 Segesvári István ford.Derham)
azon szemrehányást, mintha a védvámok elaltatnák a belföldi gyárosságot, tapasztalati példával erőtleniti
(1847 Hetilap)
Ez utóbbi érvet [...] ellenoldalról ismét erőtleniteni törekszenek
(1890 Pulszky Ágost)
a súlyosabb ügyek sértettjei, tanúi [...] sok esetben nem tesznek vallomást, sőt korábbi vallomásukat megtagadják vagy „erőtlenítik
(1994 Magyar Nemzet márc. 12.)
6. (rég, Jog)
hatályától, érvényétől megfoszt, érvénytelenít
[lemondunk] minden féle ki fogásokról és engedelmekről (Wohltaten), [...] ha az itten meg fogadott le kötezéseket [...] gyengítik vagy erőtelenítik
(1794 Németh László¹)
folynak a szerződést erőtlenitő, új osztályt, régi örökösödést, záloglevél magyarázatot, becsületvesztést kereső perek
(1845 Kovách László)
A bonczoló orvos, tán hogy a végrendelkezést ne erőtlenitse, a tényt józan észszel végrehajtottnak [ti. öngyilkosságnak] vallá
(1860 Vasárnapi Újság)
7. (rég)
〈személyt v. csoportot〉 hatalmában, pozíciójában gyengít
A’ ki valamelly jó rendbe szedett Társaságban él, tartozik azt, a’ mi ebben divatban vagyon, tisztelni, és tellyesíteni, nem pedig azt erőtleníteni, bontogatni, vagy szinte eldönteni
(1834 Tudományos Gyűjtemény)
Ne erőtlenítsük tovább a középosztályt
(1939 Magyar Nemzet febr. 5.)
Ö: el¹
ÖU: kierőtlenít, megerőtlenít
Vö. CzF. erőtlenít · erőtlenit, erőtlenitő; TESz. erő; SzT. ~, erőtlenítő

Beállítások